Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN FENIX 3 - FUNKCE HODINEK

Hodinky zvládají veškeré sporty a pohybové činnosti spojené se záznamem trasy a to jak bez GPS, při indoor aktivitách (halové, fitness) jako je např. plavání v bazénu, běh v hale či různé trenažéry, tak při outdoorových aktivitách s GPS
Články - Garmin
#návody #funkce #trénink #aplikace #Connect/Connect IQ #bezpečnost/zdraví #Garmin Edge #recenze

MENU:
1) VZHLED A KONSTRUKCE
2) ► FUNKCE HODINEK
3) MENU HODINEK
4) BĚH
5) PLAVÁNÍ
6) CYKLISTIKA
7) CONNECT IQ A GARMIN CONNECT
8) GPS, GLONASS + VÝDRŽ
9) GARMIN SAPPHIRE HR OPTIC 


PŘEČTĚTE SI TAKÉ:
Jaké vybrat hodinky Garmin
MŮJ DENnové verze úvodní stránky mobilní aplikace Connect s jednodušším zobrazením vašeho dne

Aplikace, Datové pole, vzhledy hodinek, Doplňky na Connect IQ
1) Vzhledy obrazovek
2) Aplikace
3) Datové pole
4) Doplňky 

Návody, tipy, triky:
- Tipy, rady, zkušenosti - FENIX 3/5
Garmin tipy a triky 
Nastavení času a cíle spánku 
Jak a kde zobrazit Aplikace, Datové pole, ciferníky,...v hodinkách
Aktivity a porovnání aktivit mezi sebou
Plánování a import tras v Garmin Connect
Jak zobrazit na hodinkách jméno volajícího
- Jak upravit a kde zobrazit Aplikace, Datové pole, Vzhledy hodinek a Doplňky
Garmin Face-It, aplikace na vytvoření vlastního ciferníku
Jak upravit Aplikace, Datové pole, Vzhledy hodinek a pomůcky

-----------------------------------------


2) FUNKCE HODINEK


Příklady využití u outdoorových aktivitách
- Běh: při využití hrudního pásu HR Run, jsou hodinky schopny zaznamenávat kadenci běhu, dobu kontaktu nohy se zemí, vertikální pohyb těla při běhu, procentuální došlap na levou a pravou nohu, nebo umí orientačně změřit Vo2 max či laktátový práh atd. 
- Cyklistika: zde lze využít bezdrátové čidla pro měření rychlosti/kadence, hrudního pásu či optiky na měření tepu, wattmetr,...
- Plavání: hodinky umí automaticky rozpoznat plavecký způsob, v režimu pauzy se otočí barevnost displeje. Máte pak možnost projet si veškeré obrazovky a podívat se jak jste si vedly za uplavaný úsek. Po tuto dobu běží jen celkový čas. Zbylé funkce jsou zastaveny. Po opětovném stisknutí (LAP) se pak barevnost vrátí.
- Lyžování: hodinky umí měřit 3D rychlost a 3D vzdálenost, automaticky rozeznají cestu lanovkou, přičemž vzdálenost ani čas cesty lanovkou do výsledku nezapočítává, stejně tak jako pauzy na jídlo či odpočinek. 

U všech sportů pak můžete sledovat různé statistiky, grafy nebo tabulky. Nechybí možnost nastavení alarmů na limity, ať už časové, rychlostní nebo srdečního tepu.


Začátkem roku 2016 Garmin uvolnil softwarovou aktualizaci, která přinesla řadu nových, důležitých funkcí.

Hodinky umí zobrazit SMS, příchozí/ztracené volání, emaily a další upozornění z připojeného Smartphone. 

S touto funkcí máte tak přehled o zprávách, hovorech, aniž by jste telefon vytahovali z batohu či zadní kapse. Ocenil jsem to při cestách na kole, kdy stačil pohled na hodinky a věděl jsem zda je nutné zastavit a vzít telefon, či ne.  Zpráva (email, SMS, chat,...) se dá rozkliknou a vy si ji tak můžete přečíst přímo na hodinkách (ve zprávě lze listovat) aniž by jste vytahovali telefon z kapsy. 


