Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN CLIMBPRO S NAVIGACÍ / CLIMBPRO FREE - BEZ PLÁNOVANÉ TRASY

Garmin představil funkci ClimbPro v roce 2018, nejprve na svých nositelných zařízeních (Fenix 5 Plus) a poté na cyklistických počítačích Garmin Edge, počínaje řadou Edge 530/830/1030. 
//O této starší verzi ClimbPro pro hodinky a cyklistické Edge jsem psal více zde... //
ClimbPro ukazuje informace o nadcházejících stoupání - jejich vzdálenost k nim, sklon a délku. Během stoupání pak zbývající vzdálenost a zbývající vystoupané metry, výškový profil, sklon kopce, zbývající sklon kopce. 
V letošním roce přišel Garmin s vylepšenou verzí ClimbPro Free Climbing, která vám poskytne informace o stoupání, aniž by jste museli mít nahranou trasu ve vašem zařízení. Tato funkce je ale dostupná jen na nových zařízeních Edge 540/840/1040.
Novinky:
Průběžné informace o nadcházejících stoupáních, bez nutnosti mít nahranou trasu v zařízení.
- Průzkumník stoupání, v kterém můžete vyhledat blízké stoupání ve vašem okolí.
- Informace a grafy vašich stoupání v aplikaci a na webu Connect.

MENU
1) ClimbPro - během navigace.
Novinky
2) ClimbPro Free - bez plánované trasy.
3) Průzkumník stoupání
5) Jak ClimbPro určuje stoupání, kategorie stoupání, nastavení
4) Informace s grafy o jednotlivých stoupání v mobilním nebo webovém Connect.
6) Mapy - nastavení překrytí mapy, mapy a mapové informace v přístroji
7) Zdroje/Odkazy

1) CLIMBPRO - BĚHEM NAVIGACE (Tethered Climbing)

Tato klasická verze ClimbPro, kterou mají i starší modely, používá údaje o poloze a nadmořské výšce uvedené v navigačním souboru, z kterého si vybere všechny stoupání, které mají minimálně 3% sklon a délku 500 metrů.

Pokud chcete využít tuto funkci, musíte si trasu nahrát do vašeho zařízení, ať jste si ji vytvořili nebo jen stáhli.
Během navigace se vám pak stránka ClimbPro zobrazí automaticky u jednotlivých stoupání. 
Tím, že vaše zařízení zná celou vaší trasu, můžete vidět dopředu také další stoupání na vaší trase, včetně vzdálenosti k nim, jejich délku nebo sklon.

> Jakmile se přiblížíte ke stoupání, automaticky se zobrazí stránka ClimbPro.
> Začne se odpočítávat začátek stoupání a na samém začátku se zobrazí hláška Stoupání! (nahradila původní Jet!). Poznámka: u Segmentu se objeví hláška Jedeme!.
 Na stránce ClimbPro můžete vidět:
» Číslo stoupání z celkového počtu na trase.
» Zbývající vzdálenost k dalšímu stoupání (pokud je ještě nějaké na trase).
» Zbývající vzdálenost do konce stoupání.
» Zbývající nastoupané metry pro dané stoupání.
» Zbývající sklon.
» Graf zobrazující profil stoupání.
   - Ikona značky, s aktuálním procentem stoupání, představuje místo, kde se ve stoupání právě nacházíte.
   - Symbol bílého špendlíku představuje virtuálního partnera stoupání. (Je otázka, jakou rychlostí se pohybuje, když nemám určenou rychlost mého virtuálního partnera, ale každopádně je vždy rychlejší jak já). 
» Úsek v rámečku pod grafem představuje znázornění části stoupání, kde se nacházíte. (Červená barva zde znamená barvu profilu aktivity). 
» Dvě konfigurovatelná datová pole. Výchozí hodnoty jsou Stupeň a Nadmořská výška.
► Na druhé obrazovce ClimbPro můžete po celou dobu aktivity sledovat informace, o následujících stoupáních na trase a lépe si tak rozložit síly.
(Fotka je z Edge 830)
» Celkový výstup
» Celková vzdálenost stoupání
» Zbývající vzdálenost ke stoupání
» Průměrný sklon daného stoupání
» Délku každého stoupání
> Můžete si vybrat stoupání ze seznamu a zobrazit o něm podrobnější informace.
U Edge 1040 mám tuto stránku:
» Číslo stoupání.
» U výškového profilu trasy:
- Tmavě zelenou barvou je označená již absolvovaná část trasy.
- Malým kroužkem jsou označená všechna stoupání na trase.
Purpurovou barvou, je ohraničené stoupání na trase, které jste si vybrali z vybraného grafu stoupání na trase.
» Aktuální nastoupané metry a kolik jich vám ještě zbývá vystoupat.
» Grafy všech stoupání na trase.
U jednotlivých stoupání najdete informace:
- číslo stoupání
průměrný sklon
- vzdálenost k tomuto stoupání
- délka stoupání
- převýšení
> Jakmile je stoupání dokončeno, ukáže se u něj zelená fajfka a posune se v seznamu výše – a tak to pokračuje, dokud nezdoláte všechna stoupání. Ta ale ze seznamu nezmizí, jen rolují nahoru.
Nové modely Edge 540/840/1040 a Explore 2 mají vylepšené znázornění ClimbPro (foto 2).
U každého stoupání došlo k většímu rozlišení sklonů a tím k většímu počtu barevných úseků. S tím byl také vylepšený kontrastní poměr. 
Edge 830 / Edge 1040
► Nastavení ClimbPro
Pro každou aktivitu si můžete nastavit vlastní preference ClimbPro a to jak vašem zařízení, tak aplikaci Connect.
Profil » Stoupání »
> 
ClimbPro - Zapnout / Vypnout (graficky).
> Detekce stoupání - Všechna stoupání, Středně velké až velké stoupání, Pouze velké stoupání.
> Režim - Během navigace, Vždy.
> Typ terénu - Zpevněný, Nezpevněný, Smíšený.
» Detekce stoupání - Ideální volba je Středně velké až velké stoupání, tzn. teda ty, co se dají opravdu považovat za stoupání.
» Režim - Zde je lepší nechat režim "Vždy". Pokud ale nastavíte "Během navigace" nebudou se vám zobrazovat stoupání ClimbPro Free, teda ty, které se zobrazují automaticky, aniž byste museli mít trasu nahranou ve vašem zařízení (bez navigace).
» Typ terénu - Volba je zde jasná, záleží v jakém terénu se budete pohybovat.
Modely Edge s ClimbPro
Edge Explore 2
- Edge 120 Plus
- Edge 530/830/1030/1030 Plus
► Modely Edge s ClimbPro - Free Climbing
- Edge 540/840/1040 - mají také novou funkci Climbpro Free.

Porovnání stránky ClimbPro s dalšími stránkami zobrazující výškový profil (ukázka z jednoho místa)
1) ClimbPro.
2) Mapa. Modrá šipka označuje vaší pozici na mapě. Navigační trasa je označena fialovou barvou, která je zde překrytá užší, světle zelenou stopou, zobrazující stopu segmentu.
3) Graf nadmořské výšky.
4) Stránka segmentu (úsek segmentu není většinou úplně stejný jak Climbpro)
► Další novinky už najdete jen u cyklistických zařízení Edge 540/840/1040 (doufám, že by se mohli objevit také na Explore 2)

2) CLIMBPRO FREE - BEZ PLÁNOVANÉ TRASY (Free climbing)

Pokud jste při jízdě bez navigace přijeli ke kopci, Edge vám jednoduše nedokázal dát žádnou představu o tom, co vás bude čekat. 
U této nové verze již nemusíte mít nahranou trasu ve vašem zařízení, aby jste získali informace o nadcházejících stoupáních.
Nemusíte tak už nic plánovat, nahrávat do vašeho zařízení.
Stoupání jsou rozpoznávána automaticky podle směru vaší jízdy a předpokládané trasy a která odpovídají vámi nastavenému parametru stoupání.
> To všechno je možné díky tomu, že do regionálních cyklistických map Garmin byli přidány doplňkové cyklomapy ClimbPro, které obsahují informace o stoupáních spolu s typem terénu (zpevněný, nezpevněný nebo smíšený). 
» Verze mapy ClimbPro by se měla shodovat s verzí cyklistických map Garmin pro stejnou oblast. Např. Garmin Cycle Map Europe 2023.10, Central - Garmin ClimbPro EU Central 2023.10. 

Začátek stoupání je stejný jak u klasické verze:
> Když je detekováno stoupání, automaticky se zobrazí stránka ClimbPro Free a začne se odpočítávat začátek stoupání. 
> Jakmile jste na samém začátku stoupání, zobrazí se hláška Stoupání! (nahradila původní Jet!). Poznámka: u Segmentu se objeví hláška Jedeme!.
► Oznámení začátku ClimbPro Free a Segmentu.
ClimbPro Free a Segmenty, většinou nezačínají ze stejného místa. Odpočítání tak začíná zvlášť na každé jednotlivé stránce ClimbPro Free / Segmentu.
- Pokud ale začíná ClimbPro Free a Segmenty v těsnější blízkosti, odpočítání probíhá jen na stránce ClimbPro Free (Foto).
► Na stránce ClimbPro Free můžete vidět:
(Ta se trochu liší, od klasické stránky ClimbPro)
» Mapu
- Vaší pozici na mapě (modrá šipka).
- Předpokládaná trasa, kde barva širší stopy odpovídá kategorii celého stoupání. Barva stopy odpovídá náročnosti stoupání - zelená je nejlehčí, hnědá pak nejtěžší.
- Další stoupání, pokud jsou v okolí (užší barevná stopa). 
- Pokud je v okolí váš segment, je označený světle zelenou barvou (lze ho skrýt v nastavení překrytí mapy, více níže). Na foto 2 je vidět, že segment (sv.zelená stopa) končí dříve jak stoupání ClimbPro (Free), (širší, tmavě zelená stopa).
» Graf zobrazující profil stoupání
Oproti klasickému ClimbPro, kde je výškový profil stoupání zobrazený po částech, u ClimbPro Free je zobrazený výškový profil celého stoupání.
- Ikona špendlíku, představuje místo, kde se ve stoupání právě nacházíte, spolu s aktuálním procentem stoupání.
- Barevná čára (dle aktuálního profilu) zobrazuje, jak daleko jste ve stoupání.
» Pod grafem najdete:
- Zbývající průměrný sklon stoupání.
- Zbývající vzdálenost do konce stoupání.
- Zbývající nastoupané metry pro dané stoupání.
» Dvě konfigurovatelná datová pole. (V základu jsou stupeň stoupání a nadm.výška).
► Rozvětvení stoupání
Pokud stoupáte v cestě, kde se jeden výstup může rozvětvit do několika směrů, ClimbPro Free vypočítá, jakou cestu považuje za nejpravděpodobnější a k ní vám poskytne informace jako je např. průměrný sklon, délka stoupání, nastoupané metry.
> Příklad:
1) ClimbPro Free zde předpovídá, že pojedete stále rovně (silnější zelená stopa) a neodbočíte doleva.
2) Pokud ale odbočíte jiným směrem (doleva na slabší zelenou stopu), ClimbPro Free prakticky hned aktualizuje vaši trasu. Zobrazí se vám aktuální výškový profil, stopa trasy (ze slabší se stane stopa silnější) a další informace o stoupání.
>Porovnání stránky ClimbPro s dalšími stránkami zobrazující výškový profil (ukázka z jednoho místa)
1) ClimbPro Free.
2) Mapa
- Modrá šipka označuje vaší pozici na mapě. 
- Barva stopy stoupání u ClimbPro Free, jak u výškového profilu, odpovídá náročnosti celého stoupání (od zelené po hnědou). 
Zde širší zelená stopa, znamená mírné stoupání. 
3) Segment
Stoupání ClimbPro Free se může krýt také s vaším segmentem (stopa stoupání je na stránce s mapou vyznačena užší světle zelenou stopu a kryje tak částečně stopu stoupání)
4) Graf nadmořské výšky.
Pokud se pohybujete po segmentu na stránce "Výškový profil" se zobrazí také výškový profil. Pokud se nepohybujete po segmentu, tak na stránce "Výškový profil" můžete vidět jen výškový profil dosvadní trasy.
► Poznatky
> Stoupání nemusí být detekováno, pokud není uložené v mapě Garmin ClimbPro. Může se tedy stát, že se obrazovka ClimbPro Free nemusí zobrazit.
> I když máte nastavené "Typ terénu" jako "zpevněný", neznamená to, že trasa povede jen po asfaltové cestě. Zde je vidět slabina tzv. Heatmap, protože lidé si trasu neukládají podle skutečné aktivity, ale nechají tam silniční cyklistiku, i když jeli po lesní cestě.
> Nečekejte, že trasa a délka zobrazeného stoupání bude taková, jak by se dalo přirozeně předpokládat, tzn. jak je u většiny segmentů.
> Někdy se stane, že stoupání skončí dříve, či později než by se dalo přirozeně očekávat, např. začíná na relativně ještě rovném úseku, nebo nekončí na očekávaném místě, např. na křižovatce, ale ještě o něco dále.
> I když se ve vašem stoupání objeví krátký pokles výšky, nemusí být toto stoupání rozděleno na více stoupání, pokud je celkový průměrný sklon nad 3%.
> Někdy stoupání končí ještě dříve, než dojedete na samotný vrchol. Důvod je ten, že konec stoupání není tak prudký a v celé délce by stoupání nepřekročilo minimální 3% stoupání. V reálu by jste ale mohli předpokládat, že i když se trasa na chvíli narovná a o chvíli pokračuje opět do kopce, že se jedná stále o jedno stoupání.
> I kopec, který by jste řekli, že musí být určitě znázorněný jako jedno stoupání, může být rozdělený na více části. Případně může být detekována jen část kopce a ta ještě končit v nějaké boční uličce.
> I když přijedete do stoupání později, zobrazí se vám informace o stoupání od vašeho aktuálního místa.

3) Průzkumník stoupání (Climb Explorer)

Blízká stoupání můžete vyhledat pomocí doplňku Průzkumník stoupání (z vrchní lišty) nebo posunutím mapy.
Tento doplněk funguje i mimo aktivní jízdu, prostě si najdete stoupání přímo z hlavní nabídky "Průzkumníka stoupání" v zařízení a necháte se k němu navigovat, jako kdybyste si našli a spustili trasu.
Průzkumník stoupání je možné použít u aktivní jízdy, jak během navigace (ClimbPro), tak při jízdě bez plánované trasy (ClimbPro Free).
Výsledky se zobrazí v seznamu.
> Ty jsou seřazeny, podle vašeho nastavení, od těch co jsou k vám nejblíže nebo co jsou nejdále od vás a s informacemi:
- Směr a vzdálenost k vaší pozici.
- Průměrný sklon.
- Délku stoupání.
» Další podrobnosti o každém stoupání lze zobrazit výběrem položky ze seznamu. 
- Výškový profil stoupání s průměrným sklonem.
Vzdálenost k vaší pozici, délku stoupání a nastoupané metry. 
Mapu oblasti s vyznačeným stoupáním ClimbPro. (Bohužel nezobrazuje se ve směru vaší jízdy, ale horní strana směřuje vždy na sever). 
V nastavení máte možnosti možnosti třídění a filtrování:
- Okruh hledání (výchozí hodnota 15 km).
- Minimální obtížnost stoupání (v rozsahu Nekategorizováno - HC).
- Maximální obtížnost stoupání (v rozsahu Nekategorizováno - HC).
- Typ terénu (Zpevněný, Nezpevněný, Smíšený).
- Seřadit podle (Nejbližší, Výstup, Délka, Sklon).
- Pořadí řazení (Vzestupně nebo Sestupně).
► Červené ikonky hor na mapě ClimbPro Free

> Zobrazení červených ikon hor se řídí dvěma faktory: 
Nastavení překrytí mapy ClimbPro a úroveň přiblížení mapy. Aby se stoupání zobrazilo, musí projít filtry překryvu ClimbPro. 
Druhá úroveň filtrování slouží k tomu, aby mapa nebyla přeplněna červenými ikonami hor. Ta je založena na úrovni přiblížení mapové stránky. Při větším přiblížení bude filtr postupně skrývat výstupy tím, že bude postupovat po stupnici kategorizace výstupů (Nekategorizované až HC).
> Při posouvání/procházení mapy se na stránce mapy zobrazí výchozí místa stoupání označena červenými ikonami hor, která spadají do zobrazené oblasti a splňují požadavky, které jste si zadaly v nastavení překrytí mapy (terén, náročnost...).
Foto 1: 
Pokud umístíte ikonu špendlíku na ikonu hory, změní se barva z červené na modrou, což značí výběr. 
> Zobrazí se vám stoupání, které tímto bodem procházejí nebo se z této trasy větví. Na mapě se stoupání vykreslí jako barevné stopy (zde zelená a žlutá).
> V rámečku v horní části stránky se zobrazí informace o počtu těchto stoupání (zde: Stoupání 2).
Po kliknutí na tento rámeček, se dozvíte více informací o stoupání »
Foto 2:
> Pokud se zde vyskytuje jen jedno stoupání, otevře se vám stránka stejná jak u "Průzkumníka stoupání", která obsahuje:
- Výškový profil stoupání s průměrným sklonem.
Vzdálenost k vaší pozici, délku stoupání a nastoupané metry. 
- Mapu oblasti s vyznačeným stoupáním.
V případě, že stoupání je zde více, otevře se nejdříve stránka s výškovými profily těchto stoupání. 
Až po kliknutí na daný výškový profil se vám otevře výše uvedená stránka s informacemi o stoupání.

4) JAK CLIMBPRO URČUJE STOUPÁNÍ, KATEGORIE STOUPÁNÍ, NASTAVENÍ

► A) Jak ClimbPro určuje stoupání ?
> Funkce ClimbPro analyzuje trasu a identifikuje stoupání na základě následujících kritérií:
1) Délka stoupání musí být minimálně 500 metrů.
2) Průměrný sklon musí být minimálně 3 %.
3) Délka stoupání (v metrech) vynásobená průměrným sklonem (%) musí být:
- Větší než 1500, pokud je detekce stoupání nastavena na možnost Zobrazit všechna stoupání.
- Větší než 3500, pokud je detekce stoupání nastavena na Střední velké až velká stoupání (výchozí nastavení).
- Větší než 8000, pokud je detekce stoupání nastavena na možnost Pouze velká stoupání.
Aby bylo stoupání identifikováno, musí být splněna všechna tři kritéria. Pokud se vám nezobrazují žádná stoupání, ale vaše trasa obsahuje údaje o nadmořské výšce, je to proto, že nesplňuje všechny tři výše uvedené požadavky. Pokud se ve stoupání vyskytují rovné úseky nebo klesání, bude jej program ClimbPro stále považovat za jediné stoupání, pokud je průměrný sklon 3 % nebo více.
> Na výškovém profilu stoupání, jsou jednotlivé úseky barevně rozlišeny na základě délky a sklonu, od zelené až po hnědou, která označuje stoupání nad 12%.
 B) Kategorie stoupání
Kategorie stoupání se určují podle skóre stoupání, které se vypočítá:
Délka stoupání (v metrech) vynásobená průměrným sklonem (%). 
Aby byl výstup považován za stoupání, musí mít délku alespoň 500 metrů a průměrný stupeň alespoň 3 procenta nebo skóre 1 500 bodů.
Příklady:
Praděd 9 km (9 400 m.) s průměrným sklonem 6,6 %. Skóre stoupání 9400x6,6=59 958
Lysá Hora 8,4 km (tedy 8 400 m.) s průměrným sklonem 8,3 %. Skóre stoupání 8400x8,3=69 720
Dlouhé stráně 13,53 km (13 530 m.) s průměrným sklonem 6,2 %. Skóre stoupání 13530x6,2=83 886
Nakonec známá stoupání pro porovnání:
Alpe d'Huez z Bourg d'Oisan: 111 200
Col du Galibier z Valloire: 120 750
Mont-Ventoux z Bedoinu: 158 900

5) Grafy s informace o jednotlivých stoupání v mobilním nebo webovém Connect.

A) Informace o stoupáních na trase, připravenou pro navigaci
Pokud si trasu naplánujete předem, po nahrání do Connect, můžete vidět u trasy i
konky hor na mapě.
Pod mapou najdete (pod jednobarevným výškovým profilem trasy), nápis "Stoupání". Po rozkliknutí najdete na další obrazovce výškový profil, kde stoupání jsou barevně odlišená, podle náročnosti. 
Můžete se také podívat na podrobnosti jednotlivého stoupání.
B) Informace o stoupáních a výkonu absolvované trase
Po dokončení aktivity, ať s navigací (ClimbPro) nebo bez plánované trasy (ClimbPro Free) můžete v mobilním, nebo webovém Connect získat informace o absolvovaných stoupáních.
- Na první stránce, s mapou a základními informacemi, najdete odkaz "Zobrazit stoupání" (Pod zobrazit segmenty).
- Po rozkliknutí se vám zobrazí všechny stoupání na absolvované trase.
(Informace můžete také získat po kliknutí na mapu a poté na ikonku daného stoupání).  
Po otevření vybraného stoupání, se vedle výškového profilu, barevně odlišeného podle náročnosti stoupání, dozvíte vedle základních informací o stoupání, hlavně informace o vašem výkonu.
Graf z webového Connect (ze stejné aktivity)


6) MAPY

► Nastavení překrytí mapy 
A) V nastavení
Pro každou aktivitu si můžete nastavit vlastní preference překrytí mapy a to jak vašem zařízení tak aplikaci Connect.
> Můžete si zobrazit, případně nezobrazovat tyto mapové podklady.
- Segmenty.
- Mapa oblíbenosti.
- Body trasy.
- Rušné silnice.
- ClimbPro.
- Minimální obtížnost stoupání.
- Maximální obtížnost stoupání.
B) V zařízení 
Při aktivitě můžete změnit nastavení u obrazovky s mapou přejetím prstem nahoru na dotykové obrazovce nebo stisknutím tlačítka nabídky (viz gif).
Příklady
Foto 1) Na stránce ClimbPro Free se kryje stopa stoupání (silnější zelená stopa) se stopu segmentu (užší světle zelená stopa). 
Foto 2) Obě dvě stopy mi trochu splývaly, proto jsem v nastavení překrytí mapy skryl stopu segmentu. Dále jsem pak už viděl na stránce jen stopu stoupání (silnější zelená stopa).
► Mapy (stahování, uložené ve vašem zařízení)
V případě zařízení s menším prostorem (16 GB) je možné do zařízení nainstalovat v Evropě pouze dva ze tří regionů - východní, střední a západní region (East, Central, West)
Přes Garmin Express, je možné v případě potřeby, nepoužívanou mapu odebrat a nainstalovat tu, kterou chcete používat. A naopak, mapu můžete odinstalovat a nahrát zpět původní.
> Velikosti úložného prostoru na zařízeních Edge
- Edge 1040 má 32 GB úložného prostoru, solární verze 64 GB.
- Edge 840, včetně solární verze, má 16 GB úložného prostoru a je dodáván se dvěma regiony.
- Edge 540, včetně solární verze, má 16 GB úložného prostoru s jednou předinstalovanou mapou (ale další si můžete vyměnit/stáhnout zdarma).
Pomocí Garmin Express na počítači si můžete ve správci map stáhnout zdarma libovolnou mapu kdekoli na světě.
Příklad (z mého Edge 1040 s 32 GB úložného prostoru):
1) Modrý proužek (dole) ukazuje, kolik prostoru kolik prostoru zabírají všechny mapy. U mě je to jen jedna mapa Routable Cycle map of Europe, která obsahuje všechny regiony Evropy.
2) Pokud najedete, např. myší, na řádek s názvem mapy, na dolním řádku vám světle modrá linka ukáže kolik prostoru daná mapy v zařízení zabírá. Já mám nainstalovanou jen jednu mapu a tak se světlá stopa, rovná tmavé. 
3) Pokud bych chtěl do zařízení nahrát další mapu, po najetí myší na řádek s názvem mapy, bych viděl, kolik prostoru by tato mapa v mém zařízení zabrala (světle modrá linka) a jestli by se mi do zařízení vlastně vešla (v mém případě, by ještě málo prostoru zbylo).
V zařízení mám nahranou jednu mapu - Routable Cycle map of Europe (cyklistická mapa Evropy), která již obsahuje mapy ClimbPro pro tento region. U zařízení s menším úložným prostorem si musíte vybrat jen dva ze tří regionů.
► Mapové informace, které mám v přístroji (
Routable Cycle map of Europe).
» Verze mapy ClimbPro by se měla shodovat s verzí cyklistických map Garmin pro stejnou oblast. Např. Garmin Cycle Map Europe West 2023.10 s Garmin ClimbPro EU West 2023.10.

7)  ZDROJE / ODKAZY

ClimbPro vs ClimbPro Free
Použití funkce ClimbPro na zařízení Edge 
Jaké předinstalované mapy jsou součástí Edge... 
- https://support.garmin.com/en-US/?faq=1sYQRWxUh55jMyl1pGo2Z6 
Kompletní přehled ClimbPro: Při navigaci po trase, freerideové stoupáky. Hodinky a cyklonavigace
ClimbPro
Porovnání ClimbPro vs. Climber vs. Summit: Který z nich je nejlepší?
DC Rainmaker
- www.dcrainmaker.com/2022/06/garmin-edge-1040-with-solar-in-depth-review.html

VIDEA
Shane Miller - GPlama: Aktualizace aplikace GARMIN ClimbPro
- https://www.youtube.com/watch?v=vwPymrHSdMk&t=710s

Ordinary Bloke On A Bike: GARMIN EDGE CLIMBPRO SKVĚLÁ NOVÁ AKTUALIZACE
- www.youtube.com/watch?v=C5MPESPR6C4

NCT - La Chaîne du Vélo: Vylepšená detekce stoupání Garmin! Aktualizace aplikace Climbpro
- www.youtube.com/watch?v=qRuCjxZC4aw

BiciMapas: Co byste měli vědět o aplikaci Garmin Climb Pro

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .