Přeskočit na hlavní obsah

STRAVA LIVE SEGMENTY NA ZAŘÍZENÍCH GARMIN

⋗ Fitness aplikace/web Strava umožňuje uživatelům sledovat a nahrávat své aktivity pomocí dat GPS. Live segmenty Strava můžete používat buď v aplikace Strava v telefonu, nebo prostřednictvím vybraných zařízení Garmin, Hammerhead, Lezyne, Mio, Polar, Wahoo a Sigma.

ČLÁNEK JE O LIVE SEGMENTECH NA ZAŘÍZENÍCH GARMIN

Live segmenty Strava oproti klasickým segmentům představují virtuální závodní tratědávají tak vám extra motivaci. 

> Poskytují Vám srovnání v reálném časem se soupeři, kteří jsou v žebříčku před vámi.
  » Nejlepší čas segmentu - muži KOM (král hory), ženy QOM (královna hory), CR (traťový rekord). Poznámka: CR je nejlepší čas na segmentu, který nemá kopcovitý charakter. Je tak určen spíše běžcům, kde většina běhá spíše rovinaté trasy.
  » Čas přítele který je aktuálně před vámi v žebříčku.
  » Váš nejlepší čas (PR).
  » Stanovený cíl (čas), kterého chcete dosáhnout.
  » Poslední váš nejlepší čas.
  » Poslední váš čas.

- Live segmenty se automaticky synchronizují do vašeho zařízení, takže nemusíte mít při aktivitě u sebe telefon.
Články - Strava  

O Live segmentech Strava vs. Garmin jsem psal již zde... (na Edge 820 Plus)
------------------------------

VE ZKRATCE:
1) Vyberete segment, který vás zajímá a na který se chcete zaměřit.
2) Segment označte hvězdičkou a ten se poté automaticky synchronizuje do vašeho zařízení.
3) U probíhající aktivity, se vám automaticky objeví obrazovka s upozorněním na blížící se segment, na kterém můžete po chvíli soutěžit a srovnávat váš čas s vašimi soupeři (KOM/QOM, přítele, PR, ...)

MENU
A) Požadavky.
B) Propojení účtů.
C) Výběr segmentů.
D) Live segmenty v Garmin Edge.
E) Live segmenty v hodinkách Garmin.
F) Vysvětlivky, vyhodnocení segmentů.
G) Podrobnosti/Možnosti Live segmentů ve vašem zařízení.
H) Přehled vašich segmentů.

A) POŽADAVKY

- Účet Garmin Connect.
- Zaplacené členství Strava.
- Synchronizovaný váš účet Garmin Connect s předplaceným účtem Strava.
-  Live segmenty jsou k dispozici pouze pro cyklistiku a běh.

Poznámka: V současné době Strava nesynchronizuje Live segmenty u sjezdových segmentů do zařízení Garmin. Systém Strava rozpoznává i sebemenší záporný stupeň a mohou se tak vyskytnout i segmenty, které zobrazují stupeň 0 % a ani ty se pak nemusí synchronizovat do vašeho zařízení.

B) PROPOJENÍ ÚČTŮ

Propojit vaše účty programů Garmin Connect a Strava můžete přes: 

> 1) Mobilní aplikaci Strava
→ Nastavení - Link Other Services (Android) nebo Applications, Services, and Devices (iOS) - Connect a device to Strava - device Garmin...

Otevřete mobilní aplikaci Strava.
1) Vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu obrazovky (úvodní obrazovka, váš profil (You),....
2) Zde v Settings (nastavení) vyberte: 
- U iOS "Applications, Services, and Devices".
Na Androidu "Link Other Services".
3) Vyberte "Connect a device to Strava".
4) Vyberte Garmin.
5) Dále postupujte podle pokynů a zadejte přihlašovací údaje k účtu Garmin Connect.

> 2) Web Strava.com
přes +Upload activity - Garmin Get Started - Connect with Garmin - Agree,...

