CESTOU, NECESTOU PO JEŽNÍKU A OKOLÍ

Na nedělní dopoledne jsem si naplánoval Nordic walking, tedy chůzi s hůlky, které jsem chtěl konečně vyzkoušet. 
Už od bydliště jsem se napojil na zelenou turistickou trasu, po které jsem stoupal přes Starou Ježnickou, Ozon, na rozcestí Hubertka. Zde jsem opustil hlavní lesní cestu a již z kopce pokračoval dále lesem k odpočívadlu nad obcí Radim. 

Po chvíli jsem odbočil z hlavní lesní cesty doleva a kousek klesal až na okraj lesa, podél kterého jsem pokračoval kousek dále, abych poté odbočil doleva  a pomalu klesal opět lesem a trochu rozbahněným terénem k rozcestí "Portál". Zde jsem se napojil na žlutou turistickou trasu, vedoucí z Radimi a odbočil doprava. Po chvíli jsem se dostal na asfaltovou cestu mezi Hošťálkovy a krajem obce Krasov. Po pár metrech jsem po ní dorazil k rozcestí s odpočívadlem "Pod Lysou"

Zde jsem opustil zelenou a pokračoval dále po žluté tur.trase. Původně jsem se chtěl vydrápat na kopec Lysá, ale zahnul jsem příliš brzy a přes klacky, borůvčí a trávu jsem došel na jiný, bezejmenný kopec :). 
Z kopce jsem sešel na druhou stranu a po chvíli jsem našel i lesní cestu, po které jsem trochu příkřeji sešel k cestě mezi Hošťálkovy a okrajem obce Krasov. Z ní jsem odbočil na louku vedoucí na kraj Ježnického lesa a o něco dál již v lese po vrstevnici pokračoval po hlavní lesní cestě přes odpočívadlo u Tří kaštanů (Hůrka) a po staré tankové cestě. Z ní jsem na severní straně Ježníku odbočil na louku abych si vyfotil město Krnov. A protože se mi nechtělo vracet pokračoval jsem dále přes pole a louku. 

Na hlavní asfaltovou cestu na začátku Ježníku jsem se pak vrátil zpoza skladu Linde a malých rybníčků. Po Staré Ježnické jsem pak nasměřoval moje kroky zpátky domů.

Fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/TPSX32dVHNsc4M1MA

Trasa:

Foto:
Ježník
rozcestí Hubertka

okraj Ježnického lesa

rozcestí "pod Lysou"

Bezejmenný vrchol

na cestě

výhled na Krnov

360° záběr


Komentáře