Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN EDGE - DATOVÉ POLE, DOPLŃKY, APLIKACE Z CONNECT IQ

Starší cyklistické zařízení Garmin Edge nenabízeli žádná grafická datová pole, aplikace, doplňky (dále jen aplikace),.. např. rychlosti, srdeční frekvence, kadence, výkonu.

Tím, že Garmin umožňuje tvorbu od vývojářů třetích stran, máte větší možnost výběru v obchodě Garmin IQ, kde si můžete tyto aplikace stáhnout do vašeho přístroje. 

Nejvíce uživatelů, se bez aplikací z obchodu Connect IQ obejde, jednak je neumí ani nainstalovat a jednak grafická pole mají větší dopad na výdrž baterie.

V Garmin Edge najdete číselné datové pole a v novějších také již grafické pole.
Ukázka datových polí:
- Číselné.
- Číselné kombinované s grafickým.
- Grafické pole.

 

Z obchodu Connect IQ si můžete stáhnout další datové pole, ať číselné tak grafické. Některé jsou volně stažitelné, poslední dobu ale přibývají hlavně placené aplikace.

Na jedné obrazovce můžete mít více stažených datových polí (foto 1 - 2), ale jedno datové pole můžete mít také na celé obrazovce (foto 3).I když web Connect IQ nabízí hlavně aplikace pro hodinky, najdete je zde i pro přístroje Edge. Možná si někdo může myslet, že grafika těchto aplikací mohla být lepší, ale vývojáři jsou limitováni
 velikosti aplikace, vázané na spotřebu baterie. Garmin nechce, aby tyto aplikace měli příliš negativní dopad na výdrž zařízení.

Jeden z našich nejlepších programátorů aplikací u nás je Stanislav Bureš.
Jak sám říká: "je to můj koníček pro volné chvíle, kterých poslední dobou není mnoho. Vytvoření aplikace, vzhledu nebo datového pole může zabrat i několik desítek hodin práce. Nejsem ani vystudovaný programátor, tvorba na CIQ platformě mne zaujala před několika lety, kdy jsem si chtěl přizpůsobit hodinky podle svého a v nabídce od jiných tvůrců se mi nic nelíbilo".

Pokud je vaše zařízení připojené přes mobilní aplikaci Connect IQ (na fotce vpravo dole - Moje zařízení), nabídne vám jen ty aplikace, které jsou kompatibilní s připojeným zařízením. Nemusíte tak kontrolovat, jestli je aplikace je určena pro vaše zařízení.
U webového Connect se musíte podívat, zda je aplikace určena i pro vaše zařízení.

Vybral jsem zde pár aplikací, které by mohly být pro ostatní zajímavé. U podobně zaměřených jsem vybral ty, které mi připadaly nejlepší. Protože nemám měřič výkonu, tyto aplikace zde nenajdete. 

MENU
A) Datové pole 
- 1) Srdeční frekvence (dále jako SF)
- 2) Sklon stoupání
- 3) Rychlost
- 4) Výkon
- 5) Datové pole na celém displeji
- 6) Ostatní
B) Doplňky (Widgety)

A) DATOVÉ POLE

» 1) SRDEČNÍ FREKVENCE

C) Datové pole Garmin.
F) HR+
CH) Heart+


► A) BPM Zone

Datové pole je určené pro celou obrazovku, ale může být použito také pro jednotlivé pole.
- Aktuální srdeční frekvence, zóna SF a název zóny s barevným ukazatelem.
- Zóna SF 
s barevným ukazatelem a historický graf.
- Statistika času zóny srdeční frekvence na grafu a podrobnější informace.

Hodnocení:
+ Na vrchním grafu, jde dobře vidět v jaké zóně srdeční frekvence se pohybujete.
+ Dá se nastavit zobrazení srdeční frekvence, tak jako %max. srdeční frekvence.