Na počítači si otevřete webový program Strava.
1) Najeďte na ikonu znaménka plus v pravém horním rohu obrazovky a vyberte "Upload activity" (stránka Upload and Sync Your Activities).
2) Vyberte "Get started" pod logem Garmin.
Vyberte Connect with Garmin
3) Vyberte "Agree" (Souhlasím).
4) Dále postupujte podle pokynů a zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Garmin Connect.

> 3) Mobilní aplikace Connect
→ Nastavení (foto 1) - Připojené aplikace - Strava - Po propojení účtů zde povolit: Pžt (Povolit) Strava Live Segments (foto 2) (více...)

Otevřete mobilní aplikaci Connect.
1) Otevřete nabídku aplikace:
- Android: Vyberte (menu) (levý horní roh).
- iOS: Vyberte "More" (pravý dolní roh).
2) Vyberte "Nastavení".
3) Vyberte "Připojené aplikace".
4) Vyberte "Strava".
5) Postupujte podle dalších pokynů. 
6) Povolit Strava Live Segmenty.

▬ Kontrola nastavení Garmin / Strava segmentů

► Váš Garmin může být stále nastaven tak, aby místo segmentů Strava používal segmenty Garmin. Chcete-li to zkontrolovat, otevřete mobilní aplikaci Connect.
→  Trénink - Segmenty

» Pokud máte již zapnuté Strava Live Segmenty, objeví se vám obrazovka, kde máte napsané, že využíváte segmenty Strava (foto 1).
Odkaz "Spustit aplikaci Strava" vás přesměruje na aplikaci Strava, kde uvidíte všechny vaše segmenty, které jste na webu Strava označili hvězdičkou.

» Pokud zde máte ještě segmenty Garmin, můžete si přes 3 tečky vpravo vybrat Segmenty Strava nebo naopak (Foto 2).

C) VÝBĚR SEGMENTŮ 

1) Výběr segmentů.
2) Populární segmenty.
3) Nastavení Cíle segmentů.

▬ 1) VÝBĚR SEGMENTŮ 

Hvězdičkou označené segmenty (ikona hvězdičky se zbarvila oranžově), se vám automaticky uloží do vašeho zařízení.

- Pokud nějaký segment odznačíte hvězdičkou ve Stravě, zmizí z vašeho seznamu v přístroji (cca do 24 hodin). Naopak, pokud nějaký segment smažete ze zařízení, na webu Strava i nadále zůstane.

» Segmenty dříve označené hvězdičkou

Pokud jste dříve na Stravě označili segmenty hvězdičkou, vaše segmenty se vám do vašeho zařízení načetli automaticky po synchronizaci. 

» Segmenty později označené hvězdičkou

Pokud chcete později uložit další segmenty do vašeho zařízení, označte je hvězdičkou.
Tyto segmenty se vám načtou se do vašeho zařízení automaticky při příští synchronizaci.

Segmenty můžete označit (nebo zrušit) hvězdičkou téměř kdekoliv, kde je můžete zobrazit, např.: 
A) V průzkumníku segmentů.
B) U aktivity atd.

 A) V průzkumníku segmentů

    > 1) Mobilní aplikace:
→ Maps (dolní lišta) - Segments

Kliknutím na "Maps" (v dolní liště) se vám zobrazí segmenty ve vašem okolí (foto 1). V horní liště si můžete zvolit segmenty 
pro Running (běh) nebo Cycling (cyklistiku).
Kliknutím na vybraný segment, se vám otevře stránka segmentu (foto 2). Zde si můžete tento tento segment označit hvězdičkou, která se tak zbarví do oranžova (v pravém dolním rohu mapy. Číslo u hvězdičky ukazuje kolik lidí si tento segment označilo hvězdičkou).


     > 2) Web:
 Explore -  Segment Explore

Nahoře si vyberte, zda chcete segment pro Running (běh) nebo Cycling (cyklistiku). U Cycling si můžete také zvolit jakou obtížnost stoupání chcete na mapě zobrazit (lišta vpravo nahoře). U podrobnosti segmentu ho pak můžete označit hvězdičkou. 
► B) U aktivity

     > 1) Mobilní aplikace:
→ Aktivita - Results - View All Results 

Část segmentů najdete dole pod aktivitou. 
Kliknutím na "View All Results" (zobrazit všechny výsledky) se vám na další stránce zobrazí všechny segmenty proběhlé aktivity (foto 1). (Šedá hvězdička u segmentu znamená, že tento segment již máte uložený).
Kliknutím na vybraný segment, můžete na stránce segmentu (foto 2) tento segment označit hvězdičkou, která se pak zbarví do oranžova (v pravém dolním rohu mapy). Číslo u hvězdičky ukazuje kolik lidí si tento segment označilo hvězdičkou).


   > 2) Web: 
→ Aktivita

Segmenty najdete pod mapou aktivity. Zde můžete vybrané segmenty označit kliknutím na hvězdičku vedle názvu segmentu, která se tak zbarví do oranžova.

» Na webu, u vaší aktivity (pod segmenty - Create a new Segment), si můžete segment také vytvořit. Ten může být jak soukromý, tak veřejný.

▬ 2) POPULÁRNÍ SEGMENTY

» Populární segmenty jsou nejlepší segmenty v okolí, kde se právě nacházíte. 
Využijete je nejlépe v oblastech, které neznáte (např. o dovolené). 
Jsou určeny podle skóre popularity na základě různých faktorů, jako jsou hvězdičky a počet zobrazení.

» Populární segmenty nemusíte nahrávat do svého přístroje, protože se vám automaticky uloží do vašeho zařízení (po synchronizaci) podle vaší polohy. Tzn. že od aktivity k aktivitě se budou měnit v závislosti na místě, kde se právě pohybujete. 

» Aktuálně se synchronizuje pouze 100 segmentů. To zahrnuje jak vaše Vybrané segmenty (označené hvězdičkou) tak Populární segmenty (nejlepší segmenty ve vašem okolí).
Příklad:
Pokud máte v zařízení uložených např. 95 segmentů, nenahrají se všechny Populární segmenty, ale pouze již jen 5 segmentů.
Naopak pokud máte uložených jen 70 segmentů, mohou se do vašeho zařízení nahrát až 30 populárních segmentů.

► Pokud chcete Populární segmenty využívat, musíte je na webu (ne mobilu) Strava povolit:

> Web:
→ Dashboard - My Segments

Na stránce My Segments vpravo pod nápisem Popular Segments povolíte populární segmenty kliknutím na On.

▬ 3) NASTAVENÍ CÍLE SEGMENTU

Poznámka: Sjezdové segmenty nejsou způsobilé pro splnění cílů segmentů.

Cíle segmentu se dají nastavit na:

1) Webu (více na konci článku)
  » A) Vyhledávání segmentů na mapě.
 Explore -  Segment Explore
  » B) Na stránce s vašimi segmenty.
→ Dashboard - My Segments 
  » C) U aktivity u podrobnosti segmentu.
→ Aktivita

2) Ve vašem zařízení
Zde je jen omezená možnost je také na vašem zařízení.
→ Trénink - Segmenty Strava Live - Segmenty Strava, Povolené segmenty

Ve vašem zařízení po označení/kliknutí na vybraný segment najdete vedle Mapy, Nadmořské výšky také Žebříček (Foto 1). 
Můžete zde vidět váš nejlepší čas (PR), časy přátel, kteří jsou v žebříčku před a za vámi a také nejlepší čas segmentu.
Označením/kliknutím na daný čas si ho můžete nastavit jako váš Cíl. Např. zde PR (osobní rekord) .

D) LIVE SEGMENTY V GARMIN EDGE

Jakmile se vaše segmenty synchronizují do vašeho zařízení, můžete je začít při spuštěné aktivitě používat.

1) Doplňková obrazovka
2) Začátek segmentu
3) Probíhající segment
     A) Výběr soupeře
           1) Automatický výběr soupeře
           2) Přímý výběr soupeře
     B) Datové obrazovky
4) Konec segmentu
5) Vysvětlivky
     1) Obrazovka segmentu
     2) Vyhodnocení segmentu

▬ 1) DOPLŇKOVÁ OBRAZOVKA

Při aktivitě, v horním menu vašeho zařízení, najdete také Blízké segmenty. Najdete tu segmenty seřazené od nejbližší polohy k vám. Vidíte tak segmenty, které vás mohou nejdříve čekat při vaši aktivitě.

▬ 2) ZAČÁTEK SEGMENTU

> Když se přiblížíte k začátku segmentuautomaticky se zobrazí obrazovka, kde v dolní části uvidíte odpočítávání vzdálenosti k začátku segmentu. 
> Na začátku segmentu vás obrazovka upozorní, že byl segment odstartován.

▬ 3) PROBÍHAJÍCÍ SEGMENT

A) Výběr soupeře
       1) Automatický výběr
       2) Přímý výběr soupeře
B) Datové obrazovky

A) Výběr soupeře

Poznámka: Přítel je zde myšlen ten koho máte v přátelích na Stravě.

1) Automatický výběr soupeře.

Váš aktuální čas na segmentu bude porovnáván s aktuálně nejbližším časem vašeho soupeře před vámi:

> S nejlepšími časy vašeho soupeře:
  » Nejlepším časem v daném segmentu: KOM (král hory), QOM (královna hory), CR (traťový rekord).
  » Časem přítele, který je v žebříčku segmentu před vámi.
  » Osobním rekordem (PR).
> Pokud segment jezdíte častěji:
  » Posledním vašim nejlepším časem.
  » Posledním vašim časem.
> Pokud jste si vytvořili Cílový čas, který byste chtěli na segmentu dosáhnout.
 » Cíl segmentu.

Např. zde mi Automatický výběr přiřadil jako soupeře, přítele který je v žebříčku segmentu přede mnou (Radka), protože k jeho času jsem byl zrovna nejblíže.
Jakmile se ale můj výkon zhoršoval a byl horší jak můj PR (osobní rekord), byl mým soupeřem právě můj PR.

2) Přímý výběr soupeře

Pokud se chcete zaměřit jen na jednoho soupeře, váš aktuální čas na segmentu bude porovnáván jen s časem, který si vyberete, např. KOM/QOM, s časem přítele který je na segmentu před vámi, vašim nejlepším časem (PR),...

Soupeře, se kterým se chcete porovnávat, vyberete u segmentu pomocí šipek < > (nahoře na obrazovce). Soupeře si také můžete v průběhu segmentu pomocí šipek měnit.

Viz příklad výše, jen u Automatického výběru se bude soupeř měnit podle nejbližšího času soupeře k vám, u Přímého soupeře se můžete zaměřit jen na jednoho soupeře.

B) Datové obrazovky

Pokud máte jako Datovou obrazovku povolenou Mapu, Virtuálního partnera, Nadmořskou výšku, tak během segmentu budou přizpůsobené probíhajícímu segmentu.

> Můžete tak vidět (foto 1 - 3):
  - Srovnání na celém výškovém profilu segmentu.
  - Ztrátu v metrech a času na vašeho soupeře.
  - Polohu vaši a vašeho soupeře na mapě.
> Pokud máte nahranou trasu ve vašem zařízení, můžete vidět vzdálenost a přibližný čas k jednotlivým nadcházejícím segmentům (foto 4).


▬ 4) KONEC SEGMENTU

Po dokončení segmentu, dostanete informaci o ukončeném Segmentu, případně o vašem novém rekordu (PR) nebo o vůbec nejlepším čase na segmentu (KOM/QOM, CR).
   

E) LIVE SEGMENTY NA HODINKÁCH GARMIN

Pokud máte propojené účty Garmin Connect s Strava (bod A) a vybrané segmenty na kterých chcete soutěžit (bod B), můžete začít používat Live segmenty na vašich hodinkách.

Live segmenty na hodinkách toho nabízejí méně oproti zařízení Garmin Edge.

1) Nastavení Live segmentů.
2) Live segmenty.

▬ 1) Nastavení Live segmentů

→ Aktivita (Cyklistika/Běh) - Nastavení aktivity (u hodinek Fenix podržením levého prostředního tlačítka) - Trénink - Segmenty Strava Live

► Automatické soupeření →  Vypnuto/Zapnuto (foto 1)

Automaticképorovnávání s časem vašeho nejbližšího soupeř, tzn. aktuálním nejbližším časem na segmentu před vámi:
  » Časem přítele před vámi v žebříčku segmentu.
  » Vašim nejlepším časem (PR).
  » Nejlepším časem segmentu: KOM/QOM/CR).
Manuální - s vámi vybraným soupeřem (přítelem, PR, KOM/QOM/CR).
Poznámka: muži Kom (Král hory), ženy QOM (královna hory), CR (traťový rekord - pro rovinaté segmenty, které jsou používané většinou běžci).

► Segmenty (foto 2)
U vybraného segmentu je možné se podívat na podrobnosti:

► Časy závodu (segmentu) (foto 3 a 4)
Najdete zde časy vašeho přítele před vámi v žebříčku segmentu, váš nejlepší čas (PR), nejlepší čas segmentu.
 Mapa segmentu (foto 5)
 Výškový profil segmentu (foto 6)

 2) Live segmenty

» Když se přiblížíte k začátku segmentuautomaticky se zobrazí obrazovka, kde uvidíte odpočítávání vzdálenosti k začátku segmentu. 
» Na začátku segmentu vás pak obrazovka upozorní, že byl segment odstartován.

U hodinek Garmin nejsou takové možnosti výběru soupeře jako u Garmin Edge. 
Můžete zde soupeřit jen s:
» Časem přítele před vámi v žebříčku segmentu.
» Vašim nejlepším časem (PR).
» Nejlepší časem segmentu: muži KOM, ženy QOM, CR (traťový rekord - u rovinatých segmentech).

Po dokončení segmentu, dostanete informaci o ukončeném Segmentu, případně o vašem novém rekordu (PR) nebo o vůbec nejlepším čase na segmentu (muži KOM/ženy QOM, CR).

F) VYSVĚTLIVKY, VYHODNOCENÍ SEGMENTŮ

► 1) Obrazovka segmentu

» 1) Váš soupeř na segmentu (ať jste si zvolili Automatický nebo přímý výběr soupeře).
V tomto konfigurovatelném poli v horní části obrazovky si můžete ponechat "Automatický výběr", kdy váš aktuální čas na segmentu bude porovnáván vždy s časem vašeho nejbližšího soupeře, nebo pomocí šipek si můžete vybrat přímého soupeře
» 2) Časová ztráta na soupeře, který je před vámi. 
V této části obrazovky se zobrazí vaše místo v segmentu ve srovnání s ostatními soupeři nebo s vašimi soupeři.
Poznámka: Hlavně na začátku, kdy jsou menší časové odstupy můžete vidět na jedné obrazovce jak soupeře před vámi, tak za vámi. Např. zde Čas přítele přede mnou a můj Poslední čas na tomto segmentu.
» 3) Barevná ikonka na výškovém profilu značí vaší pozicibílá pak pozici vašeho soupeře. Barva vaší ikony závisí na barvě profilu aktivity, např. pokud u "SILNIČNÍ" máte zvolenou červenou barvu, bude ikonka červená, pokud u "HORSKÁ" máte zvolenou modrou barvu, bude ikonka modrá.
Poznámka: Pokud již více ztrácíte času na vašeho soupeře, jeho bílou ikonku už na výškovém profilu neuvidíte.
» 4) Barva výškového profilu závisí na sklonu stoupání a může se během segmentu měnit právě v závislosti na sklonu segmentu. 
Např. žlutá barva znamená malý sklon cesty, červená pak prudší stoupání. Zelená pak klesání na segmentu.
» 5) Těsně pod výškovým profilu je ukazatel průběhu segmentu.
- Černé ohraničení, na spodní liště, zobrazuje část segmentu, jehož výškový profil je právě zobrazen nad touto lištou.
Barevně zvýrazněná část spodní lišty zobrazuje jakou část segmentu již máte za sebou (barva čáry opět závisí na barvě profilu aktivity)
» 6) Výběrem této ikony ukončíte aktuální segment

Může se stát že dva či více segmentů se vzájemně překrývají. Zařízení vždy bere ten první segment. Pokud by jste ale chtěli soutěžit na druhém segmentu musíte ještě před začátkem toho segmentu "Ukončit aktuální segment" (tlačítkem/kliknutím na ikonku X).

▬ 2) Vyhodnocení segmentu

Každý typ aktivity má své vlastní segmenty a výsledkové tabulky. Cyklisté soutěží s cyklisty, běžci soutěží s běžci.

Když nahrajete aktivitu na Stravu (u zaplaceného členství) a budete úspěšní můžete získat různé ocenění.


A) Král/Královna hory (KOM/QOM) 
Korunu obdrží ten, jehož čas je v daném segmentu nejlepší.

B) Trofej - vaše umístění v Top 10 
Trofej obdržíte, pokud se dostane váš čas na 2. - 10. místo v celkovém žebříčku daného segmentu.
C) Medaile - za nejlepší vaše 3. místa v osobním žebříčku
Medaile se udělují za nejlepší osobní výkony v daném segmentu. 
Pokud v segmentu dosáhnete nového osobního rekordu, získáte medaili „ PR “. Stejně tak dostanete medaili za svůj druhý a třetí nejrychlejší čas.

Pro běžce jsou medaile udělovány také za nejlepší výkony na následujících vzdálenostech: 400 m., 1/2 míle, 1 km, 1 míle, 5 km, 10 km, půlmaraton, maraton.

D) Místní legenda (Local Legend) - 
Vavřínový věnec 
Vavřínový věnec značí, že jste místní legendou segmentu. Chcete-li se stát místní legendou, musíte daný segment absolvovat vícekrát než jiný sportovec za posledních 90 dní.

G) PODROBNOSTI/NASTAVENÍ LIVE SEGMENTŮ VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ

▬ 1) PODROBNOSTI SEGMENTU

→ Trénink - Segmenty Strava Live - Segmenty Strava, Povolené segmenty 

Pod "Segmenty Strava Live" najdete segmenty (označené i populární) seřazené od nejbližšího segmentu od vaši polohy, až po ten nejvzdálenější segment.


U jednotlivých segmentů se můžete podívat na podrobnosti segmentu.
- Najdete zde mapu, výškový profil a žebříček daného segmentu. 
- Žebříček segmentů je aktualizován při každé synchronizaci. Můžete zde vidět váš nejlepší čas a také vaše přátele, kteří jsou v žebříčku před a za vámi. A je zde také nejlepší čas segmentu.
- Označením/kliknutím na daný čas si ho můžete nastavit jako váš Cíl (viz výše).
▬ 2) MOŽNOSTI SEGMENTU (Nastavení segmentu)

→ Trénink - Segmenty Strava Live - Segmenty Strava, Povolené segmenty - (Možnosti Segmentu)

V Možnostech segmentu si např. můžete nastavit jestli vašeho soupeře necháte na Automatickém výběru soupeření (nejbližší čas na segmentu před vámi) nebo si ho přímo zvolíte.

» Průvodce odbočováním
→  Zapíná nebo vypíná navigační pokyny
» Aut. výběr soupeření
→ Zapíná nebo vypíná automatické upravení cíle  podle vašeho aktuálního výkonu, např, vůči KOM/QQM, Soupeř před vámi, PR,....
» Vyhledat
→ Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle názvu.
» Povolit/Zakázat
→ Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou v současné době načteny v zařízení.
         - Hromadné úpravy: Vyberte segmenty, které chcete aktivovat/deaktivovat
» Priorita výchozího lídra
→ Umožňuje vybrat pořadí cílů při závodění v segmentu, např., PR, Soupeř před vámi, Poslední nejlepší, KOM,....(Ikonka v dolní liště vpravo)

» Odstranit
→  Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze zařízení.

H) PŘEHLED VAŠICH SEGMENTŮ

Své hvězdičkou označené segmenty najdete:

► 1) Mobilní aplikace:
→ You (na dolní liště) - Segments (foto 1) - Segments Starred (foto 2)
 2) Web:
→ Dashboard - My Segments  (horní lišta)

Podrobnosti k bodu C 3 - NASTAVENÍ CÍLE SEGMENTU

Poznámka: Sjezdové segmenty nejsou způsobilé pro splnění cílů segmentů.

Cíle segmentu se dají nastavit na:
1) Na webu (více na konci článku)
» Vyhledávání segmentů na mapě.
  A)  Explore -  Segment Explore
» Na stránce s vašimi segmenty.
  B) → Dashboard - My Segments 
» U aktivity u podrobnosti segmentu.
  C) → Aktivita

 Web: 
A)  Explore -  Segment Explore

Při prohlížení/hledání segmentů na mapě, po kliknutí na vybraný segment se vám zobrazí tabulka s aktuálním lídrem segmentu. Pod ním najdete Set Goal, kde si můžete právě zadat váš Cíl segmentu (bod B). Dále je zde View Details, kde najdete podrobnosti k segmentu.


 Web: 
B) → Dashboard - My Segments 
 
- Na stránce s vašimi segmenty je úplně napravo u každého segmentu "Set a Goal", kde si také můžete zadat váš Cíl segmentu (bod B).
- Případně po rozkliknutí segmentu (zobrazení podrobnosti segmentu), klikněte (vpravo pod Your Stats) na "Set a Goal for this segment"
 Web:
C) → Aktivita

U každé vaší aktivity najdete pod mapou segmenty trasy. Po rozkliknutí segmentu je možnost zobrazit další informace k segmentu (např.Analyze). Váš cíl zde zadáte kliknutím na "Set Goal"


► Takto vypadá tabulka kde můžete zadat Cíl segmentu

DOTAZY


Co jsou hvězdičkové a populární segmenty?

Segmenty označené hvězdičkou jsou segmenty, které se rozhodnete sledovat kliknutím na ikonu hvězdičky vedle názvu segmentu. 
- Populární segmenty pro vaši aktivitu jsou určeny podle skóre popularity (na základě různých faktorů, jako jsou hvězdičky a počtu zobrazení) a blízkostí místa vaší aktivity. 
Populární segmenty se mohou od aktivity k aktivitě měnit v závislosti na místě, kde jste aktivní. 

ZDROJE / ODKAZY

- Strava Segments - Vše o segmentech
- Live segmenty na zařízeních Garmin

Komentáře

  1. Dobrý den Petře, předně poklona a díky za parádní článek ohledně nastavování segmentů. Já mám Garmin 1030 už asi 5 let, ale pořád mi blbnou segmenty v tom smyslu, že se mi zobrazují live a někdy ne. A přitom se jedná o pořád ty samé. Už jsem psal na podporu Garmin i Strava , ale motám se v kruhu. Byl byste tak hodný, věnoval mi chvilku času a zavolal mi na 734/855 707, a já bych se Vás zeptal na pár věcí. Díky moc a přeji pěkný den, Jindra Šklíba

    OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .