EDGE 520 PLUS - MENU

Menu u Edge 520 Plus
1) Levý horní
A) STISKNUTÍM A PODRŽENÍM ZAPNETE NEBO VYPNETE ZAŘÍZENÍ

B) NASTAVENÍ JASU PODSVÍCENÍ

2) Levý střední
A) STISKNUTÍM NA DOMOVSKÉ OBRAZOVCE ZOBRAZÍTE STAVOVSKOU STRÁNKU (nabídka záleží na způsobu připojení)
   -  Jas: Nastavení jasu, Prodleva podsvícení, Barevný režim a Zachycení obrazovky
   - GPS: GPS, GPS/GLONASS nebo vypnout
   - Připojování k snímačům ( (kadence, tepové frekvence, výkonu, světla... )
   - Bluetooth: Povolit/zakázat, Přezdívka zařízení, Telefon, nastavení upozornění na hovor a textové zprávy, zmeškané  hovory a SMS zprávy, Podpis odpovědi v textové zprávě
   - Počasí: Rychlost větru, Předpověď po hodině na pět hodin dopředu
   - Nepřečtené zprávy

B) STISKNUTÍM PROCHÁZÍTE DATOVÉ OBRAZOVKY, MOŽNOSTI A NASTAVENÍ (Listování v menu)

3) Levý spodní
A) STISKNUTÍM NA DOMOVSKÉ OBRAZOVCE SI ZOBRAZÍTE MENU ZAŘÍZENÍ
   - Navigace: Trasy, Uložené pozice
   - Historie: Jízdy, Souhrny
   - Trénink
                   - Segmenty: V Garmin Connect: Trénink - Segmenty - na mapě vybrat segmenty a jednotlivě - "Odeslat do zařízení". V zařízení je najdete Menu - Trénink - Segmenty (musí být zapnuté)
                   - Tréninky                   
                   - Tréninkový kalendář                    
                   - Cyklotrenažer                   
                   - Intervaly                    
                   - Nastavit cíl                   
                   - Závodit v aktivitě (Historie jízdy, Uložené trasy)   
    - Moje statistiky                   
                   - Regenerace                   
                   - Vo2 max.                   
                   - FTP,                   
                   - Skóre stresu                   
                   - Osobní rekordy                  
                   - Uživatelský profil (pohlaví, narození, hmotnost, výška)                                   - Tréninkové zóny (Zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny)   
    - Kontakty: Nouzové kontakty   
    - Connect IQ: najdete zde předinstalované aplikace TrainingPeaks (tréninkový deník), Strava Routes (trasy vytvořené na Strava si zde můžete přetáhnout a navigovat se po nich), Best Bike Split a informace o službě Connect (???nastavte v nastavení displeje a data v menu profily aktivity)

    - Nastavení           
             1) Profily aktivity

                        - Možnosti: Kopírovat, Přidat, Odstranit
                                       (po přidání nového profilu - MTB)

                      - U 3 přednastavených změnit:

                                      a) Název                                                   
                                      b) Barva profilu                                                                                            c) Datové obrazovky                                                                                                         - Nastavení polí u 1-5 obrazovek (možnost přiřadit až 10 aplikací z Connect IQ). 
                                                             - Segmenty                                                                                                    - Mapa                                                                                                           - Group Track list                                                                                            - Kompas                                                                                                       - Nadmořská výška                                                                                         - Shrnutí okruhů                                                                                             - Virtual Partner                                                                                            - Dynamika jízdy na kole                                                                                 - Síť světel

Výsledek pak může vypadat např. takto:
Foto 1+2) Obrazovka, 3) Pole stažené z Connect IQ, 4) Mapa
5) Výškový profil, 6) Kompas, 7) Shrnutí okruhů, 8) Virtuální partner

                                     d) Výchozí typ jízdy: Silniční, Smíšený povrch, Horská, Štěrk, Dojíždění, Cyklokros, Uvnitř, Elektrické kolo, Elektrické horské kolo                               e) Segmenty: zapnout/vypnout                                                                     f) Navigace - Mapa (Orientace, Měřítko,...), Při výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně                                                                  - Trasování: Typ - silniční, horská, chodec,..., Metoda výpočtu, uzamknout k silnici, Přepočet (automaticky, na dotaz, vypnuto), Nastavení objížděk (silnicím, které se chcete vyhnout (1. třídy, placené, nezpevněné silnice, trajekty, úzké stezky)                                                                                                  - Hlas.navig.výzvy: pouze textové, mapa                                       g) Alarmy: čas, vzdálenost, srd. tep, kadence, upozornění na cíle tréninku,...                                                  
                                     h) Automatické funkce:                                                                                      - Auto Lap                                                                                                     - Auto Pause: Vypnuto, Při zastavení, Vlast. rych.                                              - Automatický spánek                                                                                    - Automatické procházení obrazovek                                                        ch) Režim spuštění časovače: Manuálně, Na dotaz, Automaticky                    i) Odebrat profil           

       2) Snímače: Přidat snímač, spárované snímače (srd.tep, kadence, výkoN, světla,...)            
       3) Režim ext.displeje (zobrazeni dat.obrazovek z hodinek Garmin)                 4) GroupTrack: Zobrazit kontakty na mapě, Upozornění na zprávy, Typ aktivity (cyklistika, Běh, Oba)          
       5) Telefon: Povolit, Přezdívka, Typ telefonu, upoz. na hovor a text. zprávy, Zmeškané hovory a text. zprávy, Podpis odpovědi v textové zprávě          
       6) Přenosy do zařízení            
       7) Systém                     
                 - Displej (jas, prodleva podsvícení, barevný režim, zachycení obrazovky Garmin/scm                     
                 - Detekce dopravní události                     
                 - Nahrávání dat (úsporné, 1 sek, prům kadence a výkonu),                             - Jednotky (časový formát, formát souřadnic, hmotnost, teplota, nadm. výška),                    
                 - Tóny                     
                 - Jazyk                     
                 - Vynulování zařízení                     
                 - Informace o (aktualizace softwaru, autorských právech,...)

B) STISKNUTÍM PROCHÁZÍTE DATOVÉ OBRAZOVKY, MOŽNOSTI, NASTAVENÍ (Listování v menu)

4) Dolní levý
A) STISKNUTÍM OZNAČÍTE NOVÝ OKRUH

B) STISKNUTÍM ZACHYTÍTE SNÍMEK OBRAZOVKY

5) Pravý spodní
STISKNUTÍM SPUSTÍTE A ZASTAVÍTE AKTIVITU
Při stopnutí aktivity uvidíte tuto obrazovku


6) Pravý spodní
STISKNUTÍM SE VRÁTÍTE NA PŘEDCHOZÍ OBRAZOVKU

7) Pravý horní
A) STISKNUTÍM VYBERETE Z NABÍDKY (profil aktivity, v menu)
Před aktivitou můžete vybrat "Profil aktivity" (foto 1), pokud máte naplánovaný trénink (v kalendáři), jako první se vám zobrazí možnosti tréninku (foto 2) a až poté "Profil aktivity"

B) STISKNUTÍM BĚHEM AKTIVITY SI ZOBRAZÍTE NABÍDKU MENU  
(záleží jestli u normální aktivity nebo navigace, jestli je to u klasické obrazovce nebo u mapy,...)
  - Zpět na start  
  - Stavová stránka (nabídka záleží na                  
             - Jas: Nastavení jasu, Prodleva podsvícení, Barevný režim a Zachycení obrazovky                   
             - Počasí: Rychlost větru, Předpověď po hodině na pět hodin dopředu 
GPS: GPS, GPS/GLONASS nebo vypnout


              - Připojování k snímačům (kadence, tepové frekvence, výkonu, světla... )
              - Bluetooth zapnout/vypnout
                          - Přezdívka zařízení
                          - Telefon
                          - Nastavení upozornění na hovor a textové zprávy
                          - Zmeškané hovory a SMS zprávy
                          - Podpis odpovědi v textové zprávě
              - Nepřečtené zprávy

  - Alarmy: čas, vzdálenost, srd. tep, kadence, upozornění na cíle tréninku,...  
  - Datové pole: úprava aktuálního datového pole (např. změna kadence za srdeční tep)  
  - Nastavit nadm.výšku  
  - Označit polohu (např. pro navigaci zpět na uložené místo)
                  

Komentáře