GARMIN EDGE - DATOVÉ POLE, DOPLŃKY, APLIKACE Z CONNECT IQ

Starší cyklistické zařízení Garmin Edge nenabízeli žádná grafická datová pole, aplikace, doplňky (dále jen aplikace),.. např. rychlosti, srdeční frekvence, kadence, výkonu.

Tím, že Garmin umožňuje tvorbu od vývojářů třetích stran, máte větší možnost výběru v obchodě Garmin IQ, kde si můžete tyto aplikace stáhnout do vašeho přístroje. 
----------------------------------
Další mé články, informace, recenze přístrojů značky GARMIN: https://petmikeska.blogspot.com/...
Jak stáhnout, nastavit aplikace: http://www.petruvblog.cz/...
------------------------------------

Nejvíce uživatelů, se bez aplikací z obchodu Connect IQ obejde, jednak je neumí ani nainstalovat a jednak grafická pole mají větší dopad na výdrž baterie.

V Garmin Edge najdete číselné datové pole a v novějších také již grafické pole.
Ukázka datových polí:
- Číselné.
- Číselné kombinované s grafickým.
- Grafické pole.

 

Z obchodu Connect IQ si můžete stáhnout další datové pole, ať číselné tak grafické. Některé jsou volně stažitelné, poslední dobu ale přibývají hlavně placené aplikace.

Na jedné obrazovce můžete mít více stažených datových polí (foto 1 - 2), ale jedno datové pole můžete mít také na celé obrazovce (foto 3).I když web Connect IQ nabízí hlavně aplikace pro hodinky, najdete je zde i pro přístroje Edge. Možná si někdo může myslet, že grafika těchto aplikací mohla být lepší, ale vývojáři jsou limitováni
 velikosti aplikace, vázané na spotřebu baterie. Garmin nechce, aby tyto aplikace měli příliš negativní dopad na výdrž zařízení.

Jeden z našich nejlepších programátorů aplikací u nás je Stanislav Bureš.
Jak sám říká: "je to můj koníček pro volné chvíle, kterých poslední dobou není mnoho. Vytvoření aplikace, vzhledu nebo datového pole může zabrat i několik desítek hodin práce. Nejsem ani vystudovaný programátor, tvorba na CIQ platformě mne zaujala před několika lety, kdy jsem si chtěl přizpůsobit hodinky podle svého a v nabídce od jiných tvůrců se mi nic nelíbilo".

Pokud je vaše zařízení připojené přes mobilní aplikaci Connect IQ (na fotce vpravo dole - Moje zařízení), nabídne vám jen ty aplikace, které jsou kompatibilní s připojeným zařízením. Nemusíte tak kontrolovat, jestli je aplikace je určena pro vaše zařízení.
U webového Connect se musíte podívat, zda je aplikace určena i pro vaše zařízení.

Vybral jsem zde pár aplikací, které by mohly být pro ostatní zajímavé. U podobně zaměřených jsem vybral ty, které mi připadaly nejlepší. Protože nemám měřič výkonu, tyto aplikace zde nenajdete. 

MENU
A) Datové pole
- 1) Srdeční frekvence (dále jako SF)
- 2) Srdeční frekvence / Nadmořská výška
- 3) Nadmořská výška - ukazatel sklonu stoupání
- 4) Rychlost
- 5) Datové pole na celém displeji
- 6) Ostatní
B) Doplňky (Widgety)

A) DATOVÉ POLE

1) SRDEČNÍ FREKVENCE

► A) BPM Zone

Datové pole je určené pro celou obrazovku, ale může být použito také pro jednotlivé pole.
- Aktuální srdeční frekvence, zóna SF a název zóny s barevným ukazatelem.
- Zóna SF 
s barevným ukazatelem a historický graf.
- Statistika času zóny srdeční frekvence na grafu a podrobnější informace.

Hodnocení:
+ Vyhovuje mi vrchní graf, kde jde dobře vidět v jaké zóně srdeční frekvence se pohybuji.
+ Dá se nastavit zobrazení srdeční frekvence, tak jako %max. srdeční frekvence.

Obrazovky:


Datové pole, které zobrazuje aktuální srdeční frekvenci v tepech za minutu a %max. srdeční frekvence (jak je nastaveno v zařízení). Kromě toho zobrazuje barevnou grafiku průměrné srdeční frekvence (lze ji nastavit od 20 do 120 minut). Průměrné hodnoty se počítají za 1 minutu.

Hodnocení:
+ Zaujalo mě, že zobrazení srdeční frekvence se dá nastavit podle vlastních preferencí, od 20 do 120 minut.
+ Zobrazuje se jak srdeční tep, tak %max. srdeční frekvence, přičemž údaje jsou dobře viditelné.

Obrazovky / Nastavení:

► C) Grafické obrazovky srdečního tepu Garmin.

Přímo v novějších přístrojích Edge najdete tyto datové pole.
1) Srdeční tep
2) Sloupcový graf tepu
3) Graf srdečního tepu 

▬ Ukázka tří předešlých datových polí na jedné obrazovce: 

- BPM Zone / HRPercentageGraph / Graf srdečního tepu (Garmin)


Další datové pole srdeční frekvence:

► D) HR+

Zobrazuje aktuální a průměrnou srdeční frekvenci v jednotlivých datových polí.
V poli s plnou šířkou, je možné také zobrazit průměrnou a maximální srdeční frekvenci, plus zóny srdeční frekvence, %max. srdeční frekvence.

Hodnocení:
+ Větší možnosti nastavení.
+ Takových datových polí je více, ale HR+ se mi připadá nejlepší.

Obrazovky:

E) Training HR

Datové pole týkající se srdeční frekvence (SF) - SF, zóna SF a kde jste v této zóně, průměrná SF, průměrná zóna SF a Max SF.

V nastavení aplikace je možnost konfigurace, která zobrazí rozsah zóny SF a průměrnou oblast zóny SF, také je možnost zvolit zobrazení informací v kruzích namísto výchozích pruhů.

Hodnocení:
+ Kruhové zobrazení mi přijde zajímavější.

Obrazovky / Nastavení

► F) Cardio Drift

Datové pole počítá kardiovaskulární drift (změnu) jako procentuální změnu mezi tempem a poměrem srdeční frekvence (PaHR-%) v první a druhé polovině tréninku v aktuálním čase. Hodnota datového pole se aktualizuje jednou za minutu a výpočty se provádějí pouze při zapnutém času. Jedná se tedy o PaHR kalkulačku vaší kardiovaskulární zdatnosti a dehydratace téměř v reálném čase.

Na webu Connect si můžete u aktivity zobrazit graf vašich hodnot (pro každou minutu), 
abyste si mohli prohlédnout historii těchto hodnot a jejich změny během tréninku.

Obrazovky:

▬ Ukázka tří předešlých datových polí na jedné obrazovce: 

- HR+ / Training HR / Cardio Drift

G) Heart+

Konfigurovatelné datové pole kombinuje různé informace o srdeční frekvenci. Zobrazuje aktuální, maximální a průměrné hodnoty pro srdeční frekvenci.
Aktuální zóna srdeční frekvence je navíc zobrazena barvou symbolu srdce v pravém horním rohu pomocí standardního kódu (šedá Z1, modrá Z2, zelená Z3, oranžová Z4, červená Z5)
Vodorovný sloupcový graf představuje % času stráveného v každé zóně srdeční frekvence během aktivity. 
Rozložení se liší podle velikosti datového pole.
Jedním klepnutím na datové pole můžete přepínat mezi srdeční frekvencí nebo %max. 
srdeční frekvence.


Toto datové pole vypočítá vaši tréninkovou zátěž na základě vaší srdeční aktivity. HRSS závisí na délce a intenzitě cvičení. HRSS je založen na rovnici exponenciálního měřítka.

2) SRDEČNÍ FREKVENCE / NADMOŘSKÁ VÝŠKADatové pole pro celou obrazovku.
Čas, stopky, předchozí kolo a aktuální kolo, srdeční frekvence, nadmořská výška, rychlost, vzdálenost.

Hodnocení:
+ Zajímavé porovnání výškového profilu se srdeční frekvencí.
- Pokud jsou hodnoty na levé straně v grafu nejsou moc vidět. Některé hodnoty jsou moc malým písmem a nejdou prakticky vůbec vidět.

3) NADMOŘSKÁ VÝŠKA - UKAZATEL SKLONU STOUPÁNÍ

B) Climb Gaude

Grafický ukazatel zobrazující aktuální sklon oproti uživatelem definovaným zónám. Aktuální zóna je zvýrazněna. 
Některé aplikace, mají i větší frekvenci snímání sklonu trasy, ale během stoupání se zde zobrazují i nesmyslné čísla.

Hodnocení:
+ Asi nejlepší grafický ukazatel stoupání které které jsem vyzkoušel.

Obrazovka / Nastavení:

Ukázka datových polí na jedné obrazovce

- Nadmořská výška / Celkový výstup / Clim Gaude / Graf Nadmořské výšky (Garmin).

4) RYCHLOST

A) Velo+

Konfigurovatelné datové pole, které přidává některé funkce do standardního datového pole rychlosti. Zobrazí se ukazatel měřiče aktuální rychlosti a v závislosti na velikosti datového pole se zobrazí také průměrná rychlost a hodnoty uplynulé vzdálenosti. Trojúhelník ukazuje, zda je aktuální rychlost nad / pod průměrnou rychlostí.

Obrazovky:


B) Speed+

Konfigurovatelné datové pole. Můžete použít barvy ke zvýraznění hodnot vysoké / nízké rychlosti ve srovnání s průměrnou rychlostí +/-.

Lze také povolit ukazatele šipek nahoru / dolů, které rychle a vizuálně ukazují, zda je aktuální rychlost nad nebo pod průměrnou rychlostí +/-, konfigurovatelná tolerance také pomocí různých barev.

Pokud používáte pole s poloviční šířkou, můžete nakonfigurovat, zda chcete, aby datové pole zobrazovalo hodnotu průměrné nebo maximální rychlosti podél aktuální hodnoty nebo dokonce střídalo každých 5 sekund.

Obrazovky:

5) DATOVÉ POLE NA CELÉM DISPLEJI

Tyto datové pole vypočítávají i odhad různých výkonů a proto je u nich třeba co nejpřesnější nastavení.

► A) Dozen Cycle
Datové pole zobrazující 12 dat.

Hodnocení:
+ Na jednom datovém poli najdete všechny důležité informace.
+ Po aktivitě můžete vidět v Connect grafy, které vizualizují váš výkon.
-  Hodnoty tepové frekvence nejsou na barevném podkladu dobře vidět.

Obrazovka:
 
Nastavení:
Connect:
Ve svém profilu Garmin Connect u aktivity můžete vidět tyto grafy:
B) CyclingDF4 2

Konfigurovatelné 4 datové pole. Aktuální srdeční frekvenci zobrazuje jako barevnou hodnotu. Další datová pole si můžete zvolit v nastavení. Podporuje snímače výkonu ANT +.

Hodnocení:
+ Dobře čitelné pole, i pod barevným podkladem. 
+ Automaticky pozná připojené snímače.
+ U rychlosti, tepu, kadence a výkonu lze kromě aktuální hodnoty na jednom poli vidět průměrné a maximální hodnoty. 
- Jedná se o placenou aplikace.

Obrazovka:


Nastavení:Multifunkční pole založené na zónách, s odhadem výkonu pomocí algoritmu s 20 datovými poli se zónami (s podobným algoritmem jako Strava) , W'bal a kalkulačkou výkonu (když nemáte měřič výkonu odhad hodnoty s 10 % chybou). S použitím GPS, snímače kadence, rychlosti, rychlosti větru a hustoty vzduchu, valivého odporu a koeficientů odporu vzduchu. Testováno s Garmin Vector, kompatibilní s Training Peaks a Golden Cheetah, rozšířené informace najdete na webových stránkách https://sites.google.com/view/powerbikepro/home.

Pro výpočet výkonu je vyžadován snímač rychlosti, kadence a nastavení nahrávání dat po jedné sekundě. Doporučuje se použít Galileo GPS.

Hodnocení:
+ Pokud nemáte měřič výkonu, můžete vidět aspoň odhadované hodnoty vašeho výkonu (pro co nejpřesnější odhad je nutné nastavit co nejpřesnější hodnoty pro tento výpočet).

Obrazovky / Nastavení:

Connect:
Ve svém profilu Garmin Connect u aktivity můžete vidět tyto grafy:► D) JMG-DTF Cycling VO2 Max  (celá obrazovka)/ ...Simple (pro jedno datové pole)

Datové pole, které v reálném čase počítá vaše VO2 a VO2 max. 

Můžete se rozhodnout vypočítat VO2 max. pomocí dvou různých vzorců:
- Tepové frekvence.
- Výkon (potřebujete snímač výkonu na kole).

- Hmotnost a klidová srdeční frekvence se automaticky načtou z vašeho uživatelského profilu. Pokud tato data neexistují, musíte je zadat ručně v nastavení aplikace.
- Maximální hodnota VO2 je uložena v nastavení aplikace pro další relaci a zůstane zobrazena prvních 20 minut, než bude aktualizována novou.

Obrazovka:
Úkon:
- 20minutová první úroveň, během které je VO2 kalibrován na co nejpřesnější odhad výkonu. Obdélník zůstane červený během prvních 15 minut, poté přepne na posledních 5 minut 
na modrou a stane se zeleným, když je VO2 vypočítán aby byl co nejpřesnější.
- VO2 se aktualizuje s ohledem na vybranou dobu obnovy a VO2 max relace se zobrazí těsně nad hlavní hodnotou. Dva kruhy ukazují, zda je váš aktuální VO2 větší nebo nižší než tato VO2 max.

Nastavení:

Connect:
- VO2 max a energetický výdej se ukládají každou sekundu do souboru FIT a VO2 max a průměr na konci relace (pokud je tato možnost zaškrtnuta v nastavení aplikace). 
Ve svém profilu Garmin Connect si tedy budete moci vizualizovat odpovídající graf VO2.
Energy Expendture (kopíruje srdeční tep)Aplikace automaticky konfiguruje hlavní ukazatele podle senzorů dostupných na vašem kole.
Obrazovka využívá 4 senzory (výkon, srdeční frekvence, rychlost a kadence).
Více přizpůsobitelných možností nastavení (srdeční frekvence, výkon, kadence nebo rychlost, podrobné ukazatele, ikony a vizualizace přizpůsobitelné různým světelným podmínkám.

DEMO verze je omezena na 45 minut u každé aktivity, pokud se vám tato aplikace líbí, musíte si ji koupit (cca 3 dolary).

Obrazovky:

Nastavení:

F) SmartCyle

Při jízdě SmartCycle zobrazuje rychlost, kadenci, výkon, srdeční frekvenci s grafem zón srdeční frekvence, ukazatel nad / pod průměrnou rychlostí, směr kompasu, ukazatel baterie a denní dobu. 
Po zastavení zobrazuje aktuální čas, vzdálenost, průměrnou rychlost, nastoupané metry, průměrnou kadenci, průměrný výkon ve wattech, graf zón srdeční frekvence, spálené kalorie a tréninkový efekt. 
Není nutná žádná konfigurace, protože SmartCycle automaticky pozná zda používáte snímače tepové frekvence, kadence a výkonu.

Obrazovky:

Datové pole SPHGraWH je navrženo tak, aby graficky poskytovalo údaje o rychlosti a srdeční frekvenci nebo výkonu (na jedné obrazovce). Rozložení obrazovky je optimalizováno pro Edge 1030. Zobrazené informace se liší podle spárovaných senzorů. Některá pole / grafy lze přizpůsobit pomocí dotykové obrazovky (ne u Edge 520 Plus / 530).

H) My Edge2

Konfigurovatelné datové pole.
I) Edge 6

Konfigurovatelné datové pole.

5) OSTATNÍ


Funkce:
- Datové pole zobrazuje stav baterie.
- Pokud signál GPS klesne pod dobrý (Good), přístroj vydá zvukový signál a zavibruje.
Kvalita GPS signálu: 4 = GOOD (dobrá), 3 = USABLE, 2 = POOR, 1 = LAST_KNOWN (poslední známá).
- Upozornění (pípnutí + vibrace) až pětkrát, pokud například zapomenete zrušit pauzu a začnete znova běžet.
V Connect pak můžete vidět grafy:
- Vybití baterie během aktivity.
- Kvalita signálu GPS během aktivity.


Pokud chcete během jízdy snadno vypnout nebo zapnout zadní světlo (při stále funkčním radaru), stačí jen kliknout na datové pole (pro tlačítkové zařízení není datové pole k dispozici).

B) DOPLŇKY


Tento doplněk automaticky sleduje změny stavu vaší baterie.

Poskytuje vám předpověď možnosti dešťových, sněhových srážek, ...
MinuteCast předpovídá počáteční a koncové časy srážek z minuty na minutu na další dvě hodiny, přesně podle přesné adresy uživatele.
Data se aktualizují každých pět minut, aby poskytli uživatelům nejrelevantnější a nejpřesnější možnou předpověď.


Tento Doplněk je již součástí novějších zařízení Garmin (
CIQ 3.2). 

Barevný kód:
- Oranžová čára = Teplota
- Zelená čára = Rychlost větru
- Modrá čára = Možnost srážek
- Fialová čára = Vlhkost
- Šedé tečky = Ložisko větru
Pro denní předpověď poskytuje Garmin pouze pravděpodobnost teploty a srážek.
Pokud používáte radar Garmin Varia můžete si stáhnete z Connect IQ datové pole My Bike Radar Traffic, kde najdete tyto údaje:
VC - počet vozidel, které vás předjelo.
Lap - počet vozidel, které vás předjely v aktuálním kole.
Rel - relativní rychlost vozidla (rychlost vozidla minus rychlost cyklisty).
Abs - absolutní rychlost vozidla.

Datové pole si můžete zobrazit jako jednu obrazovku (foto 1), ale také jako jednotlivé datové pole (foto 2)


V Connect  můžete vidět tento graf s údaji z datového pole Bike Traffic.
Najdete zde počet aut, které vás předjelo, jak počet aut narůstal, graf rozdílové rychlosti a jejich 
jejich absolutní (relativní rychlost).

- Rychlost vozidla.
- Rychlost přiblížení.
- Počet vozidel.


Komentáře