Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN TIPY A TRIKY - 2

Zde najdete otázky, které jsem dostal ohledně zařízení Garmin a také je tu pár co jsme našel na internetu.

Úvodní stránka - Garmin Tipy a triky

Upozorňuji, že nenesu žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem těchto rad a postupů.
Články - Garmin
#návody #funkce #trénink #aplikace #Connect/Connect IQ #bezpečnost/zdraví #Garmin Edge #recenze

GARMIN TIPY A TRIKY - 2
MENU

Téma: párování, import
1) SPÁROVÁNÍ HODINEK
2) JAK DOSTAT TRASU DO HODINEK
3) NAVIGACE PODLE TRASY V HODINKÁCH
Téma: Používání při sportu
4) POČÍTÁNÍ VZDÁLENOSTI U INDOOROVÉ AKTIVITY
5) MULTISPORT
6) JAK ZAZNAMENAT VÍCE RŮZNÝCH AKTIVIT NAJEDNOU
7) JAK DOSTAT DO HODINEK JINÉ SPORTY
8) PLAVÁNÍ VE VOLNÉ VODĚ A BAZÉNU
9) POUŽÍVÁNÍ FÉNIXŮ V MOŘI, SLANÉ VODĚ
10) POUŽÍVÁNÍ HODINEK V SAUNĚ
11) JAK SPUSTIT AKTIVITU I NAVIGACI SOUČASNĚ
12) MĚŘENÍ AKTUÁLNÍHO TEMPA U FENIX 3 A FENIX 5
13) CO ZNAMENAJÍ ŠIPKY PO TRÉNINKU BĚHU
14) JAK SE DOSTANU V ANAEROBNÍ ZÁTĚŽI NAD 3.0
15) JAKÉ FAKTORY MOHOU OVLIVNIT PŘESNOST SIGNÁLU GPS, JAK PŘESNÉ JSOU VAŠE HODINKY
16) TRÉNINKOVÝ KALENDÁŘ - JAK POSUNOU TRÉNINK V KALENDÁŘI
17) NÁVRHY DOPORUČENÝCH TRÉNINKŮ
18) LAKTÁTOVÝ PRÁH

1) SPÁROVÁNÍ HODINEK

- Connect během procesu párování nenachází vaše zařízení Garmin (nelze ho spárovat s Connect)
- Máte problémy se synchronizací.

POSTUP 1
1) Zkuste telefon i vaše zařízení vypnout a znovu je zapnout.
2) Povolte na svém telefonu technologii Bluetooth.
3) (Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi).
4) Odeberte zařízení z aplikace Garmin Connect a nastavení Bluetooth v telefonu  (!!!) a zkuste proces párování zopakovat.
5) Pokud jste si zakoupili nový telefon, odeberte zařízení z aplikace Garmin Connect na telefonu, který hodláte přestat používat
6) Umístěte telefon do okruhu 10 m. od zařízení.
7) Na telefonu spusťte aplikaci Garmin Connect, vyberte ikonu  nebo  a výběrem možnosti Zařízení Garmin > Přidat zařízení a zadejte režim párování.
8) Na hodinkách podržte prst na tlačítku, aby jste se dostali do Nastavení > (Připojení >) Telefon > Párovat s telefonem.

Bod 4 platí i pokud bylo zařízení Garmin dříve spárováno s telefonem, ale již se k němu nelze připojit nebo nefunguje synchronizace. Odstraňte tedy předchozí spárování z aplikace Garmin Connect i z nastavení Bluetooth v telefonu.

POSTUP 2 (pokud nepůjde první)
 Aplikace Garmin Connect nenalezla moje zařízení Garmin během procesu párování
Pokud se pokoušíte přidat své zařízení Garmin do aplikace Garmin Connect a aplikace nenajde vaše zařízení, přečtěte si následující běžná řešení, která mohou váš problém vyřešit.

Krok 1: Zkontrolujte, zda je v zařízení Garmin povolen režim párování
Zapnutím režimu párování se spustí signál Bluetooth, který aplikace Garmin Connect vyhledá. Chcete-li v zařízení povolit režim párování, otevřete Nastavení a poté možnosti Bluetooth nebo Telefon. Umístění tohoto nastavení se může lišit, konkrétní pokyny naleznete v uživatelské příručce.

Krok 2: Vypněte a znovu zapněte nastavení Bluetooth na smartphonu
Cyklování tohoto nastavení ve smartphonu může vyřešit některé problémy se párováním.

Krok 3: Vypněte a zapněte zařízení Garmin
Pokud máte zařízení Garmin, které nemá tlačítko, použijte nabíjecí kabel a zapojte jej do externího napájení. Po připojení k externímu zdroji napájení se zařízení restartuje automaticky.

Krok 4: Pokud bylo zařízení Garmin již spárováno s chytrým telefonem, ale již se nemůže připojit, odstraňte předchozí párování z aplikace Garmin Connect i z nastavení Bluetooth v telefonu.
Pomoc s tímto krokem naleznete v následujícím článku: Odebrání a přidání fitness zařízení v aplikaci Garmin Connect

OSTATNÍ
► Co dělat, pokud se nepřenáší data ze zařízení Garmin do účtu Garmin Connect přes mobilní telefon
Pokud se přestaly synchronizovat údaje ze zařízení Garmin do účtu Garmin Connect, řešením může být některý z níže uvedených postupů.
Postupy: https://support.garmin.com/cs-CZ/...

► SPÁROVÁNÍ iPHONE S GARMIN
Pokud se vám stává, že musíte hodinky s telefonem víckrát spárovat (odpojují se) nevypínejte aplikaci na pozadí


STARŠÍ POSTUPY (ty bych už nedoporučoval):

► HODINKY NEJDOU SPÁROVAT
Při nastavování zařízení Garmin prostřednictvím aplikace Garmin Connect se zobrazuje zpráva „Pairing Failed“ (Párování selhalo)

POZNÁMKA: Na výzvu z telefonu se ujistěte, že do smartphonu zadáváte šestimístný kód zobrazený na vašem zařízení Garmin. Pokud tento kód nezadáte nebo zadáte nesprávný kód, zobrazí se zpráva „Párování selhalo“
1) Zkuste proces párování opakovat vícekrát (někomu to šlo po druhém nebo třetím pokusu)
2) Pokud problém s párováním přetrvává, restartujte zařízení Garmin vypnutím a opětovným zapnutím. Poté zkuste procesu párování znovu. (U zařízení bez tlačítka jejich připojení k externímu napájení pomocí nabíjecího kabelu je restartuje.)
3) Zkuste restartovat smartphone jeho vypnutím a opětovným zapnutím. Pokus o dokončení procesu párování pak zkuste znovu.

► Pokud nefunguje synchronizace 
Zkontrolovat, jestli máte aktuální aplikaci Garmin Connect a software hodinek
● restart telefonu i hodinek
● synchronizace pomocí Garmin Express
● odebrat hodinky z Garmin Connect a znovu je spárovat
● ruční import aktity do webového Garmin Connect pomocí přenesení souboru *.fit z hodinek (ve složce Garmin \ Activity)
- pokud by problémy přetrvávaly:
1) připojte hodinky k PC (v režimu MTP), otevřete Tento počítač \ *vaše_hodinky* \ Primary \ GARMIN
2) (zálohujte do PC a potom) vymažte soubor GarminDevice.xml a obsah složek Activity a Monitor
3) odpojte hodinky od PC a vyčkejte na načtení ciferníku
4) hodinky nyní zcela vypněte. Pak počkejte asi minutu a opět je zapněte
5) zkuste synchronizaci zopakovatDALŠÍ TIPY
- Reinstalovat Garmin Connect...případně ještě připojit hodinky k pc a zkusit provést aktualizace na Garmin Express...pak Garmin Connect a zkusit spárovat

- Pomohlo až odinstalování apky a pak znovu nainstalovat. Mě to navedlo na nastaveni v hodinkách, kdy se to podařilo až na třetí pokus

2) JAK DOSTAT TRASU DO HODINEK

► Je spoustu návodů, jak se kopírují GPX do složky NEWFILES, ale já jí prostě nevidím. Když se snažím vytvořit složku novou, tak mi to píše, že už existuje... ale vidět není...
Odpověď byla: Trasu si můžete vytvořit na webu (např. Garmin Connect, Bikemap, Strava,...), např. ve formátech .gpx, .tcx,... 
► Trasu lze pak uložit v .gpx souboru přímo do složky NEWFILES, odkud si ho Fenix automaticky převede do formátu fit.  

Tato složka je ale nevím proč skrytá, a tak si musíte nejdříve zobrazit skryté soubory. Možností je i např. v např. GPSies.com vytvořit trasu přímo v souboru .fit a poslat ji do složky COURSES

!!! Garmin ale doporučuje import GPX souborů přes program Basecamp, který sám zkontroluje, zda neobsahují nějakou chybu, případně parametry s nimiž zařízení nemusejí umět pracovat !!!
(nově jde importovat trasy do Garmin Connect a z něj můžete také posílat soubory do vašeho zařízení, viz článek)
Ozvalo se mi pár lidí, kterým se po předešlém postupu např. ztratila čeština z hodinek !!!.

► POSTUP PODLE GARMIN
V případě potřeby importovat do hodinek waypointy či trasy, které nepocházejí ze serveru Garmin Connect (tento waypointy nepodporuje, pouze trasy), se doporučuje GPX data, která máte k dispozici (například stažené z webu Strava, Endomondo, nebo vytvořené v programech jako např. GPSies či od pořadatele závodu) importovat do aplikace Garmin Basecamp. Aplikace je k dispozici zdarma na stránce www.garmin.com/basecamp (návod)

Aplikace se pro Vás v podstatě stane jakýmsi „filtrem“ dat. Ve chvíli kdy data do aplikace importujete, tato kontroluje, zda neobsahují nějakou chybu případně parametry s nimiž zařízení nemusejí umět pracovat. Ve chvíli kdy zjistí v datech nějaký problém, vypíše tato informaci o nemožnosti data importovat a tato data pak není vhodné nahrávat ani přímo do přístroje jak to popisují některé návody na internetu. 

Pokud aplikace Basecamp data bez problémů naimportuje, objeví se Vám tato ve „Vaší sbírce“ v dané aplikaci a kliknutím na vybraná data pravým tlačítkem myši lze zvolit v menu položku „Odeslat do“ a dále zvolíte Vaše hodinky/zařízení. Aplikace data odešle do paměti přístroje. Po tomto importu doporučuji použít ve Windows funkci bezpečného odebrání hardware a až následně zařízení od PC odpojit. 

Export dat z různých běžeckých / cyklistických / mapových serverů obsluhují ve své podstatě skripty při jejichž běhu může dojít k chybě a tím může vzniknout i chyba v exportovaném souboru. Server Garmin Connect funguje na podobném principu, ovšem u něho zmíněnou kontrolu dat (jak ji provádí Basecamp) provádí v podstatě aplikace Garmin Express, která následně nahrává data do hodinek. 

Do hodinek Fenix 3 se vejde kolem 15-20 tras v závislosti na jejich délce (otestováno nahrání zhruba poloviny trasy Vltava Run) a až 1000 waypointů (bodů zájmu). 

► JAK NAPLÁNOVAT TRASU PRO HODINKY A CYKLOPOČÍTAČE GARMIN ?
Článek: https://www.garmin.cz/blog/...
Chytré mobilní telefony s operačním systémem Android nebo iOS umožňují pomocí portálu mapy.cz jednoduše naplánovat trasu, trasu otevřít v tréninkovém deníku Garmin Connect a následně pomocí Bluetooth přenést do paměti hodinek nebo cyklopočítače. Jak na to?

► JAK IMPORTOVAT TRASU (GPX) DO HODINEK
Článek: http://www.plisek.cz/jak-importovat-trasu-gpx-do-hodinek
Jednoduchý návod, jak importovat naplánovanou, nebo staženou trasu ve formátu GPX do hodinek (Garmin) které toto podporují. To vše přímo v telefonu, bez nutnosti použití počítače.

► JAK NAHRÁT TRASU DO PŘÍSTROJE GARMIN PŘES MAPY.CZ
Článek: http://www.plisek.cz/jak-importovat-trasu-gpx-do-hodinek
Jednoduchý návod s programem Locus Map, jak importovat naplánovanou, nebo staženou trasu ve formátu GPX do hodinek (Garmin) které toto podporují. To vše přímo v telefonu, bez nutnosti použití počítače.
- Pro sestavení trasy potřebujete nějaký program, který toto umí. Například Mapy.cz, avšak mě toto nevyhovuje, ačkoliv se jedná o kvalitní produkt, poněvadž neumí přímo v telefonu exportovat naplánovanou trasu. Osobně používám program Locus Map Pro, ale dá se použít i Locus Map Free, který má “omezení” jen ve formě zobrazené reklamy.
Dále potřebujete nějaký souborový manažer v telefonu, který umí v adresáři zobrazit soubor GPX. Používám Solid Explorer.
No a nakonec Garmin Connect.

► INSTALACE BEZPLATNÝCH MAP DO HODINEK FENIX 5/6, FORERUNNER 945 A MARQ
Návod (en): https://www.dcrainmaker.com/...
Stahovatelné OSM do Garmin: http://garmin.opentopomap.org/

► PŘI AKTUALIZACI MAP SE OBJEVILO UPOZORNĚNÍ "NELZE INSTALOVAT AKTUALIZACE" link
- připojte Fenix k vašemu PC
- použijte basecamp (Mapy ==> Správa mapových produktů) a zkontrolujte název souboru přidruženého k vaší TopoActive Mapě
- smažte související soubory s příponou .gg .img a .unl
- smažte soubor garmindevice.xml (takže budou odstraněny celkem 4 soubory)
- odpojte se od PC
- znovu se připojte k PC
- spusťte aktualizaci Garmin Express

Program BaseCamp můžete stáhnout zde...
Potom stačí otevřít tento program. Mapy - Spravovat mapové podklady. U map TopoActive tam bude jméno souboru. Ten se musí najít v hodinkách, bude tam se třemi různými příponami. Všechny odstranit plus soubor garmindevice.xml. Odpojit připojit a už to šlo.

3) NAVIGACE PODLE TRASY V HODINKÁCH
jak můžu u Fenix 5 bežet podle trati kterou mam v hodinkách ? 
U Fenix 3 sem si zvolil sport a pak ze chci navigovat, ale u Fenix 5 to nějak nemůžu najít.

► U Fenix 3 musím do menu pak navigace, vybrat trasu a teprve sport.
► U Fénix 5 je to jinak
- Zvolit Běh a pak podržet Up Menu a jste v nabídce pro běh - navigace a tam jsou i ty trasy

4) POČÍTÁNÍ VZDÁLENOSTI U INDOOROVÉ AKTIVITY

Pokud chcete, aby se vám v indoorové aktivitě načítala alespoň přibližná vzdálenost z počtu kroků, je potřeba novou aktivitu vytvořit zkopírováním aktivity Chůze nebo nějaké indoorové běžecké aktivity (Běžecký pás, Krytá dráha). Pokud byste novou aktivitu vytvořili jako Jiná a vypnuli v ní GPS, tak se vzdálenost z kroků vůbec nezaznamenává! Druh uložené aktivity posléze ručně změníte ve webové verzi nebo mobilní aplikaci Garmin Connect.

5) MULTISPORT
Mám Fenix 5X a začínám jezdit multisportovnÍ disciplíny a zaboha nemůžu nastavit ruční stopování jednotlivých kol, tak aby se mi to nepřepnulo do další disciplíny nebo přechodu. Příklad (běh, kardio, běh) při kardiu jedu 20 kol a ty potřebuji počítat. Trénuju Murph/ 1 míle, shyby, kliky, dřepy, 1 míle.


- U multisportu lze vypnout tlačítko lap. Takže můžeš mačkat okruhy. Pro změnu disciplíny bys musel vlézt do menu a zapnout tlačítko okruhu. Přepnout sport a postup opakovat. 
Nebo mít jednotlivé sporty jako jednotlivé aktivity. 
Nebo si vytvořit tréninkový plán v Connectu.


- U multisportu je lap změna disciplíny, tzn že musí být nastaveno automatické lapování, jinak dojde ke změně sportu.. Lze multisport opakovat několikrát, takže by se asi dalo dát míle, čas, míle a počet opakování dle libosti...

Dřívější rady: (U telefonů Huawei a Honor je také problém v aplikaci Connect, kdy nejde párování s telefony. Ale podle vyjádření Garminu se intenzívně pracuje na odstranění tohoto problému
Zde jsou minimální požadavky mobilního Connect pro připojení Bluetooth:https://support.garmin.com/... Píší zde že s telefony Huawei jsou stále problémy, ...
- Někomu to ale jde jinému ne, možná by stálo za to vyzkoušet jinou verzi Androidu. 
- Někdo radí po vyčištění zapnout a vypnout bluetooth. Zadat PIN a jakmile se zobrazí zelené spojení vypnout určení polohy při párování. 
- Další tip je podívat se do nastavení Bluetooth a pokud tam už jsou ukázané Fenixy tak je vymazat z nastavení a přeinstalovat aplikaci.
- Další zkušenost je udělat reset telefonu do továrniho nastaveni a pak vše nainstalovat. Spárováni pak funguje lépe když je telefon vyčištěn od všeho balastu.)
 
► ZÁZNAM VÍCE AKTIVIT NAJEDNOU (TRIATLON)
Nevíte jak na Fenix zaznamenat multisport závod, kde neznáte předem počet a pořadí aktivit (disciplín) ?

► 
 1. V zobrazení hodinek vyberte možnost Start > Přidat > Multisport.
 2. Vyberte typ aktivity Multisport nebo zadejte vlastní název.

  Duplicitní názvy aktivity obsahují číslo. Například Triatlon(2).

 3. Vyberte dvě nebo více aktivit.
 4. Vyberte možnost:
  • Vyberte požadovanou možnost a upravte konkrétní nastavení aktivity. Můžete si například nastavit, zda chcete zahrnout přechody.

  • Výběrem možnosti Hotovo aktivitu Multisport uložíte a můžete ji začít používat.

 5. Tlačítkem Ano přidáte aktivitu na seznam oblíbených.

6) JAK ZAZNAMENAT VÍCE RŮZNÝCH AKTIVIT NAJEDNOU
Když mám před sebou závod a neznám předem pořadí sportů, takže vyběhnu, pak třeba pádluju, pokračuji na kole, orienťák,...Jak je zaznamenat najednou ?

► Nastavení - Systém - Zkratky - Podržet tlačítko xxxx (tlačítko kde bude zkratka) - Změnit sport... Já to mám na podržení Start, když ho podržím v průběhu aktivity, zeptá se, na jakou aktivitu chci přepnout.

7) JAK DOSTAT DO HODINEK JINÉ SPORTY
Ahoj jak dostanu do aktivit ikonku posilovna ? Chci vidět jak pracovalo srdce, kalorie atd. 

► V menu hodinek to nenajdeš (tam jsou ty základní: kolo, běh, chůze, lyže, atd.), ale můžeš si je stáhnout z Connect IQ, ať už z počítače nebo rovnou přes mobilní aplikaci Connect kde už nějaké najdeš: https://apps.garmin.com/cs-CZ/...
Přes Connect pak už stačí si vybranou aplikaci stáhnout. Např. Gym Timer (více o aplikaci http://www.geniuswrist.com/....) nebo https://apps.garmin.com/...
To platí i pro jiné sporty, např Plachtění, In-line, Squqash a jiné, které nejsou od výrobce v hodinkách Fénix, nebo si lze stáhnout i aplikace zaznamenávajíc Váš spánek, změří Cooper test, Dickson test a jiné

 CO DĚLAT POKUD NENAJDETE VÁŠ SPORT V SEZNAMU GARMIN CONNECT
1) Přiřazovat tento sport k jinému podobnému sportu (např. Badminton k Tenisu) a odlišovat si ho pro sebe určitým Typem události
2) Přiřazovat tento sport k jinému sportu, který vůbec nepoužíváte, ale ideálně k takovému, který měří a zobrazuje požadované údaje (pro Badminton používat třeba Rychlostní chůzi, raději než Pilates)
3) Nechat tento sport jako Nekategorizováno nebo Ostatní a druh sportu vždy zmínit v názvu aktivity

8) PLAVÁNÍ VE VOLNÉ VODĚ A BAZÉNU
Jaké mate zkušenosti s Fenix 3 při měření plavání na volné vodě ?
A) Jak je to s plaváním ve stylu "prsa" na otevřené vodě, vůbec mě to nezachytilo připlutí. Pouze krátké úseky. Asi to bude ve stylu plavání. Co mám dělat ?
B) Plavu pořád stejný úsek ale pokaždé mi to naměří jinou vzdálenost a taky mi to už ukázalo, že jsem plaval na pláži.


► Základ je počkat až GPS bude připravena na 100% a taky při ukončení plavání je asi třeba chvíli počat na dopočet GPS.
► Při stylu prsa, když máš ruku pod vodou, tak ti hodinky nezachytí signál GPS.
Řekl bych že změří začátek a konec aktivity, plus když zachytí signál. Vzdálenost se pak dopočítává po vynořeni z vody a chyceni signálu což u stylu prsa, když je ruka dlouho pod vodou moc nefunguje a proto to vykreslí jen přímku a nezapočítá tu vzdálenost.
Můžeš zkusit ještě zkrátit záběry, ale spíše to bude tím, že jsou ruce pod vodou.

To plavání na pláži ukazuje, když se otáčíš hodně blízko břehu.
► Hodně tak záleží na stylu a taky jak dlouho zůstává ruka s hodinkami venku z vody.

U kraulu ruku vytahuješ nad hladinu daleko častěji než u prsou a měření je už celkem přesné.ření v bazénu
Mám problém s plaváním v bazénu. Mam nastavenou vzdálenost 25 m. a plavecký styl prsa, naposledy 750 m. vkuse, pauza asi dvě minutky, dalších 750 m. a potom 500 m., schválně jsem si počítal délky a nakonec mi Fenix ukázal namísto 2 000 m. pouze 1 100 m. Nevím jak to vyladit aby to ukazovalo správně. Při plavání dělám pravidelný pohyb, akorát při otočkách a odrazu se snažím chvíli držet ruce natažené vpředu, ale nepomohlo ...

► Podle mě záleží vše na technice provedení, blbě provedená otáčka, nebo např. dlouhé záběry rukou u prsou můžou hodinky splést.
Když plaveš správně styl prsa - krátké záběry pod hrudník tak to ukazuje správně, pěkně se to zobrazí v intervalech grafických, viz
https://connect.garmin.com/modern/activity/1634577080
(dotaz je starší a mám pocit u novějších verzí firmware se to už tak nestává)


9) POUŽÍVÁNÍ FÉNIXŮ V MOŘI, SLANÉ VODĚ
Chci se zeptat jestli můžu Fenix použít v moři. Tedy zda nevíš jestli jim vadí slaná voda. 
► Sprcha, bazén, moře jim nedělá problém
Ale přeci jenom je lepší je po plavání v moři opláchnout od slané vody

10) POUŽÍVÁNÍ HODINEK V SAUNĚ
Spousta dobrodruhů prokázala, že hodinky sice vydrží i teploty kolem 100° C ... otázka je, jak dlouho. Někdo sice tvrdí, že při pravidelném saunování se s tím za záruční dobu v pohodě dostal, ale ... na řemínek a jeho vlastnosti to z dlouhodobého hlediska nějaký vliv mít bude, samotné hodinky mají pod tlačítky těsnění z gumové (silikonové?) membrány, tenká a citlivá membrána je samozřejmě i součástí barometru. Je sice pravda, že lidské tělo bude hodinky částečně "ochlazovat", ale pro jakékoliv elektronické součástky a speciálně pro baterii, nejsou vysoké teploty (a prudké změny teploty a vlhkosti) dlouhodobě dobré a zkracují jejich životnost. Nejvyšší provozní a skladovací teplota udávaná manuálem pro Fenix je 45°C, pro Vívoactive 50°C. 
Oficiální stanovisko českého zastoupení firmy Garmin je, že dlouhodobé užívání hodinek v sauně v žádném případě nedoporučuje.

11) JAK SPUSTIT AKTIVITU I NAVIGACI SOUČASNĚ
Chtěl bych se zeptat, půjde na Fenixu 3 spustit zároveň aktivitu i GPS navigaci ?

► Když zapneš navigaci po trase, tak to tam někde vyběhne, ale při závodě to dělám opačně, zapnu aktivitu, pak dlouhým podržením UP vlezu do menu a nahodím navigaci, první metry obvykle všichni vědí, kudy běžet
► První podmínka je mít v hodinkách importovanou trasu. Pak dáš v menu navigace a vybereš trasu, hodinky se sami zeptají hned v dalším kroku na jakou aktivitu chceš navigaci pustit.
► A když chceš přidat ještě trénink, vlezeš podržením tlačítka menu do menu a vybereš trénink. Jde to myslím i v opačném pořadí (nejdřív trénink, vybrat aktivitu a pak navigaci).
+ Tohle pořadí mě tedy nefunguje. Musím začít tréninkem. Navigace jde přidat kdykoli. Mám ale pocit, že se pak liší pořadí a počet obrazovek.

12) MĚŘENÍ AKTUÁLNÍHO TEMPA U FENIX 3 A FENIX 5
Jaké máš zkušenosti s Garmin Fenix 5 a měření aktuálního tempa, když jsou při běhu nebo kole skaly, stromy, les. Mám Fenix 3 a jakmile vběhnu pod stromy, do lesa, budovy okolo apod, tak to aktuální tempo/rychlost hodně skáče, spíše ukazuje vetšinou pomalejší. 

► Aktuální tempo u Fenix 3 je jak píšeš problémové, vykazuje nepřesnosti... při zrychleni reaguje pomalu a v lese je zkreslené.
U Fenix 5 bylo aktuální tempo o něco přesnější než u Fenix 3 a reagovalo svižněji na změnu tempa, ale 100% to také není.
Hodinky pak tyto nepřesnosti ve výsledku vyrovnají, ale je jasné, že aktuální tempo potřebuješ hned.
Můžu ale říct, že aktuální tempo u Fénix 5 relativně sedí s těmi mezičasy.
Jinak Fenix 5 je ve všem daleko svižnější než Fenix 3.

13) CO ZNAMENAJÍ ŠIPKY PO TRÉNINKU BĚHU
Ahoj, nevíte někdo, jak interpretovat ty šipky u Fenix 5 v "Training Status"? Všude se dočtu, co znamenají stavy "Maintaining, Peaking...". Ale úplný smysl tech šipek si jen zlehka odvozuji.

