GARMIN CONNECT: ZOBRAZENÍ AKTIVITY V ČÍSLECH A GRAFECH

Zde jsou Datové pole, které zaznamenané údaje z přístrojů Garmin přenášejí do souboru FIT. V Connect pak po synchronizaci můžete vidět u aktivity jak číselné vyjádření tak grafické zobrazení vašeho výkonu, které tato datové pole nabízí.

Další mé články, informace, recenze přístrojů značky GARMIN: https://petmikeska.blogspot.com/...
------------------------------------

Některé datové pole poskytují různé vyjádření vašeho výkonu, ať už v číslech nebo grafech, podle kterého si můžete porovnávat nejen vaše aktivity. 
(Některé datové pole jsem zkoušel ještě u starších hodinek, takže se některé hodnoty zde neobjevují).
Příklady:
U běhu: Počet kroků, ekonomika běhu, Running Index,  Running Power in Watt, ml/min/kg - VO2 Max, Cardio Drift, Running Performance Index.
U cyklistiky: Watts - Avg. Power, Watts - FTP Power, Watts - NP Power, L/min - VO2 Max, Training Effect, Normalize Power, ml/min/kg - Session VO2 Max.

Pro co nejpřesnější výpočet, je třeba zadat správné údaje v nastavení.

                
RYCHLÝ PŘEHLED
A) BĚH
    1) Dozen Run
    2) Running Index
    3) 80/20 Run Zones
    4) CRTDataFields (také turistika, kolo (bez kroků a pater))
    5) Heart Rate Stress Score (HRRS)
    6) Heart Rate Index Calculator (také pro cyklistiku)
    7) Combo Running Power 
    8) Running Power
    9) Energy Expenditure 
  10) Efficiency BpKM (
  11) Cardio Drift (také pro cyklistiku)
  12) Running Power Estimator 
  13) JMG-DTF Running VO2 Max
  14) OneRunData
  15) Rolands Data
  16) Peter's (Race) Pacer (pro běh, kolo, turistiku)
  17) Power Run Wind

B) TURISTIKA / CHŮZE
    1) Dozen Walk
    2) Walker

C) CYKLISTIKA
   1) Power Edge Field
   2) Dozen Cycle 
   3) JMG-DTF Cycling VO2 Max
   4) 80/20 Bike Zones
   5) My Bike Radar Traffic
        
Pro cyklistiku je možné takou použít datové pole, uváděné u běhu. 
   CRTDataFields 
   Cardio Drift
   Heart Rate Index Calculator
   Peter's (Race) Pacer
   Running Power Estimator


A) BĚH

 1) Dozen Run


Dozen Run používá čtyři výpočty ekonomiky běhu (RE) a grafy pro monitorování ekonomiky běhu, přitom každá je vypočítána odlišně a může tak poskytnout informace pro lepší techniku běhu.

Datové pole na hodinkách

Vyšší hodnoty jsou známkou lepší kondice. Jedna hodnota může stoupat, ale druhá může zůstat stejná nebo nižší.

> Čísla:
           Steps - Total Steps (Celkem kroků)
           Average Running Economy(are) (Průměrná ekonomika běhu) 
           RunningEconomy - Avg Training Peaks RE (Ekonomika běhu)
           RunningEconomy - Xuxumatu RE (Ekonomika běhu)

> Grafy:

 Momentální výdaje na energii (Momentary Energy Expenditure) 
Založené od vaší srdeční frekvence (nezobrazuje se v shrnutí)
Zobrazuje spotřebu energie, okamžité měřítko rychlosti spalování kalorií. Hodnoty jsou v kcal za hodinu. Datové pole vyžaduje také měřič srdeční frekvence, protože je založené od vaší srdeční frekvence.

 Relativní ekonomika běhu (Relative Running Economy) 
Měří vaši relativní ekonomiku běhu, což je hodnota založená na tom, kolik úderů srdce je potřeba k překonání určité vzdálenosti. Představuje, jak daleko a jak rychle můžete běžet na dané množství energie, tj. Jak efektivně běžíte.

 Training Peaks RE 
Training Peaks vypočítá efektivitu vydělením rychlosti běhu srdeční frekvencí potřebnou k dosažení této rychlosti. (Obvykle se v analýze po spuštění ukáže, že je rychlejší než vaše průměrné tempo běhu).

