Přeskočit na hlavní obsah

MOHOU CHYTRÉ HODINKY UPOZORNIT NA PŘÍZNAKY NEMOCI ?

Každodenní život se změnil v roce 2020, kdy nás zasáhla pandemie koronaviru (Covid-19).

Tyto změny v našem běžném životě vedly ke změnám také v našem životním stylu, zvycích a fyziologii, jak vyplývá ze zjištění z databáze Firstbeat, která se skládá z desítek tisíc dnů měření.

Články - Garmin
#návody #funkce #trénink #aplikace #Connect/Connect IQ #bezpečnost/zdraví #Garmin Edge #recenze
MENU
1) Mohou chytré hodinky upozornit na příznaky nemoci ?
2) Měření hodinkami Garmin - Funkce Body Battery
3) A jak je to u Covidu ?
4) Co ukázal test ?
5) Ukázka dat z hodinek lidí, kteří prodělali Covid-19
6) Zdroje

Článek vznikl ve spolupráci s Michaelem Novákem 
(web www.gone4.run) a také díky Markovi, Šárce, Martinovi, Lence, Honzovi, Katce, Zuzce, Michaeli, Tomášovi, Lucii..., kteří my poskytli informace z jejich průběhu Covid-19. 

1) MOHOU CHYTRÉ HODINKY UPOZORNIT NA PŘÍZNAKY NEMOCI ?

Chytré hodinky zaznamenávající vaši každodenní činnost, včetně pokročilejších měření a analýz, nebyly navrženy k monitorování nebo diagnostice nemocí a ani nemohou nahradit lékařské přístroje. 

Přesto společnosti jako např. Garmin a Fitbit provádějí vlastní výzkum, zda díky jejich sledovacích technologií by mohli mít lidé mimořádně užitečný nástroj pro včasnou indikaci viru v masovém měřítku.

Vedlo je k tomu také to, že si lidé všimli, než první příznaky nemoci pocítili, že jejich nositelné zařízení jim vyslala první signály, že s jejich tělem není něco v pořádkunapř. změny srdeční frekvence, dechové frekvence, hladiny kyslíku v krvi (měření pulsním oxymetrem), spánku a dalších údajů.

Tyto změny mohou označovat raná stadia virové infekce, která se často vyskytují u běžného nachlazení, chřipky nebo jiné virové infekce.


Vědci ze Stanfordu patří mezi několik skupin zkoumajících zda nositelná fitness zařízení mohou poskytnou včasné varování.
Snyderův tým zahrnul do studie 5 000 lidí a studoval historická data chytrých zařízení, včetně 31 uživatelů, kteří měli pozitivní test na Covid-19.
U 80 % těchto všech nemocných lidí zařízení zachytila infekci v době nebo před objevením příznaků - v průměru za tři dny.

Vědci si ale nejsou přesně jisti, jaké jsou nejlepší signály pro nastupující virovou infekci, ale zatím se nejužitečnější metrikou jeví klidová srdeční frekvence, která podle Topola (kardiolog z kalifornské biomedicínské neziskové organizace Scripps Research) "stoupá den nebo dokonce pár dní", než se příznaky objeví. 
Vaše srdce pracuje tvrději, když bojujete s infekcí, a to se zase promítá do zvýšené srdeční frekvence - což je důvod, proč téměř všechny studie zahrnující nositelná zařízení ji zohledňují ve svých algoritmech.

Slyšel jsem zajímavé obrazné přirovnání viru: Virus se chová jak loupežník, který v našem těle zůstává kratší či delší dobu. Někdy si vezme malou, někdy větší částku. Co ale v našem těle nadělá více škody je, když tento loupežník shodí při odchodu svíčku na zem, která pak po jeho odchodu zapálí část nebo dokonce celý dům (chronické potíže).

2) MĚŘENÍ HODINKAMI GARMIN - FUNKCE BODY BATTERY

Zařízení Garmin používají k měření regenerace a indikaci zdravotního stavu tzv. HRV (Heart rate variability) neboli „variabilitu srdeční frekvence“.
Nízká hodnota HRV zpravidla znamená, že je člověk infikován virem. HRV je totiž v praxi v podstatě měřítkem toho, zda správně funguje imunitní systém.

Na jejím základě jsou u novějších hodinek Garmin založené funkce Stres a Body Battery.

Zvýšená hodnota Stresu (zatížení organismu) může ukazovat blížící se virózu, ale také důsledek tréninku, přepracování, nevyspání nebo nadměrné konzumace alkoholu.

▬ Hodnota Body Battery vyhodnocuje váš poměr Stresu (zatížení organismu) a odpočinku. 
Díky této funkci můžete také sledovat, jestli tento poměr zatížení a odpočinku je vyvážený. Snížená hodnota Body Battery vás může varovat před nastupujícím onemocněním, ale také na přetížení vašeho organismu z výše uvedených důvodů.

Tato funkce využívá kombinaci: 
- HRV - Variability srdeční frekvence (zjišťuje prodlevy mezi jednotlivými pulzy srdce a jejich vzájemné změny)
- Stresu (míra únavy nebo lépe míře zatížení organizmu) 
- Fyzickou aktivitu k odhadu energetických rezerv uživatele po celý den (zjednodušeně ukazatel zbývající tělesné energie).

- Spánek a odpočinek nabíjí vaši Body Battery
Fyzická aktivita a zatížení organismu vyčerpávají vaše vnitřní rezervy a snižují odolnost.

Dlouhodobě nízké hodnoty Body Battery mohou být indikátorem přetížení a varováním před možnými zdravotními následky. 

Funkce Body Battery a Stres fungují jen: 
- Pokud nosíte hodinky na zápěstí (ve dne, ale i v noci). 
- Používáte hodinky ve spánku, protože je to dobré pro případné zachycení špatného spánku, protože ten zpožďuje dobu zotavení.
- Pokud hodinky odložíte, jsou hodinky schopné průběh odhadovat, ale měření nemusí být zcela přesné.

3) A JAK JE TO U COVIDU ?

Vědci doufají že se jim podaří najít také klíč k včasnému zachycení nemoci také u Covidu, čímž by se mohl i zdravě vypadající člověk nechat izolovat a zajít si na diagnostický test Covid-19. Tento klíč ale přesahuje daleko za rámec sledování srdeční frekvence.


Vysoké procento Covid pacientů ale oproti již známým infekcím jako je např. viróza, chřipka,... neregistruje včas prokazatelné změny jako je nárůst klidové TF, zatížení organismu,..


V tom je problém Covidu - obvykle se infekce rozrůstá bez detekce, takže vás nic neupozorní, není to jako jiná nemoc, kterou již imunitní systém jedince pozná. Je to něco, co imunita nezná a tak na to tělo do poslední chvíle nereaguje.

Příznaky u Covidu přijdou až tělo zareaguje na imunitní reakciCož je už pozdě, protože infekce je již rozšířená po celém těle a nakažení lidé Covidem jsou již přenašeči viru.

Naopak po propuknutí všechny indikátory nemají prakticky žádný význam, kromě saturace krve kyslíkem - SpO2, která klesá až tehdy, pokud jsou poškozené nebo napadené plíce.
Ale Body Battery, jde dolů, tepová frekvence nahoru pokud je teplota, atd...

Ostatní údaje jsou dobré, ale ne směrodatné. Zvýšená dechová frekvence odpovídá vysoké tepovce a zároveň vysokému stresu. Rovnoměrná HRV (variabilita srdečního tepu) odpovídá nízkému Body Battery.

Covid imunitu několik dní potlačuje, takže u lidí se slabou imunitou ji dokáže potlačovat i 10 dní a to je právě kritické, za těch 8-10 dní se dokáže v těle tolik namnožit, že lidi skončí na JIP.

Covid se šíří v bezpříznakové fázi nebo těsně před tím, než příznaky propuknou (cca od 2 - 14 dní, ale např. CDC uvádí 4-6 dní). 

Nejčastější příznaky u koronaviru jsou: horečka, kašel, dušnost, bolest svalů a kloubů, únava. Dalším příznakem může být ztráta chuti a čichu.
Jak koronavirus napadá tělo:

Z pohledu laboratoře NL-BioLAB za 2-3 týdny po nástupu klinických příznaku začíná tvorba IgG protilátek, které zůstávají v těle dlouhodobě a mohou sloužit jako ochranné protilátky.
Metoda má měřitelnou negativní hladinu protilátek mezi 0-0,89. Od 0,9 AU/ml – jedná se o hraniční hladinu protilátek. Vše co je nižší, než 0,9 je negativní a nemá žádnou klinickou souvislost s onemocněním.

Katka z našeho testu, která měla nejtěžší průběh (7 dnů teploty nad 38°C), si nechala po 40 dnech udělat test na protilátky. U testu ji vyšla hodnota jen 2,45. Zatímco jiná její kolegyně, která prodělala jen lehký průběh (rýma) měla hodnotu protilátek 9. Od zdravotní sestry se pak dozvěděla, že ji protilátky vydrží ještě cca 1-2 měsíce, to znamená, že by ji imunita vydržela celkově cca 3 měsíce.

Lidská imunita je ale poměrně složitý mechanismus, který se odvíjí od spousty různých okolností. Ochranu vytváří už takzvaná buněčná imunitní odpověď. A pokud se objeví specifická protilátková imunitní odpověď, je to další bonus.
Dokonce je možné i to, že člověk sice prodělá koronavirovou infekci, ale žádné protilátky se u něho neobjeví. „Protože i nespecifická buněčná a látková imunita může být natolik účinná, že eliminuje virovou infekci, aniž by se stačila následně protilátková odpověď rozvinout. V případě těžšího průběhu nemoci se však protilátky obyčejně vytvoří,“ sdělil imunolog Thorn.

4) CO UKÁZAL TEST ?

Vědci z Rockefellerovi univerzity v New Yorku zkoumají detailně genom jinak zcela zdravých lidí, u nichž měla nemoc velmi těžký průběh – například muže v nejlepších letech, který v říjnu bez problémů zaběhl maraton, ležel na jednotce intenzivní péče a šlo mu o život. (I u mého vzorku, více aktivní lidé, prodělali vážnější formu Covidu).

Rozhodl jsem se oslovit pár mladších aktivních lidí, kteří prodělali Covid-19, zda by mi nemohli poslat svá data. Doufal jsem, že bych zde mohl najít nějaké změny, např. u klidové TF, stresu, Body Battery.

Poté jsem ale jsem zjistil že příznaky Covidu nejdou zachytit, to mi také potvrdil Michael, který mi napsal, že příznaky detekovat nemusím, příznaky Covidu přijdou bez předchozí indikace na HRV (variability srdeční frekvence), Body Battery, saturace krve kyslíkem - SpO2 (měření pulsním oxymetrem) nebo tepovky.

Detekci Covidu tedy dopředu udělat nemůžeš  - což se také potvrdilo v mém průzkumu, který jsem ale nakonec přece jenom udělal.

► Co se dalo vypozorovat ze vzorku lidí, kteří mi poslali své údaje (může to být náhoda, špatné měření):

- Různí lidé reagují na nemoc odlišně.
- U části vypukl koronavirus po nějaké zátěži (noční jízda autem, svalová horečka, přetrénování). Zřejmě ale tento virus byl již v těle, jen se rychleji roznesl do těla, resp. prokrvením těla s větší intenzitou, se virus roznese všude a rozmnoží se ještě víc. 
- U Body Battery se u některých jakoby vraceli dozvuky Covidu (pohybovala se ve vlnách) i když se cítili dobře.
- Klidová tepová frekvence se zvyšovala až s nástupem nemoci.

U lehčích průběhů:
- Hodnota Body Battery byla převážně menší.
- Hodnota Stresu byla stejná jak jiné dny, případně zvýšená jen u nástupu nemoci.

U těžších průběhů:
- Body Battery byla velmi malá.
- Hodnota klidové TF a Stresu byla vyšší v první dny nástupu Covidu.
- U některých se po odeznění prvních příznaků snížila klidová TF. 
Klidová TF se bohužel nesnižuje po odchodu Covid, ale podle toho, jaké je poškození plic. Protože zánět plic nebo případně jiné poškození znamená jejich sníženou funkci a horší okysličení krve, než tomu bývalo dříve. Proto to dohání srdce zvýšenou činnosti, aby okysličení orgánů zůstalo tak jak jste zvyklý.

5) UKÁZKY DAT Z HODINEK LIDÍ, KTEŘÍ PRODĚLALI COVID-19

Poznámka:
Červená barva na grafu znamená začínající potíže.
Zelená barva pak jiné zatížení nebo nevysvětlitelné údaje.

MARTIN
► Slabší průběh, Body Battery nízká první tři dny, mírně zvýšená klidová TF, stres jen u prvního příznaku.
Mel jsem bezpříznakový COVID, tyhle dny jsem se cítil subjektivně trochu divně.
Poslední sport jsem dělal 31.12. Pak mi aplikace hlásila dat si 72 hodin na regeneraci.
2.1. jsem si dával takový kruhový trénink a nějakou posilovnu, po to jsem se začal cítit tak divně unavený.
3.1 Body Battery se nabila po celonočním spánku pouze na 75 procent.

Body Battery u příznaků zmenšená.
Klidová TF šla mírně nahoru.
Stres zvýšený jen u začátku potíží, poté beze změn (větší hodnota stresu byla o Silvestra).
ŠÁRKA
► Slabý průběh, Body Battery bez příznaků ve vlnách, jinak žádné zvýšené hodnoty u klidové TF a Stresu. 
Měla jsem sice slabý průběh. První tři dny, které byli nejhorší, jsem byla v práci. 
10.10. Noční návrat autem domů. 
11.10. Ráno jak jsem se probudila a tak mě začal bolet krk jako když si ho přeležím. K večeru se to zhoršovalo, začala bolet hlava a pocit zvýšené teploty.
12.10. V pondělí již v práci, bez potíží.
15.10. Už jsem byla v pohodě jenom rýma. Je pravda, že jak jsem neměla co dělat tak jsem spala. Ale v listopadu už jsem normálně trénovala, chodila běhat.

Body Battery u příznaků normální, jinak ale výkyvy bez potíží.
Klidová TF a Stres bez změn.
HONZA
►  Slabší průběh, Body Battery nízká jen první den, mírně zvýšená klidová TF, stres jen dopoledne při potížích.
Kromě jednoho dnu lehčí průběh, potíže jsem měl v podstatě jeden den, kdy mi bylo hodně zlé a pak už to bylo dobré.
4.1. Někdy cca 4 ráno mi začalo být špatně. Bolelo co mohlo, hlava, svaly, klouby, horečka, zimnice. Odpoledne už mi bylo poměrně dobře.
5.-6.1. Dva dny mě pak bolela hlava. Pak už jen ztráta chuti a čichu.

Body Battery snížená jen první den.
Klidová TF šla mírně nahoru.
Stres zvýšený jen dopoledne při potížích.
MAREK
►  Střední průběh, něco jako těžší chřipka, Body Battery hodně snížená, klidová TF šla mírně nahoru, Stres šel nahoru rychleji.
Měl jsem střední průběh - jen horečku a pak příznaky podobné chřipce. Na konci roku jsem hodně běhal.
29.12. V noci začala horečka, která trvala dva dny.
Další dny příznaky podobné chřipce.
Poté cca 2 týdny celková únava a tlak na hrudi je trochu pořád.

Body Battery 29.-31.12. u prvních potížích velmi malá.
Klidová TF a Stres šli na začátku potíží nahoru.
LENKA
Střední průběh, Body Battery i Stres opačné hodnoty, klidová TF stejná.
12.10 Svalová křeč v zádech, jako bych týden v kuse cvičila záda. Už jsem se necítila moc OK, takže cely týden už jsem měla klidový režim.
17.10 Sobota. Zhruba po obědě jsem byla "mrtvola" a do neděle 18.10. jsem pouze ležela nebo spala....bolest všeho, zle, pocity na zvraceni, téměř cely víkend jsem prospala.

Body Battery snížená u svalové křeče u příznaků dokonce vysoké hodnoty.
To stejné u stresu, u potíží malé hodnoty.
Klidová TF stejná.
ZUZKA
► Střední průběh, klidová TF a Stres šla nahoru.
24.12 Už mi nebylo dobře.
25.12 Horečky okolo 39, neklesali, kašel, bolest svalů, strašná slabost a pachuť v ústech.

Body Battery hodinky neměří.
Klidová TF a Stres zvýšené.KATEŘINA
► Těžší průběh, Body Battery nízká již před prvním příznakem, nízká hodnota se vracela ve vlnách. Klidová TF se zvyšovala také již před prvním příznakem. Stres vyšší v době nástupu nemoci. 
10.12. první příznaky kašel, večer už teplota 38-39, která trvala 7 dní.
12.12. jsem ztratila čich, 14.12. chuť
Kašel mírný, každý den se to střídalo ... bolest krku, bolest na hrudi, bolest zad.
Po koronaviru zmenšená tepová frekvence po delší dobu, můj klasicky tep je 58 tepů a právě mi šel tak strašně moc dolů, že jsem musela začít pít kávu ... 21.12 klidový TF již jen 49. O tepech už jsem taky slyšela... ,nízký tlak a točení v hlavě... má mnoho lidí po koronaviru.

Body Battery nízká (ale pocitově dobře) ještě před prvními příznaky a také potom se pohybovala ve vlnách. Hodnoty se snižovaly bez příznaků po cca 14 dnech. 
Klidová TF také zvýšená již od 7.12 do 12.12. kdy byla nejvyšší podobně jako stres.▬ Data z pulsního oxymetru

LUCIE
► 28.1. první příznaky, měla jsem šílený kašel a nasazovali se mi antibiotika...

TOMÁŠ
→ Před nemocí (20.1. - 16.2.)

→17.2. - 15.3. (od 10.3. těžší průběh, viz graf níže)
→ 10.3. - 16.3. nejtěžší průběh
→ Po 3-4 měsících (8.6. - 5.7.)

→ Po 6 měsících (28.9. - 25.10.)

Komentáře

 1. Garmin kupuje funkce fitness od FirstBeat, vlastni research minimalni. Ja mel pri silnem zanetu i body battery 100, je dost spatne vypovidajici. Polar ma jednoznacne lepsi diagnostiky stavu zdravi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud má být Garmin co nejpřesnější, musíte nosit hodinky 24 hodin, pokud možno při sportu používat hrudní pás, mít zadané co nejpřesnější vaše údaje, např. o max. tepové frekvenci,...

   Vymazat
  2. To samozrejme delam. Ale vysledkem je, ze body battery neni spolehlive. Navic lze velmi silne ovlivnit hodnoty pripravky s brufenem, aulinem. Celkove je Polar lepsi, tedy v diagnostice. Akorat nema mereni SpO2, ale po 1 roce zjistuji, ze ho nepotrebuji. A to i po pobytu ve vysokych horach.

   Vymazat
  3. Můžete mít pravdu, já nemám zkušenosti Garmin vs Polar. Ale u Garminu je pravda, že u některých jsou výsledky více přesnější u některých méně. Je to přeci jenom optika, která není tak přesná, jak lékařské přístroje (i když ty novější by prý měli mít už větší přesnost). Samozřejmě jak píšete, že výsledky mohou být ovlivněné dalšími vlivy. Garmin koupil FirstBeat, ale myslím, že větší změny se dají čekat spíše až u těch nových přístrojů

   Vymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .