PO ZASNĚŽENÉM JEŽNICKÉM LESE

Po týdnu jsem opět vyrazil na turistickou procházku po Ježnickém lese. Tentokrát ale díky večerní nadílce sněhu vedla cesta po zasněžených cestách od bývalého Sanatoria (Ozonu) po zelené turistické trase do prvního kopce k odpočívadlu Hubertka. Zde jsme opustili hlavní lesní cestu a pokračovali již z kopce po zelené tur. trase. U rozcestí s odpočívadlem nad Radimí jsme zabočili doleva a pokračovali směr Radim. Na dalším rozcestí jsme ale nepokračovali dolů na Radim, ale pomalu začali stoupat. Po chvíli jsme se napojili na žlutou turistickou trasu a přes rozcestí "Portál" a "Pod Lysou" jsme pokračovali dále kolem kopců Lysá a Uhlák

Po takřka 4 km stoupání  následoval sestup směrem k asfaltové silnici mezi Hošťálkovy a Krasovským kotel. Na silnici jsme ale nechtěli a proto jsme zabočili doprava a pokračovali po druhé straně kopce Uhláku. Po krátkém výstupu následoval poté prudší sestup až k obci Hošťálkovy. Po vrstevnicové trase, podél lesa a nakonec přes louku jsme se dostali poté zpátky do Ježnického lesa. Převážně po zelené turistické trase jsme pak přišli zpátky na Ozon.


Fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/iJa9mRPkqFJpvG7u6

Trasa:

Foto:
odpočívadlo nad Radimí

rozcestí Pod Lysou

pohled na protější kopec

po žluté tur. trase kolem kopce Uhlák

výhled směr Hošťálkovy

Komentáře