Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN PACEPRO - VAŠE STRATEGIE TEMPA PRO RŮZNÉ TRASY

V minulosti zkoušel Garmin plánování tempa pomocí Virtuálního partnera, bohužel ten nebral v potaz ani výškový profil, ani rozložení síly.
Nová inteligentní funkce PacePro již umí tyto aspekty zohlednit.

U funkce PacePro je možnost vybrat si ze dvou variant. Podle toho zda chcete vytvořit vaší "strategii tempa" pro rovinatou nebo kopcovitou trať.

První, jednodušší varianta podle délky aktivity není závislá na konkrétní trase a nebere v potaz převýšení, proto je určena pro rovinaté trasy

Druhá, inteligentnější varianta je již závislá na konkrétní trase a proto zohledňuje také změnu nadmořské výšky a je tak určena již pro kopcovitější trasy.

Poté co zadáte váš očekávaný cílový čas nebo tempo, bude vám automaticky vypočítána strategii tempa PacePro právě i pro kopcovité tratě .

Díky funkci PacePro si můžete naplánovat ideální tempo pro vaši aktivitu a maximalizovat tak svůj výkon. Odpadne tím starost ze špatného rozložení běžecké síly, což se hodí zejména na delších trasách nebo s velkou nadmořskou výškou.

Při aktivitě/závodě se vám nebude zobrazovat váš plánovaný čas/tempo pro celý závod, ale po jednotlivých částek/mezičasů, což je lepší než se soustředit stále na celkový čas.

▬ VE ZKRATCE
V Connect si v Menu vyberte Trénink - Strategie tempa PacePro - Vytvořit strategii tempa.
1) Zvolte zda chcete vytvořit plán PacePro pro trasu podle:
- "délky závodu", která není závislá na konkrétní trase a nebere v potaz převýšení 
- "trasy", která je již závislá na konkrétní trase a proto zohledňuje také změnu nadmořské výšky.
2a) U varianty "délka závodu" si vyberete délku trasy a poté cílový čas nebo tempo, které by jste chtěli dosáhnout.
2b) U varianty podle "trasy" si vyberte trasu/kurz (případně si ji předtím vytvořte) a poté zvolte váš cílový čas, případně cílové tempo. 
3) Na základě těchto informací vám bude automaticky vypočítaný plán PacePro pro vaši aktivitu.
4) Tento plán PacePro si můžete ještě upravit.
4a) U "délky závodu" si můžete upravit strategie tempa (zda začít pomaleji či rychleji)
4b) U "trasy" si můžete upravit vedle strategie tempa (zda začít pomaleji či rychleji) také úsilí do kopce (jak je běžet rychle).
Také si můžete nastavit zobrazování mezičasů - po každém kilometru, míli nebo při změně nadmořské výšky.
5) Podle vašeho nastavení vám bude vytvořen plán PacePro 
6) Plán PacePro si stáhněte do hodinek
7) V hodinkách u aktivity spusťte plán PacePro
8) Na hodinkách pak můžete sledovat jak aktuální tempo, ale také tempo, kterého byste se měli držet v různých částech trasy (mezičasech), aby jste splnili váš cílový čas nebo tempo.

▬ POZNÁMKY

1) Garmin používá pro dva termíny jedno slovo - trasa. Aby se to nepleto, slovo
- "trasa" jsem zde používal u absolvované trasy
- "trasa/kurz" u trasy, kterou jste vytvořili vy, nebo jste si naplánovanou trasu stáhli.
2) Pro vytvořenou strategii tempa PacePro zde používám název plán PacePro. Název strategii tempa pak u vytváření plánu PacePro (zda začít pomaleji či rychleji).

▬ OBSAH

1) Vytvoření plánu PacePro v aplikaci Connect.
    1a) Vytvoření plánu PacePro podle délky závodu.
    1b) Vytvoření plánu PacePro podle naplánované trasy.
2) Vytvoření plánu PacePro na webu Garmin Connect.
3) Úprava plánu PacePro
4) Odesílání naplánované trasy do hodinek.
5) Vytvoření plánu PacePro na hodinkách.
6) Spuštění plánu PacePro na hodinkách.
7) Používání plánu PacePro při aktivitě.

► 1) VYTVOŘENÍ PLÁNU PACEPRO V APLIKACI GARMIN CONNECT

1) V telefonu si otevřete aplikaci Connect.
2) Otevřete si Menu
  - Android: klepněte na ikonu  (vlevo nahoře).
  - iOS: Vyberte možnost Více (vpravo dole).
3) Vyberte možnost Trénink. (foto 1)
4) Vyberte zde možnost Strategie tempa PacePro
(foto 1)
5) Vyberte možnost Vytvořit strategii PacePro (foto 2).
(Pokud máte již vytvořené plány PacePro, tak se vám zde objeví - viz foto 2)
6) Zde si můžete vybrat jestli chcete vytvořit strategii (foto 3):
  A) Podle vzdálenosti závodu.
  B) Podle vybrané trasy
  

► 1A) VYTVOŘENÍ PLÁNU PACEPRO PODLE DÉLKY ZÁVODU

Jednodušší varianta "Vyberte délku závodu" je oproti druhé variantě "Vyberte trasu" nezávislá na konkrétní trase, ale nezohledňuje výškový profil (jak Virtuální partner) a proto je určená spíše pro rovinaté trasy

Pro vytvoření plánu PacePro si zvolíte jen délku běhu a poté váš plánované tempo nebo cílový čas, kterého by jste chtěli dosáhnout. Případně si můžete ještě upravit strategii tempa (zda stupňovat tempo nebo naopak).

POSTUP:
- Zvolte "Vyberte délku závodu" (dole na foto 1)
- Pak si vyberete délku vašeho závodu (foto 2)
- Nakonec zadáte váš plánovaný "Cílový čas" nebo "Cílové tempo" který chcete dosáhnout (foto 3).

1) Návrh je zpočátku založen na neutrální běžecké strategii, tj. plánované tempo bude stejné pro celou vzdálenosti (foto 1).
2) Pomocí posuvníku si ale můžete upravit vaší "Strategii tempa" na "Pozitivní" nebo "Negativní" rozdělení (foto 2). 
  - U "Negativního" rozdělení se na začátku běží pomalejším tempem než je vaše cílové tempo a postupně se tempo zvyšuje až do konce běhu. 
  - U "Pozitivního" rozdělení je to naopak, první polovina se běží rychleji a v druhé polovině se pak tempo zpomaluje.
3) Strategii si můžete případně ještě případně upravit u jednotlivých mezičasů, např.  u "Pozitivního" aby tempo ve finiši stále neklesalo (foto 3). Ale to už se jedná o náročnější úprava, pro ty co se s tím chtějí hrát.

Na základě těchto údajů vám bude nabídnuta strategie vašeho tempa Pacepro.


► 1B) VYTVOŘENÍ PLÁNU PACEPRO PODLE NAPLÁNOVANÉ TRASY/KURZU


Tato inteligentnější varianta "Vyberte trasu" je oproti předcházející variantě "Vyberte délku závodu" závislá na konkrétní trase/kurzu, díky čemuž pozná změny nadmořské výšky a je tak určena pro kopcovitější trasy. 

Pro vytvoření plánu PacePro je třeba napřed vytvořit konkrétní trasu/kurz (návod), z které vytvoříte základ plánu PacePro (Tato trasa/kurz ponese informace o výškovém profilu).
Teprve potom si zvolíte váš cílový čas nebo cílové tempo, kterého by jste chtěli dosáhnout. Případně si můžete ještě upravit strategii tempa (zda začít pomaleji či rychleji) a úsilí do kopce (jak je běžet rychle).

Nakonec si tento plán PacePro nahrajete do hodinek.

POSTUP:

1) Vytvoření trasy/kurzu

Jak jsem zmínil nejdříve, musíte vytvořit právě trasu/kurz

K vytvoření trasy/kurzu můžete zvolit tyto možností:
A) Použít vámi absolvovanou trasu a "Uložit jako trasu" (u aktivity vpravo nahoře, přes ikonku nastavení).
B) "Vytvořit" na Garmin Connect trasu a poté "Uložit novou trasu" (Menu - Trénink - Trasy)
C) Vytvořit trasu jinde, např. na mapy.cz a pak na webu Connect soubor .gpx nebo .tcx "Importovat" (Menu - Trénink - Trasy) a poté "Uložit novou trasu"

Menu - Trénink - Trasy 

2) Výběr trasy/kurzu 

  - 2 A) Výběr z vašich tras/kurzů. 

1) Pokud jste si jíž dříve vytvořili nějaký plán PacePro, objeví se vám na úvodní stránce. Pro vytvoření nového plánu klikněte na "Vytvořit strategii PacePro" (dole na foto 1)
2) Pro vytvoření plánu PacePro podle naplavané trasy/kurzu zvolte "Vyberte trasu" (nahoře na foto 2)

3) Na další stránce pak máte vámi vytvořené "plány/kurzy", z kterých můžete vytvořit "Plán PacePro" (foto 1). 
4) Při hledání vašich tras/kurzu můžete použít filtr (vpravo nahoře, vedle ikony lupy (foto 1). Ve "Filtru" si můžete "seřadit trasy" nebo vybrat zda hledáte "Běh" nebo po "Běh po stezce" (mělo by to být přeložené jako trailový běh). (Foto 2)
5) Vybráním vámi zvolené trasy/kurzu se dostanete k dalšímu kroku plánování PacePro

  - 2 B) Výběr z tras/kurzu v dané oblasti

1) U obrazovky "Vyberte trasu" (foto 1) pod ikonkou lupy se vám otevře
- "Mapa" aktuální polohy a na ni ikonky běžce (foto 1). 
- Případně si zvolíte "Seznam" tras, které jsou na mapě (foto 2).
Pokud hledáte trasu, která není poblíž na mapě, můžete oddálením a přiblížením přejít na jinou část mapy a vybrat si trasu z dané oblasti.
2) Kliknutím na ikonku běžce nebo položku v seznamu se dostanete k dalšímu kroku plánování PacePro


3) Nastavení cílového času nebo zvoleného tempa

Po vybrání vámi zvolené trasy/kurzu si zvolíte cílový čas jakého chcete na trase nebo v závodě dosáhnout, případně cílové tempo.


4) Automaticky navržený plán tempa PacePro

Jakmile budete mít vybranou trasu/kurz a zvolený váš cílový čas/tempo, bude vám na základě těchto informací automaticky vypočítaný plán tempa PacePro pro celou trasu/závod a rozdělena na mezičasy. 

Navrhovanou strategii si můžete ještě upravit např. podle rozvržení tempa a úsilí do kopce, které chcete při závodu vyvinout (viz níže BOD 3).

Zobrazí se vám obrazovka, kde uvidíte:


■ Podrobnější představení 

» V horní části najdete «

▬ Mapu trasy, na které je barevně rozlišena trasa podle toho jak by jste se měli v jednotlivých částech rychle pohybovat. Můžete si také zvolit typ mapy.

Základní informace jako je vzdálenost trasy, zvolený cílový čas, cílové tempo, možnost rozdělení trasy na kilometr, míli, podle výškového profilu (více níže - úpravy)

» Ve střední části «

▬ Navrhovaná strategie tempa ve formě grafu, který je jak mapa barevně rozlišený podle navrhovaného tempa. 
Modrá křivka tempa představuje pomalejší tempo a naopak červená představuje rychlejší tempo.


» V dolní části « 
- Zde si podle sebe upravit automaticky vytvořený plán PacePro podle svých preferencí (více o úpravách níže).

 A) Možnost zvolení "Strategie tempa" (zda stupňovat tempo nebo naopak)  a "Úsilí do kopce" (jak je běžet rychle).

B) Zde vidíte plánované tempo PacePro pro jednotlivé části/mezičasy. kterého by jste se měli držet (bude také zobrazeno na hodinkách).
Vzdálenost částí/mezičasů je podle toho jak jste si rozdělili trasu, zda po kilometru , míli nebo při změně výškového profilu (foto)

► 2) VYTVOŘENÍ PLÁNU PACEPRO NA WEBU GARMIN CONNECT

1) Otevřete si Garmin Connect
2) V levé navigační nabídce vyberte možnost Trénink.
3) Vyberte možnost Strategie tempa PacePro.
4) Vyberte možnost - Vytvořit strategii PacePro, kde si můžete vybrat:
- Podle trasy
- Podle vzdálenosti závodu
5) Po dokončení klepněte na ikonu  a tím odešlete trasu do hodinek prostřednictvím služby Garmin Express.

3) ÚPRAVA NAVRHOVANÉHO PLÁNU PACEPRO

- Upravovat můžete jak navrhovaný plán PacePro, tak již vytvořený plán PacePro.

- Nejlepší doladění vašeho plánovaného tempa PacePro aby odpovídal vašemu stylu běhání dosáhnete nejspíše časem, po více bězích.

A)  STRATEGIE TEMPA
Pomocí posuvníku si můžete upravit vaší strategii na "Pozitivní" nebo "Negativní" rozdělení. 

- 1) "Negativní" rozdělení požívá většina závodníků, kdy se na začátku běží pomalejším tempem a postupně se přidává na tempu až do konce běhu (obrázek 1). Většina odborníků na běh doporučuje tuto strategii tempa s mírně negativním rozdělením.

- 2) "Pozitivní" rozdělení znamená, že první polovinu trasy/závodu poběžíte rychleji, než je vaše cílové tempo. Tempo druhé poloviny pak bude pomalejší (obrázek 2).

B) ÚSILÍ DO KOPCE

Zde si můžete upravit vaší strategii na Obtížnější" a "Snadnější"

1) "Snadnější" rozdělení (foto 1) si volí většina běžců, protože raději ve stoupavých úsecích šetří síly. To někteří využívají k rychlejšímu běhu z kopce.
Také většina odborníků doporučuje ve stoupavých úsecích mírně tempo zpomalit, abyste si šetřili výdrž do dalších částí závodu.

2) "Obtížnější" rozdělení (foto 2) volí část běžců, kteří vyznávají agresivnější způsob zdolání kopce.

Příklad: pokud chcete běžet např. trať v průměru pět minut na kilometr, bude vám sděleno aby jste běžel první kilometr za 4:50 min. s vědomím, že druhý bude 5:10 min., protože je v něm kopec. Při běhu se vám zobrazí cílové a aktuální tempo a dá vám vědět, zda je nutné zrychlit nebo jestli je možné zpomalit.

C) ROZDĚLENÍ ČÁSTÍ (MEZIČASŮ) BĚHU
(Tato úprava se nachází oproti předešlým úpravám v horní polovině pod určeným Cílovým časem/tempem u "částí" (neboli mezičasů)

Vzdálenost částí/mezičasů si můžete nastavit 
- po jednom kilometru (foto 1)
- míli 
- při změně nadmořské výšky (foto 2), což si myslím je nejlepší varianta, protože se tak trasa rozdělí na rozdílné úseky podle stoupání, klesání a rovinek.

Při aktivitě/závodě se vám nebude zobrazovat váš plánovaný čas/tempo pro celý závod, ale po jednotlivých částek/mezičasů (na ciferníku úplně nahoře), což je lepší než se soustředit stále na celkový čas.(více pod bodem 7)

Tuto úpravu pak můžete vidět ve spodní polovině u "Mezičasů"

Zde vidíte plánované průměrné tempo pro jednotlivé části/mezičasy, kterého by jste se měli držet (bude průběžně zobrazeno na hodinkách, viz foto výše).

Vzdálenost částí/mezičasů je podle toho jak jste si rozdělili trasu, zda po kilometru (foto 1), míli nebo při změně výškového profilu (foto 2). Také je tu možnost upravit si jednotlivý mezičas (foto uprostřed).

▬ Ukázka částí/mezičasu u rozdělení trasy "Při změně nadmořské výšky" místo "Každý kilometr".

▬ Jednotlivé mezičasy pak můžete ještě manuálně doladit.

Příklad: 
- Na prvním obrázku je navrhovaný plán PacePro
- Na druhém obrázku je pak upravený plán Pacepro, kdy jsem úpravou "Mezičasu"
naplánoval rychlejší sběh u prvního kopce

Jakmile budete se svou strategií tempa PacePro spokojeni, uložte ji.

► Vytvořený plán PacePro pak můžete jednoduše upravovat jak na webu tak v aplikaci Connect.

U vytvořeného plánu PacePro, máte navíc u mapy možnost  "Upravit trasu"
Např. zde máte možnost Přidat značku trasy (foto 3), volbu opačného směru trasy.

► 4) ODESLÁNÍ NAPLÁNOVANÉ TRASY DO HODINEK


- Z webového Garmin Connect jsem postup napsal už výše.

- Z mobilního Connect:


1) Klikněte na ikonku "Odeslání do zařízení" u vybraného plánu PacePro (foto 1).
2) Vyberte do jakého kompatibilního přístroje chcete plán PacePro poslat (foto 2).
3) Po synchronizaci přes Bluetooth Smart najdete váš plán PacePro v hodinkách.

► 5) VYTVOŘENÍ PLÁNU PACEPRO V HODINKÁCH


Oproti vytvoření plánu PacePro na webu nebo v mobilu:
musíte mít v hodinkách již plánovanou trasu/kurz (musíte si ji předtím zde nahrát)
- po zadání "Cílového tempa" nebo "Cílového času" již nemůžete dělat další úpravy jak na Connect (upravit "strategii tempa" nebo "úsilí do kopce").

POZNÁMKA:
- Tuto možnost lze použít pouze u hodinek s přednahranými mapami.
- U tras vytvořených přímo v hodinkách funkci PacePro nelze použít.

1) Vyberte běžeckou aktivitu (Běh/Trailový běh v hodinkách).
2) Přidržením levého prostředního tlačítka vstupte do menu aktivity.
(Mě funguje i klasické stisknutí prostředního tlačítka, tím přeskočím obrazovku č.3 Trénink a můžu pokračovat na Plány PacePro)
3) Vyberte možnost Trénink.
4) Vyberte možnost Plány PacePro.
5) Vyberte možnost Vytvořit novou položku.
6) Vyberte trasu/kurz.
6) Vyberte možnost Cílové tempo nebo Cílový čas.
8) Zadejte cílové tempo nebo čas.
9) Potvrďte cílové tempo nebo čas.
10) Zobrazí se vybraný plán strategie PacePro. Můžete si zobrazit další informace (bod níže) nebo potvrdit vybraný plán.
11) U vybraného plánu PacePro si můžete pomocí levého spodního tlačítka zobrazit úseky, výškový profil a mapu trasy nebo tento plán odebrat. Dalším tlačítkem potvrdíte vybraný plán.
12) Stisknutím tlačítka START spusťte plán PacePro. 6) SPUŠTĚNÍ PLÁNU PACEPRO NA HODINKÁCH


Nyní se podívejme, jak bude PacePro vypadat na hodinkách během běhu.

Postup:
1) V hodinkách vyberte venkovní aktivitu (Běh/Trailový běh).
2) Přidržením levého prostředního tlačítka vstupte do menu aktivity. 
(Mě funguje i klasické stisknutí prostředního tlačítka, tím přeskočím obrazovku č.3 Trénink a můžu pokračovat na Plány PacePro)
3) Vyberte možnost Trénink. 
4) Vyberte možnost Plány PacePro.
5) Vyberte plán strategie PacePro, který jste stáhli do hodinek.
6) U vybraného plánu strategie PacePro pomocí levého spodního tlačítka si můžete zobrazit úseky, výškový profil a mapu trasy (viz níže).
7) Můžete vybrat zda zapnout i navigaci po trase. Pokud si jí povolíte budete mít v dolní části obrazovky stránky PacePro také upozorněni na odbočky.
8) 
Stisknutím tlačítka START spusťte plán PacePro


U vybraného plánu strategie PacePro (bod 6) si můžete před aktivitou zobrazit úseky, výškový profil a mapu trasy nebo tento plán odebrat.


► 7) POUŽÍVÁNÍ PLÁNU PACEPRO PŘI AKTIVITĚ


Stisknutím tlačítka START spusťte plán PacePro.

Při aktivitě máte na hodinkách informace:
▬ Černě zvýrazněné je plánované průměrné tempo aktuálního úseku.
Pokud jste si v nastavení aktivity u rozdělení "části" nechali "Kilometr" bude se průměrné plánované tempo měnit po kilometru. Pokud jste si ale dali "Při změně nadmořské výšky bude tento úsek proměnný. Např. pokud poběžíte po rovině 1 400 metrů, bude se vám ukazovat plánované tempo pro 1 400 metrů, poběžíte-li pak do kopce 500 metrů bude se vám ukazovat plánované tempo pro 500 metrů.
▬ Aktuální tempo
▬ V liště vidíte průběh úseku
▬ Vedle lišty zbývající vzdálenost probíhajícího úseku v kilometrech.
▬ Celkový čas před nebo za vaším plánovaným časem. 
Pokud běžíte rychleji než je váš plán, zobrazí se vám před časem znamínko -, pokud naopak pomaleji, změní se vám pozadí na černé a před časem budete mít znaménko +, což také značí, že by jste měli přidat aby jste splnili vaše plánované cílové tempo.

Jakmile budete vždy na konci jednotlivého úseku, zobrazí se vám obrazovka oznamující průměrné tempo pro další úsek a také vzdálenost dalšího úseku. Po této informaci se po chvíli vrátí zpět na předchozí obrazovku.

U aktivity se na naplánované trase/kurzu zamkne vaše poloha GPS, takže nebere v potaz vzdálenost, kterou GPS změřilo (Neopustí plánovanou trasu
To má své klady a zápory.
Výhodné je, že pokud se vyskytne nějaká nepřesnost GPS (např. vběhnete do tunelu) pak to nemá vliv na PacePro, ten si tento úsek dopočítá podle plánované trasy/kurzu.
- Nevýhoda je, že pokud nemůžete dodržet plánovanou trasu/kurz (např. je část trasy uzavřená a tak ji musíte obíhat, nebo se změní trasa závodu) průběh na liště s ukazatelem zbývající vzdálenosti úseku se vám zastaví. Po vrácení na trať se opět rozběhne ale už budete mít ztrátu, která vznikla dobou, kdy jste na plánované trase nebyl (jako kdyby jste se na místě zastavil).

Pokud jste uběhli plánovanou trasu, PacePro automaticky skončí. 
Nezapomeňte ale, že hodinky stále zaznamenávají vaši aktivitu, což je dobré, pokud se rozhodnete např. prodloužit běh.

Na všechny statistiky se pak můžete podívat v programu Garmin Connect
Např. můžete porovnat své plánované a skutečné tempo.

Uvítal bych, kdyby v průběhu aktivity se dal změnit cílový čas nebo tempo (jako to jde u Virtuálního partnera). Přeci jenom plánovaný čas/tempo může ovlivnit počasí nebo aktuální forma.

ODKAZY/ZDROJE
- https://support.garmin.com/cs-CZ/...
- https://www.dcrainmaker.com/...
- https://www.fitness-tracker-test.info/en/garmin-pacepro
- https://gps.de/pacepro-strategie...
- https://www.wareable.com/garmin/garmin-pacepro...

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Můžu si vedle tréninku spustit také funkci PacePro ?
- Bohužel to nejde, PacePro je vlastně také trénink a dva tréninky najednou nejdou spustit.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

GARMIN: JAK STÁHNOUT A NASTAVIT VZHLED OBRAZOVKY, DATOVÉ POLE, AKTIVITY A APLIKACE,... PŘES CONNECT IQ A CONNECT

Pokud si budete chtít stáhnout  nové "Aplikace" ( Vzhledy obrazovek, Datové pole, Aktivity a aplikace, Doplňky,...) je to nejlepší přes aplikaci Connect IQ. Pokud si ale budete si chtít nastavit tyto "Aplikace" doporučuji aplikaci Connect. Nastavit si můžete např.  u Vzhledu hodinek jaké data chcete zobrazit na ciferníku, barvu hodin. U datových polí jaké data chcete mít na ciferníku. U Aktivit a aplikací a Doplňků můžete přesunovat jejich pozice.