Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN - NÁVRHY DOPORUČENÝCH DENNÍCH TRÉNINKŮ

Vybrané hodinky a cyklistický Edge 1030 Plus mají novou funkci - Návrhy doporučených denních tréninků (dále Doporučené tréninky), které jsou dostupné pro běh a cyklistiku (zde potřebujete na kole wattmetr (měřič výkonu)).

Hlavním cílem těchto navrhovaných tréninků je udržet nebo zlepšit vaši současnou úroveň kondice (VO2 max - ukazatel maximálního množství kyslíku, které tělo dokáže využít během jedné minuty aktivity).

Doporučené tréninky, na základě vašeho aktuálního stavu kondice, se vám budou zobrazovat vždy při otevřením profilu aktivity běhu/kola, nebo je najdete také v kalendáři (pokud se vám zobrazuje Stav tréninku, tzn. po mě kolika aktivitách běh/cyklistika).
MENU
1) Výpočet
2) Přesnost
3) Začínáme
4) Trénujeme
5) Ostatní

1) VÝPOČET
Výpočet, který poskytuje analytický systém Firstbeat využívá několik dimenzí vaší osobní fyziologie. Posuzuje změny v kondici (vaše VO2 max), vaší aktuální (7 denní) tréninkovou zátěž a jakékoli změny v dlouhodobější tréninkové zátěži.
Díky analýze těchto dat pak každý den dostanete návrh tréninku, který vám pomůže zaměřit se na to, co vaše tělo potřebuje ke zlepšení.

V doplňku Stav tréninku si můžete všimnout, že tyto tréninky vlastně reagují na váš stav Nízko aerobní (modrá), Vysoce aerobní (oranžová) a Anaerobní zátěže (fialová) a tím držet váš Stav tréninku v rovnováze.

Příklad: 
Barevné sloupce znamenají zóny v kterých se aktuálně pohybujete. 
Čárkované zóny jsou zóny, v kterých by jste se měli pohybovat pokud chcete zlepšovat vaši kondici.

Zde se hlavně pohybuji v nízko aerobní zóně (běh nízké intenzity, který slouží k budování vytrvalosti a kdy se spalují tuky)
Chybí mi zde anaerobní zátěž (běh vysoké intenzity pro budování síly, výbušnosti a rychlosti).
Proto lze očekávat, že Doporučené tréninky se budou hlavně zaměřovat na tuto zónu.

Každý doporučený trénink je navržen tak, aby poskytoval odpovídající úroveň náročnosti a zároveň splňoval konkrétní potřebu nebo zlepšoval určitý aspekt výkonnosti. 
V závislosti na možnostech vašeho zařízení Garmin budou při navrhování tréninku zohledněny některé nebo všechny následující faktory: aktuální tréninková zátěž, zaměření zátěže, doba regenerace, údaje o spánku a profil nedávno provedených tréninků.

V některých dnech se váš doporučený trénink zaměří na budování vytrvalostního základu nebo usnadnění regenerace. 
V jiných dnech se trénink zaměří na rozvoj maximální aerobní výkonnostní kapacity, včetně vaší schopnosti snášet vysoce intenzivní úsilí a provádět a opakovat dynamické intervaly nebo rychlost. 
Doporučené tréninky využívají dlouhodobé tréninkové funkce zařízení Garmin, které poskytují pokyny v reálném čase a říkají vám, kdy zvýšit intenzitu a kdy ubrat plyn. To může být užitečné zejména při aktivitách s nižší intenzitou, kdy může být snadné překročit svou hranici.

2) PŘESNOST

Hodinky Garmin shromažďují velké množství dat jak z tréninku, tak i z normálního života, např. tréninkovou zátěž, data z předchozích tréninků, vaši srdeční frekvenci, Body Battery (poměr zatížení organismu a odpočinku), spánková data, dobu zotavení,.... které se promítají do výpočtu.

Proto je třeba aby tyto návrhy tréninků měli co nejvíce těchto dat, z kterých by mohli tyto Doporučené tréninky vytvářet. 

Pro co nejpřesnější návrhy Doporučených tréninků je potřeba:
Hrudní pás (např.HRM-Run2), případně i STRYD (běžecký wattmetr/měřič výkonu) pro správné zaznamenání tempa a srdečního tepu.
Hodinky používat prakticky pořád, tak aby algoritmus vyhodnotil co nejlépe vaši kondici. Například používání hodinek ve spánku je dobré pro případné zachycení špatného spánku, protože ten zpožďuje dobu zotavení..

3) ZAČÍNÁME

Pokud máte hodinky teprve krátkou dobu, nebo jste delší dobu nesportovali (1-2 týdny), musíte nejdříve absolvovat několik pravidelných aktivit pro zjištění vašeho Stavu tréninku.
Až poté, kdy se vám zobrazí Stav tréninku, se vám na hodinkách budou zobrazovat tyto Doporučené tréninky.

Každý den tam můžete očekávat Doporučené tréninky, které budou zaměřeny podle toho co budete potřebovat ke zlepšení, např. na budování vaší vytrvalostní základny, urychlení zotavení, rozvoji maximální kapacity aerobního výkonu, vaší schopnosti tolerovat úsilí s vysokou intenzitou, opakování dynamických intervalů,...
Jaký typ tréninků můžete očekávat se dozvíte zde: www.garmin.com/... (en)

I když se vám budou zobrazovat Doporučené tréninky v kalendáři každý den, vy je můžete použít jen ve dnech kdy můžete trénovat.
Příklad: Pokud budete za poslední dny hodně trénovat, hodinky vám nabídnou trénink na zotavení a naopak. 
Také se změnou vaší kondice se tyto tréninky průběžně mění.

Doporučené tréninky se vám zobrazí:

A) V kalendáři
Doplňky - Kalendář

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte s Garmin trenérem plán, tak ten se v kalendáři ukazuje, ale denní doporučení už ne... Pokud Tréninkový plán ukončíte nebo zastavíte pak se vám Doporučený trénink už zobrazí v kalendáři.

B) Před spuštěním aktivity
Po vybrání aktivity Běh/Kolo se vám před spuštěním tréninku zobrazí dnešní doporučení, včetně cílového tempa, odhadovaného času do splnění tréninku (foto 1), případně se můžete podívat na další podstránky (Foto 2 a 3).

Další ukázky doporučených tréninků

► Spuštění / Odmítnutí tréninku
Je na vás, zda doporučený trénink budete absolvovat, nebo ho případně odmítnete, např. se nebudete cítit na tento trénink, nebo budete potřebovat více regenerace.

Dále zde najdete:

▬ Kroky tréninku

▬ Typ cíle
Jestli chcete trénovat na základě Tempa nebo Srdečního tepu.

Příklad: U tohoto Doporučeného tréninku
 byste měli stejný výsledek dosáhnout, ať už se rozhodnete pro Tempo (4:40/km) nebo pro Srdeční tep (155t/min.)
(Protože neběhám úplně po rovině (což by se asi mělo) vybírám si raději běh podle srdečního tepu).

Poslední možnosti je zde:
▬ Vypnout výzvy
Pokud nechcete tyto Doporučené tréninky na hodinkách zobrazovat, můžete je zde vypnout (případně je zde opět zapnout).

Pokud Vypnete výzvu (nechcete dostávat Doporučená tréninky), ale později je budete chtít znova zapnout, můžete je aktivovat např. 
▬ Doplňky - Kalendář - Zobrazit běh/kolo - Dnešní doporučení → Zde můžete zvolit např. zda chcete Spustit trénink nebo Zapnout či Vypnout výzvu.
▬ Start - Běh/Kolo - Menu profilu aktivity Trénink - Tréninky - Dnešní doporučení - Graf dnešního doporučení → Zde můžete zvolit např. zda chcete Spustit trénink nebo Zapnout či Vypnout výzvu.
(Vstup do menu se liší podle hodinek, ale u tlačítkových před zahájením aktivity přidržením levého prostředního tlačítka)

4) TRÉNUJEME

Během aktivity můžete na hodinkách, na stránce Doporučeného tréninku, sledovat informace k probíhajícímu tréninku:
1) Doporučenou zónu Tempa/Srdečního tepu a vaše aktuální Tempo/Srdeční tep (podle toho jaký Typ cíle jste si vybrali).
2a) Odhadovaný čas aktuálního Kroku (úseku) tréninku (např. u zahřívání, běh, zklidnění).
2b) Podle typu Cíle:
U Tempa: Vzdálenost kroku (úseku), např. u zahřívání, běh, zklidnění.
U Srdečního tepu: Tempo kroku (úseku)např. u zahřívání, běh, zklidnění.

Ukázka: Typ cíle - Tempo

Ukázka: Typ cíle - Srdeční tep

Co můžete ještě sledovat na hodinkách, např.:
Při přechodu na další Krok tréninku se vám zobrazí informace k tomuto Kroku (foto 1)
Pokud budete mít na hodinkách jinou než obrazovku Doporučeného tréninku, tak
v případě že se nebudete držet správného pásma Tempa/Srdečního tepu daného Kroku tréninku dostanete upozornění ( Foto 2)

5) OSTATNÍ

▬ VIDEO

▬ OTÁZKY A ODPOVĚDI

► Rozdíl mezi Trenérem Garmin a Doporučenými tréninky.
Trenéři Garmin jsou lepší volbou, pokud vám jde o dosažení nějaké cíle, např. přípravu na konkrétní závod. 
Doporučené tréninky jsou mnohem dynamičtější a berou v úvahu další informace, např. tréninkovou zátěž, denní stres a spánek. Jsou zaměřeny na celkový váš rozvoj.

> Trenér Garmin
+ Připraví vás na konkrétní závod
+ Víte jak bude váš trénink vypadat několik dní dopředu, aby jste se na něho mohli lépe připravit.
- Tréninkové dny jsou přesně určeny a pokud nebudete mít některé dny čas, může to být problém (tréninky jdou v kalendáři posunout, ale má to své mínusy)

> Doporučené cvičení
Pomohou vám zvednout vaše VO2max a mít vyrovnanou aerobní/ anaerobní zátěž atd.
Berou v úvahu další informace, např. tréninkovou zátěž, denní stres a spánek
+ Jsou flexibilnější, pokud nemáte v určené dny čas, nemusíte nutně absolvovat trénink.
Nepoznáte na co přesně trénujete nebo kdy se dostanete do formy (jsou zaměřeny na celkový váš rozvoj)

► Doporučené tréninky mi nejdou vypnout, stále je vidím i v kalendáři.
- Tento problém byl opraven v jedné z aktualizaci.

► Doporučené tréninky nejsem schopen splnit 
- Aby tato funkce lépe pochopila vaši kondici a nabídla vám co nejlepší Doporučené tréninky pro budování vaší kondice, potřebuje co nejvíce správných dat (k tomu potřebujete např. hrudní pás, pokud možno často hodinky). Pokud začínáte, doporučil bych nejdříve vybudovat aspoň základní kondici a až pak bych zkusil Doporučené tréninky.

► V Kalendáři se mi nezobrazují Doporučené tréninky
Pokud používáte s Garmin trenérem plán, tak ten se v kalendáři ukazuje, ale denní doporučení už ne... Pokud Tréninkový plán ukončíte nebo zastavíte pak se vám Doporučený trénink už zobrazí v kalendáři.

!!! Následující postupy jsem našel na internetu, takže nemůžu garantovat zda jsou správné, ani nenesu odpovědnost za případné škody !!!
A) Zkuste vymazat staré aktivity
B) Zkuste před aktivitou před spuštěním tréninku Vypnout výzvu a poté ji zase povolit
C) Mohlo by to souviset s tréninky ve složce naplánovaného tréninku (Workout)
Zkuste připojit hodinky k počítači, otevřete u hodinek složku Garmin / Workouts. Otevřete ji a poté uvnitř ještě otevřete složku Schedule. Odstraňte pak všechny soubory v této složce. Poté vyzkoušejte, zda Doporučené tréninky uvidíte v kalendáři.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

ITALSKÉ DOLOMITY - 3 DEN: Lanovkou na Punta Rocca (3265 m), Punta Serauta (muzeum bojů o její ledovce v 1. světové válce)

↝ Třetí den jsme si trochu odpočinuli. Využili jsme pěkného počasí a vyjeli lanovkou na hřeben Marmolady  Punta Rocca (3265 m). Panoramatická terasa nám nabídla nádherný 360° vyhled. Na mezistanici  Serauta (2950 m), jsme navštívili muzeum bojů za 1. světové války.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.