Přeskočit na hlavní obsah

3) GENT

⇝ Druhý den naší cesty po Beneluxu dopoledne patřilo Gentu, univerzitnímu a kulturnímu městu se středověkou kulisou. Nejznámějšími památkami tohoto úžasného města jsou katedrála svatého Bavona, hrad Gravensteen z 10 století. Z mostu svatého Michala jsou vidět tři slavné gentské věže a také nábřeží Graslei s cechovními domy. 
► ITINERÁŘ 
0) Úvod 
 Středa  
1) Lucemburk    2) Brusel
 Čtvrtek 
3↬ Gent         4) Bruggy           5) Antverpy 
 Pátek     
6) Rotterdam     7) Scheveningen  8) Haag 
 Sobota   
9) Zaanse Schans  10) Amsterdam 1. část / 2. část

> Gent (anglicky Ghent, nizozemsky a německy Gent, francouzsky Gand) leží na soutoku řek Scheldt (Šeldy) a Leie. 
> Nachází se ve vlámské části země (provincie Východní Flandry) a je třetí nejlidnatější město Belgie.
Cestopis se zájezdu: To nejlepší z Beneluxu s CK

3) GENT 

Po snídani v našem hotelu Ibis v Antverpách míříme dnes do starobylých měst Gent a Bruggy.
Do Gentu přijíždíme kolem desáté hodiny, autobus nám zastavuje kousek od kostela Sint-Michielskerk (Sv.Michaela).

Saint Michael's Church / Sint-Michielskerk (nizoz.)kostel Sv.Michaela / 4,5/5 ★

Stavba původně římskokatolického kostela byla pravděpodobně zahájena v roce 1440, v průběhu času byl kostel ale několikrát poničen. V roce 1623 proběhla rekonstrukce, kdy byl přestavěn do pozdně gotického kostela. Při rekonstrukci se počítalo s dokončením západní věže, která měla mít výšku 134 metrů. V důsledku zpoždění a obav o náklady, nebyla věž nakonec nikdy dokončena. V současnosti měří pouhých 24 metrů.
Exteriér střízlivého pozdně gotického kostela je celý postaven z pískovce z Bruselu a ledianského pískovce. Jeho krásu poznáte především uvnitř, je známá bohatě zdobeným interiérem a krásnými vitrážemi.
Kostel obsahuje četné obrazy a sochy od známých mistrů, včetně Anthonyho Van Dycka.

St. Michael's Bridge / Sint-Michielsbrug (nizoz.) / Most sv. Michaela / 4,7/5

Za kostelem přicházíme na most svatého Michaela (Sint-Michielsbrug), který překonává řeku Leie mezi kostely Sint-Michielskerk (Sv. Michaela) a Sint-Niklaaskerk (sv. Mikoláše). 
Kamenný obloukový most, který patří mezi nejoblíbenější místa v Gentu, nám nabízí okouzlující výhled na historické jádro a jeho hlavní dominanty.
Z mostu jdou vidět tři slavné středověké věže za sebou. Ty patří kostelu Sint-Niklaaskerk (sv. Mikoláše), zvonici Belfort a katedrále Sint-Baafskathedraal (svatého Bavona).

► Graslei a Korenlei / nábřeží / 4,8/5 ★ a 4,7/5 

Z mostu Sint-Michielsbrug (sv. Michaela) scházíme na nábřeží Korenlei (na levé straně), odkud je okouzlující pohled na protilehlé nábřeží Graslei.

360° Foto
Pro mě je to jedno z nejpůsobivějších míst města, proto foťák ani nespustím z ruky.
V řece Leie se odráží nádherné fasády cechovních domů, které pochází většinou z 15.-16 století (najde se tu ale i z 12. století). Některé z nich byly v 18. a 19. století opraveny. Pro Světovou výstavu Expo v Gentu, v roce 1913, pak byly fasády důkladně zrestaurovány. Kvůli špatné údržbě to ale nebyla poslední rekonstrukce těchto budov.
V 11. století se jednalo se o hlavní nábřeží středověkého přístavukteré bylo v té době centrem čilého obchodu a prosperity města.
V dnešní době patří domy luxusním hotelům a restauracím, před kterými najdete zahrádky obsypané turisty.
Nábřeží Korenlei, nemá tolik historických domů, proto o ně není takový zájem jak o protější nábřeží Graslei.
Video:
Za mostem Grasbrug, kde končí obě nábřeží, se na soutoku kanálu Lieve a řeky Leie nachází starý rybí trh. Obchodníci s rybami zde prodávali své zboží od pozdního středověku až do 60. let 20. století. V zrekonstruovaném komplexu se nachází mimo jiné kancelář Visit Gent (IC).

► Castle of the Counts / Gravensteen (nizoz.) / Hraběcí hrad / 4,6/5 

Za soutokem procházíme kolem zachovalého hradu Gravensteen, obklopeného řekou Leie a kanálem Lieve. Je to jediný dochovaný středověký hrad s příkopem z 10. století a do značné míry s nedotčeným obranným systémem ve Flandrech (Vlámsku). Současný hrad pochází z roku 1180 a do roku 1353 byl sídlem hrabat z Flander. Má velmi pohnutou minulost, úzce propojenou s často bouřlivou, politickou a sociální historií města.

Návštěvníkům je přístupná brána, hradby, pevnost, hraběcí rezidence a stáje.
Najdete zde i sbírku dobových předmětů (např. zbraně, brnění, ale i předměty na mučení).
Jeho hradby nabízí krásný panoramatický výhled na město.
Přes ulici u hradu Gravensteen, je vstup na zmiňovaný starý rybí trh. 
Od hradu se vracíme zpátky přes řeku Leie. I na zdejších kanálech se můžete projet na loďkách, oproti Bruggám jsou ale širší.

Cuberdon / Gentse neus (nizoz.) / Gentský nos 

Náměstí Groentenmarkt je jedno z míst kde se dá koupit místní specialita "Gentský nos". Jak název napovídá, tato cukrovinka tvarem připomíná nos, ten má tenkou vnější vrstvu (krustu), do které když kousnete, vyteče zevnitř sladká šťáva. Původní příchuť je malinová, ale koupíte ji ve více příchutích.

Graffiti Street / Werregarenstraat (nizoz.) / Graffiti ulička / 4,2/5

Cestou se zastavujeme u uličky Graffiti Street, kde pouliční umělci vytvářejí umělecké díla pomocí sprejů. Jejich díla tu ale neuvidíte na zdech na stálo, protože na jich místě vznikají další a další pouliční malby.

City Pavilion / Stadshal (niz.) / Městská tržnice / 4/5

Při návratu do centra procházíme kolem multifunkční a volně přístupného výstavního pavilonu, kde se konají např. koncerty, taneční představení, trhy.
Ve středověku byl Gent jeden z nejbohatších a nejmocnějších měst v západní Evropětakže si vždy mohl dovolit stavět větší a honosnější kostely.

Saint Bavo's Cathedral / Sint-Baafskathedraal (nizoz.) / Katedrála svatého Bavona / 4,6/5

Katedrála je nejstarší farní kostel v pulzujícím centru Gentu. Stojí na místě kostela z 10. století a románského kostela z 12. století. Byl zasvěcen svatému Janu Křtiteli, který byl v průběhu 15. a 16. století přestavěn na impozantní gotickou katedrálu svatého Bavona.
89 metrů vysoká gotická stavba je známá Gentským oltářem bratří Eyckových "klanění beránku", ale nachází se zde i několik dalších děl významných umělců.
Katedrála svatého Bavona se nachází na náměstí Sint-Baafsplein (sv. Bavona), které je srdcem města a kde se zrodilo město Gent. Jméno je vlastně odvozeno od Ganda, keltského slova pro soutok.
Na náměstí se nachází také budova divadla NT (Nederlands Toneel)

► Ghent Belfry / Het Belfort van Gent (nizoz.) / Zvonice Belfort / 4,5/5 ★

Na náměstí hned naproti katedrály se nachází zvonice Belfort.
360° Foto náměstí
Zvonice Belfort, je prostřední věží ve slavné řadě tří věží Gentu. Byla postavená v letech 1313 až 1380, s řadou pozdějších přístaveb a hrála klíčovou rolí v minulosti města.
Současná kamenná věž ze 14. století byla dokončena pro světovou výstavu Expo v roce 1913. V letech 1967-1980 byly provedeny rozsáhlé restaurátorské práce, aby bylo zajištěno řádné spojení věže se zbytkem zvonice. Je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
Zvonice v belgických městech často také určovaly míru prosperity města – čím vyšší, tím bohatší. Není proto překvapením, že právě gentská zvonice patří mezi nejvyšší v celé Belgii.
Ve zvonici se nachází zvonkohra skládající se z 54 zvonů o celkové hmotnosti přibližně 30 tun. Zvony varovaly obyvatele města před nebezpečími nebo oznamovalo významné události.
V roce 1377 byla na věž umístěna soška ohnivého drakahrdého symbolu a maskotu města. Dohlížel nejen na město, ale také chránil všechny obecní listiny a zákony města. Postupem času byli sošky několikrát vyměněny, některé z nich se stále nachází uchovány uvnitř zvonice, včetně její zvětšeniny.
V době, který máme individuální program, se za 10 eur vydávám za krásným výhledem na věž zvonice (výtah vede až z 1.patra).
Na jednu stranu vidím okolí katedrály svatého Bavona (Sint-Baafskathedraal).
Na druhé straně v pozadí kostela Sint-Niklaaskerk (sv. Mikuláše) vykukuje nalevo kostel Sint-Michielskerk (sv. Michaela), napravo část náměstí Korenmarkt a vrcholy štítů domů na nábřeží Korenlei.
Video:
Další pohled patří směrem na kostel Sint-Jacobskerk (sv. Jakuba), nejstarší románský kostel v Belgii s dvojitou západní věž.

Saint Nicholas' Church / Sint-Niklaaskerk / Kostel sv. Mikuláše / 4,5/5

Kostel sv. Mikuláše, je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších památek ve městě. Stavba, která začala na počátku 13. století jako náhrada za dřívější románský kostel, pokračovala po zbytek století ve stylu místní šeldské gotiky (pojmenované podle nedaleké řeky). Typické pro tento styl je použití modrošedého kamene z oblasti Tournai. Hlavní věž je vysoká 76 metrů.
Po rekonstrukcích od roku 1912 došlo v roce 2010 k otevření kostela veřejnosti. Kromě mnoha uměleckých děl a zajímavé stavební historie nabízí budova kostela prostor pro kulturní vystoupení. Zdejší varhany jsou jedny z nejvýznamnějších v Belgii.
Za Kostelem sv. Mikuláše, postaveného v historickém centru, zatáčím na rušné náměstí Korenmarkt.

Wheat Market / Korenmarkt (nizoz.) / Pšeničný trh (náměstí)

Náměstí Korenmarkt je jedním z nejrušnějších míst centra, pár kroků od nábřeží Graslei u řeky Leie. Spojuje dvě nákupní ulice Veldstraat a Kortemunt, od jihu k severu. Od 10. do 11. století bylo místem, kde se obchodovalo s obilím.
I v současné době je přirozeným centrem města, které je obklopeno několika historickými budovami. Je zde hodně příležitostí, kde se dá dobře najíst nebo si posedět u kávy.
Budova staré pošty na náměstí, kde se nachází nákupní centrum hlavně s módním oblečením, hotel.....
Od náměstí pokračuji opět k soutoku kanálu Lieve a řeky Leie, kolem hradu Gravensteen. Tentokrát si ale prodlužuji cestu dále podél řeky Leie.

Kráčím po ulici Kraanlei, vedoucí podél řeky Leile, kde dříve stávaly dřevěné jeřáby pro nakládání zvláště těžkého zboží z přepravních lodí.

Při pohledu zpět k soutoku vidím starobylou kamenitou budovu Groot Vleehuis, pocházející minimálně od roku 1251, která sloužila jako krytá tržnice a příliš se toho nezměnilo vlastně ani dnes. Před rekonstrukcí, která je plánovaná na delší dobu, zde nabízeli širokou škálu regionálních produktů z východního Vlámska (přes 175 výrobků). Některé části by měli zůstat otevřené, např. v restauraci si můžete pochutnat na tradičních regionálních jídlech z čerstvě připravených místních produktů.
Na ulici Kraanlei, začínám hledat místo, kde bych si zašel na oběd.
Před mostem přes řeku Leie, nakouknu do restaurace Souplounge (4,4/5 ★), která nabízí čtyři různé domácí polévky, které se den ode dne liší, kromě rajčatové. Můžete si vybrat malou, střední nebo velkou porci polévky, ke kterým si můžete vybrat ze 4 příloh a to kuřecí kuličky, sýr, krutony nebo petrželku. K tomu všemu dostanete pečivo a kousek ovoce.
Rozhoduji se mezi rajskou a květákovou polévkou, ale nakonec vítězí ta druhá, protože jsem ji již opravdu dlouho neměl. Neudělal jsem špatně, protože byla opravdu výborná. Také porce byla opravdu velká a zasytila.
Nejen na náměstích, ale také v uličkách, podél vody a dokonce i na střechách si můžete posedět na terase kaváren, restaurací a užít si pěkných výhledů..
(Nejhezčí terasy v Gentu: https://visit.gent.be/...)

Friday Market / Vrijdagmarkt (nizoz.) / Páteční trh  / 4,3/5

Pár kroků za řekou se nachází náměstí Vrijdagmarkt, které se každé páteční ráno zaplní stánky s ovocem a zeleninou, sýry, italskými delikatesy,..., přičemž tradice trhů sahá až do roku 1199. Odtud také pochází název Páteční náměstí.
Jedná se o jedno z největších, ale taky nejstarších náměstí v Gentu, které hrálo důležitou roli v historii města. 
Právě zde se odehrávaly nejdůležitější městské události - veřejné popravy, korunovace králů nebo různé slavnosti.
Ve středu náměstí je socha Jacoba van Arteveldeho, kterému se podařilo zrušit bojkot dovozu anglické vlny do Flander během stoleté války mezi Anglií a Francií ve 14. století. Návrat anglických vln, ale nepřinesl do Flander prosperitu a mír, autorita Jacoba van Arteveldea začala klesat. V roce 1345 byl pak zavražděn.

► Toreken nebo také Little Tower’ (malá věž)/ Het Toreken (niz.) / 4,3/5

Nejstarší budova na náměstí Toreken, pochází z druhé poloviny 15. století. V bývalém cechovním domě se nyní nachází Poëziecentrum, které plní funkci vzdělávání a poskytování odborných informací o nizozemské poezii, zahraniční poezii v nizozemských překladech,...
Tak jako všude, i zde na tomto náměstí se nachází mnoho různých kaváren, pivních barů, restaurací. Protože jsem ještě nepochutnal místní pivo, vcházím do místního vyhlášeného pivního baru De Dulle Griet (4,4/5 ★) se stovkami druhů nejen belgických piv. Pro pivo Max van't huis si nechali vyrobit pivní sklenici bez nožičky s dřevěným podstavcem, do které se vejde 1,2 litrů piva. Protože si lidé odnášeli tuto sklenici s sebou, zavedli, že každý kdo si objedná pivo, musí odevzdat jednu ze svých bot. Ta se následně vloží do koše, který se vytáhne ke stropu. Jsem tu v jednu hodinu, ale nikdo zde není, kromě občas průchozího personálu, který si mě bohužel nevšímá.
Všímám si, že je zde hodně piv Trapistických, což je druh svrchně kvašeného piva vyráběného v trapistických klášterech buď přímo mnichy, nebo pod jejich dohledem. Trapistické pivo patří mezi belgická piva typu Ale či ječná vína.

Ještě jednou zkouším vejít do baru, ale pořád žádný zájem. Času už moc nemám a tak se vydávám na cestu zpátky za naší skupinou. 
Sint-Niklaaskerk / Kostel sv. Mikuláše

Zatímco Bruggy a Brusel jsou zaplaveny turisty, v Gentu jich tolik nenajdete. Vládne zde atmosféra studentského města, protože Gent je nejlidnatějším studentským městem v Belgii. To ostatně jde vidět i na náplavce, zatímco turisté sedí na zahrádkách restaurací, studenti na kamenném nábřeží.
Před půl druhou nasedáme do autobusu a po cca 3:15 hodinách strávených v Gentu, pokračujeme do dalšího historického města Brugg.

► FOTOGALERIE
- Album na Fotky Google
- Zonerama
► TRASA
- www.strava.com/activities/7355220239
- www.ridewithgps.com/trips/94305261
► MAPA
https://visit.gent.be/en/see-do/walk-along-water - Na spodní straně článku je mapa, kde můžete filtrovat podle památek, muzeí, restaurací, kaváren, ubytování, WC,...
Historie Gentu začíná v roce 630, kdy si svatý Amandus vybral místo soutoku dvou řek, Leie a Scheldt (Šeldy), pro stavbu opatství. Od roku 1000 do roku 1550 byl Gent jedním z nejvýznamnějších a nejprosperujících měst v Evropě. Byl větší než Londýn a svou velikostí se řadil na druhé místo za Paříž. Ve 14. století zde žilo šedesát tisíc obyvatel.
> Dnes je Gent nejlidnatějším studentským městem (více jak 71 000 studentů) v Belgii s univerzitou, mnoha vysokými školami a institucemi vyššího vzdělávání. Stal se předním centrem v mnoha oborech, včetně biotechnologií.
> V Gentu najdete nápisy v nizozemštině, také lidé zde mluví vlámsky (belgickou nizozemštinou). Gent se hlásí k severské evropské kultuře, oproti Bruselu a Valonsku, kde lidé mluví hlavně francouzsky a jsou spjati s jihozápadní (francouzskou) kulturou.
► ZDROJE / ODKAZY
Video: Gent ve 30 sekundách: https://youtu.be/...
Proč navštívit Gent: https://visit.gent.be/en/...
Kalendář akcí: https://visit.gent.be/...
Kde se najíst a napít: https://visit.gent.be/...
- www.radynacestu.cz/magazin/tema/gent
- www.radynacestu.cz/magazin/nabrezi-graslei
- www.radynacestu.cz/magazin/katedrala-sv.-bavona
- www.radynacestu.cz/magazin/gentsky-oltar
- www.radynacestu.cz/magazin/gent
- www.radynacestu.cz/magazin/madonna-v-bruggach
- www.radynacestu.cz/magazin/namesti-grotte-mark
- www.cestujlevne.com/pruvodce/belgie/jidlo

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

ITALSKÉ DOLOMITY - 3 DEN: Lanovkou na Punta Rocca (3265 m), Punta Serauta (muzeum bojů o její ledovce v 1. světové válce)

↝ Třetí den jsme si trochu odpočinuli. Využili jsme pěkného počasí a vyjeli lanovkou na hřeben Marmolady  Punta Rocca (3265 m). Panoramatická terasa nám nabídla nádherný 360° vyhled. Na mezistanici  Serauta (2950 m), jsme navštívili muzeum bojů za 1. světové války.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.