Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN - FUNKCE CLIMBPRO

Pokud vás zajímají kopce, tak po Segmentech se objevila další zajímavá funkce ClimbPro s kterou přišel Garmin jako první u hodinek Fénix 5X a poté se objevila v dalších nových přístrojích od Garminu. Můžete ji použít jak pro kolo, tak i v hodinkách pro běh a turistiku.
Garmin přišel v roce 2023 s novou verzí funkce ClimbPro (Free climbing), díky které, již nemusíte, pro znázornění nadcházejícího stoupání, mít nahranou trasu ve vašem zařízení (tuto novou funkci mají ale jen ty nejnovější přístroje Edge 540/840/1040)
Více: www.petruvblog.cz/2023/08/garmin-climbpro

MENU
1) Co je ClimbPro
2) Kdy funkci ClimbPro nejlépe využít
3) Jak aktivovat funkci ClimbPro
4) Jak funkce ClimbPro funguje ?
5) Zobrazení ClimPro - a) na cyklopřístroji Edge a b) hodinkách
6) Otázky a odpovědi


1) CO JE CLIMBPRO
ClimbPro je funkce která z nahrané trasy do kompatibilního přístroje poskytne sportovci důležité informace ke stoupání, které můžete využít pro co nejlepší zvládnutí kopce.

2) KDY FUNKCI CLIMBPRO NEJLÉPE VYUŽÍT
Oproti Segmentům nepřináší tato funkce soutěžní aspekt, ale zato ClimbPro umožňuje sportovcům v reálném čase lépe znát průběh kopce.

Je dobré vědět, jak náročný kopec či jeho část máte před sebou a lépe si tak rozvrhnout síly. Vedle výškového profilu můžete vidět např. průměrný sklon, vzdálenost, výškové metry do konce stoupání.

Tuto funkci oceníte hlavně při pohybu v nové oblasti, kde neznáte průběh kopce.
3) JAK AKTIVOVAT FUNKCI CLIMBPRO
Ve výchozím nastavení je u cyklistického přístroje Edge funkce již povolena, v hodinkách je třeba v nastavení u aktivity povolit tuto funkci.
Také zde můžete změnit dolní konfigurovatelné pole (u Edge dvě, u hodinek jedno)
Pokud máte funkci ClimbPro povolenou, před aktivitou je třeba:
Nahrát naplánovanou trasu do přístroje
Jednak si můžete stáhnout .gpx soubor z trasy, která se vám líbí a pak přes Garmin Connect ji nahrát do přístroje nebo si ji můžete vytvořit např. na webu Garmin Connect, Strava, většina ale využije mapy.cz. Právě vytvoření trasy pomocí mapy.cz a jeho odeslání do cyklopřístroje nebo hodinek můžete vidět v tomto postupu: www.garmin.cz/...

Nápověda pod bodem 6) k hodinkám Fenix 6 a Edge 830/530

4) JAK FUNKCE CLIMBRO FUNGUJE
Po nahrání trasy do přístroje si funkce ClimbPro si sama detekuje a vyhodnotí jednotlivé stoupání na trase.

Poskytnuté údaje jsou založeny na profilu trasy, vzdálenosti stoupání a typu aktivity. Cyklistické stoupání mají jiné parametry než např. běžecké a proto také budou odlišné.

5) ZOBRAZENÍ CLIMBPRO NA PŘÍSTROJÍCH EDGE A HODINKÁCH

A) CLIMBPRO NA CYKLISTICKÝCH PŘÍSTROJÍCH EDGE
Před stoupáním si můžete prohlédnout podrobnosti o kopcích, která vás čekají, např. průměrný sklon a celkový výstup.
U aktivity jakmile přístroj detekuje stoupání ClimbPro, automaticky vám naskočí stránka ClimbPro (pokud používáte zároveň Segmenty, tak i před touto stránkou).

Poté co se vám zobrazí stránka ClimbPro uvidíte na chvilku nejdříve celé stoupání, poté se vám již zobrazí stoupání po jednotlivých částech. (Záleží na vzdálenosti, někdy ve dvou, u delších ve více částech).
Na obrazovce vidíte:
- O které stoupání se jedná
- Vzdálenost do dalšího stoupání
- Zbývající vzdálenost stoupání
- Zbývající výškové metry stoupání
- Výškový profil, barevně odlišený podle náročnosti stoupání
- Průměrný sklon zbývajícího stoupání
-Barevná ikona znázorňuje kde se právě nacházíte (barva závisí na profilu aktivity).
-Spodní ikona znázorňuje kurz Virtuálního partnera (pokud ho máte aktivní)
- Barevná vodorovná čára pod grafem zobrazujete jak daleko jste v celém stoupání (barva závisí na profilu aktivity).
- Dva svislé černé pruhy označují část stoupání, které je právě zobrazeno na obrazovce.
- Dvě konfigurovatelné datové pole. Ve výchozím nastavení se jedná o sklon kopce a výšku.
Barvu náročnosti stoupání uvidíte během náročnějších stoupání i u výškového profilu nebo mapy.

► Barevné rozlišení výškového profilu (jen u cyklistiky)
Na stránce se stoupáním, výškovém profilu, mapě vidíte barevné rozlišení podle procenta stoupání:
0-3%: zelená
3-6%: žlutá
6-9%: oranžová
9-12%: červená
12% +: tmavě červená
Protože neexistuje žádná definice co je to stoupání a co ne, Garmin používá vlastní definici stoupání:
- Vzdálenost stoupání v metrech (min. 500 metrů) X sklon (min. Průměr 3%) = výsledek musí být 3 500 nebo vyšší.
Pár příkladů pro porozumění:
- Stoupání A: Vzdálenost 1 000 metrů a průměrné 4 % stoupání = 1 000 x 4 = 4 000: Vyhovuje kritériu stoupání
- Stoupání B: Vzdálenost 5 000 metrů a průměrné 2 % stoupání = 5 000 * 2 = 10 000: Ne, nesplňuje bod minimálně 3% stoupání
- Stoupání C: Vzdálenost 500 metrů a průměrné 8 % stoupání = 500 * 8 = 4 000: Ano, jedná se o stoupání

B) CLIMBPRO NA HODINKÁCH
Opět ještě před aktivitou se můžete podívat podrobnosti o kopcích, která vás čekají, např. vzdálenost, výškové metry nebo průměrný sklon do konce stoupání.
Na hodinkách můžete využít funkci Climbpro u více aktivit, přičemž je rozdíl u výškového profilu mezi cyklistickou a ostatními aktivitami.

Cyklistická aktivita: profil výškového profilu je barevně odlišený podle náročnosti stoupání, absolvovaná část se barví postupně do černa.

Ostatní aktivity (Běh, turistika, skiaply,...): barva výškového profilu je modra, přičemž absolvovaná část se barví postupně do zelena.

U stoupání na obrazovce vidíte:
- Čas aktivity
- Číslo stoupání
- Zbývající vzdálenost stoupání
- Zbývající výškové metry stoupání
- Výškový profil
- Průměrný sklon zbývajícího stoupání
- Ikona znázorňuje kde se právě nacházíte
- Jedno konfigurovatelné datové pole. Ve výchozím nastavení se jedná o vertikální rychlost.

Vedle ClimbPro se můžete podívat na obrazovku výškového profilu kde uvidíte vaši polohu. Zelená barva zde značí absolvovanou část, modrá pak tu co máte ještě před sebou. Dále zde můžete vidět kolik výškových metrů jste vystoupali a kolik vás ještě čeká, nejvyšší a nejnižší bod trasy a vzdálenost trasy.
Mimo stoupání můžete vidět informace k nadcházejícímu stoupání:
- Čas aktivity
- Číslo stoupání
- Celková vzdálenost stoupání
- Celkové výškové metry stoupání
- Graf zobrazující výškový profil (u kola je barevně odlišený podle náročnosti stoupání, u ostatních aktivit je šedý)
- Průměrné stoupání
- Vzdálenost k začátku stoupání

6) OTÁZKY A ODPOVĚDI

> Jak se liší ClimbPro od Segmentů ?
- Segmenty lze vytvořit nejen pro kopce, ale i např. pro rovinaté úseky nebo sjezdy. Segmenty používají většinou lidé co je jezdí měřený úsek více než jednou a chtějí si tak porovnat časy své nebo se svými konkurenty.
- ClimbPro je ideální pro jízdu v nové oblasti, kde potřebujete navigační podporu a nezažili jste tyto stoupání dříve. Poskytne vám informace o stoupání a vzdálenosti mezi nimi, abyste mohli lépe rozložit své úsilí.

> Pokud pojedu část trasy jinudy, zobrazí se mi stoupání ClimbPro jakmile se zase dostanu zpět na plánovanou trasu ?
Ano, i pokud se na trasu dostanete až v průběhu stoupání.

> Nezobrazují se mi žádné stoupání
Nejprve se ujistěte, že trasa obsahuje údaje o nadmořské výšce (zda se zobrazuje výškový profil). Pokud ano, výškový profil nesplňuje požadavky ClimbPro. Tato funkce je navržena tak aby zobrazovala jen větší stoupání (viz příklady výše).

> Některé stoupání neodpovídají realitě nebo se chovají zvláštně
Údaje o nadmořské výšce poskytované různými weby nejsou všechny stejné a mohou mít za následek nějaké podivné efekty. Nejlépe je používat trasy vytvořené v programu Connect nebo jiných spolehlivých webů, např. mapy.cz, Strava.com

> Mohou být spuštěné současně Segmenty i ClimbPro ?
Segmenty a ClimbPro můžete spouštět současně, ale přednostně se zobrazí stránka ClimbPro před stránkou se Segmenty.
Příklad: I když se jako první spustí stránka se Segmentem, jakmile se aktivuje funkce ClimbPro, tak se právě tato stránka ClimbPro zobrazí na vašem přístroji

> Pokud je v průběhu stoupání na kopec i sjezd, rozdělí mi ClimbPro toto stoupání na dvě části ?
Pokud má celé stoupání v průměru více jako 3%, tak žádné sjezdy nebo rovinky nevadí a ClimbPro ho bude považovat za jedno stoupání.

NASTAVENÍ U CYKLOPŘÍSTROJE EDGE 830 (u 530 může být trochu jiné) A HODINEK (Fenix 6)

Nápověda k bodu 3

Aktivace funkce ClimbPro na cyklopřístroji Edge 830 (u 530 může být trochu jiné) a hodinkách (Fenix 6)

A) Cyklopřístroj Edge> Menu - Nastavení - Profil aktivity - vybrat Profil (např. Silniční) - Povolit funkci ClimbPro
→ U Profilu (např. Silniční) - Datové obrazovky - ClimbPro - je možné nastavit zda chcete zobrazit blížící se stoupání, zobrazit: Všechny stoupání / Středně těžké až těžké stoupání / Pouze velké stoupání a jako poslední si můžete zvolit které údaje chcete mít ve spodních dvou polí.

B) Hodinky
> Přes Nastavení - Aktivity a aplikace - vybrat Aktivitu (např.Běh) - Nastavení Aktivity (zde Běh) - ClimbPro - Zapnout (Stav - Během navigace).
> Přes Aktivitu (např. Běh) - Možnosti (levé střední tlačítko) - Nastavení Aktivity (zde Běh) - ClimbPro - Zapnout (Stav - Během navigace).
→ Další položkou u ClimbPro jsou Datové pole, kde si můžete změnit spodní konfigurovatelné pole (Vzdálenost, Tempo, Srdeční tep, PacePro,...).

► Aby se vám zobrazovala funkce ClimbPro, musíte plánovanou trasu spustit přes navigaci/trasu.
> U cyklopřístroj Edge
Navigace - Trasy - Uložené trasy -vybrat z nabízených tras - Jízda
> U hodinek
Aktivita (např. Běh) - Možnosti (levé střední tlačítko) - Trasy - vybrat z nabízených tras - Spustit trasu

VIDEO

Komentáře

 1. ahoj, pěkně shrnuto a popsáno. Měl bych ovšem opačný dotaz, dá se z obrazovky navigace odstranit průběh stoupání viz. obr. "až to půjde, otočte se" díky za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud chcete využívat tuto funkci, musí být puštěna i navigace, takže asi bohužel ne. Dnes jsem zrovna část trasy jel jinudy a pořád mi na displeji objevovala tato hláška. Což není zrovna moc příjemný. Ale někdy se na to zaměřím jestli to nepůjde nějak omezit.

   Vymazat
  2. Ahoj, tak jsem na to snad už přišel. Jak vybereš trasu, tak ještě než potvrdíš "Jízda" Tak zde na obrazovce sjeď dolů - Shrnutí, mapa,....až na Nastavení. A zde jak je "Zobraz. vždy" tak to odznač

   Vymazat
  3. ahoj, omlouvám se za neaktivitu.. zašantročil sem odkaz.. původně jsem měl namysli, při zapnuté navigaci, kde je celá obrazovna věnována mapě s navigačními pokyny, tak v dolní části je průběh stoupání a virtuální partner. Toto se mi bohužel ještě nepodařilo odstranit. Když si totiž přidám tepy a kadenci tak na navigaci samotnou už na 530 moc místa nezůstane.

   Vymazat
  4. Tak to nevím, zkusím příště zjistit

   Vymazat
 2. Ahoj, pěkně napsáno! Mě by zajímalo prosím Tě, jak u F6X Pro u ClimbPro byl u výškového profilu, vidět barevně odlišený podle náročnosti stoupání, já vidím pouze modrou - neprojetou část a zelenou - projetou část? Díky moc za radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. hoj, projetá je černá část (ta vlevo), napravo je pak neprojetá část - zde mohou být různé barvy podle náročnosti stoupání

   Vymazat
  2. Ahoj, díky moc. Ale jak docílit, aby mi to ukazovalo podle náročnosti stoupání, včera jsem jel Lysou horu v Beskydech a viděl jsem jen projetou a neprojetou? Moc díky David

   Vymazat
  3. Na začátku by ti to mělo normálně vykreslit profil s barevným odlišením podle náročnosti stoupání (viz obr.1 nebo 3), ale některá stoupání jsou rovnoměrná a tak je tam jen jedna barva. Pak se stane že vidíš vlevo tu projetou černou část a vpravo co tě čeká, viz obr.2 a zde je jen zelená, protože zde bylo rovnoměrné lehčí stoupání do 3%. Na hodinkách se ti zobrazuje kopec po částech (podle toho jak je dlouhý). Nevím jestli jsem to dobře pochopil snad jo :)

   Vymazat
 3. Ahoj , prosím o radu na hodinkách Fenix 6X zapnu aktivitu kolo a dám navigovat , ale když přijedu pod kopec tak se nic automaticky nepřepne a to jsem nastavil climbpro veškeré stoupání a nepomohlo ani změnit na střední .Mohl by jsi prosím poradit s nastavením ? nebo kde hledat chybu. Děkuji Jirka

  OdpovědětVymazat
 4. Zdravímn Vás.
  Z popisu jsem se dozvěděl: obrazení ClimPro - a) na cyklopřístroji Edge a b) hodinkách.
  Zajímalo by mne, zda se tyto údaje zobrazí zpětně po dojezdu i na monitoru PC, jako např. u Polaru v Polar Flow - tedy zda něco takového existuje. Děkuji za informaci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím, funkce ClimbPro se oproti Segmentech zpětně neukazuje v Connect (aplikace Garmin). ClimbPro je spíše informace u naplánovaných tras co vás na trase čeká. Segmenty Garmin můžete používat na trase, aniž by jste ji předem plánovali, slouží k porovnání vašich výkonů na segmentech.

   Vymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .