Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN EDGE 520 PLUS - 5) GARMIN A STRAVA LIVE SEGMENTY

Ze segmentů se stal časem fenomén, pro některé dokonce návykovým :).  Sportovci si na těchto nejzajímavějších částí cyklistických a běžeckých tras, ať jsou to hlavně kopce nebo i sprintérské rovinky či sjezdy porovnávají své časy se svými rekordy, časy přátel nebo dokonce soutěží o první místo v tabulce segmentu.

Myslím si, že právě díky segmentům vděčí web Strava.com za svoji velkou popularitu. Mě osobně se líbili více segmenty na ridewithgps.com, ale ti nezískali tolik uživatelů jak právě Strava a tak zůstali trochu v pozadí, tak jako segmenty na Garmin Connect.

Články - Garmin
#návody #funkce #trénink #aplikace #Connect/Connect IQ #bezpečnost/zdraví #Garmin Edge #recenze
MENU:

1) Úvod
2) Nastavení
3) Během aktivity
4) Navigace
► 5) LIVE SEGMENTY STRAVA A GARMIN
6) Trénink
7) Předinstalované aplikace, Connect IQ, Garmin Connect
8) Statistiky, historie


5) LIVE SEGMENTY STRAVA A GARMIN

Většině uživatelů stačí, když se po aktivitě zpětně podívají na webu nebo v mobilu jak si vedli na konkrétním segmentu
Např. na webu Strava.com (foto) u aktivity pod mapou uvidíte váš čas, pořadí v segmentu, porovnání s absolutně nejlepším časem (muži - KOM / ženy - QOM), vaším nejlepším časem. V podrobnostech pak se můžete např. podívat na různé žebříčky, kde uvidíte jak si stojíte v celkovém pořadí, mezi přáteli, v celkovém pořadí nebo v žebříčku podle věku.

LIVE SEGMENTY NA EDGE 520 PLUS

Pro ty více soutěživé, kteří chtějí mít srovnání přímo u probíhající aktivity jsou tu Live segmenty.

Na právě probíhajícím segmentu máte okamžité srovnání se svým nejlepším časem, nejlepším časem vašeho nejbližšího konkurenta z řad přátel nebo absolutně nejlepším časem. A to bez nutnosti mít přístup na internet.

Na displeji se vám nebudou zobrazovat všechny segmenty, které vidíte u trasy na webu či mobilu, ale jen vaše oblíbené (s hvězdičkou), které jste si stáhli do vašeho přístroje. 

Poznámka: Někdy se dva a více segmentů mohou překrývat. Přístroj vždy vybere ten první segment, ten druhý se vám už na obrazovce nezobrazí. Pokud ale budete chtít soutěžit právě s tím druhým segmentem běžte do Menu - Trénink - Segmenty, kde jsou segmenty seřazeny od nejbližšího od vašeho současného místa a vy je tak nemusíte hledat v seznamu mezi ostatníma. Pak už stačí vybrat daný segment.


MŮŽETE SI VYBRAT MEZI

1) GARMIN SEGMENTY, které jsou zdarma jako celá služba Connect. Bohužel zde ale není taková konkurence a počet segmentů jako na Strava.

2) STRAVA SEGMENTY, kde musíte mít propojené účty Garmin a Strava a mít zaplacený aspoň jeden z balíčku Strava Summit - Analysis Pack, který obsahuje Live segmenty

► 1) GARMIN SEGMENTY

Aby se vaše výsledky ze segmentů ukazovali v žebříčcích musí být vaše aktivita viditelná pro všechny (veřejná). Tím že aktivity na Garmin Connect jsou v základním nastavení převážně soukromé, případně viditelné jen pro vaše kontakty a skupiny, neukládají se výsledky ze segmentů do žebříčků (tam jsou jen výsledky z veřejných aktivit) a není tak často moc s kým soupeřit. Garmin také nemá takovou databázi uživatelů jako Strava. Pokud vám tak bude stačit závodění se svými nejlepšími časy, bude vám to stačit.


   A) STAŽENÍ LIVE SEGMENTŮ DO PŘÍSTROJE


Pokud chcete používat Live segmenty Garmin, je třeba si je stáhnout z webového Garmin Connect:
1) Tréninky
2) Segmenty 
Nahoře pak můžete filtrovat segmenty. Můžete si zobrazit segmenty buď pro cyklistiku nebo běh, podle typu segmentu, povrchu,...
3) Stažení segmentu - při najetí myší na název segmentu se vám ukáže jeho poloha na mapě a symbol stažení, na který když kliknete, tak se vám segment stáhne do přístroje.

Pokud chcete zjistit podrobnosti o segmentu, můžete kliknout na název segmentu nebo na ikonku na mapě a zobrazí se vám "Podrobnosti" nebo "Žebříček" segmentu, kde se můžete filtrovat výsledky - Všichni, Moje kontakty, Pouze já, případně skupin ve kterých jste přihlášeni.
Níže pak zde najdete také možnost stažení segmentu -"Odeslat do zařízení"

Nevýhoda je, že každý segment se musí stáhnout zvlášť (hromadné stahování segmentů jsem nenašel)

Více o webových segmentech na Garmin Connect jsem napsal zde: petmikeska.blogspot.com/...

   B) POUŽÍVÁNÍ LIVE SEGMENTŮ V PŘÍSTROJI


Pokud budete chtít přímo závodit v Live segmentu, musíte mít spuštěnou aktivitu. Oproti programu Strava jsou Garmin Live segmenty jako celá služba Connect zdarma.
Pokud vám ale Garmin segmenty nebudou stačit, můžete přejít na placenou verzi Live segmentů od Strava.com (viz níže), kde se nachází více soupeřů pro vaše soupeření na segmentech.

Jakmile se přiblížíte k začátku aktivního segmentu (tzn. toho, který jste si stáhli do přístroje), automaticky se zobrazí datová obrazovka segmentu, na které se zobrazí nejdříve upozornění, že se blíží začátek segmentu (foto 1). 

Pravým horním tlačítkem máte na výběr např. zastavit segment nebo zobrazit časy soupeřů a zvolit si ho jako soupeře (foto 2 a 3) - viz níže.


- Pokud zvolíte jako soupeře Automatický výběr, tak ten určuje soupeře podle aktuálního výkonu. Nejdříve jsem měl jako soupeře lídra segmentu a jakmile se mi více vzdálil, naskočil mi jako soupeř čas mého nejbližšího konkurenta v žebříčku z řad přátel. Pokud by se mi i ten vzdálil, měl bych jako soupeře jen svůj nejlepší čas.


- Dále si můžete vybrat jestli chcete závodit přímo se svým nejlepším časem, časem nejbližšího konkurenta v žebříčku z řad přátel nebo s časem lídra segmentu (pokud je to možné).

Jakmile je aktivovaný segment, přizpůsobí se tomuto segmentu karty: výškový profil, mapa a virtuální partner (pokud jsou tyto karty aktivní).
Na kartách výškovém profilu a mapy můžete vidět průběžně svoji pozici a pozici vašich soupeřů, na kartě Virtuálního partnera pak náskok či ztrátu na vašeho soupeře.

Na obrazovce se vám zobrazí i zpráva, že váš soupeř na segmentu je v cíli nebo o vašem dokončení segmentu. Pokud opustíte segment, budete upozornění, že jste mimo segment.


Může se stát že dva či více segmentů se vzájemně překrývají. Přístroj vždy bere ten první segment, pokud by jste ale chtěli soutěžit na tom druhém segmentu musíte do Menu - Trénink - Segmenty. Zde jsou segmenty seřazeny od těch nejbližších, takže je nemusíte hledat mezi ostatními.

Zpětně se můžete podívat i na podrobnosti vašeho snažení na segmentu

V Edge 520 plus najdete vaše stažené segmenty v Menu - Trénink - Segmenty

Můžete se podívat i na podrobnosti segmentu


► 2) STRAVA SEGMENTY

Pokud chcete používat Strava Live segmenty musíte mít propojené účty Garmin a Strava a mít zaplacený aspoň jeden z balíčku Strava Summit - Analysis Pack, který obsahuje Live segmenty

Live segmenty si ale můžete na měsíc zdarma vyzkoušetpřípadně máte u nového výrobku na určitý čas Live segmenty také zdarma (60 dnů). 

Na Edge 520 plus nově najdete vylepšený a přesnější algoritmus segmentů Strava použitý již v Edge 1030, který je přesnější pro závodní segmenty. 

   A) STAŽENÍ LIVE SEGMENTŮ DO PŘÍSTROJE

U Strava Live segmentů je to podobné jak u Garmin segmentů. 
Na displeji Edge 520 plus se vám nebudou zobrazovat všechny segmenty jen ty co jste si označili hvězdičkou na webu (foto 1) nebo mobilu (foto 2). Dále segmenty u kterých jste si nastavili cíl ale i případně pár těch nejlepších z vašeho okolí.


Segment si můžete označit hvězdičkou (foto výše) nebo si ho najít na stránce Segment Explore, kde nejdříve segment najděte na mapě a poté klikněte na podrobnosti segmentu (foto web, mobil).


U segmentu pak stačí ho jen označit hvězdičkou (na webu u jména, na mobilu na mapě - viz foto).

Na stránce My Segments pak naleznete všechny takto hvězdičkou označené segmenty, které se automaticky synchronizují s vašim přístrojem (foto web, mobil). Synchronizace probíhá přes rozhraní Bluetooth Smart, USB nebo WiFi (platforma Edge 1000).
Ale ať to s označováním nepřeženete, protože v Garminu může být maximálně 100 segmentů a pokud jich označíte více nemusí se vám pak všechny do přístroje nahrát.


     B) POUŽÍVÁNÍ LIVE SEGMENTŮ V PŘÍSTROJI

Jakmile se přiblížíte k začátku aktivního segmentu (tzn. segmentu označeného hvězdičkou a staženého do přístroje), automaticky se zobrazí obrazovka segmentu na které se zobrazí nejdříve upozornění, že se blíží začátek segmentu (foto 1) a poté bude váš segment odstartován (foto 2)

Jako základní je zvolený Automatický výběr, který vybírá soupeře podle vašeho aktuálního času. 
- Pokud atakujete absolutně nejlepší čas (muži - KOM/ženy - QOM) bude vám soupeř on.
- Jakmile se vám nejlepší čas (KOM/QOM) vzdálí nebo ho nebudete vůbec atakovat, objeví se vám jako další soupeř čas přátele před vámi v žebříčku
- Pokud už nebudete atakovat nejlepší čas ani čas přátele, zbude vám jako soupeř váš nejlepší čas 

Příklad:
1) Na začátku byl můj soupeř KOM - absolutně nejlepší čas, který byl sice lepší o 1:57 minut, ale můj čas byl zase lepší o 10 sekund jak kamarádův i můj nejlepší osobní (foto 1)
2) Zde už byl čas kamaráda lepší o 3 sekundy a tak byl můj soupeř on. Na svůj rekord jsem měl náskok 29 sekund (foto 2).
3) Nakonec jsem soupeřil už jen se svým časem, který byl v té době o 5 sekund lepší jak můj aktuální (foto 3).

Pravým horním tlačítkem si můžete zvolit jednoho soupeře, s kterým se budete porovnávat během celého segmentu a to:

1) S časem přátele (Following, tzn. toho koho sledujete), kterého máte před sebou v žebříčku.
2) Přímo se svým nejlepším časem (PR).
3) Nebo s časem lídra segmentu (pokud je to možné) (muži - KOM/ženy - QOM)
Bude li váš soupeř, s kterým soupeříte v cíli, na displeji se vám objeví oznámení (foto 3).

Během segmentu se karty - mapa, virtuální partner a výškový profil uzpůsobí segmentu. Můžete se tak podívat na pozici vaši a vašeho soupeře na těchto kartách nebo na vaši ztrátu či zisk.


Po dokončení segmentu dostanete informaci o vašem čase a případně obdržíte odznak za váš nejlepší osobní nebo absolutní čas na segmentu.


Po aktivitě se můžete podívat také na podrobnosti segmentu

Na podrobnosti vašeho snažení na segmentu se můžete podívat i zpětně v menu

V Edge 520 plus najdete vaše stažené segmenty v Menu - Trénink - Segmenty

V Možnosti segmentu si můžete nastavit Automatický výběr soupeření, dočasně povolit/zakázat segmenty (jednotlivě/hromadně) či je odstranit ze zařízení.

Pokud nějaký segment odznačíte hvězdičkou ve Stravě, zmizí z vašeho seznamu v přístroji. Naopak, pokud nějaký segment smažete ze zařízení, na webu Strava i nadále zůstane.


POZNÁMKA:
Může se stát, že se vám segment zmizí během aktivity nebo se vůbec nenačte. Nejspíše to bude špatným GPS signálem nebo daný segment nemáte uložený v přístroji. Po nahrání aktivity na web Strava by jste ho ale ho měli najít u své aktivity. 

APLIKACE STRAVA ROUTES

Pomocí vestavěné aplikace Strava Routes si můžete do přístroje stáhnout trasu, která obsahuje seznam segmentů, které jste si označili hvězdičkou na webu nebo mobilní aplikaci Strava.

Menu - Connect IQ - Strava Routes

Staženou trasu pak najdete: Navigace - Trasy
Můžete se podívat i na podrobnosti trasy

Na trase stažené z webu Strava pak můžete vidět na obrazovce přístroje začátek a konec segmentů, které vás na plánované trase čekají (foto 1).
Na mapě můžete vidět značky segmentů (foto 3)


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

ITALSKÉ DOLOMITY - 3 DEN: Lanovkou na Punta Rocca (3265 m), Punta Serauta (muzeum bojů o její ledovce v 1. světové válce)

↝ Třetí den jsme si trochu odpočinuli. Využili jsme pěkného počasí a vyjeli lanovkou na hřeben Marmolady  Punta Rocca (3265 m). Panoramatická terasa nám nabídla nádherný 360° vyhled. Na mezistanici  Serauta (2950 m), jsme navštívili muzeum bojů za 1. světové války.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.