Z KRNOVA PŘES HOŠŤÁLKOVY NA VRCH OLDŘICHOV

Zřejmě jedna z posledních vyjížděk v tomto roce vedla z Krnova přes Ježník po staré tankové cestě ke "Třem Kaštanům (Hůrka), odkud jsme pokračovali z kopce do Hošťálkovy. Zde jsme za zámkem odbočili opět do kopce po silnici směrem na Linhartovy. Na horizontu, u odpočívadla jsme zabočili doleva a po vrstevnicové cestě stoupali dále k rozcestí s odpočívadlem nad Vraclávkem. Z vícero cest jsme vybrali tu pravou a po ní pokračovali dále lesní cestou až k místu kde by jsme mohli odbočit na Hradní vrch (650 m.). 

Při pohledu ale na stoupání, které by nás čekalo, pokračujeme na další místo, kde odbočujeme doprava a po krátkém stoupání přijíždíme k odpočívadlu. Zde hledáme opět cestu na Hradní vrch, ale zarostlá pěšina se nám nelíbí a tak odbočujeme směrem k dalšímu vrchu Oldřichov (652 m.). Po chvíli, ale prudší stoupání s kamenitým podkladem nás nutí dojít zbytek pěšky. Z vrcholu jde vidět protější Hradní vrch, cesta z Linhartovy na Město Albrechtice a část Vraclávku. V dáli kousek doprava od Hradního vrchu vidíme v dáli i Cvilínský kopec nad Krnovem s rozhlednou a kostelem.

Naše rozhledové místo s lavičkou ale není úplný vrchol kopce. Ten se nachází o pár metrů dále. Z našeho místa obloukem objíždíme tento vrchol a přijíždíme k němu z druhé strany. Nachází se zde i odpočívadlo, odkud na něj míříme ale již pěšky. Na vrchu je ale jen pár stromů, tráva a špatný výhled. Naše předešlé místo bylo daleko lepší.
Dále pokračujeme konečně již z kopce lesem až k místu odkud je dost velký sešup na lesní cestu. Doleva by jsme mohly pokračovat na Českou Ves, ale my jsme pokračovali doprava po lesní cestě, která nás dovedla zpět na odpočívadlo nad Vraclávkem. Od něj jsme sjeli po staré asfaltové cestě do Vraclávku a po prázdné silnici přes Hošťálkovy pokračovali do Krásných Louček. Zde jsme odbočili na cyklotrasu č.55, Slezskou magistrálu, po které jsme dojeli zpátky do Krnova.

Perlička: video z veverkou, která my přeběhla přes cestu (a ztratila oříšek)

Fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/Zi3gYx9ggFMxGFU96

Trasa:

Video:


Video - pohled z vrchu Oldřichov (652 m.)Fotky:
odpočívadlo nad Vraclávkem

Pohled z vrchu Oldřichov (652 m.)

"Tři kaštany" (Hůrka)

odpočívadlo u vrchu Oldřichov

pohled z cesty na Město Albrechtice


360 °snímek
Komentáře