Přeskočit na hlavní obsah

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA.

Aktualizováno 26.12.23
Nejvyšší správní soud potvrdil, že z § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty. Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty.
- Zde znění novely zákona.
Novela zákonaprovozu na pozemních komunikacích. č. 361/2000 Sb., platná od 1. 1. 2022.
► Nyní platí nepovinné použití cyklistické infrastruktury (smíšené cyklostezky - značky C9a a C10a). 

» Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty (značka C8a), je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(§ 57 odst. 1 podle bodu 6 tisku 374/8 – doplnění slov „v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“).

Tato změna je citována doslovně v zákoně o bezpečném odstupu (doplnění nového odstavce 6 v § 17) a nepovinné infrastruktuře (nové znění § 57 odst. 1).Stanovisko právníka Tomáše Kindla a Policie ČR:

A) Právník Tomáš Kindl:
Jsou cyklostezky povinné? Kdepak, je to mýtus
Co to znamená? Cyklista nově nemusí užít žádný druh cyklostezky. Uvedená výjimka je totiž natolik široká, že pokrývá v zásadě všechny důvody, kvůli kterým cyklisté cyklostezky neužívají. Typicky se jedná o nevhodnou trasu, špatný technický stav komunikace nebo množství chodců, které činí cyklostezku v danou chvíli nepoužitelnou. Je logické, že rychlejší cyklisté volí spíše silnici, zatímco pomalejší cyklisté, zejména rodiny s dětmi nebo senioři, hledají každou možnost, jak se silnici vyhnout.

Cyklisté tak mohou legálně užít silnici, pokud to není přímo zakázáno dopravní značkou. Zákaz vjezdu jízdních kol by se však měl objevovat jen ve skutečně žádoucích a odůvodněných případech.

Plné aktuální znění nové verze zákona je dostupné například zde: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

"Cyklisté jsou účastníky provozu a je třeba s nimi počítat. Stejně jako motoristé nejezdí jen po dálnicích, ani cyklisté nejezdí jen po cyklostezkách. Cyklisté nemají povinnost užít stezky pro chodce a cyklisty. Nově nebudou muset užít ve všech případech ani stezky pro cyklisty. Důvodem neužití stezky může být například nevyhovující trasa, špatný technický stav nebo přeplněnost stezky. Věřme cyklistům, že si v zájmu vlastního bezpečí podle svých schopností a aktuální situace dokážou sami vybrat, kudy pojedou". píše ve svém článku právník, cyklista, chodec a motorista Tomáš Kindl, viz: mestemnakole.cz/2021/12

B) Policie ČR
Kontaktoval jsem i Policii ČR, tentokrát se stanoviskem vlády a odůvodněním legislativního návrhu. Z dopravní policie mi přišla odpověď:
- Z hlediska jazykového výkladu předmětného zákonného ustanovení, které uvádí výčet opatření pro cyklisty, na nějž se toto ustanovení vztahuje, taxativně, nikoliv dispozitivně, nelze, než konstatovat, že uvedené ustanovení se skutečně vztahuje pouze na samostatné stezky pro cyklisty, tj. ty, které jsou označeny svislými značkami č. C 8a „Stezka pro cyklisty“, přestože vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, naopak ke značkám č. C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“ či č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ uvádí, že, cituji: „Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky...“. Účelem vyhlášky je sice zákon blíže provést, nesmí však jít nad rámec zákona, který provádí, což je právě tento případ. Vzhledem k tomu, že vyhláška je právním předpisem nižší právní síly, platí tak v tomto případě výše citované zákonné ustanovení.


Závěrečný verdikt:
Stanovisko dopravní policie je tak stejné jako stanovisko Tomáše Kindla, proto: cyklista je povinen užít pouze "C 8a Stezku pro cyklisty", ale není povinen užít "C 9a/10a Stezku pro chodce a cyklisty".

