Z KRNOVA PŘES JEŽNÍK DO KRASOVSKÉHO KOTLE A ZPÁTKY

Protože opět dost výrazně foukalo, povánoční vyjížďka se jela lesem. Trasa vedla nejdříve jižní stranou Ježnického lesa a po takřka 8 km stoupání na nás čekal sjezd směr Radim. My jsme ale pokračovali dále lesem až k rozcestí, kde jsme opustili štěrkovou cestu a začali mírně stoupat po bahnitém měkkém podkladu k rozcestí "Pod Lysou". Přes kopec jsme pak pokračovali po štěrkové cestě nad Krasov, kde nás čekalo prudší stoupání do Krasovského kotle

Kolo prokluzovalo, takže cesta nahoru byla velice obtížná. Nahoře v kotli (650 m.) bylo poznat, že jsme vysoko, protože vítr by studenější a kaluže pokrývala ledová krusta. O chvíli dál vedla dolů asfaltová lesní cesta na Hošťálkovy, z které jsme odbočili a pokračovalo po lesní štěrkové cestě severní částí Ježnického lesa

Trasa:

Video:


Komentáře