▬ Fellrnr.com RE (žlutý graf)

 2Running Index


Toto datové pole vypočítá váš běžecký index na základě vaší srdeční frekvence a údajů a tempu shromážděných pomocí zařízení Garmin.  Pro výpočet běžeckého indexu je třeba v nastavení zadat maximální srdeční frekvenci.
Běžecký index ukazuje, jak efektivně běžíte, čím vyšší hodnota, tím lepší je váš běžecký výkon.

Čísla:
           Running Index
           min/km - Pace (Tempo)
           min/km - Pace (adjusted)
           m - Equivalent Distance (Gradient)
           m - Equivalent Distance (Wind)
           m - Elevation gain (Výškový zisk)
           Estimated race time (10 km) (Odhadovaný čas závodu)
           W - Running Power in Watt
> Grafy:

Během prvních pěti minut se nezobrazí žádná hodnota, protože výsledek není spolehlivý. Po uplynutí této doby se index zobrazí a průběžně se aktualizuje. 

▬ Running Index 
Odhaduje se na základě vaší rychlosti, sklonu a odporu vzduchu. Ujistěte se, že jste správně v nastavení nastavili vaši váhu .

 Running Power in Watt
Podobný výpočet jako Combo Running Power (od Garmin) a Momentální výdaje na energii (od Dozen Run).

▬ Cardiac Grift in % 
Počítá se jako poměr průměrné tepové frekvence, průměrného stoupání a tempa v daném čase.

Hodnoty mohou být i záporné


Datové pole poskytuje vizuální zpětnou vazbu sportovci, aby získal stručné informace o tréninkové zóně, ve které aktuálně běží. To pomáhá efektivněji plánovat a trénovat a nemusíte si hrát s přednastavenými tréninkovými zónami hodinek. Zóny jsou označeny tak, jak je specifikováno ve výcvikovém systému „80/20“ pomocí „Z1“, „Z2“, „ZX“, „Z3“, „Z4“, „ZY“ a „Z5“
U zobrazené metriky intenzity si můžete vybrat z tepové frekvence, tempa nebo měřiče výkonu.

Čísla:
           min - Time at low heart rate (Čas v nízké srdeční frekvenci)
           min - Time at high heart rate (Čas ve vysoké srdeční frekvenci)
           min - Time at low pace (Čas při nízkém tempu)
           min - Time at high pace (Čas ve vysokém tempu)

> Grafy:

  Heart rate training zone (Tréninková zóna srdeční frekvence)
▬ Pace training zone (tréninková zóna tempa)


 4) CRTDataFields


Jednoduché datové pole, které zaznamenává Min. SF, kroky, výdaje na energii, teplotu, SeaLevelPressure (tlak při hladině moře), tréninkový efekt, vystoupané patra a vybití baterie při aktivitě.

Během aktivity datové pole zobrazuje pouze Min. SF, aktuální procento baterie. Pokud jsou všechny deaktivovány, zobrazí se pouze zpráva „Záznam dat...“.
Další metriky a grafy lze vidět na Garmin Connect po synchronizaci aktivity.

Čísla:
            bpm - min.HR (tepy za minutu - minimální srdeční frekvence)
            %/hour - Battery Drain (vybití baterie)
            Steps (Kroky)
            Floors Climbed (vystoupané poschodí)

> Grafy:

▬ EExp
 Steps (počet kroků)
 Baterry percentage (kolik ubylo baterie za aktivitu)
 Training Effect (podobné jak Normalizer Power a Estimated FTP)
 Floors Climbed (vystoupané poschodí)

 5) Heart Rate Stress Score  (HRRS)

- Datové pole vypočítá vaši tréninkovou zátěž na základě vaší srdeční aktivity
- Závisí na délce a intenzitě cvičení. 
- HRSS je založen na rovnici exponenciálního měřítka.
Podle Stravistix je HRSS přesnější než Training Impulse TRIMP

Pro výpočet HRSS je třeba v nastavení zadat následující uživatelské hodnoty:
• Klidová tepová frekvence
• Maximální srdeční frekvence
• Laktátová prahová srdeční frekvence (LTHR).
Pokud neznáte svůj LTHR, přibližná hodnota pro LTHR je 85 - 90% maximálního HR.

> Grafy:

 HRSS per Hour je založen na srdeční frekvenci, čím větší zatížení, tím jsou hodnoty HRSS per Hour větší
▬ Graf HRSS má vyšší hodnoty čím je delší běh

 6) Heart Rate Index Calculator (ještě nevyzkoušené)


Kalkulačka rychlosti srdce za dané (průměrné) časové rozpětí. Index odráží běžecký výkon nezávislý na tempu; kde pokles znamená zvýšení výkonu. Volitelně lze do rovnice indexu zahrnout další úsilí ve stoupání, aby se vyrovnalo snížení tempa nebo při běhu z kopce.

> Graf:

 Heart Rate Index


 7) Combo Running Power (Garmin)

Tato aplikace zobrazuje aktuální výkon, výkon kola, výkon posledního kola a průměrný výkon.

Na jedné obrazovce se nachází 4 datová pole.. 

Tempo a dokonce i srdeční frekvence nejsou vždy nejlepším vyjádřením skutečné zátěže cvičení během vašeho běhu.

Uvažováním o faktorech, jako je tempo, vertikální oscilace, sklon a dokonce i místní povětrnostní podmínky, určuje aplikace Running Power množství energie, kterou při běhu používáte. Když víte, kolik energie z minuty na minutu vynakládáte, lépe zvládnete tempo.

Čísla:
            W - Avg Running Power
            Wind (1: Enabled, 0: Disabled)

> Graf:

▬ Running Power

 8) Running Power (Garmin)

Zobrazuje aktuální běžící výkon.
Hodnotu výkonu si můžete zobrazit na hodinkách, nebo se po skončení aktivity podívat na graf v Connect.
Tato aplikace zobrazuje aktuální provozní výkon měřený ve wattech. Pokud s tréninkem s běžeckou silou začínáte, zkuste nejprve tento.

Po celá léta elitní cyklisté používali údaje o výkonu jako nejspolehlivější způsob, jak měřit skutečnou zátěž svých jízd. Nyní mohou běžci trénovat také se silou. Aplikace Running Power, vyvinuté laboratořemi Garmin, vám umožní využívat metriky shromážděné vašimi kompatibilními zařízeními Garmin, abyste mohli vypočítat a zobrazit svůj běh v reálném čase.

Věděli jste, že tempo a dokonce i srdeční frekvence nejsou vždy nejlepším vyjádřením skutečné zátěže cvičení během vašeho běhu? Uvažováním o faktorech, jako je tempo, vertikální oscilace, sklon a dokonce i místní povětrnostní podmínky, určuje aplikace Running Power množství energie, kterou aplikujete při běhu. Když víte, kolik energie z minuty na minutu vynakládáte, lépe zvládnete tempo.

Čísla:
            W - Avg Running Power
            Wind (1: Enabled, 0: Disabled)

> Graf:

Running Power

9) Energy Expenditure (aktuální energetický výdej)


Jednoduché datové pole, které zobrazuje spotřebu energie, okamžité měřítko rychlosti spalování kalorií. Hodnoty jsou v kcal za hodinu.

> Graf:

▬ Momentary Energy Expenditure


 10) Efficiency BpKM - Efektivita


Datové pole vypočítává průměrnou běžeckou efektivitu pro posledních 10 vteřin uživatelova pohybu. Měřená hodnota je BpKM (tepy na kilometr). Tato jednotka vzešla z několika diskusí na běžeckých fórech a právě v návaznosti na tyto diskuse autor zkusil vytvořit i příslušné datové pole pro zařízení Garmin. Je možno použít i pro cyklistiku.
> Graf:

Efektivita (Efficiency)
Vyšší rychlost / tempo společně s nižší tepovou frekvencí znamená nižší hodnotu BpKM a právě nižší hodnota značí lepší efektivitu.

 11) Cardio Drift

Kalkulačka poměru rychlosti a srdečního tepu (PaHR) - Vaší kardiovaskulární kondice a dehydratace téměř v reálném čase.

Tato aplikace je určena pro dlouhé vytrvalostní tréninky .Aplikace v tomto datovém poli vypočítává kardiovaskulární pohyb jako procentuální změnu poměru rychlosti a srdečního tepu (PaHR-%) v první a druhé polovině tréninku a v současné době. Hodnota datového pole se aktualizuje jednou za minutu a výpočty se provádějí pouze při zapnutém časovači. Takže toto je téměř okamžitá kalkulačka poměru rychlosti a srdečního tepu (PaHR) - Vaší kardiovaskulární kondice a dehydratace.

V datovém poli jsou zobrazeny pouze hodnoty PaHR-% mezi -10 a +20, protože jsou nejdůležitější a usnadňují čtení. Barva grafu je modrá, pokud je nejnovější hodnota menší nebo rovna +5, a červená nad ní. 


V Connect můžete vidět historii těchto hodnot a jejich změnu během tréninku. Každá hodnota se počítá pro první a druhou polovinu trvání tréninku. Na začátku tréninku, jako je zahřívání, je normálně vidět velké kolísání hodnot, což je normální projev fyziologické kardiovaskulární reakce. Poté ale s časem začnete vidět nějaký posunu hodnot vzhůru, zejména u aktivit s konstantním tempem.

> Graf:

Cardio Drif 

Odhad běžeckého výkonu ve wattech, využívající tempo a sklon trasy na základě Manetti et. al.

Čísla:
           Watt - Average Running Power
           Watt - Max Running Power

> Grafy:

Running Power Estimator
Sklon trasy (Gradient)

Running Power Estimator nabízí skoro stejné výsledky jako Running Power in Watt (od Running Index - č2)


Datové pole, které vypočítává v reálném čase vaše VO2 a VO2 max. během běhu. (Podobné, jednodušší zde...)

Můžete si vybrat mezi 7 úrovněmi obnovovacího času: od 1 do 6 minut nebo v reálném čase.

Během prvních 5 minut je VO2 kalibrována kvůli lepší spolehlivosti. Po skončení kalibračního období se v obdélníku zobrazí, zda je aktuální hodnota VO2 větší (zelená) nebo nižší (červená). K dispozici je také možnost spustit test Cooper.Čísla:
             ml/min/kg - VO2 Max
                  ml/min/kg - VO2 Mean (průměrný VO2)
             bpm - Cardio Drift

> Graf:

VO2

Na základě RPI
RPI (Running Performance Index) je vzorec založený na tempu, srdeční frekvenci a vzdálenosti, který se automaticky počítá s průběhem běhu. První hodnoty se zobrazí po 5-10 minutách

RPI - Běžecký index výkonu. Vzorec založený na tempu, srdeční frekvenci a vzdálenosti, který se automaticky počítá během běhu. První hodnoty se zobrazí po 10 minutách aktivity. Hodnoty by se na konci běhu měly pohybovat mezi 30–70 a jsou velmi dobrým indikátorem pro srovnání výkonu mezi různými běhy. 

> Graf:
 ▬ Graf ukazující RPI během celého běhu.

 15) Rolands Data
Datové pole zobrazuje 12 sek. průměr

Málo konfigurovatelné pole (jen rychlost/tempo, tepy/% z max TP, RPI...)U aktivity si můžete zobrazit RPI - index výkonu běhu. Je to vzorec založený na tempu, srdeční frekvence a vzdálenosti, která se automaticky vypočítává při běhu. První hodnoty se zobrazí po 10 minutách spuštění (viz graf, ze začátku se zobrazuje rovná čára). Hodnoty by měly být mezi 30-70 na konci běhu a jsou velmi dobrým indikátorem pro porovnání výkonu mezi různými běhy. 

> Graf:
RPI (
RPI v průběhu celého běhu (graf PC/mobil)Datové pole je vhodné pro běh, kolo, turistiku.
Graf ukazuje jak si vedete oproti  plánu.

Černé pozadí má aplikace, bílé pozadí pak datové pole

Před zahájením aktivity se zobrazí úvodní obrazovka s údaji, na které se zobrazí následující data
- Aktuální srdeční frekvence (indikace + zóny)
- Konfigurovaný souhrn (můžete upravit v Garmin Express nebo v aplikaci Garmin Connect pro Android). Zde mám nastavené tempo 6:00 min/km, vzdálenost 10 km)
- Zbývající procento baterie
- Indikátor síly signálu GPS+ Lze nastavit vzdálenost a tempo běhu
+ Konfigurovatelné pole
+ Barevně odlišené zóny tepové frekvence a kadence
+ Funkce Ahead vám ukáže jak si stojíte oproti plánovanému tempu
- Chybí víc nastavení v dolních polích, např. průměrné tempo

Vysvětlivky
- Vybrané tempo / rychlost: Pokud běžíte závod 10 km a chcete dorazit za 1 hodinu (prům. tempo = 6:00 min / km) a momentálně jste na 7 km v čase 41:30 hod., znamená to, že máte 30 vteřin náskok, pak výborné tempo Vám ukáže hodnotu 6:10 (min / km) 
- Čas dopředu / dozadu (AHEAD): ukazuje jak si vedete oproti nastavenému tempu (např. na 6:00)

Zde mám plán 6:00 minut na kilometr a graf mi ukazuje jak jsem si vedl oproti plánu. Na začátku to bylo do kopce tak jsem mírně ztrácel, nazpátek pak z kopce a můj náskok tak oproti plánu narůstat.

> Graf:
Ahead Time (Čas dopředu / dozadu oproti plánu)


17) Power Run Wind (nemám zatím vyzkoušené)

Jedná se o výpočet výkonu, když není přítomen měřič výkonu s algoritmem podobným Stravě.

Datové pole založené na zónách pro běh, chůzi, turistiku s odhadovaným výpočtem výkonu s 20 proměnným algoritmem, pomocí GPS, kadence a snímače rychlosti, rychlosti větru a hustoty vzduchu, terénu koeficienty odporu vzduchu a odporu vzduchu, testovanou pomocí Garmin Vector, kompatibilní s Training Peaks a Golden Cheetah.

-----------------------------
B) TURISTIKA / CHŮZE

 1) Dozen Walk


Dozen Walk je datového pole pro chůzi a turistiku. Ukazuje rychlost/tempo, celkový počet kroků aktivity.


Čísla:
             Steps - Steps Total (počet kroků)
    
> Graf:

Momentary Energy Expenditure (aktuální energetický výdej)

 2) Walker

Najdete zde údaje pro příležitostnou chůzi, jako je počet kroků, vzdálenost, tempo a spálení kalorií, než o pěší turistiku, kde jsou důležitější věci, stoupání a nadmořská výška.


Čísla:
            Steps - Steps  
            Steps - Avg. Steps
            Steps - Avg. Steps/Hour
       
> Grafy:
            Steps / KM
            Steps / Hour

▬ Steps / Hour (Kroky / Hodina)
▬  Steps / KM (Kroky / Km)

C) CYKLISTIKA


Datové pole o 20 polích se zónami a výkonem W'bal a CALCULATED, když PowerMeter není k dispozici s algoritmem podobným Stravě.

VÝPOČET ENERGIE VYŽADUJE SNÍMAČ RYCHLOSTI A KADENCE NA KOLE A ZÁZNAMU ÚDAJŮ 1 SEKUNDU, SENZOR GPS A RYCHLOSTI a doporučuje se používat Galileo GPS a ruční kalibrační výškoměr na segmentech, které nejčastěji používáte.

Čísla:
           Watts - Avg. Power
           Watts - FTP Power
           Watts - Max. Power
           Watts - NP Power
           FTP Time 
           L/min - VO2 Max   

 > Grafy:
        
 ▬ A Power
▬   C Power2) Dozen Cycle

Dozen Cycle používá také čtyři výpočty u jízdy na kole.

Čísla:
           Avg. Watts - Average Power
           Watts - Max Power
           Watts - Max FTP
           Normalize Power
 
> Grafy:

Training Effect
% Grade - procento stoupání
▬ Normalize Power (NP) - Metoda průměrování výkonu, měřená ve wattech.NP představuje fyziologické náklady na jízdu nebo segment jízdy, pokud tento výkon měl byl konstantní.
Estimated FTP (Odhadovaná FTP) FTP můžete odhadnout podle své nejlepší nedávné 20minutové hodnoty výkonu (buď z vyhrazeného 20minutového testu nebo dostatečně tvrdého 20 minutového úsilí ze závodu nebo tréninku).
Vaše skóre FTP se vypočítá z 95% průměrného výkonu během 20minutového testu.

Porovnání procenta stoupání s výškovým profilem


Datové pole, které v reálném čase počítá vaše VO2 a VO2 max 

Můžete se rozhodnout vypočítat VO2 max pomocí dvou různých vzorců:
- Tepová frekvence
- Výkon (potřebujete snímač výkonu na kole)

- Hmotnost a klidová srdeční frekvence se automaticky načtou z vašeho uživatelského profilu. Pokud tato data neexistují, musíte je zadat ručně v nastavení aplikace.
- Maximální hodnota VO2 je uložena v nastavení aplikace pro další relaci a zůstane zobrazena prvních 20 minut, než bude aktualizována novou.

Čísla:
            ml/min/kg - Session VO2 Max.
            ml/min/kg - Smoothed VO2 Max.
        
> Grafy:
 
VO2
Energy Expendture (Energetický výdej)


Datové pole poskytuje vizuální zpětnou vazbu sportovci, aby získal stručné informace o tréninkové zóně, ve které se aktuálně pohybuje. To pomáhá efektivněji plánovat a trénovat a nemusíte si hrát s přednastavenými tréninkovými zónami hodinek. Zóny jsou označeny tak, jak je specifikováno ve výcvikovém systému „80/20“ pomocí „Z1“, „Z2“, „ZX“, „Z3“, „Z4“, „ZY“ a „Z5“
U zobrazené metriky intenzity si můžete vybrat z tepové frekvence, tempa nebo měřiče výkonu.

Čísla:
           min - Time at low heart rate (Čas v nízké srdeční frekvenci)
           min - Time at high heart rate (Čas ve vysoké srdeční frekvenci)

> Graf:

5) My Bike Radar Traffic

Pokud vlastníte radar Varia, můžete si stáhnout  Connect IQ datové pole My Bike Radar Traffic, kde najdete zde tyto údaje:
VC - počet vozidel, které vás předjelo.
Lap - počet vozidel, které vás předjely v aktuálním kole
Rel - relativní rychlost vozidla (rychlost vozidla minus rychlost cyklisty).
Abs - absolutní rychlost vozidla.
Tyto údaje si můžete zobrazit jak na celé obrazovce, tak v jednotlivém datovém poli.
V Connect  můžete vidět tento graf s údaji z datového pole Bike Traffic.
Najdete zde počet aut, které vás předjelo, jak počet aut narůstal, graf rozdílové rychlosti a jejich 
jejich absolutní (relativní rychlost).

Rychlost vozidla
Rychlost přiblížení
Počet vozidel


 1) Power Bike Wind (nemám zatím vyzkoušené)

Jedná se o výpočet výkonu, když není přítomen měřič výkonu s algoritmem podobným Stravě.

VÝPOČET ENERGIE VYŽADUJE SNÍMAČ RYCHLOSTI A KADENCE NA KOLE A ZÁZNAMU ÚDAJŮ 1 SEKUNDU, SENZOR GPS A RYCHLOSTI a doporučuje se používat Galileo GPS a ruční kalibrační výškoměr na segmentech, které nejčastěji používáte

► Power Edge Pro 2 (nemám zatím vyzkoušené)

Datové pole o 20 polích se zónami a výkonem W'bal a CALCULATED, když je PowerMeter není k dispozici s algoritmem podobným Stravě.

VÝPOČET ENERGIE VYŽADUJE SNÍMAČ RYCHLOSTI A KADENCE NA KOLE A ZÁZNAMU ÚDAJŮ 1 SEKUNDU, SENZOR GPS A RYCHLOSTI a doporučuje se používat Galileo GPS a ruční kalibrační výškoměr na segmentech, které nejčastěji používáte

D) DOPLŇKY

HRV Widget with Glance

Widget variability srdeční frekvence s návrhy, trendy, statistikami a grafy intervalu / rytmu.

Tento widget generuje řadu metrik časové domény odvozených z připojeného snímače srdeční frekvence. Poté se zobrazí souhrnná stránka, která ukazuje, jak se váš aktuální výsledek porovnává s týdenním trendem, týdenními a měsíčními průměry. Widget používá váš věk a pohlaví k určení, kde je váš aktuální HRV porovnáván se sadou hodnot z literatury.

Více: https://mcternan.wordpress.com/hrv-analysis-widget/

Zlepšení ekonomiky běhu - https://fellrnr.com/wiki/Running_Economy
Existuje několik přístupů, které mohou zlepšit vaši ekonomiku běhu. Podrobnosti viz The Science of Running Economy .
- Hubnutí: Ztráta hmotnosti může dramaticky zlepšit vaši ekonomiku běhu, jak ukazuje Běžecká kalkulačka . (Pro ty, kteří věnují velkou pozornost, je ekonomika běhu často normalizována na váhu běžce, takže konkrétní metrika se nezlepší.)
- Kadence: Správná kadence je klíčem k efektivnímu běhu a zabránění zranění.
- Existují i ​​další aspekty běžecké formy, které mohou zlepšit ekonomiku běhu. Například šířka kroku může změnit ekonomiku chodu o 11% [3] .
- Intervalový trénink s vysokou intenzitou: Existuje několik studií, které prokázaly, že intervalový trénink s vysokou intenzitou zlepšuje ekonomiku běhu.
Bylo prokázáno, že zlepšuje aerobní kapacitu u netrénovaných a středně aktivních jedinců rychleji než průběžné mírné cvičení.  Intervalový trénink s vysokou intenzitou (HIIT) využívá opakovaná krátká období velmi intenzivního kardiovaskulárního cvičení oddělená zotavením s nižší intenzitou. Intervalový trénink s vysokou intenzitou je formou intervalového tréninku využívajícího krátké intervaly 10 sekund až 5 minut při intenzitě 90% V̇O 2 max nebo vyšší.

Efektivita je klíčovým faktorem pro zlepšení vašeho běhu a velmi dobrým způsobem, jak měřit, jak je běžec fit, zejména aerobní fitness. 
Pozorná pozornost věnovaná vaší efektivitě v průběhu několika týdnů je snadný způsob, jak měřit zlepšení vaší kondice pomocí testů v terénu.

Myšlenka ekonomiky běhu se stále více používá k pochopení výkonu
Běžecká ekonomika (RE) měří využití energie běžců při běhu na aerobní intenzitě a přispívá k tomu mnoho fyziologických a biomechanických faktorů. 
Spotřeba kyslíku (VO2) je nejpřímější metodou měření ekonomiky běhu, protože výměna plynů v těle, konkrétně kyslíku a oxidu uhličitého, úzce odráží energetický metabolismus. 
- Ti, kteří jsou schopni spotřebovat méně kyslíku při běhu danou rychlostí, mají lepší ekonomiku běhu. 
-  Bylo zjištěno, že ekonomika běhu je dobrým odhadem výkonu závodu; bylo zjištěno, že jde o silnější korelaci výkonu než maximální příjem kyslíku (VO2 max) u trénovaných běžců se stejnými hodnotami.

Mnoho běžců je také překvapeno zjištěním, že jejich výkon při běhu je výrazně vyšší než výkon při jízdě na kole. Ve skutečnosti však vyšší výkon při běhu oproti výkonu na kole není překvapivý, když si uvědomíme, že účinnost metabolismu je mnohem vyšší při běhu (přibližně 40–45 %) než u cyklistiky (zhruba 20–25 %). To znamená, že sportovci jsou při běhu schopni přeměnit stejné množství kyslíku ve více energie než při jízdě na kole. Když to vztáhneme na činnost srdce, jsme schopni vygenerovat větší výkon při stejném srdečním tepu.

Komentáře

 1. Zdravím, zkoušel jsem doplněk JMG-DTF Cycling VO2 Max, mám FR945, a čidla kadence i rychlosti (ne od garminu)(watmetr nemám) a bohužel mě to VO2 max nezobrazí. Přitom graf Energy Expenditure to zobrazuje. Mám si jen víc máknout? Respektive přenastavit tepy pro kolo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to v souhrnu pod Connect IQ. Máte tam nějaké čísla ?. Co máte za přístroj ? ty starší to neumějí.

   Vymazat
  2. Zdravím, tak napodruhé už to vyplnilo i graf vo2max, (po odebrání a opětovné přidání doplňku) Asi je potřeba během aktivity jít alespoň do oranžové zony aby to něco vygenerovalo. (minule bylo jen vyjetí v modré zone bez dat v grafu vo2max) Každopádně nastavil jsem 10minut interval "kalibrace?" Uvidíme co z toho poleze dlouhodobě za hodnoty. Momentálně jsem s Vo2max hodně pod tím co mám při běhu 39 vs 53. Díky za článek.

   Vymazat
  3. Zdravím, ono to potřebuje vždy na kalibraci nějaký čas (myslím, že tam mám taky 10min.). Taky jsem musel doplněk někdy odinstalovat a znova nainstalovat, ale u mě to bylo asi spíše tím, že tam těch doplňků mám více a už toho bylo asi v přístroji hodně :). Jinak jak jsem zkoušel různé podobné doplňky, každý má trochu jiné nastavení. To by mělo být co nejpřesnější, jinak se výsledky podobných doplňků mohou lišit.

   Vymazat

Okomentovat