V současné době se navrhuje pouze výjimka z nyní existující povinnosti užít "stezku pro cyklisty". Tím má dojít k přiblížení úprav "stezky pro chodce a cyklisty", "stezky pro cyklisty" a "stezky pro chodce" s povoleným vjezdem kol tak, aby žádná z nich nebyla povinná (nyní je povinná jen "stezka pro cyklisty").

Od Tomáše Kindla si můžete přečíst jeho články, týkající se cyklistů:
- Vychovávání na silnice nepatří. Na rozdíl od cyklistů
- Zpomalte, pár vteřin za zničené životy nestojí


Nezapomeňte tedy, že cyklista musí použít cyklostezku "C 8a - Stezku pro cyklisty" viz ukázka na fotce.
C 9a/10a Stezku pro chodce a cyklisty tak použít nemusí, ale pokud to bude pro něj bezpečnější je lepší pokud se bude pohybovat spíše po cyklostezce. 

AKTUALIZOVÁNO
Schválené znění novely zákona č. 361/2000 Sb. 
Plné aktuální znění zákona je dostupné například zde: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

Poslanecká sněmovna definitivně potvrdila (15.9.21) senátní verzi novely zákona 361/2000 sbírky o provozu na pozemních komunikacích. 
Účinnost obou níže uvedených změn je od 1. 1. 2022.

► Známá je hlavně pod přezdívkou"1,5 m". (Toto téma není součástí článku). (nový odstavec 6 v § 17 podle bodu 2 tisku 374/8 ve znění bodu 2 tisku 374/9)

Zároveň bylo schváleno nepovinné použití cyklistické infrastruktury.

» Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(§ 57 odst. 1 podle bodu 6 tisku 374/8 – doplnění slov „v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“).

Tato změna je citována doslovně a v zákoně se objeví až od 1. 1. 2022: bezpečný odstup (doplnění nového odstavce 6 v § 17) a nepovinná infrastruktura (nové znění § 57 odst. 1).

Současně by měla být vydána prováděcí vyhláška Ministerstvem dopravy novelizující vyhlášku č. 294/2015 Sb., která legalizuje přejíždění V 1a – Podélné čáry souvislé („plné čáry“) při předjíždění cyklisty a opraví popisky u dopravních značek C 8a – Stezky pro cyklisty, C 9a – Stezky pro cyklisty společné a C 10a – Stezky pro chodce a cyklisty dělené tak, aby bylo zřejmé, že užití stezky pro cyklisty není bezpodmínečně povinné a užití stezky pro chodce a cyklisty není povinné vůbec.


Komentáře

 1. Petře, díky za info, někdy se může hodit

  OdpovědětVymazat
 2. Velmi přínosné. Bylo by fajn to stanovisko PČR publikovat komplet včetně datace a toho, kdo je pod tím podepsaný, aby se na to dalo odkazovat.

  OdpovědětVymazat
 3. Samozřejmě, že cyklista na cestu (obzvlášť 1. třídy) nepatří.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Silnice, na které cyklisté a jiná nemotorová vozidla nepatří, mají svůj speciální název a dopravní značku - říká se jim "silnice pro motorová vozidla". To jsou vlastně takové vyhrazené automotostezky. Je pravda, že většinou jsou touto značkou označovány pouze silnice I. třídy (i když asi zákon výslovně nebrání tomu, aby tak byla označena i II. nebo III. třída), ale obyčejné silnice I. třídy jsou v zásadě přístupné všem účastníkům silničního provozu - tím spíš silnice nižších tříd. Pokud z nich chceme vyhánět cyklisty na cyklostezky, pak bychom stejnou logikou z nich měli všechna motorová vozidla vyhnat na silnice pro motorová vozidla.

   Mimochodem, když na Moravě a Slovensku silnicím říkate cesty, jak vlastně říkáte cestám? :-) Polním cestám, lesním cestám a tak?

