Příspěvky

VKJ 15 - Z RÝMAŘOVA NA ALFRÉDKU, PŘES SKŘÍTEK NA RABŠTEJN A DO VALŠOVA

MORAVSKÁ STEZKA

VKJ 15 - KOLEM SLEZSKÉ HARTY NA VELKÝ ROUDNÝ A PŘES UHLÍŘSKÝ VRCH ZPĚT DO KRNOVA

VKJ 15 - Z JESENÍKU PŘES ZLATÝ CHLUM, ČERTOVY KAMENY, REJVÍZ, KARLOVICE DO KRNOVA