Podle typu telefonu je z hodinek možné hovor i odmítnout nebo přijmout, přes hodinky ale nejde telefonovat, posílat SMS, emaily, nemají číselník, mikrofon ani reproduktor.
Hodinky jsou kompatibilní s telefony iOS (iPhone) a Android, a nově i s operačním systémem Windows Mobile (viz níže).

V testu si rozebereme 3 základní aktivity a to běhcyklistika a plavání. Zbytek aktivit se víceméně zakládají na těchto základních aktivitách.


Do Fenix 3 je možné instalovat díky platformě Connect IQ různé aplikace, datové pole, obrazovky či widgety, které Vám znatelně rozšíří možnosti těchto hodinek (více zde...).Vedle toho nahrazují hit dnešních dnů a to chytré náramky 
zaznamenávající denní aktivity:
1) Kroky
2) Vystoupané patra
3) Další sportovní aktivity (kolo, běh, plavání, chůze,...)
4) Minuty intenzivní aktivity
a statistiky zdraví
5) Spánek
6) Kalorie
7) Srdeční tep během celého dne (u Fénix HR)
nesmí chybět i
8) Navigace
...Ostatní funkce, spárování s telefonem, spárování s Endomondo, Strava a jinými weby


1) KROKY

Měření je založeno na pohybovém senzoru, který vám délku kroku a vzdálenost sám vypočítá, ale máte možnost si nastavit také vlastní délku kroku.
S přesností musíte přimhouřit oči, ale jako orientačně to stačí. Bohužel se kroky načítají i při jiných sportovních aktivitách. 
Viz u tohoto grafu. Černá čára je spánek, červená neaktivita.
Na kole jsem byl od 10 hod. do 14:30 hod s hodinovou přestávkou 12-13 hod.
Během jízdy na kole je vidět, že jsou zde znázorněny bohužel i kroky.
Na grafu v Garmin Connect si můžete zobrazit souhrn celkového počtu kroků za různá období, zelená barva zde znázorňuje splněný cíl.

Mobilní verze Garmin Connect - žluté sloupce zde znázorňují splněný denní cíl kroků v různých obdobích. Za splnění cílů můžete získat i odznaky.
 

 

2) PATRA

Vedle kroků si můžete také zvolit cíl pro vystoupaná patra.
Na webu, mobilu či přímo na hodinkách si pak můžete prohlédnout jak jste splnili svůj cíl. 
Zelené sloupce znamenají splněný cíl.

Na mobilní aplikaci můžete také vidět také počet vystoupených, sestoupených pater a to za den, týden, 4 týdny a rok.
 


3) SPORTOVNÍ AKTIVITY (např. zde jízdní kolo)

Samozřejmostí je zaznamenání sportovních aktivit jako jízdní kolo, chůze, běh, plavání,... a následné vyhodnocení aktivity

V programu Garmin Connect si pak můžete prohlédnout různé statistiky aktivity jako je srdeční tep, nastoupané metry, prům.rychlost, čas pohybu, kalorie, kadence a jiné a to i za různé období.
Na informace se můžete podívat i na mobilním programu Connect
 


Tak jak na webu, kliknutím na symbol aktivity se dostanete přímo k vybrané aktivitě. Máte pak celkový přehled o aktivitě.

 

 

 

 


4) MINUTY INTENZIVNÍ AKTIVITY

Pro zlepšení zdraví se týdně doporučuje 150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).Celkového počtu 150 minut intenzivní aktivity za týden můžete dosáhnout libovolnou kombinací střední a intenzivní aktivity. Tip: Minuta intenzivní aktivity se ve vašem týdenním plánu počítá jako dvě minuty středně intenzivní aktivity. Zatím jsem neměl problém vždy splnit předepsané minuty aktivity.I zde najdete více informací v mobilu než na webu.
 

 


5) SPÁNEK

Fenix 3 umí také, jak chytré náramky, přes noc měřit délku a kvalitu spánku. To ale jen přibližně. Fénix 3 či sebelepší náramek není schopen doopravdy zjistit jestli spíte či ne a také není schopen zcela přesně detekovat ani spánkové fáze. To lze spolehlivě jen s elektrody na hlavě, ostatní měření nejsou přesné.

Fénix 3 používá tzv.aktigrafii (rozpoznání a zaznamenání noční pohybové aktivity; když spíte nehybně, vyhodnocujete to jako REM, když se vrtíte, jde o povrchní spánek a když chodíte, tak jste vzhůru úplně) jejíž shoda s bazálními výsledky celonočního polysomnografického vyšetření (PSG) je údajně 92-98%.

Fénix Vám tedy ukáže:
- kdy jste usnuli a kdy jste se probudili (i během noci)
- kdy a jak dlouho jste byli neklidní nebo vzhůru
- kolik času jste v noci byli v hlubokém, a jak dlouho v povrchním spánku

Celkově vzato: uvidíte, jak jste v noci spali a máte srovnání s dalšímu dny. Čím máte hlubší spánek, tím jste ráno svěžejší, vyspanější.

Abychom se cítili po noci odpočatí, měli bychom spát dostatečný počet hodin (který je individuální) a budit se z lehkého spánku.

Zvýšenou tepovou frekvenci během spánku může způsobit špatné větrání, alkohol či pozdní větší večeře. Podobné to bude u nehlubokého spánku - alkohol, pozdní větší večeře nebo hlad, dehydratace.

Na Garmin Connect si můžete zadat Vaší běžnou dobu spánku, takže pokud zapomenete přejít na hodinkách do režimu spánku, Garmin Vám vyhodnotí data přibližně v tento čas. Občas jsem musel čas dodatečně upravit v Garmin Connect, protože mi Fénix nevyhodnotil správně dobu spánku.

Přepínání do spánku v menu hodinek je trochu ukryté v menu, raději ho měl někde blíže než v: Nastavení - Sledování aktivity - Přejít do spánku

Na webovém programu Garmin Connect se pak můžete podívat na data z vašeho spánku.
Na obr. 1 je znázorněna úroveň spánku, na obr. 2 pak pohyb ve spánku. Můžete si i znázornit graf délky spánku od týdne po jeden rok (pod grafem - Trendy spánku v čase).


V mobilní aplikaci Garmin Connect pak můžete na obr. 1 vidět týdenní souhrn, na obr. 2 pak výsledky po dnech.
 

Hodinky Fenix 3 HR s optickým měřidlem tepu, měří tep po celý den (data berou co 1 min., pokud tedy neprobíhá žádná sportovní aktivita). Bohužel na spánkovém grafu tepová frekvence chybí. Pokud se chci podívat na můj tep ve spánku musím se ve složce "Srdeční tep" podívat na časovou osu (viz obrázek) Osa se zobrazuje ale jen po dni.

V Connect IQ jsem si stáhl aplikaci Fenix Sleep, která měří spánková data nikoliv po minutě ale sekundě a přináší tak přesnější informace (nevýhodou je větší spotřeba baterie). Aplikace ukazuje aktuální, minimální, maximální a průměrnou tepovou frekvenci. Autor slibuje později pokročilejší aplikace.
Zde na grafu spánek 1) měřený po minutě, 2) měřený po sekundě
 
Fénix 3 HR s optickým měřením tepu by mohl měřit i tzv. metodou balistokardiografie (měření mikropohybů těla vyvolaných tepem srdce), který by měl být ještě přesnější a poskytne navíc i jednu zajímavou hodnotu - srdeční tep během spánku, ale toho se možná dočkáme až u dalšího Fénixe.

