Přeskočit na hlavní obsah

3/4 MAĎARSKO: BUDAPEŠŤ

V neděli, třetí den našeho pobytu v Maďarsku, jsme se vydali vlakem do Budapešti. Zde nám na prohlídku města muselo stačit sedm hodin, ve kterých jsme stihli navštívit jen okolí centra.

➥ 3) BUDAPEŠŤ

Z vlaku míříme nejdříve na Markétin ostrov (Margitsziget), nedaleko centra města, který obtéká z obou stran řeka Dunaj. Ostrov slouží hlavně k relaxaci a trávení volného času. Najdete zde např. sportoviště, zoo, růžovou zahradu,... 
Na celý ostrov nemáme dost času, a proto naše cesta končí hned na začátku asi u největší atrakce tohoto ostrova, hudební fontány (Margitszigeti szökőkút). Nejlepší je návštěva hrající fontány večer, kdy hraje různými barvami.

Z ostrova míří naše další kroky podél západní strany Dunaje do části Budín (Buda), která jinak spojuje tuto kopcovitou část s Peští (Pest), rozkládající se za Dunajem do východní roviny.

Na hradním vrchu je prvním naším cílem Rybářská bašta (Halászbástya). Jedná se o neogotickou a místy neorománskou stavbu z 19. století se sedmi strážními věžemi. Nachází se v místech, kde stávaly staré hradby a na náměstí, kde se dříve prodávaly ryby. 

Sedm věžiček symbolizuje sedm maďarských kmenů, které stály u založení Maďarska. Špičaté věže evokují tradiční maďarské stany.

U hradeb se nachází jezdecká socha svatého Štěpána (Szt. István), patrona země. Dokončil proces budování a rozšiřování ústřední panovnické moci v Maďarsku, který zahájil jeho otec kníže Gejza. Vytvořil rovněž základy církevní organizace.

Bašta nabízí panoramatické vyhlídky přes Dunaj na velkou část Pešti (Pest) s největším lákadlem, budovou Parlamentu.
Pešť na levé rovinaté straně řeky byla centrem politického, finančního a obchodního života. Typické jsou celé řady nádherných domů postavených v 19. století, harmonizujících s moderní výstavbou a elegantním Dunajským korzem vedoucím k Parlamentu.

V blízkosti bašty stojí Matyášův chrám (Mátyás-templom). Kostel ze 14. století pojmenovaný po králi Matyášovi, který se zde oženil. Po zničení byl kostel obnoven do neogotické podoby. (360° foto)

Z Rybářské bašty sestupujeme k Dunaji (pohled zpět na baštu).

Po nábřeží Dunaje právě probíhá běžecký závod NATO Run. Naše oči ale spíše míří opět k monumentální budově parlamentu.

Další zajímavostí na naší trase je jeden ze symbolů Budapeště, most Széchenyi lánchíd, který nese jméno hraběte, který tuto stavbu inicioval. V překladu je nazýván Széchenyiho řetězový most, i když se jedná o most visutý. Po válce byl most hodně poničený a musel se tak přestavět. Patří mezi nejkrásnější mosty světa. Bohužel zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce mostu a tak jeho výjimečnost nemůžeme obdivovat.
Je to první most přes Dunaj 
(délka 380 m.), který byl v Budapešti postaven. Po svém vybudování v roce 1849 spojil dvě historická města Budín a Pešť (Buda a Pest).

Na prohlídku celé Budapešti by jsme museli mít asi tři dny, ale bohužel máme jen několik hodin a proto jen od vody pozorujeme Budínský hrad (Budavári Palota).
Budínský hrad je také nazýván jako Královský palác. Hrad začal vznikat v polovině 13. století, kdy uherský král Béla IV. přestěhoval královské sídlo z Visegradu do Budína.
Následně v důsledku následných vojenských událostí mnoho budov vyhořelo nebo se zřítilo. Nicméně současných a ještě monumentálnějších rozměrů dosáhl Budínský hrad na přelomu 19. a 20. století. Další významné škody utrpěl díky bombardování na konci druhé světové války. Současná podoba už nedosahuje takových rozměrů.
Od roku 1987 je hrad zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Než přejdeme na druhou stranu Budapeště, zastavíme se u uměle vytvořeného vodopádu pod sochou sv. Gellerta.
 
Budapešť (Budapest) vznikla zásluhou spojení tří původních samostatných částí, hornatého Budína (Buda) a Starého Budína (Óbuda) na pravém břehu Dunaje a rovinaté Pešti (Pest) na břehu levém. Tyto města během své tisícileté historie existovala navzájem oddělena od sebe a byla spojena až v r. 1873. Dokonce i v dnešní době je patrné, že všechny tři části Budapešti se od sebe navzájem liší. Maďaři přišli do této oblasti v 9. století, předtím zde sídlili Keltové a Římani.

Nyní je Budapešť, s necelými 1,8 miliony obyvatel, díky mnoha historickým památkám a muzeím, proslulým výstavám a kulturním událostem, i svému postavení jako metropole, oblíbeným cílem turistů během všech ročních období.

Na náměstí Vörösmarty tér, které je známé vánočním trhem, se zastavujeme na maďarský guláš, teda v Maďarsku se jedná o polévku.

Po obědě si nenecháváme ujít jízdu na ruském kole, které nám nabízí krásný výhledem na Budapešť. (Výška 65 m., cena 10 Eur za cca 10 minut)


Další naší zastávkou při cestě zpátky je Bazilika svatého Štěpána (Szent István Bazilika) s krásným interiérem a možností vyjet výtahem na pěknou vyhlídku.


Poslední naše zastávka v Budapešti je budova Maďarského parlamentu (Országház). V doslovném překladu Zemský nebo Státní dům. Tato budova z přelomu 19. a 20. století je jedním z národních symbolů Maďarska a jednou z nejstarších vládních budov v Evropě.

Ze strany od Dunaje se nachází hlavní průčelí, ale hlavní vstup se nachází na Kossuthově náměstí (Kossuth Lajos tér), po kterém právě procházíme.
Navrhl ji maďarský architekt Imre Steindl v novogotickém stylu a byla otevřena v roce 1902. Od svého dokončení je největší budovou v Maďarsku.
Budova je rozčleněna na dvě části: na horní sněmovnu a poslaneckou sněmovnu.

Celý komplex je 268 metrů dlouhý, 123 metrů široký a jeho novorenesanční kopule je 96 metrů vysoká. Budova má 10 dvorů, 27 bran (vchodů), 29 vnitřních schodišť, 242 soch a více než 200 místností.

Více jsme toho už z jednou z nejrušnějších a nejzajímavějších turistických destinací v Evropě bohužel nestihli.
► FOTOGALERIE
- Fotky Google
- Zonerama
Parlament

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .