Přeskočit na hlavní obsah

VKJM: 2) NA KOLE PO ZNOJEMSKU

Druhý den našeho putování po vrcholech Vrchařské koruny jižní Moravy jsme navštívili Sealsfieldův kámen, dále v Rakousku větrný mlýn u Retzu, hrad Hardegg a po návratu zpátky k nám, pak předsunutou baštu zříceniny hradu Cornštejn, kamenný most u Vranova n. Dyjí, památník obětem válek u Hluboké Mašůvky a navečer nakonec Eliášovu kapli nad Znojmem.
ITINERÁŘ
0) Úvod
Po první noci v Hustopečích, sedáme kolem deváté do auta a vydáváme se do Znojma, kde nás čeká nejnáročnější okruh naší cesty po vrcholech VKJM.

Parkujeme na parkovišti vedle řeky Dyje, kde se nachází také muzeum motorismu. Naštěstí chytáme poslední volné místo a v 10:00 se tak můžeme vydat na naší cestu.


Dnes si ani nerozehřejeme nohy a hned za řekou náš čeká prudší stoupání. Prvních 400 metrů má 13,5% sklon. Ke Špalkově vyhlídce to je pak na dvou kilometrech průměrný 7,3% sklon.

Špalkova vyhlídka je kousek od cesty, tak se tu asi moc lidí nezastaví. Rozhlednu na vlastní náklady zbudovalo Vinařství Špalkovi a je z ní výhled právě přes místní vinařství.

Před Popicemi odbočujeme a čeká nás dvou kilometrové stoupání na Sealsfieldův kámen, který se nachází na vrcholku zvaném Poustevny. Přijíždíme zde v 10:40 hod. a máme za sebou 6,6 km.
Tato vyhlídka patří mezi nejkrásnější v Národního parku Podyjí a je z ní překrásný pohled na řeku Dyji. Naproti Sealsfieldovu kameni se otvírá rokle Mločího potoka a přímo pod vyhlídkou lze u řeky spatřit strmou Býčí skálu.

11. SEALSFIELDŮV KÁMEN
48°50'12.832"N, 15°59'53.055"E
Sealsfieldův kámen se nachází v lesích nad Trauznickým údolím, naproti Králově stolci. Jedná se monumentální skalní stěnu s vyhlídkou na údolí řeky Dyje. Skála je tvořena dyjskou žulou. Své jméno tato vyhlídka dostala po rodákovi z Popic, světově známem spisovateli Charlesi Sealsfieldovi, vlastním jménem Karel Postl (1793-1864). Své jméno tajil a prozradil ho teprve až v závěti. Je autorem prvních indiánek. Právě na této vyhlídce - Sealsfieldův kámen, prý rád sedával a meditoval.

Další naší zastávkou je vyhlídka Devět mlýnů. Cesta je sice ke konci užší a spíše tak pro pěší.

Vyhlídka se nachází v 1. zóně Národního parku Podyjí, kde se nachází chráněné druhy rostlin a živočichů a tak by se zde měli návštěvníci chovat velmi ohleduplně. Odměnou je zde krásný pohled na meandry řeky Dyje a proslavenou vinici Šobes, která je podle odborníků nejkrásnějším vinohradem na Moravě.

Před dvanáctou překračujeme hranice za obcí Hnanice do Rakouska.

Prakticky hned za hranicemi přijíždíme k Heiliger Stein (Posvátný kámen), kde se nachází soustava dvanácti kulatých kamenů, kde jedním z hlavních prvků je velký kámen s kruhovými prohlubněmi. 
V místě 
kde se nacházelo prehistorické sídliště a pohanské obětiště je koncentrováno silné množství geoenergie, která je považována za uzdravující sílu. Dešťová voda zachycená ve vyhloubených miskách kamene měla sílu uzdravovat nemocné lidi. (ten nemám bohužel z blízka vyfocený, ale nachází se hned za kostelem).
Na tomto místě byl pak zde vybudován křesťanský chrám, z kterého zde zůstali již jen jeho základy. Více: www.novinky.cz/...

Kolem vinic, které jsou zde všude okolo nás, přijíždíme do nedalekého vinařského městečka Retz.

Na náměstí se nachází několik památek, vedle dvou historických kašen je to místní radnice (Rathaus Retz), kde je možné si také vyjít na radniční věž, odkud je pěkný výhled na městečko.

Náměstí je pak lemováno významnými budovami, z nichž za zmínku stojí především ty z konce 16. století – nepřehlédnutelný Verderberhaus (zajímavě řešený výrazný dům s cimbuřím) a Sgraffitohaus (česky známý jako Malovaný dům, na jehož fasádě si můžete prohlédnout malby, které zachycují každodenní život středověkého člověka). Více: www.radynacestu.cz/magazin/retz/

Z vinařského městečka Retz opět vede naše cesta do kopce. Nejdříve se zastavujeme u dalšího místa VKJM větrného mlýnu Retz.

10. MLÝN RETZ
48°45'40.897"N, 15°56'31.466"E
Symbol vinařského Retzu se nachází přibližně 1 kilometr severozápadně od města na dobře viditelném návrší. Cesta k mlýnu je kvalitně značená. Od mlýna a okolí jsou nádherné pohledy na město a vinohrady. Samotná stavba mlýna ohromí. Mlýn byl postaven v roce 1772. Několikrát změnil majitele a mezi roky 2009 až 2010 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Lopatky mlýna jsou 7 metrů dlouhé a váží 3 tuny. V okolí mlýna je starší kruhová stavba, restaurace a parkoviště. Jsou tady i informační panely se starými fotografiemi mlýna. Objekt je přístupný veřejnosti.

Od mlýna jedeme ještě kousek po kalvárii, kde nás provází několik soch.

Od Retz po asi 4 km vystoupáme do nadmořské výšky nad 400 metrů a naše cesta povede po silnici ve zvlněném terénu s několika stoupáními až před obec Hardegg, kde se zastavujeme na jídlo v Café Restaurant Nationalpark Thayatal u vstupu do stálé expozice "Příběhy přírody".

Od restaurace si pak užíváme dvoukilometrový sjezd k hradu Hardegg, který se vypíná vysoko nad údolím řeky Dyje a vévodí stejnojmennému městu, které vyrostlo v jeho podhradí. Máme za sebou 36,6 km a čas ukazuje 14:40 hodin.

14. HRAD HARDEGG 
48°51'13.445"N, 15°51'24.756"E
První zmínky o hradě i městě pocházejí už z roku 1145. Hardeggu se dlouho dobře dařilo, po Třicetileté válce však přestal být obýván a postupně chátral. Po ničivém požáru města v roce 1764 si jeho obyvatelé dokonce směli rozebírat kámen a dřevo z hradu na obnovu svých poničených domů.
Nakonec se však na hrad Hradegg přece jen usmálo štěstí a s finanční podporou knížete Johanna Carla Khevenhüllera, jehož rodu hrad patřil, se okolo roku 1900 dočkal zevrubné opravy. Díky tomu dnes můžeme Hardegg obdivovat jako jednu z nejvýznamnějších a nejzachovalejších pevností v Dolním Rakousku.

A jak se říká, po každém sjezdu následuje stoupání, tak to čeká i nás. Nejprudší z dnešních delších stoupání. Stoupáme 2,5 km s 8% průměrným sklonem a nastoupáme 177 metrů.

Na konci stoupání sjíždíme do obce Feeling, kde zabočujeme již po nezpevněné cestě zpátky do České republiky (15:30 hodin). Nyní si musíme odvyknout na lepší cestu, ale hlavně na lepší chování řidičů k nám cyklistům.

Po vystoupání naše trasa pokračuje v nadmořské výšce nad 450 metrů zvlněným terénem, ale opět s kratšími, ale prudšími stoupáními.

V 16:15 hodin jsme u zříceniny hradu Cornštejn, který se nachází nad vodní hladinou, kousek od nedalekého soutoku Dyje a Želetavky, nedalo obce Bítov.
S hradem ze 14. století se pojí skutečně bohatá historie, protože patřil až do dobytí husity českým králům. V 16. století přestal být obýván, rozsáhlá zřícenina je dnes považována za jedno z nejromantičtějších míst jižní Moravy.

Protože ale dalším vrcholem VKJM není hrad Cornštejn, ale jeho předsunutá bašta, musíme ještě kousek vyšlapat k této baště. Na kole se zde nedá, tak zde musíme vyjít, ale jak tvrdí organizátoři stojí to opravdu za to.

16. PŘEDSUNUTÁ BAŠTA 
48°55'54.590"N, 15°43'3.857"E
Zřícenina předsunuté bašty hradu pro posílení obrany hradu Cornštejn.
Místo bylo původně stanovištěm obléhatelů z vojska krále Jiřího z Poděbrad v letech 1464-65, kdy se po 10 měsících posádka hradu vzdala.Předsunutá bašta byla dodatečně postavena na návrší JV od hradu. Návrší vlastní hrad převyšovalo a s rozvojem dělostřelby představovalo bezprostřední ohrožení pro hrad.

Od zříceniny se vracíme po stejné cestě do obce Lančov, odkud ale již pokračujeme směr Vranovská přehrada. Protože ale máme kousek od cesty ještě další dnešní vrchol VKJM, odbočujeme na nezpevněnou, místy blátivou cestu, která nás dovede na tento dnešní pátý vrchol - kamenný most.

15. KAMENNÝ MOST
48°53'54.004"N, 15°47'35.744"E
V lese západně od Vranova nad Dyjí překonává Junácký potok historický kamenný most, který byl vybudován v osmdesátých letech 18. století posledním vranovským Althanem Michalem Josefem na místě původní lávky. Most je dlouhý 30 m. a tvoří ho dva klenuté oblouky.
Přes most prochází historická komunikace spojující Vranov s Lančovem. Dvouobloukový most je z lomového zdiva s dlouhými pobřežními náběhy se zděnými parapetními zídkami prolomenými drobnými kanálky pro odtok vody.
Technická památka postavená ve stylu antických staveb patří do souboru hodnotných historických objektů zámeckého lesoparku.

Před šestou hodinou, kdy máme za sebou 64 km jsme na hrázi Vranovské přehrady, která je vysoká 60 m. a v koruně je dlouhá 292 m. Přehrada je dlouhá 36 km a podle rozlohy je desátá největší v České republice.

Přehrada slouží vedle energetických a vodárenských úkolů k rekreaci. My využíváme také jednu ze služeb, které se u hráze nachází a jdeme se konečně dnes najíst do restaurace U Vodnáře.

Od přehrady nás čeká stoupání k obci Lesná, odkud pak klesáme většinou po Mlynářské cyklotrase do obce Hluboké Mašůvky, většinou po zpevněné cestě, až na poslední kousek podél Plenkovického potoka.

Po kratším výjezdu z Mašůvek jsme po 86 km v 20:45 hodin u Pomníku obětem 1. a 2. světové války.

13. POMNÍK OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
48°55'35.520"N, 16°1'52.027"E
Málo známé, přesto velmi atraktivní místo. Na vrcholu se nachází velký kamenný pomník a dělo z 2. sv. války. Pomník byl odhalen roku 1960 a je věnován legionářům bratrům Fialovým. Pamětní deska legionářům bratrům Fialovým byla z jejich rodného domu za německé okupace odstraněna, umístěna na mohylu v roce 2005.

Před sebou máme ještě asi 10 km k poslednímu dnešnímu vrcholu, který se nachází nad obcí Znojmo. K Eliášovi kapli nakonec po kratším stoupání dojíždíme již za stmívání v 21:24 hodin. Výhled na noční Znojmo a zalesněné údolí řeky Dyje je odtud opravdu pěkný.

12. ELIÁŠOVA KAPLE
48°51'23.694"N, 16°2'18.040"E
Kaple s nádherným výhledem na celé město Znojmo i do širokého okolí. Nachází se ve svahu nedaleko kostela sv. Antonína Paduánského. Z ochozu kapličky je vidět historické centrum města i zalesněné údolí řeky Dyje a Znojemská přehrada.
Při návštěvě nevynechejte vyhlídku u kostela sv. Antonína Paduánského.


Při plánování jsem dostal na tip na krásný trailový sjezdík od kaple k řece Dyji, ale bohužel už toho moc nešlo vidět a tak jsme až na vyjímky šli dolů pěšky.
Na parkoviště ve Znojmě pak docházíme v 21:40 hodin a to nás čeká ještě hodinový přesun do Hustopečí, kde máme ubytování.

INFO
Vzdálenost: 97,46 km
Čas pohybu: 6:13:04 hodin
Celkový čas: 11:42:08
Prům.rychlost: 15,7 km/hod.
Nastoupáno: 1542 metrů

FOTOGALERIE


TRASA
- www.strava.com/activities/3723017290

MAPAKomentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

ITALSKÉ DOLOMITY - 3 DEN: Lanovkou na Punta Rocca (3265 m), Punta Serauta (muzeum bojů o její ledovce v 1. světové válce)

↝ Třetí den jsme si trochu odpočinuli. Využili jsme pěkného počasí a vyjeli lanovkou na hřeben Marmolady  Punta Rocca (3265 m). Panoramatická terasa nám nabídla nádherný 360° vyhled. Na mezistanici  Serauta (2950 m), jsme navštívili muzeum bojů za 1. světové války.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.