   Vymazat
 4. Děkuji, velmi přínosné a to zejména protože cca do měsíce se budu muset dostavit na magistrát města Chomutov na odbor dopravy, abych zde řešil oznámení o přestupku policie ČR, protože jsem nepoužil při tréninku stezku pro chodce a cyklisty C9a. I takovou pro mne absurdní věcí i v této době se u nás zabývá PČR a bude řešit správní orgán no dál to snad nepůjde 🙏.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě k tomu při tréninku ? To snad ne... Jsem dost zvědavý co vám řeknou. Tyto argumenty co tu uvádím jsou snad dostatečně jasné. Tak pak dejte vědět jak to probíhalo :)

   Vymazat
  2. Pokud bychom chtěli chytat zákon za slovíčko a zůstat o toho velmi doslovného výkladu, tak ta povinnost užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty není nijak vázána na to, že ten pruh nebo stezka jsou součástí stejné komunikace, ani na to, že vedou stejným směrem, jakým chce cyklista jet. Co když ta stezka vede souběžně o třicet metrů vedle? Co když vede o kilometr vedle a úplně jinam, nebo úplně opačným směrem? Co když cyklista už chtěl z kola sesednout a tak přestat být cyklistou, ale nemůže, protože mu zákon ukládá povinnost užít stále další stezky a pruhy, které byly zřízeny? To je podobné, jako že pokud je ve vzdálenosti do 50 metrů přechod, nesmíte přecházet jinde, ani když chcete přejít úplně jinou komunikaci a na úplně jinou stranu. Nebo nakonec musíte přecházet třikrát místo jednou.

   Na druhou stranu, občas jsou ty doslovné výklady i ulehčením. Například příkaz "sesedni z kola" nevylučuje, abych po sesednutí zase nastoupil a normálně pokračoval v jízdě. Příkaz jsem splnil. (Horší je příkaz "veď kolo".) Osmiúhelníková stopka taky neznamená, že u ní řidič musí zůstat stát navěky.

   Co se týče toho správního řízení, jako úředník nebo soudce bych se držel zásady, že kde je možných více výkladů, musí být použit ten výklad, který je pro občana příznivější (in dubio pro libertate). Alespoň ve správním právu by to mělo platit beze zbytku. Tedy zde by se Kindlův výklad použít měl, ať je sebevíc přitažený za vlasy.

   Vymazat
  3. Pane Bálint jak to dopadlo na správním řízení? Byl jste úspěšný?

   Vymazat
 5. S tím výkladem bych nebyl tak hrr. Z faktu, že pojem "stezka pro chodce a cyklisty" je přesně vymezený, ještě přímo nevyplývá, že by taková stezka nebyla zároveň stezkou pro chodce i stezkou pro cyklisty - takovému výkladu nasvědčuje i to, že zákon pak ohledně těchto společných stezek výslovně upravuje pouze to, co se týká kolize či souběhu těchto dvou funkcí stezky. V tom se pan Kindl i tvůrce toho vládního stanovisko malinko ukvapili. Pokud zákon uvalí clo na "jablka a hrušky", tak z toho nelze vyvozovat, že na samotná jablka bez hrušek se to clo nevztahuje. A to i v případě, že by "jablka a hrušky" byly ustálené sousloví. Novoprávnická "slovíčkářská" logika je sice občas absurdní, ale nemůže úplně vytěsnit běžnou jazykovou logiku, syntaktická a sémantická pravidla jazyka, zejména slučovací význam spojky "a".

  Ovšem to opravné stanovisko policie je ještě absurdnější. Vyznívá tak, jako by dopravní značkou nebylo možné stanovit žádný příkaz ani zákaz, který by nebyl už předtím nezávisle na té značce stanoven zákonem. Tj. například vjezd by bylo možné značkou zakázat jen tam, kde už je stejně zakázán zákonem, přikázaný směr jízdy vpravo by směl být značen jen tam, kde už je i bez značky přikázán zákonem atd. Pak by ovšem ty "stezky" bylo nutné značit informativními značkami, tak jako se informativními značkami značí například zastávky.

  Ve skutečnosti je to ovšem tak, že povinnost užít "stezku pro cyklisty" je obecnou úpravou provozu, zatímco povinnost užít "stezku pro chodce a cyklisty" je místní úpravou provozu, a tyto dvě povinnosti spolu nijak nekolidují, protože zákon umožňuje stanovit dopravním značením příkazy a omezení a ukládá povinnost se takovými příkazy a omezeními řídit.

  Přičemž výklad, že "stezka pro chodce a cyklisty" je specifickým typem "stezky pro chodce" a zároveň specifickým typem "stezky pro cylisty", zákon ani jeho jazykový výklad nijak nevylučují, ba spíše mu nasvědčují.

  Ale bylo by zajímavé, kdybychom ten Kindlův výklad zkoušeli aplikovat i na různé kombinace vyhrazených jízdních pruhů, a začali například tvrdit, že jízdní pruh vyhrazený pro autobusy, cyklisty a konformní taxíky ve skutečnosti není vyhrazený ani pro autobusy, ani pro cyklisty, ani pro taxíky, ale jen pro celou trojici pohromadě - tj. autobus bez cyklisty tam vlastně nesmí. Ale kupodivu zatím nikdo nezpochybňuje, že když je například vyhrazený jízdní pruh pro autobusy na tramvajovém pásu, tak ten pruh je potom obojím současně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenže ono je to přesně opačně. Když už chcete mluvit o tom, že něco je specifickým typem něčeho jiného, tak potom je "stezka pro cyklisty" specifickým typem "stezky pro chodce a cyklisty". Specifická věc vždy omezuje to co je definováno generálnější věc. V tomto případě omezuje účastníky, kteří ji mohou použít, z chodců a cyklistů jen na ty cyklisty. A pokud tedy potom zákon dál říká, že cyklista je povinen užít tu specifickou věc, tedy "stezku pro cyklisty", tak už to nemůže platit pro tu generálnější věc. Protože kdyby to ta bylo, tak tou nejgenerálnější věcí, po které jezdí cyklisté je to po čem jezdí všichni, tedy silnice samotná. A tedy i tu by tedy byl cyklista povinen užít.

   Vymazat
 6. Bylo by vhodné článek opět aktualizovat. Prováděcí vyhláška 294/2015 byla aktualizována k 1.1.2022 Výklad ke značce V1a byl změněn a doplněn, výklad ke značkám C8a, C9a a C10a zůstal stejný.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím, myslím, že tam mám napsané ty změny v zákoně.

   Vymazat
 7. Bohužel se dnes již nevytváří zákony jasně definované a jednoduše vymahatelné. Takřka ve všech odvětvích se lze setkat se zadními vrátky, což samozřejmě dává práci právním zástupcům a zahlcuje soud.
  Celá fraška stran cyklostezek je jen ukázka lobingu té či oné strany a postrádá primární podstatu toho, proč se předpisy a zákony tvoří. Dle mého proto, aby byla dána jistá a jasná pravidla.
  Tento paskvil jen dokázal neschopnost našich politiků, kteří opět povýšili agresivní a arogantní cyklisty nad motoristy, kteří bohužel, na výběr nemají a MUSÍ po pozemní komunikaci jet. Oni nemohou legálně použít cyklostezku, byť by byla sebepráznější.
  Sám na kole jezdím často, avšak automobilem též, proto vidím oba světy a některé osoby nechápu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemáte ve všem pravdu. Např. existuje právní rozklad zákonů, který jasněji určuje mantinely. To samozřejmě neznamená, že právníci si vždy najdou nějaké kličky. Osobně nemám rád termín arogantních cyklistů. většina těchto lidí ani cyklisté nejsou. Jsou to většinou chodci, kteří sednou na kolo a myslí si, že jsou páni jak na chodníku.

   Vymazat
 8. Podporují Garmin Fenix3 expedice v případě, že ano jakou aktivitu nastavit v hodinkách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stačí ve Výzvách se připojit k výzvě, tak jak u normálních výzev

   Vymazat
 9. Jako cyklista jsi povinen využít cyklostezku

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.