Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN CONNECT: ZOBRAZENÍ AKTIVITY V ČÍSLECH A GRAFECH

Zde jsou Datové pole, které zaznamenané údaje z přístrojů Garmin přenášejí do souboru FIT. V Connect pak po synchronizaci můžete vidět u aktivity jak číselné vyjádření tak grafické zobrazení vašeho výkonu, které tato datové pole nabízí.
  Články - Garmin
#návody #funkce #trénink #aplikace #Connect/Connect IQ #bezpečnost/zdraví #Garmin Edge #recenze

Některé datové pole poskytují různé vyjádření vašeho výkonu, ať už v číslech nebo grafech, podle kterého si můžete porovnávat nejen vaše aktivity. 
(Některé datové pole jsem zkoušel ještě u starších hodinek, takže se některé hodnoty zde neobjevují).
Příklady:
U běhu: Počet kroků, ekonomika běhu, Running Index,  Running Power in Watt, ml/min/kg - VO2 Max, Cardio Drift, Running Performance Index.
U cyklistiky: Watts - Avg. Power, Watts - FTP Power, Watts - NP Power, L/min - VO2 Max, Training Effect, Normalize Power, ml/min/kg - Session VO2 Max.

Pro co nejpřesnější výpočet, je třeba zadat správné údaje v nastavení.

Webový Connect zobrazí více dat než aplikace Connect, která zmenší velikost grafu, aby ušetřila paměť.
                
RYCHLÝ PŘEHLED
A) BĚH
    1) Dozen Run
    2) Running Index
    3) 80/20 Run Zones
    4) CRTDataFields (také turistika, kolo (bez kroků a pater))
    5) Heart Rate Stress Score (HRRS)
    6) Heart Rate Index Calculator (také pro cyklistiku)
    7) Combo Running Power 
    8) Running Power
    9) Energy Expenditure 
  10) Efficiency BpKM (
  11) Cardio Drift (také pro cyklistiku)
  12) Running Power Estimator 
  13) JMG-DTF Running VO2 Max
  14) OneRunData
  15) Rolands Data
  16) Peter's (Race) Pacer (pro běh, kolo, turistiku)
  17) Power Run Wind
  18) Power Run Hike Ski Pro LDR (pro běh, turistika, lyžování)
  19) PerformanceX

B) TURISTIKA / CHŮZE
    1) Dozen Walk
    2) Walker
Pro turistiku je možné takou použít datové pole, uváděné u běhu. 
   4) CRTDataFields
 16) Peter's (Race) Pacer
 18) Power Run Hike Ski Pro LDR

C) CYKLISTIKA 
   1) Power Edge Field
   2) Dozen Cycle 
   3) JMG-DTF Cycling VO2 Max
   4) 80/20 Bike Zones
   5) My Bike Radar Traffic
Pro cyklistiku je možné takou použít datové pole, uváděné u běhu. 
   4) CRTDataFields 
   11) Cardio Drift
   6) Heart Rate Index Calculator
   16) Peter's (Race) Pacer
   12) Running Power Estimator

D) OSTATNÍ
   1) HRV Widget with Glance
   2) Heart Monitor+HRV

▬ A) BĚH

► 1) Dozen Run


Dozen Run používá čtyři výpočty ekonomiky běhu (RE) a grafy pro monitorování ekonomiky běhu, přitom každá je vypočítána odlišně a může tak poskytnout informace pro lepší techniku běhu.

Datové pole na hodinkách
Vyšší hodnoty jsou známkou lepší kondice. Jedna hodnota může stoupat, ale druhá může zůstat stejná nebo nižší.
> Čísla:
           Steps - Total Steps (Celkem kroků)
           Average Running Economy(are) (Průměrná ekonomika běhu) 
           RunningEconomy - Avg Training Peaks RE (Ekonomika běhu)
           RunningEconomy - Xuxumatu RE (Ekonomika běhu)
> Grafy:
 Momentální výdaje na energii (Momentary Energy Expenditure) 
Založené od vaší srdeční frekvence (nezobrazuje se v shrnutí)
Zobrazuje spotřebu energie, okamžité měřítko rychlosti spalování kalorií. Hodnoty jsou v kcal za hodinu. Datové pole vyžaduje také měřič srdeční frekvence, protože je založené od vaší srdeční frekvence.
 Relativní ekonomika běhu (Relative Running Economy) 
Měří vaši relativní ekonomiku běhu, což je hodnota založená na tom, kolik úderů srdce je potřeba k překonání určité vzdálenosti. Představuje, jak daleko a jak rychle můžete běžet na dané množství energie, tj. Jak efektivně běžíte.
 Training Peaks RE 
Training Peaks vypočítá efektivitu vydělením rychlosti běhu srdeční frekvencí potřebnou k dosažení této rychlosti. (Obvykle se v analýze po spuštění ukáže, že je rychlejší než vaše průměrné tempo běhu).
▬ Fellrnr.com RE (žlutý graf)

► 2) Running Index


Toto datové pole vypočítá váš běžecký index na základě vaší srdeční frekvence a údajů a tempu shromážděných pomocí zařízení Garmin.  Pro výpočet běžeckého indexu je třeba v nastavení zadat maximální srdeční frekvenci.
Běžecký index ukazuje, jak efektivně běžíte, čím vyšší hodnota, tím lepší je váš běžecký výkon.
Následující odkaz vám pomůže odhadnout vaše nejlepší běžecké tempo pro danou vzdálenost pomocí Running Index: www.polar.com/en/smart_coaching/features/running_index/chart
Čísla:
Running Index
min/km - Pace (Tempo)
min/km - Pace (adjusted)
m - Equivalent Distance (Gradient)
m - Equivalent Distance (Wind)
m - Elevation gain (Výškový zisk)
Estimated race time (10 km) (Odhadovaný čas závodu)
W - Running Power in Watt
> Grafy:
Během prvních pěti minut se nezobrazí žádná hodnota, protože výsledek není spolehlivý. Po uplynutí této doby se index zobrazí a průběžně se aktualizuje. 
▬ Running Index 
Odhaduje se na základě vaší rychlosti, sklonu a odporu vzduchu. Ujistěte se, že jste správně v nastavení nastavili vaši váhu .
 Running Power in Watt
Podobný výpočet jako Combo Running Power (od Garmin) a Momentální výdaje na energii (od Dozen Run).
▬ Cardiac Grift in % 
Počítá se jako poměr průměrné tepové frekvence, průměrného stoupání a tempa v daném čase.
Hodnoty mohou být i záporné

► 3) 80/20 Run Zones / 80/20 Bike Zones

Datové pole poskytuje vizuální zpětnou vazbu sportovci, aby získal stručné informace o tréninkové zóně, ve které aktuálně běží. To pomáhá efektivněji plánovat a trénovat a nemusíte si hrát s přednastavenými tréninkovými zónami hodinek. Zóny jsou označeny tak, jak je specifikováno ve výcvikovém systému „80/20“ pomocí „Z1“, „Z2“, „ZX“, „Z3“, „Z4“, „ZY“ a „Z5“
U zobrazené metriky intenzity si můžete vybrat z tepové frekvence, tempa nebo měřiče výkonu.
Čísla:
           min - Time at low heart rate (Čas v nízké srdeční frekvenci)
           min - Time at high heart rate (Čas ve vysoké srdeční frekvenci)
           min - Time at low pace (Čas při nízkém tempu)
           min - Time at high pace (Čas ve vysokém tempu)
> Grafy:
  Heart rate training zone (Tréninková zóna srdeční frekvence)
▬ Pace training zone (tréninková zóna tempa)

► 4) CRTDataFields


Jednoduché datové pole, které zaznamenává Min. SF, kroky, výdaje na energii, teplotu, SeaLevelPressure (tlak při hladině moře), tréninkový efekt, vystoupané patra a vybití baterie při aktivitě.

Během aktivity datové pole zobrazuje pouze Min. SF, aktuální procento baterie. Pokud jsou všechny deaktivovány, zobrazí se pouze zpráva „Záznam dat...“.
Další metriky a grafy lze vidět na Garmin Connect po synchronizaci aktivity.
Čísla:
            bpm - min.HR (tepy za minutu - minimální srdeční frekvence)
            %/hour - Battery Drain (vybití baterie)
            Steps (Kroky)
            Floors Climbed (vystoupané poschodí)
> Grafy:
▬ EExp
 Steps (počet kroků)
 Baterry percentage (kolik ubylo baterie za aktivitu)
 Training Effect (podobné jak Normalizer Power a Estimated FTP)
 Floors Climbed (vystoupané poschodí)

► 5) Heart Rate Stress Score (HRRS)


- Datové pole vypočítá vaši tréninkovou zátěž na základě vaší srdeční aktivity
- Závisí na délce a intenzitě cvičení. 
- HRSS je založen na rovnici exponenciálního měřítka.
Podle Stravistix je HRSS přesnější než Training Impulse TRIMP

Pro výpočet HRSS je třeba v nastavení zadat následující uživatelské hodnoty:
• Klidová tepová frekvence
• Maximální srdeční frekvence
• Laktátová prahová srdeční frekvence (LTHR).
Pokud neznáte svůj LTHR, přibližná hodnota pro LTHR je 85 - 90% maximálního HR.
> Grafy:
 HRSS per Hour je založen na srdeční frekvenci, čím větší zatížení, tím jsou hodnoty HRSS per Hour větší
▬ Graf HRSS má vyšší hodnoty čím je delší běh

► 6) Heart Rate Index Calculator

(ještě nevyzkoušené)


Kalkulačka rychlosti srdce za dané (průměrné) časové rozpětí. Index odráží běžecký výkon nezávislý na tempu; kde pokles znamená zvýšení výkonu. Volitelně lze do rovnice indexu zahrnout další úsilí ve stoupání, aby se vyrovnalo snížení tempa nebo při běhu z kopce.

> Graf:
 Heart Rate Index

► 7) Combo Running Power (Garmin)


Tato aplikace zobrazuje aktuální výkon, výkon kola, výkon posledního kola a průměrný výkon.
Na jedné obrazovce se nachází 4 datová pole.. 
Tempo a dokonce i srdeční frekvence nejsou vždy nejlepším vyjádřením skutečné zátěže cvičení během vašeho běhu.

Uvažováním o faktorech, jako je tempo, vertikální oscilace, sklon a dokonce i místní povětrnostní podmínky, určuje aplikace Running Power množství energie, kterou při běhu používáte. Když víte, kolik energie z minuty na minutu vynakládáte, lépe zvládnete tempo.
Čísla:
            W - Avg Running Power
            Wind (1: Enabled, 0: Disabled)
> Graf:
▬ Running Power

► 8) Running Power (Garmin)


Zobrazuje aktuální běžící výkon.
Hodnotu výkonu si můžete zobrazit na hodinkách, nebo se po skončení aktivity podívat na graf v Connect.

Tato aplikace zobrazuje aktuální provozní výkon měřený ve wattech. Pokud s tréninkem s běžeckou silou začínáte, zkuste nejprve tento.

Po celá léta elitní cyklisté používali údaje o výkonu jako nejspolehlivější způsob, jak měřit skutečnou zátěž svých jízd. Nyní mohou běžci trénovat také se silou. Aplikace Running Power, vyvinuté laboratořemi Garmin, vám umožní využívat metriky shromážděné vašimi kompatibilními zařízeními Garmin, abyste mohli vypočítat a zobrazit svůj běh v reálném čase.

Věděli jste, že tempo a dokonce i srdeční frekvence nejsou vždy nejlepším vyjádřením skutečné zátěže cvičení během vašeho běhu? Uvažováním o faktorech, jako je tempo, vertikální oscilace, sklon a dokonce i místní povětrnostní podmínky, určuje aplikace Running Power množství energie, kterou aplikujete při běhu. Když víte, kolik energie z minuty na minutu vynakládáte, lépe zvládnete tempo.
Čísla:
            W - Avg Running Power
            Wind (1: Enabled, 0: Disabled)
> Graf:
Running Power

► 9) Energy Expenditure

(aktuální energetický výdej)

Jednoduché datové pole, které zobrazuje spotřebu energie, okamžité měřítko rychlosti spalování kalorií. Hodnoty jsou v kcal za hodinu.
> Graf:
▬ Momentary Energy Expenditure

► 10) Efficiency BpKM - Efektivita


Datové pole vypočítává průměrnou běžeckou efektivitu pro posledních 10 vteřin uživatelova pohybu. Měřená hodnota je BpKM (tepy na kilometr). Tato jednotka vzešla z několika diskusí na běžeckých fórech a právě v návaznosti na tyto diskuse autor zkusil vytvořit i příslušné datové pole pro zařízení Garmin. Je možno použít i pro cyklistiku.
> Graf:
Efektivita (Efficiency)
Vyšší rychlost / tempo společně s nižší tepovou frekvencí znamená nižší hodnotu BpKM a právě nižší hodnota značí lepší efektivitu.

► 11) Cardio Drift


Kalkulačka poměru rychlosti a srdečního tepu (PaHR) - Vaší kardiovaskulární kondice a dehydratace téměř v reálném čase.
Tato aplikace je určena pro dlouhé vytrvalostní tréninky .Aplikace v tomto datovém poli vypočítává kardiovaskulární pohyb jako procentuální změnu poměru rychlosti a srdečního tepu (PaHR-%) v první a druhé polovině tréninku a v současné době. Hodnota datového pole se aktualizuje jednou za minutu a výpočty se provádějí pouze při zapnutém časovači. Takže toto je téměř okamžitá kalkulačka poměru rychlosti a srdečního tepu (PaHR) - Vaší kardiovaskulární kondice a dehydratace.

V datovém poli jsou zobrazeny pouze hodnoty PaHR-% mezi -10 a +20, protože jsou nejdůležitější a usnadňují čtení. Barva grafu je modrá, pokud je nejnovější hodnota menší nebo rovna +5, a červená nad ní. 

V Connect můžete vidět historii těchto hodnot a jejich změnu během tréninku. Každá hodnota se počítá pro první a druhou polovinu trvání tréninku. Na začátku tréninku, jako je zahřívání, je normálně vidět velké kolísání hodnot, což je normální projev fyziologické kardiovaskulární reakce. Poté ale s časem začnete vidět nějaký posunu hodnot vzhůru, zejména u aktivit s konstantním tempem.
> Graf:
Cardio Drif 

► 12) Running Power Estimator


Odhad běžeckého výkonu ve wattech, využívající tempo a sklon trasy na základě Manetti et. al.
Čísla:
           Watt - Average Running Power
           Watt - Max Running Power
> Grafy:
Running Power Estimator
Sklon trasy (Gradient)
Running Power Estimator nabízí skoro stejné výsledky jako Running Power in Watt (od Running Index - č2)
Datové pole, které vypočítává v reálném čase vaše VO2 a VO2 max. během běhu. (Podobné, jednodušší zde...)

Můžete si vybrat mezi 7 úrovněmi obnovovacího času: od 1 do 6 minut nebo v reálném čase.

Během prvních 5 minut je VO2 kalibrována kvůli lepší spolehlivosti. Po skončení kalibračního období se v obdélníku zobrazí, zda je aktuální hodnota VO2 větší (zelená) nebo nižší (červená). K dispozici je také možnost spustit test Cooper.


Čísla:
             ml/min/kg - VO2 Max
                  ml/min/kg - VO2 Mean (průměrný VO2)
             bpm - Cardio Drift
> Graf:
VO2
Na základě RPI
RPI (Running Performance Index) je vzorec založený na tempu, srdeční frekvenci a vzdálenosti, který se automaticky počítá s průběhem běhu. První hodnoty se zobrazí po 5-10 minutách
RPI - Běžecký index výkonu. Vzorec založený na tempu, srdeční frekvenci a vzdálenosti, který se automaticky počítá během běhu. První hodnoty se zobrazí po 10 minutách aktivity. Hodnoty by se na konci běhu měly pohybovat mezi 30–70 a jsou velmi dobrým indikátorem pro srovnání výkonu mezi různými běhy. 
> Graf:
 ▬ Graf ukazující RPI během celého běhu.

► 15) Rolands Data

Datové pole zobrazuje 12 sek. průměr
Málo konfigurovatelné pole (jen rychlost/tempo, tepy/% z max TP, RPI...)

U aktivity si můžete zobrazit RPI - index výkonu běhu. Je to vzorec založený na tempu, srdeční frekvence a vzdálenosti, která se automaticky vypočítává při běhu. První hodnoty se zobrazí po 10 minutách spuštění (viz graf, ze začátku se zobrazuje rovná čára). Hodnoty by měly být mezi 30-70 na konci běhu a jsou velmi dobrým indikátorem pro porovnání výkonu mezi různými běhy. 
> Graf:
RPI (
RPI v průběhu celého běhu (graf PC/mobil)

► 16) Peter's (Race) Pacer

Datové pole je vhodné pro běh, kolo, turistiku.
Graf ukazuje jak si vedete oproti  plánu.

Černé pozadí má aplikace, bílé pozadí pak datové pole

Před zahájením aktivity se zobrazí úvodní obrazovka s údaji, na které se zobrazí následující data
- Aktuální srdeční frekvence (indikace + zóny)
- Konfigurovaný souhrn (můžete upravit v Garmin Express nebo v aplikaci Garmin Connect pro Android). Zde mám nastavené tempo 6:00 min/km, vzdálenost 10 km)
- Zbývající procento baterie
- Indikátor síly signálu GPS+ Lze nastavit vzdálenost a tempo běhu
+ Konfigurovatelné pole
+ Barevně odlišené zóny tepové frekvence a kadence
+ Funkce Ahead vám ukáže jak si stojíte oproti plánovanému tempu
- Chybí víc nastavení v dolních polích, např. průměrné tempo

Vysvětlivky
- Vybrané tempo / rychlost: Pokud běžíte závod 10 km a chcete dorazit za 1 hodinu (prům. tempo = 6:00 min / km) a momentálně jste na 7 km v čase 41:30 hod., znamená to, že máte 30 vteřin náskok, pak výborné tempo Vám ukáže hodnotu 6:10 (min / km) 
- Čas dopředu / dozadu (AHEAD): ukazuje jak si vedete oproti nastavenému tempu (např. na 6:00)

Zde mám plán 6:00 minut na kilometr a graf mi ukazuje jak jsem si vedl oproti plánu. Na začátku to bylo do kopce tak jsem mírně ztrácel, nazpátek pak z kopce a můj náskok tak oproti plánu narůstat.
> Graf:
Ahead Time (Čas dopředu / dozadu oproti plánu)

► 17) Power Run Wind

Jedná se o výpočet výkonu, když není přítomen měřič výkonu s algoritmem podobným Stravě.

Datové pole založené na zónách pro běh, chůzi, turistiku s odhadovaným výpočtem výkonu s 20 proměnným algoritmem, pomocí GPS, kadence a snímače rychlosti, rychlosti větru a hustoty vzduchu, terénu koeficienty odporu vzduchu a odporu vzduchu, testovanou pomocí Garmin Vector, kompatibilní s Training Peaks a Golden Cheetah.

► 18) Power Run Hike Ski Pro LDR

(Běh, turistika, lyžování)
Zónové datové pole pro běh, treking, pěší turistiku a XC sky (je nutné nastavit zadat). Multifunkční pole založené na zónách pro specialisty na stoupání a časovky, výkonnostní a závodní cyklisty, s odhadem výkonu s algoritmem 20 proměnných podobně jako ve Stravě, pomocí GPS, snímače kadence a rychlosti, rychlosti větru a hustoty vzduchu, valivého odporu a koeficientů odporu vzduchu, když není přítomen měřič výkonu, s chybou 10 % testováno s Garmin Vector, kompatibilní se Stravou, WKO5, Training Peaks a Golden Cheetah

► 19) PerformanceX

PerformanceX je datové pole, které shromažďuje několik metrik, můžete si vybrat 3 z nich, které se mají zobrazovat během tréninku.
POZNÁMKA: Vzhledem k povaze VĚTŠINY těchto metrik jsou výsledky nejspolehlivější při aerobním tempu! Některé nemusí být vhodné pro HIIT!
Některé metriky potřebují určitý čas, než budou výsledky spolehlivé. Výpočty začínají nejdříve po 10 minutách.
Grafy:

▬ B) TURISTIKA / CHŮZE

► 1) Dozen Walk


Dozen Walk je datového pole pro chůzi a turistiku. Ukazuje rychlost/tempo, celkový počet kroků aktivity.

Čísla:
             Steps - Steps Total (počet kroků) 
> Graf:
Momentary Energy Expenditure (aktuální energetický výdej)

► 2) Walker


Najdete zde údaje pro příležitostnou chůzi, jako je počet kroků, vzdálenost, tempo a spálení kalorií, než o pěší turistiku, kde jsou důležitější věci, stoupání a nadmořská výška.

Čísla:
            Steps - Steps  
            Steps - Avg. Steps
            Steps - Avg. Steps/Hour
     
> Grafy:
            Steps / KM
            Steps / Hour
▬ Steps / Hour (Kroky / Hodina)
▬  Steps / KM (Kroky / Km)

▬ C) CYKLISTIKA

► 1) Power Edge Field / Verze pro 2 kola

Datové pole o 20 polích se zónami a výkonem W'bal a CALCULATED, když PowerMeter není k dispozici s algoritmem podobným Stravě.

VÝPOČET ENERGIE VYŽADUJE SNÍMAČ RYCHLOSTI A KADENCE NA KOLE A ZÁZNAMU ÚDAJŮ 1 SEKUNDU, SENZOR GPS A RYCHLOSTI a doporučuje se používat Galileo GPS a ruční kalibrační výškoměr na segmentech, které nejčastěji používáte.
Čísla:
           Watts - Avg. Power
           Watts - FTP Power
           Watts - Max. Power
           Watts - NP Power
           FTP Time 
           L/min - VO2 Max   
 > Grafy:      
 ▬ A Power
▬   C Power

Dozen Cycle používá také čtyři výpočty u jízdy na kole.
> Čísla:
Avg. Watts - Average Power
Watts - Max Power
Watts - Max FTP
Normalize Power

> Grafy
▬ Training Effect
▬ % Grade - procento stoupání
▬ Normalize Power (NP) - Metoda průměrování výkonu, měřená ve wattech.NP představuje fyziologické náklady na jízdu nebo segment jízdy, pokud tento výkon měl byl konstantní.
▬ Estimated FTP (Odhadovaná FTP) FTP můžete odhadnout podle své nejlepší nedávné 20minutové hodnoty výkonu (buď z vyhrazeného 20minutového testu nebo dostatečně tvrdého 20 minutového úsilí ze závodu nebo tréninku).
Vaše skóre FTP se vypočítá z 95% průměrného výkonu během 20minutového testu.


Porovnání procenta stoupání s výškovým profilem

► 3) JMG-DTF Cycling VO2 Max

Datové pole, které v reálném čase počítá vaše VO2 a VO2 max

Můžete se rozhodnout vypočítat VO2 max pomocí dvou různých vzorců:
- Tepová frekvence
- Výkon (potřebujete snímač výkonu na kole)

- Hmotnost a klidová srdeční frekvence se automaticky načtou z vašeho uživatelského profilu. Pokud tato data neexistují, musíte je zadat ručně v nastavení aplikace.
- Maximální hodnota VO2 je uložena v nastavení aplikace pro další relaci a zůstane zobrazena prvních 20 minut, než bude aktualizována novou.


> Čísla:
ml/min/kg - Session VO2 Max.
ml/min/kg - Smoothed VO2 Max.

> Grafy:
▬ VO2

▬ Energy Expendture (Energetický výdej)

► 4) 80/20 Bike Zones

Datové pole poskytuje vizuální zpětnou vazbu sportovci, aby získal stručné informace o tréninkové zóně, ve které se aktuálně pohybuje. To pomáhá efektivněji plánovat a trénovat a nemusíte si hrát s přednastavenými tréninkovými zónami hodinek. Zóny jsou označeny tak, jak je specifikováno ve výcvikovém systému „80/20“ pomocí „Z1“, „Z2“, „ZX“, „Z3“, „Z4“, „ZY“ a „Z5“
U zobrazené metriky intenzity si můžete vybrat z tepové frekvence, tempa nebo měřiče výkonu.
Čísla:
           min - Time at low heart rate (Čas v nízké srdeční frekvenci)
           min - Time at high heart rate (Čas ve vysoké srdeční frekvenci)
> Graf:

► 5) My Bike Radar Traffic

Pokud vlastníte radar Varia, můžete si stáhnout Connect IQ datové pole My Bike Radar Traffic, kde najdete zde tyto údaje:
VC - počet vozidel, které vás předjelo.
Lap - počet vozidel, které vás předjely v aktuálním kole
Rel - relativní rychlost vozidla (rychlost vozidla minus rychlost cyklisty).
Abs - absolutní rychlost vozidla.
Tyto údaje si můžete zobrazit jak na celé obrazovce, tak v jednotlivém datovém poli.
V Connect  můžete vidět tento graf s údaji z datového pole Bike Traffic.
Najdete zde počet aut, které vás předjelo, jak počet aut narůstal, graf rozdílové rychlosti a jejich 
jejich absolutní (relativní rychlost).
Rychlost vozidla
Rychlost přiblížení
Počet vozidel

► 6) Power Bike Wind

(nemám zatím vyzkoušené)
Jedná se o výpočet výkonu, když není přítomen měřič výkonu s algoritmem podobným Stravě.

VÝPOČET ENERGIE VYŽADUJE SNÍMAČ RYCHLOSTI A KADENCE NA KOLE A ZÁZNAMU ÚDAJŮ 1 SEKUNDU, SENZOR GPS A RYCHLOSTI a doporučuje se používat Galileo GPS a ruční kalibrační výškoměr na segmentech, které nejčastěji používáte

► 7) Power Edge Pro 2

(nemám zatím vyzkoušené)
Datové pole o 20 polích se zónami a výkonem W'bal a CALCULATED, když je PowerMeter není k dispozici s algoritmem podobným Stravě.
VÝPOČET ENERGIE VYŽADUJE SNÍMAČ RYCHLOSTI A KADENCE NA KOLE A ZÁZNAMU ÚDAJŮ 1 SEKUNDU, SENZOR GPS A RYCHLOSTI a doporučuje se používat Galileo GPS a ruční kalibrační výškoměr na segmentech, které nejčastěji používáte

▬ D) OSTATNÍ

1) HRV Widget with Glance

Widget variability srdeční frekvence s návrhy, trendy, statistikami a grafy intervalu / rytmu.

Tento widget generuje řadu metrik časové domény odvozených z připojeného snímače srdeční frekvence. Poté se zobrazí souhrnná stránka, která ukazuje, jak se váš aktuální výsledek porovnává s týdenním trendem, týdenními a měsíčními průměry. Widget používá váš věk a pohlaví k určení, kde je váš aktuální HRV porovnáván se sadou hodnot z literatury.

Více: https://mcternan.wordpress.com/hrv-analysis-widget/
Aplikace Heart Monitor+HRV je určena ke kontrole HRV před tréninkem nebo ke každodennímu sledování Heart+HRV. Při provádění testu pomocí optického snímače hodinek bude mít pohyb vliv na přesnost, zůstaňte v klidu.

Datové pole Heart Monitor je určeno k použití během aktivity a umožňuje uživatelům zobrazit nefiltrované údaje o srdci. Datové pole Monitor srdce přidejte do, jakékoliv vestavěné aplikace Garmin jako jednu datovou obrazovku. Datové pole funguje pouze s ANT+ HRM. 
V nastavení snímače zařízení MUSÍ být HRM nastaven na OFF. (Nastavení snímače se nachází v HLAVNÍ NABÍDCE > NASTAVENÍ > SNÍMAČE).

2) Heart Monitor+HRV

Pro více informací je třeba mít placenou verzi.

Denním sledováním HRV získáte hodně užitečných dat, jak pro trénink (v jakém stavu je vaše tělo, např. únava před tréninkem) nebo zdravý životní styl. 

Pomocí aplikace HeartMonitor+HRV sledujte hodnoty "průměrné skóre HRV" a "HRV +/-".  Např. si můžete vytvořit jednoduchou tabulku pro zaznamenávání denní HRV a HRV +/-

IQ GRAFY:
R-R HeartRate - Aktuální srdeční frekvence v tepech (impulsech) za minutu R-R křivky (tato hodnota kolísá). (Aplikace i datové pole).
Raw Chest HRM Heart Rate (hrudní surová HRM tepová frevence)  Hrudní surová HRM tepová frekvence z monitoru srdeční frekvence (kopíruje srdeční tep).
Tepová frekvence z hrudního měřiče tepové frekvence (HRM) se bude lišit od R-R a optického HR, pokud je k dispozici optický HR. (Aplikace i datové pole).
R-R interval Time (časový interval R-R (msec)) Doba mezi jednotlivými pulzy srdečního rytmu, která se měří v milisekundách (ms). (Aplikace i datové pole).
Zobrazí se všechny rušivé vlivy srdečního rytmu založené na čase.
HRV – Aktuální údaje o HRV (variabilitě srdečního tepu) během vaší aktivity.
V datovém poli během aktivity může sklon grafu naznačovat zotavení. Kladný nebo plochý graf znamená zotavení. Záporný sklon značí nedostatečné zotavení. (Aplikace i datové pole).
Location of Abnormality (Místo abnormality) - Jedná se o značku polohy v grafech, která pomáhá označit místa srdečních tepů, které byly větší (nebo menší) než práh abnormálního srdečního tepu. (Aplikace i datové pole).
rMSSD - Základní střední kvadratická hodnota po sobě jdoucích rozdílů intervalů R-R (intervaly mezi jednotlivými údery). (Aplikace i datové pole).
SDNN - Standartní odchylka intervalů NN (R-R).
Standardní odchylka normálních a obvyklých intervalů R-R. NN intervaly odstraňuje případné rušivé vlivy srdečního rytmu. (Aplikace)

Webový Connect zobrazí více dat než aplikace Connect, která zmenší velikost grafu, aby ušetřila paměť.
IQ ÚDAJE
Double Beats - dvojité tepy.
Skipped Beats - přeskočené tepy.
HRV - Variabilita srdeční frekvence na základě RR/IBI. 
(Aplikace i datové pole).
pNN50 - Procento po sobě jdoucích RR intervalů, které se liší o více než 50 ms. (Aplikace)
pNN20 - Procento po sobě jdoucích RR intervalů, které se liší o více než 20 ms. (Aplikace)
Average rMSSD - Průměrná základní střední kvadratická hodnota po sobě jdoucích rozdílů intervalů R-R intervaly.
Average SDNN - Průměrná standartní odchylka intervalů NN (R-R).
HRV Difference from Average - Rozdíl od průměrné HRV.
Cumulative HRM Operating Time - Kumulativní provozní doba. (Aplikace)
HRV History Plot - Historie vykreslování HRV.
Příklad:
Níže jsou uvedeny rozdíly mezi optickým měřením (šedá barva), hrudním měřičem tepové frekvence (žlutá barva) a měřením tepové frekvence R-R.  
R-R zobrazuje všechny artefakty srdeční frekvence, zatímco ostatní zobrazují vyhlazenou srdeční frekvenci, optická je vyhlazená (zprůměrovaná) a vynechává rychlé změny srdeční frekvence.
rrHr: RR srdeční frekvence
ibi_Hr: IBI srdeční frekvence
xHr: 
srdeční tepy a rytmy
int(ms): doba intervalu mezi jednotlivými tepy v msec
HRV+/-: Rozdíl hodnoty HRV oproti vaší průměrné hodnotě

► Zatímco srdeční frekvence se zaměřuje na průměrný počet tepů za minutu, variabilita srdeční frekvence (HRV) měří konkrétní změny v čase (neboli variabilitu) mezi po sobě jdoucími údery srdce. 

► HRV (Variabilita srdečního tepu) je jednoduše měřítkem časové odchylky mezi jednotlivými údery srdce v milisekundách. Toto kolísání je řízeno nervovým systémem.

Kromě dýchání je HRV akutně ovlivněna např. cvičením, hormonálními reakcemi, metabolickými procesy, kognitivními procesy, stresem a rekonvalescencí.

Náhlé změny těchto dvou hodnot jsou známkou stresu vašeho ANS (autonomní nervový systém). Tento stres může být způsoben náročným tréninkem, každodenním stresem, stravou, blížící se nemocí/onemocněním.

Normální, zdravé srdce netiká rovnoměrně jako metronom, ale místo toho při pohledu na milisekundy mezi srdečními tepy dochází k neustálým změnám. Obecně si této variace nejsme plně vědomi; není to totéž jako tepová frekvence (údery za minutu), která se zvyšuje a snižuje, jak se věnujeme každodenní práci.
Zdroj: https://www.firstbeat.com/

► Nejlepší je měřit HRV vždy ve stejnou dobunejlépe hned ráno po probuzení. Dýchejte normálně a nesnažte se nijak dech ovlivnit, uklidnit či zpomalit.

- Krátkodobé snížení HRV, např.:
Stres, špatný spánek, alkohol, nemoc...
- Dlouhodobé snížení HRV, např.:
Stáří, chronické změny, nedostatek pohybu, nezdravé prostředí...
Krátkodobé zvýšení HRV, např.:
Kvalitnější strava a spánek, meditace, otužování...
Dlouhodobé zvýšení HRV, např.:
Aerobní cvičení, správný trénink, životní styl...

► Obecně platí:
Vyšší HRV (neboli větší variabilita mezi jednotlivými údery srdce)
V normální, zdravé situaci by se HRV měla zvýšit během relaxačních aktivit , například meditace nebo spánku, kdy by měl dominovat parasympatický nervový systém.  Vyšší HRV znamená, že tělo má silnou schopnost tolerovat stres nebo se silně zotavuje z předchozího nahromaděného stresu.

Nízká HRV (nebo menší variabilita srdečních tepů)
Na druhou stranu HRV přirozeně klesá když je tělo je vystaveno stresu z cvičení, psychických událostí nebo jiných vnitřních či vnějších stresorů. 

HRV je tedy typicky vyšší, když srdce bije pomalu, a nižší, když srdce začne bít rychleji, například při stresu nebo cvičení.

► Skóre HRV je založeno na RMSSD a představuje kvalitu vašeho autonomního nervového systému (konkrétně parasympatiku) v daném okamžiku. 
(Parasympatické nervy: Vegetativní (autonomní) nervstvo, jehož funkce nepodléhá naší vůli).
RMSSD má silnou oporu ve výzkumu a je považován za nejvhodnější a nejpřesnější měřítko krátkodobé aktivity autonomního (vegetativního) nervového systému.

Normální hodnoty RMSSD jsou 20-50ms, čím vyšší hodnota, tím vyšší je aktivita parasympatické regulace", uvádí některé odborné práce.
 Tyto hodnoty nelze brát jako universální měřítko pro každého jedince, uvádí se, že hodnoty trénovaných jedinců mohou být vyšší. V případě, že jste unavení, ve stresu nebo přichází nemoc, autonomní nervový systém na to reaguje a hodnota RMSSD se od svého obvyklého průměru odchyluje. 
Důležité je uvědomit si slovo průměr - nejprve je tedy nutné provést několik měření abychom získaly průměrné hodnoty u vlastní osoby, následně lze s odchylkami od průměru pracovat.

- Sympatická větev aktivuje produkci stresového hormonu a zvyšuje rychlost a sílu srdečních kontrakcí (srdeční výdej) a snižuje HRV, která je potřebná při cvičení a psychicky či fyzicky zátěžových situacích. 
Tato část např. připravuje tělo na akutní stres nebo fyzickou aktivitu zvýšením srdeční frekvence a zesílením síly kontrakcí srdečního svalu, zvýšením přísunu krve do srdce a aktivních svalů, zrychlením metabolismu,
- Parasympatická strana je charakterizována jako odpočinkový a trávicí systém, který umožňuje tělu vypnout a zotavit se „jakmile boj skončí“. 
Tato část je současně součástí periferního nervového systému (PNS) a kontroluje základní funkce, jako jsou trávení, močení, sekrece žláz a úspora energie. Její činnost redukuje či snižuje, na rozdíl od části sympatické, srdeční frekvenci, stahuje koronární artérie a plicní tkáně.

Parasympatická větev oproti Sympatické naopak zpomaluje srdeční frekvenci a zvyšuje HRV, aby obnovila homeostázu po odeznění stresu. Tato přirozená souhra mezi těmito dvěma systémy umožňuje srdci rychle reagovat na různé situace a potřeby.

Zdroje
- hwww.firstbeat.com/en/blog/what-is-heart-rate-variability-hrv


╬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ↨ 

Zlepšení ekonomiky běhu - https://fellrnr.com/wiki/Running_Economy
Existuje několik přístupů, které mohou zlepšit vaši ekonomiku běhu. Podrobnosti viz The Science of Running Economy .
- Hubnutí: Ztráta hmotnosti může dramaticky zlepšit vaši ekonomiku běhu, jak ukazuje Běžecká kalkulačka . (Pro ty, kteří věnují velkou pozornost, je ekonomika běhu často normalizována na váhu běžce, takže konkrétní metrika se nezlepší.)
- Kadence: Správná kadence je klíčem k efektivnímu běhu a zabránění zranění.
- Existují i ​​další aspekty běžecké formy, které mohou zlepšit ekonomiku běhu. Například šířka kroku může změnit ekonomiku chodu o 11% [3] .
- Intervalový trénink s vysokou intenzitou: Existuje několik studií, které prokázaly, že intervalový trénink s vysokou intenzitou zlepšuje ekonomiku běhu.
Bylo prokázáno, že zlepšuje aerobní kapacitu u netrénovaných a středně aktivních jedinců rychleji než průběžné mírné cvičení.  Intervalový trénink s vysokou intenzitou (HIIT) využívá opakovaná krátká období velmi intenzivního kardiovaskulárního cvičení oddělená zotavením s nižší intenzitou. Intervalový trénink s vysokou intenzitou je formou intervalového tréninku využívajícího krátké intervaly 10 sekund až 5 minut při intenzitě 90% V̇O 2 max nebo vyšší.

Efektivita je klíčovým faktorem pro zlepšení vašeho běhu a velmi dobrým způsobem, jak měřit, jak je běžec fit, zejména aerobní fitness. 
Pozorná pozornost věnovaná vaší efektivitě v průběhu několika týdnů je snadný způsob, jak měřit zlepšení vaší kondice pomocí testů v terénu.

Myšlenka ekonomiky běhu se stále více používá k pochopení výkonu
Běžecká ekonomika (RE) měří využití energie běžců při běhu na aerobní intenzitě a přispívá k tomu mnoho fyziologických a biomechanických faktorů. 
Spotřeba kyslíku (VO2) je nejpřímější metodou měření ekonomiky běhu, protože výměna plynů v těle, konkrétně kyslíku a oxidu uhličitého, úzce odráží energetický metabolismus. 
- Ti, kteří jsou schopni spotřebovat méně kyslíku při běhu danou rychlostí, mají lepší ekonomiku běhu. 
-  Bylo zjištěno, že ekonomika běhu je dobrým odhadem výkonu závodu; bylo zjištěno, že jde o silnější korelaci výkonu než maximální příjem kyslíku (VO2 max) u trénovaných běžců se stejnými hodnotami.

Mnoho běžců je také překvapeno zjištěním, že jejich výkon při běhu je výrazně vyšší než výkon při jízdě na kole. Ve skutečnosti však vyšší výkon při běhu oproti výkonu na kole není překvapivý, když si uvědomíme, že účinnost metabolismu je mnohem vyšší při běhu (přibližně 40–45 %) než u cyklistiky (zhruba 20–25 %). To znamená, že sportovci jsou při běhu schopni přeměnit stejné množství kyslíku ve více energie než při jízdě na kole. Když to vztáhneme na činnost srdce, jsme schopni vygenerovat větší výkon při stejném srdečním tepu.


Co je HRV (Variabilita srdečního tepu) ?
HRV je jednoduše měřítkem časové odchylky mezi jednotlivými údery srdce. Toto kolísání je řízeno nervovým systémem zvaným autonomní nervový systém. Autonomní nervový systém (ANS) pracuje neustále a reguluje naši srdeční frekvenci, krevní tlak, dýchání a trávení. 
ANS se dělí na dvě složky, sympatického nervového systému - mechanismus obrany nebo strachu (bojuj nebo uteč) a parasympatický - relaxační reakce (odpočinek nebo stravování).

Náš mozek neustále zpracovává informace v hypotalamu. Hypotalamus prostřednictvím ANS vysílá do zbytku těla signály buď ke stimulaci, nebo k relaxaci různých funkcí. Reaguje nejen na špatný spánek nebo na ten náročný den, ale také na radostnou zprávu, že jste se zasnoubili, nebo na chutné zdravé jídlo, které jste měli k obědu. 
Pokud máme trvalé stresy jako nemoc, špatný spánek, nezdravá strava, nefunkční vztahy, samota nebo osamocení a nedostatek pohybu, tato rovnováha je narušena a vaše reakce bojuj nebo utíkej může přejít na vyšší stupeň.

Proč kontrolovat variabilitu srdeční frekvence?
HRV je neinvazivní způsob identifikace nerovnováhy ANS. 
Pokud je váš nervový systém v režimu "bojuj nebo uteč", jsou odchylky mezi jednotlivými údery srdce nízké. 
Pokud je váš nervový systém ve stavu většího uvolnění, je variabilita mezi jednotlivými údery vysoká. Jinými slovy, čím zdravější je ANS, tím rychleji jste schopni přepnout na jiný režim, což se projevuje větší odolností a flexibilitou.

Lidé, kteří mají vysokou HRV, mohou mít lepší kardiovaskulární kondici a být odolnější vůči stresu. HRV může také poskytnout osobní zpětnou vazbu o vašem životním stylu. Je fascinující sledovat, jak se HRV mění, když do svého života zařadíte více meditace, spánku a zejména fyzické aktivity.

Pro ty, kteří mají rádi data a čísla, to může být příjemný způsob, jak sledovat, jak váš nervový systém reaguje nejen na prostředí, ale také na vaše emoce, myšlenky a pocity.

Jak lze pomocí variability srdeční frekvence odhalit nemoc?
HRV je vhodná k odhalení nemoci (nachlazení, viry včetně koronavirové nemoci (COVID-19)), protože je citlivá na to, jak je tělo v daném okamžiku ve stresu. HRV se přímo dotýká rovnováhy mezi stresovou (bojuj nebo uteč) sympatickou a parasympatickou (odpočívej nebo regeneruj) větví nervového systému].

Nižší HRV ukazuje, že tělo je více stresované. Ačkoli byste mohli očekávat, že různé druhy stresu, např. fyzický, psychický, nutriční, působí na tělo různě, ve skutečnosti na základní úrovni ovlivňují nervový systém velmi podobně. Pokud jste tedy vystaveni psychickému nebo emocionálnímu stresu a špatně se stravujete (např. vyhledáváte jídlo pro uspokojení vašich chutí), vaše schopnost zvládat tréninkový stres je mnohem nižší.


Jednoduše řečeno, „celková zátěž“ je způsob, jak přemýšlet o veškerém stresu, se kterým se sportovci v životě setkávají, a to jak pozitivním, tak negativním. Kromě tréninku sportovce ovlivňují schopnost těla trénovat, zotavovat se a podávat další faktory, jako je spánek, strava a duševní stres. Mnoho sportovců si neuvědomuje, že faktory jako pracovní stres a cestování mohou skutečně ovlivnit jejich schopnost trénovat a podávat dobré výkony.

Komentáře

 1. Zdravím, zkoušel jsem doplněk JMG-DTF Cycling VO2 Max, mám FR945, a čidla kadence i rychlosti (ne od garminu)(watmetr nemám) a bohužel mě to VO2 max nezobrazí. Přitom graf Energy Expenditure to zobrazuje. Mám si jen víc máknout? Respektive přenastavit tepy pro kolo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to v souhrnu pod Connect IQ. Máte tam nějaké čísla ?. Co máte za přístroj ? ty starší to neumějí.

   Vymazat
  2. Zdravím, tak napodruhé už to vyplnilo i graf vo2max, (po odebrání a opětovné přidání doplňku) Asi je potřeba během aktivity jít alespoň do oranžové zony aby to něco vygenerovalo. (minule bylo jen vyjetí v modré zone bez dat v grafu vo2max) Každopádně nastavil jsem 10minut interval "kalibrace?" Uvidíme co z toho poleze dlouhodobě za hodnoty. Momentálně jsem s Vo2max hodně pod tím co mám při běhu 39 vs 53. Díky za článek.

   Vymazat
  3. Zdravím, ono to potřebuje vždy na kalibraci nějaký čas (myslím, že tam mám taky 10min.). Taky jsem musel doplněk někdy odinstalovat a znova nainstalovat, ale u mě to bylo asi spíše tím, že tam těch doplňků mám více a už toho bylo asi v přístroji hodně :). Jinak jak jsem zkoušel různé podobné doplňky, každý má trochu jiné nastavení. To by mělo být co nejpřesnější, jinak se výsledky podobných doplňků mohou lišit.

   Vymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

ITALSKÉ DOLOMITY - 3 DEN: Lanovkou na Punta Rocca (3265 m), Punta Serauta (muzeum bojů o její ledovce v 1. světové válce)

↝ Třetí den jsme si trochu odpočinuli. Využili jsme pěkného počasí a vyjeli lanovkou na hřeben Marmolady  Punta Rocca (3265 m). Panoramatická terasa nám nabídla nádherný 360° vyhled. Na mezistanici  Serauta (2950 m), jsme navštívili muzeum bojů za 1. světové války.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.