"POCHOD SMRTI" - ZLATÉ HORY - HOLČOVICE - KRNOV

Na letošní maratónský pochod se nás letos sešlo jen pět statečných, přesněji 4 stateční a 1 statečná :).

Ráno jsme vyrazili vlakem z Krnova do Zlatých Hor, odkud jsme začali stoupat kolem kaple sv. Rocha směr Biskupská kupa. Po náročném výšlapu s převýšením cca 470 m. jsme vystoupali do výšky do výšky 891 m. 

Od rozhledny na Biskupské kupě jsme poté kousek sestoupili, aby jsme o něco dále vystoupali na nejvyšší bod dnešní trasy nedaleko Heřmanovic.
Dále naše cesta pokračovala 7,5 km z kopce do Holčovic, kde po 20 km následovala tradiční přestávka. 
V druhé polovině naší trasy jsme museli nejdříve překonat dva kopce s 200 m. převýšením. Nejdříve z Holčovic a poté přes sjezdovku ve Vraclávku. Oproti minulému pochodu
nejdeme přímo lesem, ale po lesní asfaltové cestě na Hošťálkovy a až poté pokračujeme Ježnickým lesem již za stále méně světla až do Krnova.

Statistika:
Vzdálenost: 42 km
Nastoupáno: 1408 m.
Čas pohybu: 8:10 hod.
Prům.tempo pohybu: 11:39 min/km
Prům.rychlost pohybu: 5,2 km/hod.

Trasa:
http://connect.garmin.com/modern/activity/634942363


Video:Foto:

Komentáře