Poznámka: Někdy nastane problém, že se Vám nezobrazí graf spánku a objeví se text, že data spánku nejsou k dispozici. Většinou jde tento problém opravit tím, že se manuálně zadá začátek a konec doby spánku.

6) KALORIE

Pokud chcete vědět kolik jste spálili kalorií během fyzické aktivity, tak na webu tyto informace nehledejte, naleznete ji pouze v mobilní aplikaci.
Zde na grafu jde vidět součet klidových a aktivních kalorií a aktivní kalorie po dnech za chůzi, jízdu na kole a jiné

 7) CELODENNÍ SRDEČNÍ TEP

Srdeční tep během dne ovlivňuje řada faktorů, například sportování, odpočinek či stres. Na webu či v mobilní aplikaci je k dispozici 24 hodinový graf, na kterém se můžete podívat jak vaše srdce na různé činnosti reaguje.
Kliknutím na symbol spánku nebo aktivity pod grafem se dostanete na příslušnou aktivitu.


Co jsem si všiml, tak znázorněná délka cyklistické aktivity neodpovídá skutečné době aktivity. Na grafu je znázorněna doba aktivity, která ale není prodloužena o hodinovou přestávku (viz graf). V mobilní aplikaci je pod grafem jen symbol činnosti, kde nejde vidět trvání aktivity.


Data spánku jsou brána po minutě. Pro přesnější údaje jsem si v Connect IQ stáhl aplikaci Fenix Sleep, která měří spánková data nikoliv po minutě ale sekundě a přináší tak přesnější informace (nevýhodou je větší spotřeba baterie). Aplikace ukazuje aktuální, minimální, maximální a průměrnou tepovou frekvenci.


V mobilní aplikaci pak najdete tyto grafy pro týden, měsíc a rok. Pod grafem pak najdete tepy u jednotlivých dnů
 

 
7) NAVIGACE

Řada Fenix byla původně laděna jako turistické či navigační hodinky, až s příchodem Fenix 3 se orientuje i na plnohodnotné sportovní hodinky. Svůj původní koncept navigačních hodinek však neztratily a i v této oblasti mohou nabídnout plno funkcí, jako je ukládání navigačních bodu a zpětná navigace na ně. Navigace na původní start aktivity nebo navigace po stejné trase, kterou uživatel již absolvoval.

V menu Fenix 3 najdete možnosti:
1) Trasy (Courses) 
A -  Trasu si můžete připravit doma v desktopovém programu Basemap a poslat ji jako .gpx soubor do Fenix 3, který si ho převede do souboru.fit. 
B - Trasu si můžete vytvořit na webu (např. Garmin Connect, Bikemap, GPSies,...), např. ve formátech .gpx, .tcx,... přímo do složky NEWFILES, odkud si ho Fenix automaticky převede do formátu .fit. Tato složka je ale nevím proč skrytá, a tak si musíte nejdříve zobrazit skryté soubory. Možností je i např. v GPSies.com vytvořit trasu přímo v souboru .fit a poslat ji do složky COURSES
2) Aktivity - zde se můžete navigovat po dříve absolvované trase
3) Uložené pozice - navigování na uložené pozice
4) Zadej směr a jdi, 5) podle souřadnic, či 6) TrackBack (navigace zpět po stejné trase)

Poté co si zvolíte navigační trasu a druh aktivity se Vám nejdříve zobrazí navigační mapa a vyhledávání připojených snímačů (obr.1). 
Na obrázku č.2 značí černá čára absolvovanou trasu a zelená navigační trasu. Podržením levého, prostředního tlačítka můžete  - Posunout/Přeblížit a oddálit mapu
U obrázku č.3 modrá šipka znázorňuje směr trasy, číselné údaje pak zbývající vzdálenost do cíle a vzdálenost mimo kurz trasy
U obrázků č. 4 a 5 na grafech a datových polích najdete malé červené šipky, které Vám také ukazují smět jízdy. Navigace může být k cíli nebo podle kurzu (obr.6) 

Mezi ostatní funkce, které hodinky nabízí, patří nepřetržitý záznam okolního tlaku, elektromagnetický kompas nebo funkce pro měření únavy, kondice nebo doporučených časů regenerace.

Velmi dobrou funkcí, kterou ocení hlavně sportovci na vyšší úrovni je plánování tréninků. Popis této funkce najdete v sekci běh.

Po ukončení činnosti se záznam z hodinek přes bluetooth přenese do telefonu, odkud se přes wi-fi automaticky synchronizuje s cloudovou službou Garmin Connect. 
Pokud používáte jinou službu např. Endomondo, RunKeeper, MapMyFitness nebo Ride with GPS můžete si nastavit automatické nahrávání na tyto weby. Web Strava má dokonce přímo vestavěnou synchronizaci s Garmin Connect.

Můžete i připojit hodinky do počítače pomocí dobíjecí kolébky s USB konektorem skrze software Garmin Express, který kromě synchronizování dat slouží také ke správě hodinek.
(na fotce kolébka pro hodinky s optickým snímačem tepu a pro ty ostatní)

Pokud nevlastníte chytrý telefon, či ho nemáte u sebe, můžete připojit hodinky přímo k síti WiFi a všechny data se tak nahrají stejně dobře. 

Garmin Connect (více...) pochopitelně nabízí např. podrobné statistiky výkonů, grafy, mapu aktivity nebo možnosti sdílení s přáteli. 


Přes platformu Connect IQ (více...) je možné instalovat do Fénix 3 další obrazovky aplikace a widgety od Garminu či třetích stran. Díky tomu máte k dispozici např. více funkcí či vzhledu hodinek. Všechny aplikace jsou  k dispozici zdarma.

Fenix 3 podporují Bluetooth 4.0 (Smart), díky čemuž se můžete podívat na příchozí/ztracená volání, sms, emaily a další notifikace z připojeného telefonu nebo aplikací jako je počasí, kalendář, ovládat přehrávač hudby, apod., aniž by jste museli vytahovat telefon z kapsy či batohu.
Zpětná aktivita je omezená a dovoluje třeba zmiňované ovládání hudby anebo zrušení notifikace. 

Bezdrátová technologie ANT+ pak umožní připojit jakékoli čidla jako snímač srdečního tepu, rychlosti/kadence, měřič výkonu, teplotní čidlo, běžeckého krokoměru nebo ovládání kamery Virb.


TIPY


Pokud se budete chtít vrátit během aktivity k hlavním obrazovkám (např. výškovému profilu, hudbě, barometru apod.), podržte tlačítko "dolů". Pro návrat zpátky pak stiskněte tlačítko start.

Pokud přerušíte aktivitu stisknutím tlačítka "Pause", nezapomeňte poté stisknout "Obnovit později", protože po 10 min. se Vaše aktivita sama uloží a hodinky se vrátí do stavu hodin.

Pokud ztratíte (nebo nemáte) češtinu v Garmin Fénix:
Jako první se podívejte v nastavení do menu jestli ji tam opravdu nenajdete
Pokud nikoliv, měla by aplikace Express nabídnout v menu "Nástroje->Jazykové soubory" -  reinstalovat jazykové soubory.

SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM

Spárování s telefony se systémy Android a iPhone je bezproblémové.
Nově přišel Garmin také s podporou systému Microsoftu WP, bohužel funkčnost ještě není taková jak u již zmíněných systémů.

První spárování sem prováděl s testovací verzí WP10, jelikož ostrá verze pro Lumii 730 dual SIM nebyla k dispozici. Zde bylo propojení se systémem velmi náladové. Synchronizace aplikace se musela načítat tak 3-4 než se synchronizovala. Propojení přes bluetooth jednou šlo jednou ne, hodinky se nebyly schopny znovu připojit po přerušení spojení vlivem vzdálenosti. Bylo nutné restartovat mobilní telefon.


S příchodem ostré verze WP 10 pro Lumii 730 jsem očekával zlepšení spojení mezi mobilem a hodinkami. Synchronizace dat je nyní v pořádku a podaří se na poprvé. Občas se stane, že telefon ztratí spojení s hodinkami a není schopen navázat opětovné spojení, ale je to tak jednou za týden. Maily, SMS, volaní, vše funguje v pořádku, jen u volání jsem neodhalil funkci odmítnutí hovoru, ale nechyběla mi. Pokud dostáváte denně několik desítek mailu a volání stávají se hodinky dost otravné a zhruba po 14 denním používání jsem si nastavil na rychlou volbu bluetooth nastavení a začal jsem zapínat spojení hodinek a mobilu jen v případě aktivity a synchronizace.


Jediný problém co mi opravdu vadil, bylo ovládání hudby, kdy relativně dobře fungovalo přeskakování na další skladbu a zvyšování hlasitosti, ale nepochopitelně zklamalo pauzování a spouštění hudby. Písnička se sice zastavila ale po 5-10 sek. se sama zase spustila a to i tehdy když jste v hodinkách odešly na obrazovku s časem nebo aktivitou. Občas se stávalo, že během běhu se vinou hodinek skladby přepínaly samovolně nebo se pauzovali a zase spouštěli. Samotná aplikace v mobilu funguje dobře a umožňuje mít aktivity pod kontrolou.


Zkušenosti s WP tak svědčí že má nejmenší podporu aplikací třetích stran a vždy bude mít nějaké mouchy oproti jiným systémům. Kdo tedy vlastní WP tak přeji pevné nervy a trpělivost s čekáním na 100% fungující aplikaci Garmin Connect, s dosavadní se dá žít, ale není to ono a vážně uvažuji o změně telefonu, jelikož WP opravdu nemá budoucnost.


Seznam kompatibilních zařízení telefonů s Androidem http://static.garmin.com/gcm/BLE_Android.pdf

SPÁROVÁNÍ S DALŠÍMI ÚČTY NA INTERNETU

Vaše data, která se z Vašeho přístroje automaticky ukládají na web Garmin Connect, lze také automaticky poslat na jiné weby, u kterých máte svůj účet.
Např. Strava, Endomondo, RunKeeper, Ride with GPS, MapMyFitness (a další z webů této skupiny UA Record, např. MapMyRide), ...

V Garmin Connect najdete tyto spojené účty pod symbolem panáčka - Nastavení - Informace o účtu. Dole na stránce pak naleznete propojené účty, kde můžete i odebrat povolení.

Pokud chcete ale spárovat s webem, který už používáte, musíte nejdříve na web kde máte účet (Strava, Endomondo,..).
Např. na webu Strava - Setings a hned napravo jsou možné sociální propojení -  Connect, Facebook, Instagram,..)
U Endomondo je to Settings - Connect - a zobrazí se Vám také možné propojení např. Connect, Facebook, Twitter, Google+, Fitbit

Podobné je to i u dalších webů, které nabízejí spárování s Garmin Connect, jsou ale i takové, které to nemají.

Recenze je psána na hodinky s firmware ve verzi 7.20 u Perfomer a 3.20 u Sapphire HR Optic

Návod na webu: http://www8.garmin.com/manuals/webhelp/epix/CS-CZ/GUID-8B9070D6-C0EA-45EE-8F62-1602492BF264.html

MENU:
1) VZHLED A KONSTRUKCE
2) ► FUNKCE HODINEK
3) MENU HODINEK
4) BĚH
5) PLAVÁNÍ
6) CYKLISTIKA
7) CONNECT IQ A GARMIN CONNECT
8) GPS, GLONASS + VÝDRŽ
9) GARMIN SAPPHIRE HR OPTIC 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .