KRNOV - RACIBORZ - OPAVA - KRNOV

Délka trasy: 110,5 Km
Fotogalerii najdete zde...


TRASA:
Krnov (hl.vlak.nádr.)-Úvalno-(hran.př.)-Branice-Nasiedle-Lubotyn-Dzierzyslaw-Kietrz-Pietrowice Wielkie-Raciborz
-Ocice-Samborowice-Pietraszyn-(hran.př.)-Sudice-Kobeřice-Hněvošice-Služovice-Pusté Jakartovice -Opava Kateřinky-Opava-Vávrovice-(hran.př.)-Wiechowice-Uciechowice-Branice-(hran.př.)-Úvalno-Krnov (hl.vlak.nádr.)


POPIS:
Vyjíždíme od hlavního vlakového nádraží a pokračujeme po Revoluční ulici směr Opava. Projedeme dva kruhové objezdy a za městem pokračujeme po středně frekventované silnici č.57 až do Úvalna.Zde odbočíme doleva a přes hraniční most se dostaneme na polskou stranu, kde pokračujeme (cca 18 km) po klidných silnicích přes Nasiedle, Lubotyn, Dzierzyslav do Kietrze. Odtud pokračujeme po středně frekventované silnici č.416, která vede z Glubczyc až do asi 18 km vzdáleného Raciborze.
Do Raciborze vede cesta zkopce a město máme jak na dlani. Jedeme stále po hlavní silnici rovně až k ceduli Centrum, kde odbočíme mírně doprava a po chvíli jsme v Raciborzi (Ratiboři). Zde obhlídneme rynek (náměstí), pojíme a pokračujeme přes pravý roh náměstí (kostel máme při výjezdu z náměstí po levé ruce) a pokračujeme po Opawské silnici.
Za Raciborzem vede naše cesta po málo frekventovaných cestách vlastně až do Opavy. V Polsku ještě projedeme obcí Samborowice a dostaneme se na hraniční přechod Pietraszyn-Sudice.

V Sudicích po pravé straně obhlídneme památník československých tankistů (v 2.svět.válce zde sváděly tuhé boje) a pokračujeme do Koběřic, kde zatáčíme doprava podle ukazatele Opava, Hněvošice (pozor, odbočka je celkem nenápadná).
 Z Hněvošic, přes Služovice, Pusté Jakartovice přijíždíme do Opavy Kateřinek.

Před Opavou ještě zaznamenáváme po pravé straně pohraniční opevnění, ale o chvíli jsme už v Opavě kde sjedeme na asi 100-200 m na hlavní silnici, aby jsme na další odbočce odbočily doprava směr tenisové kurty. Za stříbrným jezerem po pravé straně po chvíli odbočíme za řekou doprava a podél tenisových kurtů pokračujeme rovně. O chvíli se napojujeme na cyklotrasu č.55, po které pokračujeme přes Vávrovice k hran.přechodu.

Na křižovatce odbočujeme doprava a přes hraniční řeku Opavu se dostáváme na polské území, po kterém pokračujeme alejí po nefrekventované silnici až na křižovatku, kde bude na odbočce vlevo kamenná zastávka. Odbočujeme na křižovatce vlevo a pokračujeme do Branic.

O chvíli se dostáváme na českou stranu opět přes hraniční most do Úvalna. Zde odbočujeme doprava na středně frekventovanou silnici č.57 po které dojíždíme zpátky do Krnova.

Kvalita cest: všude pěkný asfalt, kromě za hranicemi ve Wiechowicích je plno děr na vozovce. Dál směr Branice už je to lepší, i když občas nějaká ta dírka na vozovce se objeví.


Hustota automobilového provozu: Krnov-Úvalno: hlavní silnice, středně hustý provoz. Úvalno-Kietrz: silnice s minimálním provozem, Kietrz-Raciborz: hlavní silnice, malý až středně hustý provoz, Za Raciborzem ještě chvíli střední provoz, dále pak až na hranice v Pietraszyne malý provoz. Za hranicemi v Sudicích až po Opavu Kateřinky malý provoz. Opavu kromě 100m úseku projedete bočníma ulicemi s nevelkým provozem. Po odbočce vpravo směr tenisové kurty až k hranicím Vávrovice-Wiechowice malý provoz. Na polské straně Wiechowice až po hran.př Branice a do Úvalna minimální provoz. Úvalno-Krnov: hlavní silnice, středně hustý provoz.


Odkazy:

www.raciborz.pl/cz - stránky o měste Raciborz v českém jazyku

Trasa

Komentáře