Přeskočit na hlavní obsah

KRAKOW - 2) STARÉ MĚSTO: Z NÁDRAŽÍ KRÁLOVSKOU CESTOU PŘES NÁMĚSTÍ POD WAWEL

Ҝ - Projít královskou cestou v Krakově je jedinečný způsob, jak poznat historii a kulturu tohoto významného polského města.  Během procházky můžete zažít autentickou atmosféru hlavních bulvárů ulic Floriánská, Grodzká a hlavního náměstí starého města, kde můžete obdivovat umělecké obchody, trhy, kavárny a restaurace. Je to nezapomenutelný zážitek pro každého návštěvníka tohoto polského města.
ITINERÁŘ KRAKOV 2023
1) Informace, ubytování, cesta, doprava, informační centra
2) STARÉ MĚSTO - OD NÁDRAŽÍ KRÁLOVSKOU CESTOU (UL.FLORIÁNSKÁ, UL.GRODZKA) PŘES HLAVNÍ NÁMĚSTÍ POD WAWEL ⤵
7) Noční Krakow

2) STARÉ MĚSTO - OD NÁDRAŽÍ KRÁLOVSKOU CESTOU (UL.FLORIÁNSKÁ, UL.GRODZKA) PŘES HLAVNÍ NÁDRAŽÍ POD WAWEL  

Z nádraží vycházím pod nákupní galerií Krakowska směrem na západní stranu, kde hned procházím kolem dvou církevních památek.
> Bazylika św. Floriana
Bazilika svatého Floriána je zasvěcena svatému Floriánovi, který je patronem hasičů. Bazilika má působivou fasádu, zdobenou sochami a architektonickými detaily.
Za zmínku stojí také to, že baziliku často navštěvují poutníci a turisté, kteří přijíždějí do Krakova. Nachází se v čtvrti Kleparz, v severozápadní části Starého Města a je důležitým bodem na historické a kulturní mapě této oblasti.

Prakticky kousek přes cestu, naproti tržnice procházím kolem dalšího kostela.Kostel svatého Vincenta à Paula byl postaven v letech 1907-1911 v novogotickém slohu. Jedná se o působivou stavbu s vysokou věžovitou fasádou, zdobenou architektonickými detaily charakteristickými pro gotický sloh.
Za pozornost stojí hlavní oltář, na němž je vyobrazen svatý Vincent à Paulo, zakladatel řehole otců misionářů, a boční oltáře věnované dalším světcům a náboženským postavám.
Kleparz - tržiště
Naproti tomuto kostelu se nachází tržiště, které je známé především díky svému tradičnímu trhu, který existuje již více než 800 let. Na trhu se prodává nejrůznější zboží, například čerstvé ovoce, zelenina, maso, ryby, chléb a další potraviny. Je oblíbeným místem pro místní obyvatele i turisty, kteří hledají místní produkty a chtějí zažít autentickou atmosféru trhu.
Přes náměstí pojmenovaném po známém polském malíři Janu Matejkovi se už blížím do samého centra Starého Města.  
Pomnik Bitwy pod Grunwaldem
Na náměstí se nachází přes 13 metrů vysoký památník, se sochu krále Vladislava II. Jagellonského, který připomíná bitvu u Grunwaldu, jednu z nejvýznamnějších bitev v polských dějinách, která se odehrála 15. července 1410 mezi Polským královstvím a Litevským velkoknížectvím.
Za náměstím, po překročení rušné ulice Basztowa, přicházím na začátek Královské cesty.
» Droga Królewska (Královská cesta)
Tato historická a významná trasa, provází návštěvníky přes nejvýznamnější a nejkrásnější památky, které Krakov nabízí. Královská cesta se jí říká proto, že po ní tradičně projížděli polští panovníci při návštěvách Krakova, resp. hradu Wawel.
Trasa začíná na severním konci Starého Města u Barbakanu, resp. brány svatého Floriána a pokračuje přes hlavní náměstí (Rynek Glowny), 
ulici Grodzka až do jižní části města na úpatí Wawelu (na němž stojí Královský hrad a katedrála sv. Stanislava a Václava).
Barbakan Krakowski
Barbakan sloužil jako důležitý prvek krakovského opevnění a hrál významnou roli při obraně města během různých vojenských konfliktů. Je jedním z nejlépe zachovaných příkladů takových opevnění v Evropě.
Stavbu tvoří kruhová cihlová věž se sedmi věžičkami, spojená s městskými hradbami krytým průchodem. Dnes slouží jako muzeum a výstavní prostor.
> Brama Floriańska
Floriánská brána je nejznámější ze všech historických brán v Krakowě. Od 14. století je součástí středověkých městských hradeb, které dříve obklopovaly Staré Město a sloužily jako obranný systém. Hradby zahrnovaly celé Staré město, tvořily kruhový tvar a táhly se v délce přibližně 2,5 km.
roce 1978 bylo krakovské Staré město včetně obranných hradeb zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Floriánská brána je jedním ze symbolů města a je hlavním vstupem do Starého Města. Projdete-li touto gotickou branou, vstoupíte do ulice Floriańska, jedné z nejdůležitějších a nejrušnějších ulic ve městě, která vede přímo na hlavní náměstí.
Ještě než budu pokračovat směrem náměstí, zastavuji se na ulici Pijarska, vedoucí souběžně s historickými hradbami v okolí Floriánské brány, která je živá a plná historie, kultury a turistických atrakcí. 
> Obrazárna pod Floriánskou bránou
Neodmyslitelný prvek Floriánské brány je tato venkovní galerie, kde můžete obdivovat, ale také zakoupit různé obrazy.
Vedle obrazů se nachází:
> Baszta Stolarzy (Tesařská věž)
Vedle stěny s obrazy se nachází válcová věž, jejíž název odkazuje na tesařské řemeslníky, kteří zde měli v minulosti své dílny. Interiér věže byl upraven a slouží dnes jako výstavní prostor pro současné umění.
> Muzeum Książąt Czartoryskich
Klášter (muzeum) knížat Czartoryských byl původně postaven ve 14. století, v 19. století byl získán knížaty Czartoryskými, prominentní polskou šlechtickou rodinou, která zde vytvořila své sídlo. Dnes je známý především jako sídlo slavného muzea Czartoryských. Muzeum hostí bohaté sbírky uměleckých děl a historických artefaktů. Jeho nejznámější exponáty zahrnují slavnou malbu "Dáma s hermelínem" od Leonarda da Vinciho, obrazy od Rembrandta, Canaletta a Botticelliho, stejně jako vzácné historické dokumenty a šperky.
Zde je Florianská brána z druhé strany, od Florianské ulice.
» Ulica Floriańska
Floriánská ulice je jednou z nejznámějších, nejživějších a nejhistoričtějších ulic (z 13. století) v polském Krakově.
Je součástí Královské cesty, kde procházce po ulici narazíte na směsici architektonických stylů a historických památek. Mnohé z budov lemujících ulici pocházejí z období renesance a baroka a představují složité fasády, barevné měšťanské domy a krásné architektonické detaily.
Ulici lemuje řada obchůdků, butiků, kaváren, restaurací a stánků se suvenýry. Najdete tu i komerční značky, např. McDonalds, KFC nebo Starbucks. V Polsku je oblíbený i tento podnik, který nabízí např. různé koktejly, piva a také jednoduché občerstvení, které se hodí k alkoholu, to vše za dobré ceny.
Díky tomu všemu je tato ulice oblíbená mezi turisty i místními obyvateli.
Floriánská ulice má cca 350 metrů, na hlavní náměstí mi to tak netrvá dlouho.
> Rynek Glówny (hlavní náměstí)
Po krátké procházce přes Floriánskou ulici přicházím na Rynek Główny (hlavní náměstí), jedno z největších středověkých náměstí na světě. Náměstí pochází ze 13. století a po staletí bylo centrem společenského, kulturního a hospodářského života Krakova. Má obdélníkový tvar o rozměrech přibližně 200 krát 200 metrů.
Náměstí je obklopeno krásnými historickými budovami, mezi které patří ikonická Sukiennice (Sukiennice) a bazilika Panny Marie (Kościół Mariacki). Také se zde konají různé festivaly a trhy, které oživují atmosféru náměstí.
Jako první mířím k turistickému servisnímu místu, které otevírá v 10 hodin. Prodávají se zde vstupenky do baziliky (15 Zl) a na vyhlídkovou věž baziliky (20 Zl)Ještě že jsem na místě 15 minut předem, protože se za mnou začíná tvořit fronta. Online se vstupenky bohužel koupit nedají.
Zástup lidí je zde hlavně kvůli vyhlídkové věži baziliky, kde každou půlhodinu je umožněn vstup pouze pro 10 osob. První vstup je v 10:05 hod.. Kdo si nekoupí lístek včas, mohla by na mě vyjít řada např. až odpoledne.
Bazilika se otevírá v 11:30 hod. a na tento čas si také kupuji vstupenku. A to z důvodu, že v 11:50 hod. se otevírá oltář vytvořeným Veitem Stossem. Návštevníci v pozdější době už uvidí oltář otevřený. Vstup do baziliky je z jihu.
> Bazylika / Kościół Mariacki (Mariánský kostel)
Stavba baziliky / kostela svatého Marie započala v 13. století, přičemž původní románský kostel byl postupně přestavován v gotickém stylu. Stavba byla dokončena v 15. století.
Tento gotický kostel je známý svou nádhernou fasádou a interiérem. Když vstoupíte dovnitř, budete ohromeni krásou gotické architektury a vzácnými uměleckými díly.
Každou hodinu z věže kostela zaznívá zvuk trouby, zvaný Hejnał Mariacki, který je jednou z nejznámějších tradic tohoto místa.
Vedle vyhlídky z věže je stejně úchvatný je i interiér baziliky. Nabízí úchvatná vitrážová okna, složitou dřevěnou výzdobu a četné kaple.
» Oltář Veit Stosse (známý také jako Krakovský oltář)
Jedním z vrcholů baziliky je nádherný hlavní oltář, který je mistrovským dílem pozdně gotického sochařství vytvořeným Veitem Stossem v 15. století. 
Tento oltář je největším gotickým dřevěným oltářem na světě a je bohatě zdobený sochami a reliéfy, které vyobrazují biblické události.
Každý den v 11:50 hod. a v neděli ve 14:00 hod. se tento oltář otevírá.
Bohatě vyřezávaný oltářní nástavec se dvěma pevnými a dvěma pohyblivými křídly je 13 metrů vysoký a 11 metrů široký. Na dubové konstrukci je více než 200 postav, soch z lipového dřeva, některé jsou až 2,7 m vysoké.
VIDEO otevírání oltáře
> Věž Bazyliky / kostela (Mariánský kostel)
Každý návštěvník si zřejmě všimne, že obě věže kostela nejsou stejně vysoké. Vyšší z věží, nazývaná Mariánská věž je přístupná veřejnosti a je vysoká přibližně 81 metrů, zatímco nižší věž, nazývaná Hodinová věž, je vysoká přibližně 69 metrů. 
Věž baziliky je turisticky oblíbeným místem a může být v určitých časech rušno. Z toho důvodu jsem byl také na místě prodeje mezi prvními, protože vstup deseti lidí na každou půlhodinu je málo a mohla by na mě vyjít řada např. až odpoledne.
Výstup na věž je od Floriánské ulice (severu) a může být pro některé náročný, protože návštěvníci musí vyjít 239 schodů. Panoramatický výhled na město ale stojí za úsilí.
VIDEO z věže
Pomalu je také čas na oběd. Z náměstí to mám 280 metrů a pod mým ubytováním objevuji jednu menší, domácí, restauraci.
> Resto Bar Pierogarnia Zielony Kredens
Domácí restaurace nabízí snídaně, pirohy, dezerty, obědy včetně menu.
V menu mám za 28 Zl. polévku, hlavní jídlo. Za 2 Zl. si ještě dokupuji kompot, což vlastně znamená v Polsku jen kompotovou šťávu. Hlavní jídlo si vybírám filet z Miruny (Grenadýr), což až doma jsem zjistil je ryba, která patří do čeledi treskovitých, jen nemá charakteristické vousky. Název si vysloužila také díky svému charakteristickému tvaru těla (zužujícímu se směrem k ocasu). Patří k libovějším rybám a má jemně chutnající maso. Je ceněna také pro svou výživnou hodnotu.
Mezi návštěvou vyhlídkové věže a vstupu do baziliky, jsem si ještě prošel náměstí.
> Sukiennice
Uprostřed náměstí stojí ikonická Sukiennice, renesanční budova, která od 14. století sloužila jako významné centrum mezinárodního obchodu s textilem, kořením a dalším zbožím.
Dnes se v ní nachází řada obchodů, galerií a stánků se suvenýry.
Sukiennice je významná nejen pro svou historickou a kulturní hodnotu, ale také pro svou úchvatnou architekturu. Průčelí budovy se vyznačuje osobitým renesančním stylem s arkádami a bohatou výzdobou.
> Wieża Ratuszowa
Radniční věž je vysoká přibližně 70 metrů a byla postavena v gotickém slohu. Její historie sahá až do 13. století, i když v průběhu staletí byla věž několikrát přestavěna a obnovena. V budově sídlila městská rada, samotná radnice se bohužel nedochovala, hlavní budova byla zbořena v devatenáctém století.
Dnes je věž přístupná veřejnosti, z jejího vrcholu je výhled na krakovské tržní náměstí a okolí.
> Socha Eros Bentato 
V sousedství radniční věže, v západním rohu náměstí, se nachází bronzová plastika polského sochaře Igora Mitoraje, která zobrazuje mužskou hlavu, bez očí, s ovázanou tváří, ležící na dlažbě. Socha, která byla vyrobena ve třech kopiích, váží 1900 kilogramů, je 370 cm dlouhá, 290 cm široká a 225 cm vysoká. Jeho tržní hodnota se odhaduje na půl milionu eur. 
> Kościół św. Wojciecha
Kostel sv.Vojtěcha je malý gotický kostel, jehož základy jsou pravděpodobně nejstarší stavbou ve městě.
Na Hlavním náměstí se nachází řada kaváren, restaurací a obchodů, které z něj dělají živé a rušné místo.
Také zde můžete využít kočáry tažené koňmi, jednu ze zdejších turistických atrakcí. Kočáry jsou populárním způsobem dopravy pro turisty, kteří chtějí objevovat krásy města a projíždět jeho úzkými uličkami.
» Ulice Grodzka
Z Hlavního náměstí pokračuje Královská cesta ulicí Grodzka kolem mnoha historických budov, včetně kostelů, paláců a středověkých domů.
Tak jako Floriánská ulice se jedná o rušnou ulici, kde si můžete např. vychutnat kávu nebo se osvěžit zmrzlinou. 
V první části ul. Grodzka se nachází jak na jedné, tak na druhé straně nedaleko dva kostely.
> Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu
Kostel svatého Františka z Assisi je pár metrů od ulice Grodzka. Tento pěkný kostel je známý svým úchvatným barokním interiérem a bohatou historií.
> Kościół Świętej Trójcy
Kostel Nejsvětější Trojice je spojený s dominikánským klášterem a patří k významným sakrálním památkám města.
Kostel Nejsvětější Trojice je nádhernou stavbou s bohatě zdobeným interiérem. Uvnitř se nachází významné umělecké a historické prvky, jako jsou fresky, sochy, oltáře a vitráže. 
» Ulice Kanonicza
Jedná se o jednou z nejstarších ulic v Krakově. Tak jako ulice Grodzka, je ulice Kanonicza součástí Královské cesty. Ulice Kanonicza je ale o poznání klidnější. Obě ukazují bohatou historii spojenou s královským dědictvím Krakova. 
Obě ulice na chvíli spojuje maličké náměstí svaté Máří Magdalény na kterém se konají různé akce a festivaly.
Přes náměstíčko procházím zpět na ulici Grodzka, kde se nacházejí dva kostely.

> Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Kostel svatých apoštolů Petra a Pavla se pyšní působivou architekturou a jsou v něm umístěny nádherné fresky a sochy.
> Kościół św. Andrzeja 
Kostel svatého Ondřeje je jedním z nejstarších kostelů ve městě a také jednou z nejvýznamnějších románských památek v Polsku.
Jedním z charakteristických prvků kostela svatého Ondřeje je jeho čtyřhranná věž zakončená barokní kopulí. V interiéru kostela se nacházejí cenné památky, jako jsou románské fresky a gotické sochy.
Za mě jedna z nejhezčích památek Krakowa
Královská cesta vrcholí na nádvoří vrchu Wawel, kde se nachází velkolepý komplex hradu Wawel. Tento historický hrad byl sídlem polských králů a královen a dnes je zde muzeum, které představuje polské umění a historii.
Ale o tom se více dočtete v další části mého cestopisu z Krakova.

» FOTOGALERIE
- Foto Album

» Trasy a místa, kterou jsem si vytvořil před odjezdem.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

GARMIN: JAK STÁHNOUT A NASTAVIT VZHLED OBRAZOVKY, DATOVÉ POLE, AKTIVITY A APLIKACE,... PŘES CONNECT IQ A CONNECT

Pokud si budete chtít stáhnout  nové "Aplikace" ( Vzhledy obrazovek, Datové pole, Aktivity a aplikace, Doplňky,...) je to nejlepší přes aplikaci Connect IQ. Pokud si ale budete si chtít nastavit tyto "Aplikace" doporučuji aplikaci Connect. Nastavit si můžete např.  u Vzhledu hodinek jaké data chcete zobrazit na ciferníku, barvu hodin. U datových polí jaké data chcete mít na ciferníku. U Aktivit a aplikací a Doplňků můžete přesunovat jejich pozice.