Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN: NASTAVENÍ ČASU SPÁNKU, MĚŘENÍ SPÁNKU, DÝCHÁNÍ, PULZNÍ OXYMETRIE

Hodinky Garmin toho umějí čím dál více. Od modelů, které měřili jen spánek, dnes ty nejnovější umí změřit také frekvenci dýchání nebo hodnotu kyslíku v krvi (SpO2).

Rozlišení jednotlivých fází spánku nyní kromě akcelerometru (který měří zrychlení, tj. velikosti pohybů) pomáhá určit také optický snímač tepu (musíte mít ale druhou generací snímače Elevate). 
Aktualizováno: 24.12.20

LED Diody (zelené světlo) na spodní straně hodinek prosvítí kůži a sledují změny v proudění krve (v kapilárách pod nejsvrchnější vrstvou pokožky) v úrovni zápěstí. Optický snímač tak měří i frekvenci vašeho dýchání.

Pulzní Ox LED vysílají různé vlnové délky červeného a infračerveného světla na pokožku zápěstí a sleduje kolik světla vaše tkáň pohltí. Tím určují hladinu kyslíku v krvi (SpO2), přesněji procentuální obsah okysličené krve (SpO2%) dostupné v krvi.
U vyzařovaného světla se nejedná o laser a nepředstavuje tak žádný problém při styku s kůží nebo při přímém prohlížení.

Garmin svůj algoritmus výpočtu z optického senzoru neustále zdokonaluje, ale i tak mají samozřejmě optické snímače svá přirozená omezení a některé vlivy mohou vést k méně přesnému měření.

Na měření má totiž vliv hned několik aspektů, například barva vaší kůže, jak se vám prokrvují končetiny nebo jak dobře sedí náramek s optickým čipem na ruce (když budou příliš škrtit ovlivní průtok krve, když budou zase moc povolené měřící čidlo se bude pohybovat a nebude zaznamenávat přesně).

MENU
1) Nastavení času spánku
2) Sledování spánku
3) Dýchání během spánku
4) Měření pulzním oxymetrem
5) Měření spánku
6) O spánku
--------------------------------------------------------------------------------
Další mé články, informace, recenze přístrojů značky GARMIN: https://petmikeska.blogspot.com/...
Tagy - #recenze, #návody, #funkce, #trénink #connect #bezpečnost
--------------------------------------------------------------------------------
Aktualizováno 20.6.2020

► 1) NASTAVENÍ ČASU SPÁNKU

Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby v běžné době spánku. Krátká zdřímnutí se do statistik spánku nepočítají

Garmin využívá časy usnutí a probuzení pro výpočet některých údajů. Proto ve vašem účtu Connect raději zadejte svoji předpokládanou dobu spánku, kvůli zvýšení přesnosti poskytovaných informací o spánku např. 22:00 - 5:00. 
Také doporučuji zadat v nastavení váš klidový tep

- Může se stát, že když během spánku na nějakou dobu vstanete, může se stát, že se vám zaznamená jen první část spánku. V tom případě je nutné manuálně upravit spánek v Connect. Pokud by to bývalo pravidelnější, hodinky by to měli poznat a už samy zaznamenat obě fáze spánku.

- Problémem může být pokud máte dvou/třísměnný provoz. Na netu jsem ale našel následné doporučení:
V první řadě je nutné nastavit v zařízení dobu spánku od 0:00 do 23:59 hodin, tedy celý den. Potom by měli hodinky detekovat spánek v celém dni, podle toho, jak má kdo směny.
Po probuzení je ale vždy nutné v menu metrik najít spánek a ukončit ho. Spánek se ukončuje hlavním tlačítkem pro spouštění a nastavování aktivit (právě horní).
Když se po probuzení podíváte na stav spánku, hodinky budou psát "žádná data", nebo něco takového a u tlačítka Start/Stop bude na displeji svítit červený křížek. Zmáčknutím vyvoláte nabídku "Ukončit spánek Ano/Ne". Jakmile jej ukončíte, načtou se všechna data o spánku.

- Někteří by si chtěli také nastavit cíl spánku na 7 hodin.
Bohužel ale ten Cíl 8 hodin nejde nijak změnit. Vlastně tím asi Garmin nemyslí Váš cíl, ale spíše návrh, že průměrný člověk by měl mít v průměru minimálně 8 hodin spánku.

A) Nastavení spánku na mobilním Connect
Nejednodušší je že si v "Můj den" (úvodní obrazovka) otevřete stránku se Spánkem a v pravém horním rohu kliknete na tři tečky.
Máte zde dvě možnosti úpravy, k druhé se dostanete kliknutím na symbol klávesnice

B) Nastavení spánku na webovém Garmin Connect
1) Otevřete si aplikaci Garmin Connect
2) Klepněte na tlačítko   v pravém horním rohu Garmin Connect
3) Klikněte na položku Nastavení zařízení
4) Klepněte na položku Nastavení uživatele
5) Upravte si údaje u Běžné doby spánku
6) Klikněte na tlačítko Uložit nastavení (dolní část stránky)


► 2) SLEDOVÁNÍ SPÁNKU
Funkce sledování spánku každou noc měří kvalitu i kvantitu vašeho spánku.
Během noci se střídá lehký spánek, hluboký spánek a spánek ve fázi REM (to umí jen novější přístroje).

Fáze
V normální noci spánku budete procházet různými fázemi spánku: lehký spánek, hluboký spánek a REM spánek (rychlý pohyb očí).

První fází je lehký spánek. Jak se vaše tělo připravuje na hluboký spánek, pohyby očí a svalová aktivita se začínají zpomalovat. Tato fáze spánku pomáhá při relaxaci.

Další fází je hluboký spánek, při kterém se pohyby očí a svalů úplně zastaví a vaše srdeční frekvence a dýchání se zpomalí. Vaše tělo přejde do regeneračního režimu, pomáhá při zotavení, budování kostí a svalů a posílení imunitního systému.

Poslední v spánkovém cyklu je REM spánek, který při opuštění hlubokého spánku cykluje od krátkých dávek po delší úseky. Toto je fáze snění, kdy je váš mozek téměř stejně aktivní, jako když jste vzhůru. REM spánek je důležitý pro vytváření vzpomínek a zpracování informací.

Během spánku se také zvyšuje prokrvení svalů. Až 40 % krve, která normálně směřuje do mozku, je přesměrována do svalů, aby se rychleji zregenerovaly a případně může pomoci s procesem léčení.

Graf spánku pro určitý den a týdenní

Na časové ose si můžete zobrazit i pohyb ve spánku (foto 1) nebo srovnání s grafem dýchání (foto 2) nebo pulzním oxymetrem
 

Ukázka z webového Connect:
- Fáze spánku
- Pohyb ve spánku

U hodinek Fenix 6 lze přidat spánkový widget (doplněk) a můžete se tak podívat na váš spánek i na hodinkách


► 3) DÝCHÁNÍ BĚHEM SPÁNKU
Najdete ji: MARQ kolekce, Fénix 6, Forerunner 945, Venu, Vivoactive 4/4S, Qatic 6, Edge 530, 830, 1030 plus (viz garmin.com...)

Ve zkratce:
Změny dechové frekvence mohou upozornit na změny ve vaší fyzické kondici, zdraví, duševní pohody nebo hormonálním cyklu.

- Hodnota dechové frekvence při spánku je užitečná pro sledování celkového zdraví a tělesné a duševní pohody
Normální dechová frekvence v klidu je u dospělého člověka 12–20/min. (u aktivity cca 40-50/min.Při této rychlosti dýchání oxid uhličitý opouští plíce stejnou rychlostí, jakou ho tělo produkuje.
- Dýchací frekvence pod 12 nebo více než 25 dechů za minutu v klidu je považována za neobvyklou.
Změny dechové frekvence mohou upozornit na změny ve vaší fyzické kondici, zdraví nebo hormonálním cyklu (např. rychlost dýchání se může zvyšovat s horečkou, nemocemi a jinými zdravotními stavy).
- Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na dýchání: věk, pohlaví, velikost a hmotnost, cvičení, nadmořská výška, stres, úzkost, onemocnění, bolest, účinek některých léků, kouření,...

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít zařízení umístěny přibližně ve výši srdce. Pokud budete mít ruku pod tělem nebo bude proudění krve omezeno jiným způsobem, mohou být naměřené hodnoty nesprávné.

V Connect můžete vidět průměrnou, nejvyšší a nejnižší dechovou frekvenci a také se můžete podívat na přehled o svém dýchání v průběhu času.

Graf dýchání pro určitý den a týdenní (na časové ose dýchání jednoho dne si můžete také přidat spánkový graf - foto 1)

U dýchání a pulzní oxymetrie si můžete oba tyto grafy zobrazit buď jednotlivě (foto 1) nebo najednou společně s fází spánku (foto 2).

► 4) MĚŘENÍ PULZNÍM OXYMETREM
Senzor Spo2 mají: Fenix ​​5X, Fenix ​​6X, Vivoactive 4 a Forerunner 245/645/945

Ve zkratce
Pulzním oxymetr měří procentuální hodnotu periferního nasycení krve kyslíkem. 
Naměřené hodnoty vám napoví:
- Jak se vaše tělo přizpůsobuje vysokým nadmořským výškám při alpských sportech a expedicích.
- V našich podmínkách vám spíše napoví zda vaše tělo není přetížené a nezasloužilo by si odpočinek.

Tato funkce je velmi náročná na energii a proto hodně ubírá z výdrže hodinek. Většina lidi ji má tak vypnutou, případně jí má zapnutou při spánku.

Pulsní oxymetrie (zkráceně Pulzní Ox) je neinvazivní metoda, která se používá k měření hladiny kyslíku v krvi (monitorování kyslíkové saturace)
- Vzhledem k tomu, že tato metoda měří kyslík v menších (periferních) cévách v pokožce, označujeme měření jako periferní nasycení kyslíkem, neboli Spo2
- Zařízení měří hladinu kyslíku v krvi (SpO2) tak, že vysílá různé vlnové délky červeného a infračerveného světla na pokožku zápěstí a sleduje kolik světla vaše tkáň pohltí. 

- Množství kyslíku v krvi (SpO2) dává dobrou představu o aktuálním stavu organismu
- Poznání vaší hodnoty kyslíku v krvi SpO2 vám pomůže pochopit, jak vaše tělo reaguje na různé situace, a může sloužit jako náznak důležitých změn ve vašem zdraví.
- Normální hodnoty SpO2 by se měly pohybovat v rozmezí cca 94–99 %. Pokud se hodnoty pulzního oxymetru pohybují v tomto rozmezí znamená to, že vaše tělo je zregenerované a vy tak můžete dosáhnout dobrých sportovních výkonů. 
- Vaše normální hodnoty kyslíku v krvi závisí na vašem zdravotním stavu, dechovém výkonu, procentuálním obsahu kyslíku ve vzduchu, činnostech, které provádíte, a dalších faktorech.
- Během spánku je hladina kyslíku v krvi (hodnota SpO2) nižší, díky mírně snížené úrovni dýchání. Pokud je vaše hladina nasycením kyslíkem při bdělosti vyšší než cca 94%, je nepravděpodobné, že vaše nasycení kyslíkem během spánku klesne pod 88%. Lékaři spíše doporučují by vaše hladina kyslíku během spánku zůstala na nebo nad 90% 
- Pokud máte ve spánku pod 92% kyslíku v krvi, může to být známkou toho, že máte problémy s dýcháním během spánku, což by mohlo znamenat, že máte spánkovou apnoe nebo jinou poruchu, jako je těžké chrápání, CHOPN nebo astma.
U pacientů s mírným onemocněním dýchacích cest může být SpO2 90% nebo vyšší. Nebezpečné je, pokud hodnota SpO2 klesne na delší dobu pod 90%. Čím nižší je hladina kyslíku, tím závažnější je hypoxémie (prvními příznaky jsou úzkost, zmatenost). To může vést ke komplikacím v tělesné tkáni a orgánech.

- Pokud naměřené hodnoty množství kyslíku v krvi (SpO2) jsou menší, znamená to problém s transportem kyslíku do tkání:
    - vaše tělo není připravené na zátěž, kterou mu aktuálně nakládáte
    - může jednat o závažnou poruchu fungování těla
Menší množství kyslíku v krvi znamená u sportu dvě hlavní příčiny:
   A) nadmořská výška
   B) nashromážděná únava
A) Příliš rychlý výstup do vysokých nadmořských výšek může znamenat, že se se tělo nedokáže dostatečně rychle vyrovnat s menším množstvím kyslíku v okolním prostředí.
Pokud naměříte čísla pod 95 % rozhodně nedoporučuje se žádná intenzivnější fyzická aktivita. Naopak, dopřejte si alespoň krátkou aklimatizaci, poté bude jakýkoliv trénink v takovém prostředí mnohem efektivnější (změna prostředí by se měla projevit i na vyšší tepové frekvenci).
B) Úroveň vaší fyzické kondice tak částečně určuje i parametr SpO2
Hodnota SpO2 ukazuje, jak dobře dokáže vaše tělo využívat kyslík (s tím mají problém astmatici nebo lidé se srdečními vadami). Při hodnotě SpO2 kolem 90 %  trpí buňky nedostatkem kyslíku, což se projevuje nashromážděním únavy a tělo si žádá odpočinek.

- Zlepšit hodnoty SpO2 můžete pravidelným cvičením nebo správným stravováním.
Konzumace masa a ryb zajišťuje, že máte dostatek železa, protože nízké hladiny železa jsou častou příčinou nízkého nasycení kyslíkem. Pokud máte nízkou hladinu železa, zkuste do své stravy zařadit potraviny, jako je konzervovaný tuňák, hovězí maso nebo kuře. Nebo z rostlinných zdrojů: fazole, čočka, tofu, ořechy kešu a pečené brambory.
- Výsledky měření může ovlivnit např. průsvitnost a průtok krve, nepravidelné údery srdce, přitisknuté nehty, tmavá pigmentace kůže. (Více...).
Proto data Pulse Ox jsou určena pouze pro rekreační použití. Data Pulse Ox by neměla být považována za jakýkoli druh lékařské diagnózy nebo léčby onemocnění.
- Metodologie Garmin vám může poskytnout odhad maximálního obsahu VO2 v rozmezí přibližně 5 procent od vaší skutečné hodnoty.

Ukázka:

Ukázka z webového Connect
- Pohyb / pulzní oxymetr ve spánku  

► 5) MĚŘENÍ SPÁNKU
Starší přístroje zaznamenávají údaje po jedné minutě, ty novější pak po jedné sekundě (přístroje dle kompatibility).

Zařízení Garmin používá k analýze vašeho spánku pohyb (viz níže akcelometr), srdeční frekvenci a další data, například variabilitu (změny) srdeční frekvence - k lepšímu měření času vzhůru a času stráveného v každé fázi spánku.

Váš pohyb je během spánku měřen pomocí senzorů akcelerometru, který měří zrychlení, tj. velikosti pohybů. Tato metoda se nazývá aktigrafie a základem je, že když se trochu pohybujete, jste v hlubokém spánku a naopak, když se pohybujete poměrně hodně, jste v lehkém spánku.

Berte ale v potaz, že se jedná jen o základní informace o úrovni spánku, které má několik nedostatků, protože ne všechny pohyby, které vytváříte ve spánku, souvisí přímo s úrovní spánku. Například, když spíte s někým jiným, který bude s sebou házet nebo se otáčet, může se jejich pohyb projevit i vám, i když jste v hlubokém spánku. Také jsem zkoušel mít druhé hodinky na druhé ruce a doba hlubokého a lehkého spánku se lišila od údajů z hodinek na druhé ruce.

Další metoda měření spánku se nazývá polysomnografie (PSG), ale potřebujete mnohem více vybavení (hlavně EEG).

Při měření spánku jsou mnohdy zohledněny také další fyziologické parametry, jako je srdeční tep a jeho variabilita, dýchání či okysličení krve. To vše je měřeno skrze optický senzor, zpravidla umístěný na spodní straně hodinek.
Na spánek zároveň navazují některé pokročilé funkce, jako je například Body Battery od společnosti Garmin. Ta porovnává kvalitu a kvantitu spánku s celkovou zátěží organismu a vypočítává zbývající energii uživatele


► 6) O SPÁNKU

Příčinu své únavy a zdravotních potíží hledejte v nedostatku kvalitního spánku a pak teprve jinde. Dostatečný spánek pomáhá vytvářet dlouhodobé vzpomínky, snižuje riziko různých onemocnění, udržuje úroveň stresu pod kontrolou a poskytuje řadu dalších výhod. Spánek zlepšuje cvičení, nižší teplota a klid (případně relaxační hudba)

Spánek se skládá z několika fází, které doprovází řada odlišných psychických a fyziologických procesů. Spánek rozdělujeme na lehký, hluboký a REM

- V prvé části spánku probíhají velké změny polohy těla či jeho částí, prohlubuje se dýchání a nastává přechodný stav dřímoty. Dále se snižuje svalové napětí, tepová frekvence i krevní tlak a pomalu nastává lehký spánek jakožto přechod mezi bděním a hlubokým spánkem.

- V hlubokém spánku dochází k obnovení fyzických sil. Pokračuje zde pokles frekvence srdečního tepu, prohlubuje se dech i svalová relaxace a zcela zastaveny jsou pohyby očí či svalů. Aby došlo k maximálnímu odpočinku, hluboký spánek by měl probíhat nepřerušovaně.

- Ve fázi REM (rychlý pohyb očí) se nám zdá valná většina snů a je klíčové při obnově psychických sil. Protože mozek a srdce jsou v této fázi podobně aktivní, jako kdybychom byli vzhůru, můžeme se setkat také s označením „paradoxní spánek“. REM fáze začíná těžkým a nepravidelným dýcháním, zatímco svalové napětí je naopak na naprostém minimu. V REM fázi spánku je zároveň nejobtížnější člověka probudit.

Zdroje:
- https://jysk.cz/blog/co-se-deje-v-tele-behem-spanku
- https://isport.blesk.cz/clanek/isport-life-testy-a-vybaveni/358513/pulzni-oxymetr-a-jeho-cesta-do-sporttesteru-k-cemu-je-dobry.html
- https://www.amperordirect.com/...

Komentáře

 1. Dobrý den, mám nové Tactix Delta, předtím 5+.
  Ty nové mi spánek měří o dost jinak, míň, než předchozí 5+ a vůbec v connectu v záložce spánek nemám položku dýchání.
  Nevíte čím to může být?
  Díky Jarda

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, tak pokud se jedná, že nemáte v Connect, režim dýchání. A máte ho v denním shrnutí ? Pokud ho nemáte nikde, zkuste odebrat Connect a znova ho nainstalovat, případně aktualizovat hodinky přes Garmin Express. U toho spánku, máte nastavenou dobu, kdy přibližně chodíte spát ? Nevím přesně o jakém rozdílu mluvíte. Možná obě věci souvisí a pomůže až odinstalování hodinek z Connect, odinstalování Connect, restartování telefonu, znovu nainstalovat Connect a znova spárovat hodinky s Connect (možná ale bude stačit jen odinstalování hodinek z Connect a znova je nainsatlovat

   Vymazat
  2. Dobrý den,
   Tactix mi měří spánek třeba o hodinu míň při úplně stejných podmínkách než dříve 5+.
   Režim dýchání nemám vůbec nikde, ani v denním shrnutí.
   Odebral jsem hodinky z connectu, ten odinstaloval, restart hodinek i mobilu, nová instalace connectu a párováni hodinek a stejně nic.
   Nastavení v connectu mám stále stejné, jenom jsem přidal nové hodinky a následně odebral 5+.
   Teď jsou hodinky připojené na Express ale byla tam k dispozici jen aktualizace map.

   Vymazat
  3. A co měří lépe F5+ nebo TD ?, když si u spánku přepnete na pohyb, tak tam vidíte správnou dobu, jen si ji musíte manuálně upravit

   Vymazat
  4. Ohledně toho dýchání mě teď nic nenapadá, jak dlouho TD hodinky používáte ?

   Vymazat
  5. F5+ měřilo líp, TD počítá málo, anebo má jiné metriky měření. Divný že když dám spánek upravit tak i bez úpravy je v té kartě jiná, delší, doba spánku než v denním souhrnu.
   Dýchání tam nemám ani po připojení ke GExpress.

   Vymazat
  6. Tak to je divný. Někdy se stává, že když je zařízení nové, tak mu chvíli trvá než pozná ty správné hodnoty a taky se na začátku nemusí to dýchání zobrazit. Ale více bohužel neumím poradit

   Vymazat
  7. I tak díky za snahu a čas, uvidíme, třeba se to rozběhne samo.
   Jarda

   Vymazat
  8. není zač, doufejme že ano :)

   Vymazat
  9. Teď jsem zjistil že v PC connectu v kartě spánek graf dýchání mám. Zvláštní:-)

   Vymazat
  10. Ono ve webovém Connect jsou myslím některé věci dříve jak v mobilním. Tak snad to brzy bude i v mobilním :)

   Vymazat
 2. Dobrý den, mám asi 2 týdny nové hodinky garmin vívoactive 4 a zjistila jsem, že se mi v aplikaci connect v průběhu dne mění výpočty délky fází spánku. Když se krátce po probuzení podívám, jak jsem spala, tak jsou tam jiné doby pro jednotlivé fáze a dokonce i celkový čas spánku než když se podívám do Connect třeba za 2 hodiny. Nějak se to neustále přepočítává. Nemáte s tím zkušenost? Kde by mohla být chyba? V hodinkách nebo v aplikaci? Děkuji. Lenka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, může to být tím, že máte nové hodinky, takže se teprve učí rozpoznat kdy chodíte spát a kdy stáváte. Máte v nastavení dané v kolik jdete spát a v kolik stáváte ?

   Vymazat
  2. Dobrý den. Ano mám nastaven běžný čas 22:00 až 6:00. Zkusila jsem i hned při prvním zobrazení spánku uložit čas usnutí a probuzení (přes nabídku "tři tečky"-> Upravit ), ale ani to nepomáhá. Včera mi to úplně vynulovalo hluboký spánek, a to tam napoprvé bylo 32 minut. Myslíte, že by pomohlo odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Connect? To ale přijdu o dosavadní záznamy aktivit nebo ne? Děkuji, Lenka

   Vymazat
  3. Dobrý den, ano to bývá to nejjednodušší, odinstalovat Connect, restartovat hodinky a pak Connect znova instalovat

   Vymazat
  4. Děje se mi přesně to same. Vivoactive 4, hluboky spanek treba jen 30 minut a odpoledne uz tam neni žádný 🤪nechápu to. Je divné že mam hluboký spánek jen v tal málem množství. Zkusim to ještě pár dni nechat ustát, hodinky mam asi 10 dní. Uvidime. Kdybyste na něco přišla dejte vědět. Díky

   Vymazat
  5. Na straně Garmin serveru jsou data o spánku na serverech ještě zpětně analyzována a výsledek upřesňován. Při další synchronizaci se upravený výsledek natáhne zpět. Z mého okolí mají lidé hluboký spánek kolem hodiny. Bohužel to není a ani nemůžou být přesná data. U jiných hodinek bývají např. hodnoty jiné, záleží jak jsou tyto hodnoty počítána. Na hodinkách Garmin postupně dochází k aktualizace firmware, kde by měly být tato data vylepšena, ale jaký bude výsledek to nevím

   Vymazat
  6. Oprava: u jiných hodinek, myšleno jiných značek než Garmin.

   Vymazat
  7. Ještě mě napadá jestli máte správně nastavený klidový tep

   Vymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

ELBERADWEG 2018 - LABSKÁ CYKLOTRASA S VĚTREM V ZÁDECH

Plán vydat se na Labskou cyklotrasu vznikl už loni kdy se mě kamarád po mé cestě okolo Balatonu a podél Neziderského jezera  zeptal jestli bych nejel právě tuto cyklotrasu. Nakonec kamarád kvůli zdraví nemohl a tak zůstala ta naše loňská trojka. 

GARMIN TRÉNINKY

Garmin nabízí bezplatné tréninky pro Běh, Cyklistiku, Triatlon a Fitness cvičení -  Síla, Kardio, Jóga, Pilates, HIIT.