Obrazovky:


Datové pole, které zobrazuje aktuální srdeční frekvenci v tepech za minutu a %max. srdeční frekvence (jak je nastaveno v zařízení). Kromě toho zobrazuje barevnou grafiku průměrné srdeční frekvence (lze ji nastavit od 20 do 120 minut). Průměrné hodnoty se počítají za 1 minutu.

Hodnocení:
+ Zajímavé je zobrazení srdeční frekvence podle vlastních preferencí, od 20 do 120 minut, což jiná datová pole nenabízí (aspoň co já vím).
+ Zobrazuje se jak srdeční tep, tak %max. srdeční frekvence, přičemž údaje jsou dobře viditelné.

Obrazovky / Nastavení:

► C) Grafické obrazovky srdečního tepu Garmin.

Přímo v novějších přístrojích Edge najdete tyto datové pole.
1) Srdeční tep
2) Sloupcový graf tepu
3) Graf srdečního tepu 


Datové pole srdeční frekvence. Zobrazuje na pozadí 5minutový klouzavý graf HR.
► E) HR + Zones

Datové pole zobrazuje aktuální a průměrnou tepovou frekvenci a v horní části obrazovky zobrazuje histogram se zónami tepové frekvence.
Pruhy jsou úměrné času strávenému v konkrétních zónách tepové frekvence. Na pravé straně datového pole je také zobrazeno aktuální číslo zóny.
► F) HR+

Zobrazuje aktuální a průměrnou srdeční frekvenci v jednotlivých datových polí.
V poli s plnou šířkou, je možné také zobrazit průměrnou a maximální srdeční frekvenci, plus zóny srdeční frekvence, %max. srdeční frekvence.

Hodnocení:
+ Větší možnosti nastavení.
+ Takových datových polí je více, ale HR+ se mi připadá nejlepší.

Obrazovky:

G) Training HR

Datové pole týkající se srdeční frekvence (SF) - SF, zóna SF a kde jste v této zóně, průměrná SF, průměrná zóna SF a Max SF.

V nastavení aplikace je možnost konfigurace, která zobrazí rozsah zóny SF a průměrnou oblast zóny SF, také je možnost zvolit zobrazení informací v kruzích namísto výchozích pruhů.

Hodnocení:
+ Kruhové zobrazení mi přijde zajímavější.

Obrazovky / Nastavení

► H) Cardio Drift

Datové pole počítá kardiovaskulární drift (změnu) jako procentuální změnu mezi tempem a poměrem srdeční frekvence (PaHR-%) v první a druhé polovině tréninku v aktuálním čase. Hodnota datového pole se aktualizuje jednou za minutu a výpočty se provádějí pouze při zapnutém času. Jedná se tedy o PaHR kalkulačku vaší kardiovaskulární zdatnosti a dehydratace téměř v reálném čase.

Na webu Connect si můžete u aktivity zobrazit graf vašich hodnot (pro každou minutu), 
abyste si mohli prohlédnout historii těchto hodnot a jejich změny během tréninku.

Obrazovky:

CH) Heart+

Konfigurovatelné datové pole kombinuje různé informace o srdeční frekvenci. Zobrazuje aktuální, maximální a průměrné hodnoty pro srdeční frekvenci.
Aktuální zóna srdeční frekvence je navíc zobrazena barvou symbolu srdce v pravém horním rohu pomocí standardního kódu (šedá Z1, modrá Z2, zelená Z3, oranžová Z4, červená Z5)
Vodorovný sloupcový graf představuje % času stráveného v každé zóně srdeční frekvence během aktivity. 
Rozložení se liší podle velikosti datového pole.
Jedním klepnutím na datové pole můžete přepínat mezi srdeční frekvencí nebo %max. 
srdeční frekvence.


Toto datové pole vypočítá vaši tréninkovou zátěž na základě vaší srdeční aktivity. HRSS závisí na délce a intenzitě cvičení. HRSS je založen na rovnici exponenciálního měřítka.


Datové pole vizualizuje přítomnost sportovce v zónách srdeční frekvence (HR). Také shromažďuje a vizualizuje statistiku zobrazující poměr HR zón „navštívených“ během aktivity.


» 2) SKLON STOUPÁNÍ

A) Climb Gaude

Grafický ukazatel zobrazující aktuální sklon oproti uživatelem definovaným zónám. Aktuální zóna je zvýrazněna. 
Některé aplikace, mají i větší frekvenci snímání sklonu trasy, ale během stoupání se zde zobrazují i nesmyslné čísla.

Hodnocení:
+ Asi nejlepší grafický ukazatel stoupání které které jsem vyzkoušel.

Obrazovka / Nastavení:

Zobrazuje aktuální nadmořskou výšku a sklon ve stejném datovém poli.
Barva se mění podle hodnoty stupně.


Datové pole zobrazuje aktuální sklon cesty.
Dělá to mnohem lépe než datové pole pro sklon cesty od Garmin, které se spoléhá na data GPS, což je pro tuto úlohu to nejméně vhodné měření.


Datové pole poskytuje přesnější odhad stoupání (jak prudký je kopec) než výchozí datové pole stoupání od společnosti Garmin. Datové pole stupně od společnosti Garmin vyžaduje určení polohy pomocí GPS a v důsledku toho může být chybné v horských nebo hustě zalesněných oblastech, což je běžné při stoupání do strmých kopců. Toto datové pole používá k určení stupně pouze měření rychlosti a nadmořské výšky.

» 3) RYCHLOST

A) Velo+
B) Speed+


A) Velo+

Konfigurovatelné datové pole, které přidává některé funkce do standardního datového pole rychlosti. Zobrazí se ukazatel měřiče aktuální rychlosti a v závislosti na velikosti datového pole se zobrazí také průměrná rychlost a hodnoty uplynulé vzdálenosti. Trojúhelník ukazuje, zda je aktuální rychlost nad / pod průměrnou rychlostí.

Obrazovky:


B) Speed+

Konfigurovatelné datové pole. Můžete použít barvy ke zvýraznění hodnot vysoké / nízké rychlosti ve srovnání s průměrnou rychlostí +/-.

Lze také povolit ukazatele šipek nahoru / dolů, které rychle a vizuálně ukazují, zda je aktuální rychlost nad nebo pod průměrnou rychlostí +/-, konfigurovatelná tolerance také pomocí různých barev.

Pokud používáte pole s poloviční šířkou, můžete nakonfigurovat, zda chcete, aby datové pole zobrazovalo hodnotu průměrné nebo maximální rychlosti podél aktuální hodnoty nebo dokonce střídalo každých 5 sekund.

Obrazovky:
CH) vPower - Bike Virtual Power

► A) Power+Avg.

Zobrazuje 3s výkon a průměrný výkon ve stejném datovém poli.
Pokud je 3s výkon vyšší než průměrný výkon + tolerance, je zobrazen v barvě vysokého výkonu (zelená) a 3s výkon se zobrazí v barvě nízkého výkonu (červená), pokud je nižší než průměrný výkon - tolerance.

Pokud není k dispozici měřič výkonu, vypočítá se pravděpodobný výkon podle hmotnosti jezdce, hmotnosti kola, kadence, rychlosti a sklonu.

► B) Power+

Zobrazuje aktuální a průměrný výkon ve stejném datovém poli.
Pokud je nakonfigurováno v poli na celou šířku, může také zobrazovat jak průměrný, tak maximální nebo normalizovaný výkon plus výkonové zóny, procento FTP a celkový čas ve výkonových zónách (čas ve výkonové zóně není k dispozici u zařízení Edge 130).

Je také vysoce přizpůsobitelné. Např. ve výchozím nastavení se 3s výkon zobrazuje jako aktuální výkon, ale lze jej nakonfigurovat tak, aby místo toho zobrazoval okamžitý nebo 10s výkon.

► C) PWR Zone

Zobrazte svůj výkon jako procento svého FTP s barevným rozlišením.
Statistiky v reálném čase se zobrazují ve formě histogramu a přesné doby trvání.
Datové pole je optimalizováno pro zobrazení na celé obrazovce, ale lze jej používat i ve zmenšené podobě.
Váš FTP musí být definován v nastavení aplikace.

► D) PowerSlider

Zobrazuje aktuální nebo průměrný výkon na posuvné stupnici a barevném pozadí definovaném vašimi výkonovými zónami. Aktuální výkonová zóna je zobrazena vedle hodnoty výkonu.

- Velikost měřítka displeje (40/60/80/100 wattů). Tj. kolik wattů představuje šířka pole, pro roztažení měřítka zvolte nižší číslo.
- Perioda průměrování výkonu (1 s / 3 s / 10 s / 30 s)


Vytváření datových polí 80/20 bylo inspirováno „tréninkovým systémem 80/20“, který vynalezli D. Warden a M. Fitzgerald ( www.8020endurance.com ). Datová pole poskytují vizuální zpětnou vazbu o aktuální tréninkové zóně, ve které se právě nacházíte, a poskytují vám souhrn o vašem tréninku 80/20.
Pole si můžete zobrazit jak na celou obrazovku, tak na její část. Kliknutím na pole se přepne zobrazení výkonu na zobrazení tepové frekvence a naopak.

► F) Power Chart

Graf zobrazující výkon za posledních několik minut, barevně odlišený podle výkonových zón. V nastavení je možnost dalšího přizpůsobení.
V nastavení je třeba nastavit FTP a zóny, protože aplikace nemá přístup k údajům FTP/ zón.
► G) POWER+

Datové pole kombinuje různé informace o Výkonu. 
Zobrazuje:
- Aktuální výkon zprůměrovaný na 1, 3, 10, 30 s
- Průměrný výkon
- Normalizovaný výkon (NP) nebo maximální výkon
Kromě toho je v pravém horním rohu zobrazena aktuální zóna Výkonu.

Vodorovný pruhový graf představuje % času stráveného v každé zóně Výkonu během aktivity. Posledních 60 sekund historie Výkonu a průměrné, NP a maximální úrovně jsou také vneseny do stejného grafu.

Rozložení se liší podle velikosti datového pole.
Jedním klepnutím na datové pole přepnete mezi Výkon ve wattech nebo % FTP.Datové pole odhaduje výkon, přesnější měření je zejména do kopce

Hodnoty zaznamenává do souboru .fit, takže je možné je zobrazit u aktivity v Connect.


Aplikace vPower byla vyvinuta pro ty, kteří nemají to štěstí vlastnit drahý měřič výkonu. Tento výpočet, ale není stoprocentně přesný.
Aplikace bere všechny tyto proměnné v úvahu s následujícími klíčovými funkcemi:
Výpočet – Zobrazení výpočtu ve wattech nebo w/kg.
Všeobecné
- Data se ukládají do souboru FIT a lze je prohlížet v GC.
- Výkon se počítá, pokud se pohybujete (kadence musí být také vyšší než 40).
- Výkon se skládá ze sečtení vertikálního výkonu, valivého odporu, odporu a odporu vzduchu dohromady, aby se získal celkový počet wattů v konkrétním časovém okamžiku.

Graf MMP (Mean Max Power) zobrazuje váš maximální průměrný výkon pro všechny intervaly od 1 sekundy do 3 hodin.
Obecně je graf Mean Max Power Chart k dispozici pouze v softwaru, jako je WKO4 nebo Golden Cheetah, pro analýzu po jízdě.

Toto datové pole jej zobrazuje přímo během jízdy. Můžete tak okamžitě analyzovat svůj výkon a upravit své úsilí.

Zobrazuje maximální výkon vaší aktuální jízdy v porovnání s historickým profilem maximálního výkonu a časem stráveným v jednotlivých výkonových zónách.

» 5) DATOVÉ POLE NA CELÉM DISPLEJI
Tyto datové pole vypočítávají i odhad různých výkonů a proto je u nich třeba co nejpřesnější nastavení.

I) Edge 6

► A) Dozen Cycle
Datové pole zobrazující 12 dat.

Hodnocení:
+ Na jednom datovém poli najdete všechny důležité informace.
+ Po aktivitě můžete vidět v Connect grafy, které vizualizují váš výkon.
-  Hodnoty tepové frekvence nejsou na barevném podkladu dobře vidět.

Obrazovka:
 
Nastavení:
Connect:
Ve svém profilu Garmin Connect u aktivity můžete vidět tyto grafy:
B) CyclingDF4 2

Konfigurovatelné 4 datové pole. Aktuální srdeční frekvenci zobrazuje jako barevnou hodnotu. Další datová pole si můžete zvolit v nastavení. Podporuje snímače výkonu ANT +.

Hodnocení:
+ Dobře čitelné pole, i pod barevným podkladem. 
+ Automaticky pozná připojené snímače.
+ U rychlosti, tepu, kadence a výkonu lze kromě aktuální hodnoty na jednom poli vidět průměrné a maximální hodnoty. 
- Jedná se o placenou aplikace.

Obrazovka:


Nastavení:


Multifunkční pole založené na zónách, s odhadem výkonu pomocí algoritmu s 20 datovými poli se zónami (s podobným algoritmem jako Strava) , W'bal a kalkulačkou výkonu (když nemáte měřič výkonu odhad hodnoty s 10 % chybou). S použitím GPS, snímače kadence, rychlosti, rychlosti větru a hustoty vzduchu, valivého odporu a koeficientů odporu vzduchu. Testováno s Garmin Vector, kompatibilní s Training Peaks a Golden Cheetah, rozšířené informace najdete na webových stránkách https://sites.google.com/view/powerbikepro/home.

Pro výpočet výkonu je vyžadován snímač rychlosti, kadence a nastavení nahrávání dat po jedné sekundě. Doporučuje se použít Galileo GPS.

TT je specializovaná verze pro časovku a má měřiče rychlosti a vam spolu s mediálním signálem.
CL je verze specialisty na stoupání a má měřiče rychlosti a vam odděleně.
LT je verze LiTe, která využívá méně paměti bez výpočtů výkonu.
TRK je běžecká verze TReKing a má měřiče rychlosti a vam odděleně.
LRD je verze pro dlouhé běhání po silnici a má měřiče rychlosti a vam dohromady.

Hodnocení:
+ Pokud nemáte měřič výkonu, můžete vidět aspoň odhadované hodnoty vašeho výkonu (pro co nejpřesnější odhad je nutné nastavit co nejpřesnější hodnoty pro tento výpočet).

Obrazovky / Nastavení:

Connect:
Ve svém profilu Garmin Connect u aktivity můžete vidět tyto grafy:► D) JMG-DTF Cycling VO2 Max  (celá obrazovka)/ ...Simple (pro jedno datové pole)

Datové pole, které v reálném čase počítá vaše VO2 a VO2 max. 

Můžete se rozhodnout vypočítat VO2 max. pomocí dvou různých vzorců:
- Tepové frekvence.
- Výkon (potřebujete snímač výkonu na kole).

- Hmotnost a klidová srdeční frekvence se automaticky načtou z vašeho uživatelského profilu. Pokud tato data neexistují, musíte je zadat ručně v nastavení aplikace.
- Maximální hodnota VO2 je uložena v nastavení aplikace pro další relaci a zůstane zobrazena prvních 20 minut, než bude aktualizována novou.

Obrazovka:
Úkon:
- 20minutová první úroveň, během které je VO2 kalibrován na co nejpřesnější odhad výkonu. Obdélník zůstane červený během prvních 15 minut, poté přepne na posledních 5 minut 
na modrou a stane se zeleným, když je VO2 vypočítán aby byl co nejpřesnější.
- VO2 se aktualizuje s ohledem na vybranou dobu obnovy a VO2 max relace se zobrazí těsně nad hlavní hodnotou. Dva kruhy ukazují, zda je váš aktuální VO2 větší nebo nižší než tato VO2 max.

Nastavení:

Connect:
- VO2 max a energetický výdej se ukládají každou sekundu do souboru FIT a VO2 max a průměr na konci relace (pokud je tato možnost zaškrtnuta v nastavení aplikace). 
Ve svém profilu Garmin Connect si tedy budete moci vizualizovat odpovídající graf VO2.
Energy Expendture (kopíruje srdeční tep)Aplikace automaticky konfiguruje hlavní ukazatele podle senzorů dostupných na vašem kole.
Obrazovka využívá 4 senzory (výkon, srdeční frekvence, rychlost a kadence).
Více přizpůsobitelných možností nastavení (srdeční frekvence, výkon, kadence nebo rychlost, podrobné ukazatele, ikony a vizualizace přizpůsobitelné různým světelným podmínkám.

DEMO verze je omezena na 45 minut u každé aktivity, pokud se vám tato aplikace líbí, musíte si ji koupit (cca 3 dolary).

Obrazovky:

Nastavení:

F) SmartCyle

Při jízdě SmartCycle zobrazuje rychlost, kadenci, výkon, srdeční frekvenci s grafem zón srdeční frekvence, ukazatel nad / pod průměrnou rychlostí, směr kompasu, ukazatel baterie a denní dobu. 
Po zastavení zobrazuje aktuální čas, vzdálenost, průměrnou rychlost, nastoupané metry, průměrnou kadenci, průměrný výkon ve wattech, graf zón srdeční frekvence, spálené kalorie a tréninkový efekt. 
Není nutná žádná konfigurace, protože SmartCycle automaticky pozná zda používáte snímače tepové frekvence, kadence a výkonu.

Obrazovky:

Datové pole SPHGraWH je navrženo tak, aby graficky poskytovalo údaje o rychlosti a srdeční frekvenci nebo výkonu (na jedné obrazovce). Rozložení obrazovky je optimalizováno pro Edge 1030. Zobrazené informace se liší podle spárovaných senzorů. Některá pole / grafy lze přizpůsobit pomocí dotykové obrazovky (ne u Edge 520 Plus / 530).

H) My Edge2

Konfigurovatelné datové pole.
I) Edge 6

Konfigurovatelné datové pole.

► J) Zone Bar (může být i na menším poli)

Toto datové pole zobrazuje grafické pruhy zón zobrazující aktuální výkon (prům. 3 s), srdeční frekvenci a kadenci na barevné škále zón.


Toto datové pole vyžaduje připojení měřiče výkonu, monitoru srdeční frekvence a snímače kadence k vašemu zařízení Garmin.
Volitelné zobrazení Počasí: Aktuální podmínky plus předpověď na další 3 hodiny. Tento displej lze konfigurovat

Datové pole pro celou obrazovku.
Čas, stopky, předchozí kolo a aktuální kolo, srdeční frekvence, nadmořská výška, rychlost, vzdálenost.

Hodnocení:
+ Zajímavé porovnání výškového profilu se srdeční frekvencí.
- Pokud jsou hodnoty na levé straně v grafu nejsou moc vidět. Některé hodnoty jsou moc malým písmem a nejdou prakticky vůbec vidět.

» 6) OSTATNÍ DATOVÁ POLE
== Baterie:- zobrazuje úroveň nabití baterie
- zaznamenává úroveň nabití baterie do souboru FIT
=== GPS
- při nahrávání hodinky varují (pípnutí + až pětinásobné zavibrování) a indikují, pokud úroveň signálu GPS klesne pod DOBROU úroveň.
- pokud je kvalita lokalizace DOBRÁ, zobrazuje pouze úroveň nabití baterie
- zaznamenává kvalitu polohy do souboru FIT
- hodnoty kvality polohy: 4 = DOBRÁ, 3 = POUŽITELNÁ, 2 = ŠPATNÁ, 1 = POSLEDNÍ_ZNÁMÁ (viz definice Position.QUALITY_*).
=== Upozornění na pauzu
- upozorní (pípnutí + vibrace) až pětkrát, pokud zařízení nezaznamenávají a rychlost se začne zvyšovat, například pokud zapomenete zrušit pauzu a začnete běžet.

Datové pole zobrazuje aktuální čas, aktuální stav baterie s ikonou a procentuálním číslem a aktuální teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.


Pokud chcete během jízdy snadno vypnout nebo zapnout zadní světlo (při stále funkčním radaru), stačí jen kliknout na datové pole (pro tlačítkové zařízení není datové pole k dispozici).

► D) Smart Bike Lights

Smart Bike Lights je datová aplikace IQ Connect pro zařízení Garmin, která zobrazuje a ovládá světla ANT+. Garmin má vestavěné nastavení světelného režimu „Auto“, které automaticky upravuje intenzitu světla na základě okolního světla nebo denní doby. Problém s režimem „Auto“ je ten, že není konfigurovatelný, a proto tato aplikace zavádí speciální režim „Smart“, který je plně konfigurovatelný na základě západu, východu slunce, rychlosti, ...


Datové pole IQ zobrazujícího pravděpodobnost srážek.
Předpověď počasí a zobrazení v modrém sloupci pravděpodobnost srážek pro každou nadcházející hodinu.
Pokud jsou povětrnostní podmínky `nebezpečné`, bude barva jiná.
První sloupec zobrazuje pravděpodobnost srážek pro aktuální hodinu.
Malé pole má jiné uspořádání než `velké` pole.

B) DOPLŇKY (WIDGETY)Tento doplněk automaticky sleduje změny stavu vaší baterie.

Poskytuje vám předpověď možnosti dešťových, sněhových srážek, ...
MinuteCast předpovídá počáteční a koncové časy srážek z minuty na minutu na další dvě hodiny, přesně podle přesné adresy uživatele.
Data se aktualizují každých pět minut, aby poskytli uživatelům nejrelevantnější a nejpřesnější možnou předpověď.


Bike Lights Control je widgetová aplikace IQ Connect pro zařízení Garmin, která umožňuje ručně ovládat světla ANT+.


Barevný kód:
- Oranžová čára = Teplota
- Zelená čára = Rychlost větru
- Modrá čára = Možnost srážek
- Fialová čára = Vlhkost
- Šedé tečky = Ložisko větru
Pro denní předpověď poskytuje Garmin pouze pravděpodobnost teploty a srážek.


Pokud používáte radar Garmin Varia můžete si stáhnete z Connect IQ datové pole My Bike Radar Traffic, kde najdete tyto údaje:
VC - počet vozidel, které vás předjelo.
Lap - počet vozidel, které vás předjely v aktuálním kole.
Rel - relativní rychlost vozidla (rychlost vozidla minus rychlost cyklisty).
Abs - absolutní rychlost vozidla.

Datové pole si můžete zobrazit jako jednu obrazovku (foto 1), ale také jako jednotlivé datové pole (foto 2)


V Connect  můžete vidět tento graf s údaji z datového pole Bike Traffic.
Najdete zde počet aut, které vás předjelo, jak počet aut narůstal, graf rozdílové rychlosti a jejich 
jejich absolutní (relativní rychlost).

- Rychlost vozidla.
- Rychlost přiblížení.
- Počet vozidel.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .