Přeskočit na hlavní obsah

4) BRUGGY

⇝ Po dopolední návštěvě Gentu jsme druhý den odpoledne pokračovali do Brugg. To nám nabídlo historické centrum s náměstím Markt se zvonicí, cechovními domy, náměstí Burg s gotickou radnici Stadhuis, bazilikou Svaté krve s ampulí údajně obsahující kapky Ježíšovy krve, kostel Panny Marie s 115 metrů vysokou kostelní věží a spleť kanálů (grachtů), díky kterým bývají Bruggy označovány za „Benátky severu“. Nezapomněl jsem také na vyhlášenou belgickou čokoládu nebo pivo.
► ITINERÁŘ 
0) Úvod 
 Středa  
1) Lucemburk    2) Brusel
 Čtvrtek 
3Gent             4) ↬ Bruggy        5) Antverpy 
 Pátek     
6) Rotterdam     7) Scheveningen   8) Haag 
 Sobota   
9) Zaanse Schans  10) Amsterdam 1. část / 2. část

> Bruggy (nizozemsky Brugge, anglicky a francouzsky Bruges, německy Brügge).
Jsou hlavním a největším městem provincie Západní Flandry v belgickém Vlámsku.
> Dnes je jedním nejoblíbenějších měst v Evropě, díky tomu ale bohužel trpí pod náporem turistů.
> V Bruggách se mluví nizozemsky se západovlámským nářečím používané v Bruggách. Domluvíte se ale i angličtinou.
V porovnání s Gentem má podobnou středověkou kulisu, ale nabízí větší historické centrum, proto také nabízí více katedrál, náměstí, vyhlídek, muzeí, restaurací,...
»» V článku se objevuje název Low Counties (Nízké země - přibližná oblast jak dnes Benelux). Vysvětlení najdete na konci článku.
Cestopis se zájezdu: To nejlepší z Beneluxu s CK

4) BRUGGY 

Po hodině cesty z Gentu přijíždíme do Brugg, středověkého města s kanály, gotickými budovami a mnoho muzeí kolem půl třetí.

Hned při výstupu z autobusu procházíme kolem pojízdného stánku, tak proč si nedat belgické vafle s belgickou čokoládou :).

Lovers' Bridge / Minnewaterbrug (nizoz.) / "Most milenců"

Od parkoviště na jižní straně města přecházíme na levou stranu jezera Minnewater po "mostě milenců". Legenda říká, že kdo se svou láskou přejde tento most, čeká je věčná láska.
Na konci mostu se nachází obranná věž Gunpowder Tower (Poertoren) z roku 1397, která je vysoká 18 metrů.

Beguinage / Begijnhof (nizoz.) / Bekináže / 4,5/5

Malé domy s bíle zbarvenými průčelími a kostelem sv. Alžběty, patřily společenství žen (zbožné ženy, panny a vdovy po bojovnících křižáckých válek). Jedná se o světské řády, které chtěly sloužit Bohu, aniž by se však odloučily od světa. Neskládaly závazné řeholní sliby, proto je mohly kdykoli porušit a opustit toto společenství.
Hnutí vzniklo někdy okolo přelomu 12. a 13. století v oblasti dnešní Belgie a Nizozemska (Low countries - tzv. Nízkých zemích). Většina budov ale není tak stará. Dnes bekináže obývají sestry Řádu svatého Benedikta a svobodné bruggské ženy. Bekináže jsou zapsány seznamu světového dědictví UNESCO.
Bohužel, už prakticky na začátku, při nákupu suvenýru, se mi naše skupina ztrácí. Pokouším se ji najít, ale nedaří se mi, proto pokračuji sám podle on-line mapy, kterou jsem si připravil před zájezdem. Mám na ni nejen plánovaná místa, ale také další místa, které by stály za pozornost.
Protože hledání naší skupiny stále nevzdávám, kolem kostela Onze Lieve Vrouw (Panny Marie) jen projdu a spěchám ke katedrále Sint-Salvatorskathedraal.

Saint Saviour's Cathedral / Sint-Salvatorskathedraal (nizoz.) / Katedrála sv. Spasitele / 4,6/5

Nejstarší farní kostel v Bruggách (12.-15. století) byl postaven v gotickém šlechtickém slohu. Po požáru v roce 1839 byla věž při rekonstrukci, poněkud kontroverzně na tu dobu, navržena v novorománském stylu. V roce 1834, kdy se Belgie stala nezávislou zemí, byl v Bruggách dosazen nový biskup a kostel získal status katedrály. Najdete tu např. středověké hrobky, bruselské tapiserie a bohatou sbírku vlámských obrazů (14.-18. století).
360°Foto
Ani zde jsem naši skupinu nezahlédl a tak se vracím přes náměstí Simon Stevinplein ke kostelu Panny Marie.

Simon Stevin Square / Simon Stevinplein (nizoz.) / náměstí / 4,3/5

Vnitřní okraj náměstí je ze 3 ze 4 stran obklopen velkými lípami (severní strana nemá žádnou). Budovy, které náměstí obklopují, jsou tvořeny domy různých stylů. Uprostřed náměstí je socha Simona Stevina, inženýra a matematika, který v 16. století vynalezl desítkovou soustavu.

Church of Our Lady Bruges / Onze Lieve Vrouw Brugge (nizoz.) / Kostel Panny Marie / 4,6/5

Gotická cihlová kostelní věž kostela je vysoká 115,5 metru je ukázkou řemeslné zručnosti bruggských stavitelů. Uvnitř se nachází nepřeberné množství uměleckých pokladů, z nichž absolutním vrcholem je světoznámá Michelangelova Madona s dítětem. Bohatý interiér kostela obsahuje četné malby, malované krypty ze 13. a 14. století.
Vstup do kostela je zdarma, ale abyste mohli vidět Michelangelovu sochu Madony s dítětem, musíte si koupit vstupenku za 7 Eur (2022), která vám umožní vstoupit do muzejní části kostela a prohlédnout si všechny artefakty a sochu zblízka.
Bruggám se říká „Benátky severu“, protože i tady je město protkáno sítí kanálů (grachtů), které ho dokonce spojují i s okolními městy. Návštěva Brugg by se neměla obejít právě bez projížďky na loďkách. Budete proplouvat pod mosty, podloubími nebo si prohlížet krásné starobylé domky.

► Dijver - vodní kanál (gracht) / Dijver - ulice 

Hned jak dofotím, přecházím most Gruuthusebrug, za kterým začíná ulice Dijver. Ta vede podél jižní strany stejnojmenného kanálu (grachtu - obecné označení poměrně úzkých vodních kanálů, probíhající městy). Typicky přes ně vede mnoho mostů.
Vodní tok, pravděpodobně leží v původním korytě řeky Reie a nejméně od roku 1127 byl Dijver součástí prvních městských hradeb Brugg.

► Dijver - vodní kanál / Rozenhoedkaai (nizoz.) - ulice (Rosary Quay, Nábřeží Růženců) / 4,7/5

Po 200 metrech ulice Dijver končí u mostu Nepomucenusbrug, ...
...ale kanál pokračuje ještě 70 metrů podél ulice Rozenhoedkaai.
Kanál Dijver je jedním z nejhezčích kanálů v Bruggách a právě záhyb kanálu patří mezi nejoblíbenější místa pro fotografování ve městě. V pozadí je vidět věž středověké zvonice Belfort.
Za záhybem se kanál Dijver setkává s kanálem Groenereia. Předpokládá se, že v přístaviště Rozenhoedkaai bylo v pozdním středověku kotvištěm lodí a že sem přicházeli obchodníci se solí vykládat a nakládat své zboží.
360° Foto
Dnes nabízí ulice Dijver a Rozenhoedkaai rozmanité možnosti, včetně obchodních a vzdělávacích aktivit (College of Europe), restauračních zařízení a v menší míře i ubytování. Často se zde konají také bleší trhy a folklorní jarmarky. Kromě toho má Dijver důležitou muzejní funkci, neboť se zde nachází Arentshuis, Gruuthuse Museum a nejvýznamnější Groeninge Museum.
VIDEO
Za ulicí Rozenhoedkaai procházím přes náměstíčko nebo spíše nádvoří Tanners Square /Huidenvettersplein (nizoz.), kde ve čtrnáctém století sídlil cech koželuhů.
Za náměstíčkem se hned nachází most Blind Donkey Bridge / Blinde-Ezelbrug (nizoz.) a opodál také rybí trh (Fish Market, Vismarkt (nizoz.)). I dnes si zde můžete každé ráno od úterý do soboty koupit čerstvé mořské ryby, nebo vystupovat různé umělce. 
Procházím po mostě, vedoucí přes kanál Groenerei, do samého centra města.
Zdejší místo je dalším oblíbeným místem pro fotografování.
Za mostem procházím úzkým průchodem Blinde-Ezelstraat, za kterým se dostávám na náměstí Burg.

> Burg Squares / Burg (nizoz.) / Náměstí / 4,6/5

Největší náměstí ve městě Grote Markt je sice srdcem Brugg, ale jeho duší je právě náměstí Burg do kterého právě kráčím.
Toto majestátní náměstí je obklopené velkolepými budovami, které byly postaveny v průběhu staletí, každá tak odráží architektonický styl své doby. Najdete zde styly od gotiky přes renesanci až po neoklasicismus, mezi nimiž je jedna z nejkrásnějších budov v Bruggách.

Bruges City Hall / Stadhuis Brugge (nizoz.)/ Radnice / 4,6/5

Historická radnice postavená v roce 1376-1421 je jednou z nejstarších v Low Countries (Nízkých zemích). Po staletí byla centrem moci města, právě proto zde stále zasedá městská rada Brugg (jednou za měsíc).
Sochy na fasádě, i když nejsou původní, jsou hrabat z Flander a biblických postav.
V přízemí budovy stojíte tváří v tvář portrétům bývalých vládců v životní velikosti: starostů, králů, císařů a dokonce i Napoleona. Získáte také představu o vývoji města.
Vedle radnice stojí Justiční palác Gerechtshof z 18. století (na fotce vlevo).
Dvojitý kostel se skládá z románské dolní kaple sv. Basila a gotické horní kaple sv. Krve. V ní je uložena jedna z nejdůležitějších relikvií Evropy, křišťálová lahvička, která údajně obsahuje kapku Kristovy krve. Bazilika Svaté krve byla v roce 1923 povýšena na baziliku kvůli zvláštní úctě ke Svaté krvi. 
Protože se Bible o uchování Kristovy krve nikdy nezmiňuje, vypráví se o původu krve několik legend či pověstí.
Baziliku tvoří dvě kaple. Původní (dolní), románská, zasvěcené sv. Basil(e)ovi....
...a horní kaple svaté Krve, která je stejně jak schodiště, pozdně-gotickou až renesanční stavbou.
Ulicí Breidelstraat, procházím na hlavní náměstí Grote Markt v centru města, kde přicházím v 15:45 hodin.

> Market Square / Markt (Grote Markt) (nizoz.) / Velké náměstí / 4,7/5

Náměstí, které je ve tvaru majestátní zvonice, bylo dějištěm středověkých slavností, jarmarků, turnajů, povstání a poprav. Od roku 958 je náměstí centrem života Brugg. Kdysi bylo plné obchodníků a kupujících, dnes je Markt centrem turistického ruchu. Dominantou náměstí je zvonice Belfort.
Zdroj: Mapy Google
Na všech čtyřech stranách náměstí se nacházejí jedinečné budovy, které poskytují pohled na slavnou minulost Brugg.
Každé středeční ráno se zde konají trhy, kde si můžete koupit čerstvého ovoce, zeleninu, květiny, ...
Po polovině listopadu se středeční trh přesune na náměstí Burg, aby uvolnil místo veřejnému kluzišti a vánočním stánkům.
360° Foto náměstí
Video
                             

Historium Bruges / Brugge (nizoz.) / 4,3/5

Historické muzeum, kde můžete poznat rušné město Bruggy ve zlatém věku různými způsoby. Z věže Historium si můžete vychutnejte jedinečný 360° výhled na město, např. se zvonicí v pozadí.
V muzeu jsem náležitě uvítán, procházím ale jen prostory, které jsou volně přístupné, včetně pohledu z balkonu na náměstí.
Pohled na severozápadní stranu náměstí s cechovními domy, z kterých jsou dnes restaurace.
Hned vedle muzea je další budovou na východní straně náměstí neogotická budova Provincial Court z roku 1887, sídlo zemské vlády Západních Flander (Vlámska).
Poslední budovou v této řadě je museum piva Bruges Beer Experience (ofic.web), kde se návštěvníci dozví o surovinách pro výrobu piva, procesu vaření, trapistických a klášterních pivech atd.
Socha v severní části náměstí představuje Jana Breydela a Pietera De Conincka, kteří na počátku 14. století bojovali proti francouzským vojskům ve snaze zachovat vlámskou samosprávu. Breydel a De Coninck stáli v čele dvou nejmocnějších cechů, řeznického a tkalcovského, a proto je výstižné, že stojí právě před řadou obnovených cechovních domů.
Z náměstí můžete vyrazit na jízdu s kočárem po okolí centra Brugg.
Na západní straně náměstí je nejvýznamnější část mezi ulicí Sint-Amandsstraat a domem Huis Bouchoute s kompasem. Ten má průčelí z 15. století a je nejstarším domem na náměstí. Místo toho, aby ukazoval magnetický sever, ve skutečnosti zobrazuje směr větru, což bylo pomůckou pro tehdejší obchodníky (pomocí zlaté korouhvičky, která je připojena ke kompasu).
Na jihu náměstí Markt se nachází dominanta celého města zvonice Belfort, která je jednou ze tří ikonických věží Brugg.

Belfry / Belfort (nizoz.) / Zvonice / 4,6/5

Cihelná budova v raně gotickém stylu, je vysoká 83 metrů. Takové věže byly typické pro většinu středověkých vlámských měst a představovaly symbol svobody, bohatství a moci měst.
Stavba zvonice byla zahájena v roce 1282 a korunní osmiboká horní část byla definitivně dokončena v roce 1482. Ve věži dodnes visí zvonkohra s 47 zvony, kterou můžete slyšet ve středu, v sobotu a v neděli od 11.00 do 12.00 hodin. S
polečně s dalšími 56 francouzskými a belgickými zvonicemi figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.
Pokud budete chtít vystoupat po 366 schodech na vrchol věže, objednejte si lístky předem, protože zájem o nádherný výhled na město je zde opravdu velký. Pozor ale na schodiště, které je zde úzké a budete se muset potýkat také s obousměrným provozem.
Praktické informace s možnosti rezervace lístků: www.museabrugge.be/en/...
360° Foto ze zvonice ve směru na náměstí Markt
360° Foto na druhou stranu
V domnění, že plavba na loďkách po zdejších kanálech bude až ke konci naší návštěvy Brugg, ozývám se našemu průvodci později. Bohužel se dozvídám, že loďky mají právě za sebou a že mají zrovna individuální program. Já už jsem prakticky všechno viděl a tak se jdu ještě projít.

Jan van Eyck Square / Jan van Eyckplein (nizoz.) / Náměstí / 4/5

Pokračuji po místních uličkách na sever, kde se na náměstí nachází socha známého a uznávaného malíře Jan van Eycks, který byl výraznou postavou rušných středověkých Brugg.
Patří mezi zakladatele vlámského malířství 15. a 16. století a svým malířským stylem a inovativní technikou olejomalby způsobil převrat v celém evropském umění. Svá díla poprvé také sám podepisoval.
Oblast vodního kanálu a ulice Spiegelrei byla významnou středověkou obchodní čtvrtí, kde na konci 12. století by jste našli pulzující přístav. Od 16. a 17. století se ale obchodní činnost přesunula na jiné místa.
Spleť obchodníků z celé Evropy, nakládajících a vykládajících své zboží z lodí, se hlavně shromažďovala kolem Toll House / Tolhuis (nizoz.) / Mýtný dům.
Od kanálu se vracím do centra, kolem půjčovny kol Bruges Bike Rental (3,7/5 ★). Belgie je cyklistický ráj, proto i v Bruggách uvidíte velké množství cyklistů, stačí se vydat kousek za centrum.
Po návratu na náměstí, mi zbývá ještě dost času do setkání naší skupiny a tak pokračuji, tentokrát na jih, po prestižní nákupní ulici Steenstraat, kde se nacházejí prodejny s módními značkami, kosmetiky, zlatnictví, ale taky s belgickou čokoládou.

Belgická čokoláda

Od Godiva po Leonidas, od Côte d'Or po Neuhaus. Belgie nabízí širokou škálu špičkových značek čokolády od nejlepších světových výrobců čokolády. Region Flandry je často označován za hlavní město čokolády. Zejména proto, že se zde nacházejí dvě z největších čokoládoven na světě, Callebaut a Puratos. Díky snadnému přístupu ke kvalitním surovinám a bohaté historii výroby této sladké pochoutky, nabízí jedny z nejlepších pralinek, jaké můžete ochutnat. Belgii ročně vyrobí cca 650 000 tun čokolády (zdroj) na kterém se podílí 755 výrobců (2022). V Belgii se nachází více jak 2000 obchodů s čokoládou. Většina produkce ale jde do zahraničí.
Články:
Ulice prochází kolem náměstí Simon Stevinplein, které jsem poznal už na začátku cesty po Bruggách.

► Pub 't Brugs Beertje /  pivnice / (4,7/5 ★)

Poslední co jsem z belgických specialit neochutnal bylo pivo. Dívám se do map Google, kde je v okolí dobře hodnocený podnik a vyhrává právě tato pivnice, která byla dokonce zvolena mezi 20 nejlepších světových pivních hospod. 
Pivnice je ukrytá v jedné z uliček vedoucí od nákupní třídy Steenstraat. 
't Brugs Beertje je útulná pivnice, kde výzdobu tvoří nejrůznější pivní předměty připomínající doby minulé. K pivu si můžete objednat i občerstvení (sýrové talíře, klobásky, sendviče, ...).
Najdete zde asi tři stovky belgických piv, které zastupují všechny belgické pivní styly. Pokud se domluvíte a řeknete jaké piva máte rádi, nabídnou vám některá piva k vyzkoušení.
Na čepu najdete pět piv, já si objednávám spontánně pivo Arabier. Jak si později zjišťuji, jedná se o svrchně zkvašené pivo s obsahem alkoholu 8%. Pivní styl: Belgian Golden Strong Ale. Recenzi najdete na webu Pivníci.cz.
Po jednom pivku se vracím na náměstí, kde po srazu naší skupiny míříme zpět na zastávku autobusů v jižní části Brugg.

Po čtyřech hodinách strávených v Bruggách, odjíždíme v 18:30 do Antverp, kde nás ještě čeká kratší podvečerní prohlídka města.

▬ Low Countries / Lage Landen (nizoz.) / Nízké země.
Země Beneluxu mívala různé vrchnosti, ale bývaly souhrnně vnímány jako Low Countries. Tuto nížinná oblast v severozápadní Evropě, tvořilo dolní povodí delty Rhine–Meuse–Scheldt (Rýna, Mže a Šeldy) a skládala se ze tří zemí: Belgie, Nizozemska a Lucemburska (území ale netvoří přesné hranice dnešního Beneluxu). Geograficky a historicky oblast zahrnuje také jižní část Francie a východní část Německa.
Z etnického hlediska tvořili Nízké země přechodnou oblast mezi starogermánským a latinským dědictvím západní Evropy. 
- Vysvětlení názvů, např. Holandsko/Nizozemí, Flandry/Vlámsko.

► FOTOGALERIE
- Zonerama
► TRASA
MAPA

 Historie Brugg je historií vzestupu, pádu a znovu vzestupu. Ačkoli byl region Brugg osídlen již v římských dobách, název města se poprvé objevuje v 9. století a je pravděpodobně odvozen ze starogermánského slova "brugj", což znamená " přístaviště". Město vzniklo na březích řeky Reie, se Severním mořem bylo spojené řekou Zwin.

Prvního rozmachu se město dočkalo mezi 11. až 16. stoletím, kdy se stalo předním obchodním centrem severozápadní Evropy. Sjížděli se zde obchodníci, aby prodávali své zboží a nakupovali mezinárodně uznávané vlámské látky. Ve zlatém věku 15. století vzkvétal obchod než kdykoli předtím. Město se stalo kulturním a obchodním centrem, které nemělo konkurenci. 
V 16. století zlatý věk pominul, řeka Zwin se začala zanášet a spojení s mořem zaniklo. Vystřídala ho dlouhá období válek a změn režimů. V době, kdy Belgie získala nezávislost (1830), byly Bruggy chudým a zbídačeným provinčním městem.

Odvěká touha po spojení s mořem vyústila na konci 19. století ve vybudování nového mezinárodního námořního přístavu, který dostal jméno Zeebrugge. Ten spojuje Bruggy se Severním mořem, díky kanálu Baudouin Canal.
Vzestup začal po světových válkách, které naštěstí zanechaly historické centrum města prakticky nepoškozené a Bruggy se tak staly stále přitažlivějšími pro turisty i milovníky kultury.
V roce 2000 UNESCO zařadilo historické centrum na seznam světového dědictví.

► ZDROJE / ODKAZY

- www.radynacestu.cz/magazin/vez-belfried-v-bruggach
www.radynacestu.cz/magazin/kostel-panny-marie-v-bruggach
www.radynacestu.cz/magazin/justicni-palac-gerechtshof
www.radynacestu.cz/magazin/namesti-grotte-mark
www.radynacestu.cz/magazin/muzeum-hranolek
www.radynacestu.cz/magazin/bazilika-svate-krve

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

ITALSKÉ DOLOMITY - 3 DEN: Lanovkou na Punta Rocca (3265 m), Punta Serauta (muzeum bojů o její ledovce v 1. světové válce)

↝ Třetí den jsme si trochu odpočinuli. Využili jsme pěkného počasí a vyjeli lanovkou na hřeben Marmolady  Punta Rocca (3265 m). Panoramatická terasa nám nabídla nádherný 360° vyhled. Na mezistanici  Serauta (2950 m), jsme navštívili muzeum bojů za 1. světové války.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.