► Ty šipky ukazují aktuální stav po tréninku oproti předchozímu stavu. Fitness označuje "formu", load reflektuje hodnoty TSS. Co je trochu na houby, tak skutečnost, že tato obrazovka počítá jenom běžecké tréninky.
více: http://www.zivotsgarminem.cz/...

14) JAK SE DOSTANU V ANAEROBNÍ ZÁTĚŽI NAD 3.0

► Nejde o to, že se budeš pohybovat ve vysokých zónách tepu. Aby jsi se dostal na vysoké číslo u anaerobní zátěže, musíš si dávat intervaly. 

► Např.  Opakované sprinty. Porovnává to tepovou frekvenci a tempo. Pokud budeš třeba celý běh ve 4. a 5. Zóně, tak ti nepůjde vše do anaerobní zátěže

15) JAKÉ FAKTORY MOHOU OVLIVNIT PŘESNOST SIGNÁLU GPS, JAK PŘESNÉ JSOU VAŠE HODINKY
Již dříve (2011) DC Rainmaker našel průměrnou chybu GPS u sportovních hodinek 1% na 1,6 km u přímé cesty s jasným výhledem na oblohu; 1,7% kolem 400 m trati; a 1,7% na smyčkové trase 0,84 km skrz směs otevřeného prostoru a stromové pokrývky
Nyní (2020) vyšla tato nová studie: www.trainingpeaks.com/...
- Chyby byly větší v kopcovitých částech závodu s více zatáčkami  ve srovnání s plošší a rovnější sekcí
- Ovlivnit signál mohou zatáčky, horší výhled na oblohu nebo úseky silnice obklopené horami
- Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit přesnost u stejného typu hodinek, například kvalita čipové sady GPS a kvalita algoritmu výrobce.
- Přesto sportovní hodinky GPS v této studii vykazovaly relativní chybu pouhých 0,6 ± 0,3 až 1,9 ± 1,5%
- oproti studii z roku 2013 se ukázalo, že nynější hodinky s GPS mají větší přesnost
- Kategorie mobilních telefonů vykázala větší chybu ve srovnání s ostatními kategoriemi . Jedním z možných důvodů je to, že mobilní telefony mohly být drženy nebo nošeny na paži s pouzdrem a popruhem, v kapse šortky nebo v pase. Umístění zařízení GPS na tělo může ovlivnit přesnost.

16) TRÉNINKOVÝ KALENDÁŘ 

► A) JAK POSUNOU TRÉNINK V KALENDÁŘI

Pokud chcete posunout trénink v kalendáři, můžete to udělat ve webovém Connect. 
(Nezapomeňte pak synchronizovat kalendář s vašimi hodinkami)

1) Posunutí celého tréninkového kalendáře
Connect - Trénink - Tréninkové plány
- Pokud chcete posunout začátek Tréninkového plánu, ať už na dřívější nebo pozdější datum:

2) Přesun tréninku v Kalendáři
Pokud vynecháte trénink, tak ti trenér automaticky upraví celý plán.
Máte ale ještě druhou možnost, přehodit si trénink např. o den, viz následující postup:

Connect - Kalendář
- Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete  v daný den absolvovat trénink, můžete ho přetažením posunou na jiný den.


Můžete posunou buď:
A) jeden trénink
B) celý tréninkový plán
Příklad:

▬ Původní tréninkový plán


▬ A) Posunutí jednoho tréninku o den

▬ B) Posunutí celého tréninkového plánu

► B) PŘIDÁNÍ DO KALENDÁŘE (Connect - kalendář)
- Událost
- Cíl
- Cvičení
- Poznámka

Příklad - Přidání Cíle 
Kliknutím na datum v kalendáři se vám zobrazí mosžnosti:

Napravo se vám poté otevře nastavení (zde cíle). Vyplníte  např. název, typ aktivity,...Nakonec vyplníte počáteční datum a Přidáte Cíl do kalendáře.

V kalendáři pak najdete začátek a cíl vašeho Cíle (zde 7denní trvání Cíle)

17) NÁVRHY DOPORUČENÝCH DENNÍCH CVIČENÍ
Hodinky Fenix 6, Forerunner 745 a Forerunner 945 mají novou funkce - Návrhy denních tréninků (u běhu a cyklistiky).

Pokud máte hodinky teprve krátkou dobu, musíte nejdříve absolvovat několik aktivit. Až cca po týdnu pravidelných aktivit se vám pak budou tyto návrhy tréninků zobrazovat. Případně můžete synchronizovat veškerou historii vašich aktivit a poté hodinky spárovat a aplikací Garmin Connect a stav tréninku bude tak vytvořen rychleji.

Jakmile budete mít Stav tréninku aktivní, tak než zahájíte aktivitu, se vám na hodinkách budou zobrazovat návrhy tréninku na tento den.

Trénink vám bude navržen na základě vašeho aktuálního stavu tréninku. 
Ten se vypočítá na základě vašich předchozích aktivit, tréninkové zátěže posledních několika dní a aktuálního VO2max.

Celý článek o Doporučených trénincích najdete zde: https://petmikeska.blogspot.com/2020/12/garmin-navrhy-doporucenych-dennich.html

18) LAKTÁTOVÝ PRÁH (LP)
Laktátový práh, pokud je jeho automatická detekce zapnuta, se začne zaznamenávat pouze v případě, že máte dostatečný počet běžeckých aktivit a zároveň v rámci řady tréninků dostatečně střídáte tempa běhu. 
Laktátový práh je ukazatel svalové výdrže při nadměrném zatížení, čili běháním pouze v nízkých tepech nepřinese žádný progres LP. Cílem má být zrychlovat za současného zvyšovaní hodnoty srdečních tepů. Když to přirovnám k autu, tak cílem má být umět jet rychle za současně vysokých otáček motoru, aniž by došlo k jeho poškození. Kdo je zvyklý běhat třikrát týdně 15km na pohodu v tepové zóně T1/T2, tak toho spolehlivě zničí závod na 5km, ve kterém vás ostatní běžci donutí běžet v zóně T4/T5, protože vaše svaly prostě nebudou zvyklé pracovat dlouhodoběji pod vysokou zátěží. To jsou ty notoricky známé svalové křeče či nemožnost prostě jen běžet. 
Hodnoty laktátového prahu se v čase mohou (logicky) měnit, protože ony kopírují způsob a četnost tréninku. Když vypustíte na pár týdnů tepové běhy, sval logicky přijde o část schopnosti pracovat ve vysoké zátěži. Pokud v hodinkách nové hodnoty potvrzením přijmete, potom vám budou i během aktivity posílat upozornění, že právě běžíte na hranici LP a můžete tak mnohem efektivněji řídit svůj trénink/závod. Pokud z nějakého důvodu novou hodnotu odmítnete, pak nemáte s čím pracovat, pokud je součástí vašich běžeckých tréninků budování vysokých hodnot LP a výborná svalová výdrž.

Srovnávat mezi sebou, kdo má jaký LP úplně dobře nejde. Hodnotu ovlivňuje dlouhá řada proměnných. Z těch základních jsou to pohlaví, věk, tělesná váha, úroveň kondice vytrvalostní i silové, hodnota klidového tepu i maximálního a v neposlední řadě vaše vrozená predispozice, zda jste takzvaný tepař, či nikoliv. Většina populace se nachází v mediánu, pokud jde o hodnoty normálu ve vysokých tepech. Například čtyřicátníci dosahují v mediánu kolem 185 tepů za minutu při vysokém zatížení. Predispoziční čtyřicátníci "tepaři" ale mohou běžně dosahovat hodnot kolem 200, což zároveň není ukazatel nějaké nemoci, ale pouze vrozené schopnopnosti srdečního svalu podávat i v tomto věku poměrně zajímavé výkony. Ono všechno souvisí se vším, takže když mi na tréninky chodí lidi s tím, že proti jiným účastníkům mají celkově vyšší tepy, ačkoliv trénují dlouho a pravidelně třeba i na výkonnostní úrovni, nemusí to být vždy známka nedostatečné kondice, ale může to být právě ta vrozená predispozice. Ukázkovým tepařem byl třeba Zátopek. Vypadal při běhu, že musí každou chvíli padnout, a že je na pokraji kolapsu. Míval skutečně vysoké hodnoty tepu, ale současně dokázal běhat pod vysokým svalovým zatížením dlouhé tratě. V té době se o nějakém laktátovém prahu nic nevědělo, ale hodnoty srdečného tepu svou z té době zaznamenány a ten člověk v sobě nosil vysokotlaké čerpadlo, co se rozjelo po pořádných otáček na první našlápnutí. Ještě na konci kariéry dokázal dlouhodobě pumpovat 215 tepů za minutu a určitě by se i dnes našli tací, co by Zátopkovi řekli, pane vy jste kardiak, ačkoliv jde o predispozici.
Zdroj: FB Marek Makáč

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .