Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN STAMINA (VÝDRŽ)

STAMINA (výdrž) je nový ukazatel vaší kondice, který využívá pokročilou analytiku (algoritmus) společnosti Firstbeat Analytics.
STAMINA je funkce dostupná na některých zařízeních Garmin. Tato funkce může být užitečná při tréninku nebo závodech, protože vám může pomoci udržovat správné tempo/rychlost a vyhnout se přetěžování.
Pokud se budete v nesprávný čas příliš dlouho přemáhat, hrozí, že závod nedokončíte. Pokud zaujmete příliš konzervativní přístup, riskujete, že cílovou pásku protnete zklamaní a s vědomím, že jste nedosáhli svého nejlepšího možného výkonu.

VE ZKRATCE (více najdete níže)
1) Tuto funkce najdete jen v nejnovějších hodinkách nebo cyklistických zařízeních Edge.
2) Je určená pro běžecké a cyklistické aktivity, u kterých vám ukáže jak dlouho ještě vydržíte běžet/jet na kole s aktuálním úsilím. Můžete tak upravit svoje aktuální úsilí, aniž by jste se rychle vyčerpali nebo zbytečně moc nešetřili.
3) Minimální informace, které STAMINA v reálném čase potřebuje k výpočtu, je vaše VO2 max. 
Pro výpočet je třeba údaje: u běhu» rychlosti a srdeční frekvence, u cyklistiky» údajů o srdeční frekvenci a výkonu.
4) Měli by jste znát, vaši pokud možno co nejpřesnější, maximální tepovou frekvenci a pro nejpřesnější odhad STAMINY by jste měli hodinky nosit co nejvíce, aby Stamina získala o vás co nejvíce fyziologických informací.
5) Funkce nabízí dva ukazatele: STAMINA (aktuální) a POTENCIONÁLNÍ STAMINA.
6) Zobrazení STAMINY v reálném čase na vašem zařízení.
7) Ukázky grafů STAMINY z různých intenzit. STAMINU v Connect tak můžete porovnávat např. s vaší tepovou frekvencí, výkonem, nadmořskou výškou,... a získat tak zpětnou vazbu o vašem výkonu.
8) Vysvětlení toho co můžete vidět na displeji a nastavení datových obrazovek STAMINY.

Poznámka: Na hodinkách a cyklistickém Edge se nazývá tato funkce STAMINA. Pod tímto názvem ji zde budu popisovat a nebudu tak používat český název VÝDRŽ.

1) TUTO FUNKCI NAJDETE NA NOVÝCH ZAŘÍZENÍCH (k 07/23)
> Hodinkách Fenix 7, Fenix PRO 7, Epix (Gen 2), Epix PRO 2 (gen 2), Forerunner 955/965, D2 Mach 1, MARQ (Gen 2), Tactix 7, Enduro 2.
> Cyklistických zařízeních Edge 540/840/1040.

2) CO JE STAMINA (neboli výdrž)
> Je to další nástroj, který by běžec nebo cyklista mohl využít při tréninku nebo závodě.
> Tato nová funkce na zařízeních Garmin pro běžecké a cyklistické aktivity umí vypočítat, podle vašeho aktuálně vynaloženého úsilí, jak dlouho ještě vydržíte běžet/jet na kole.
> Podle toho můžete přizpůsobit váš výkon až do cíle, jestli máte zvolnit, či naopak můžete bez obav přidat a tím dosáhnout co nejlepšího výsledku.
> Jinak řečeno dokáže usměrňovat námahu v průběhu aktivity, abyste optimálně využili svou energii. 
Pokud uvidíte na vašem zařízení, že hodnota STAMINY ubývá rychle, znamená to, že by jste se mohli příliš brzo vyčerpat a měli by jste tak zvolnit. 
Naopak pokud hodnota vaší STAMINY klesá pomalu, znamená to, že máte ještě dost energie na to, aby jste mohli ještě zrychlit.

3) VÝPOČET STAMINY
> Minimální informace, které STAMINA v reálném čase potřebuje k výpočtu, je vaše VO2 max. (hodnota VO2 max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat)
- To vyžaduje:
» běh s kombinací údajů o rychlosti a srdeční frekvence 
» nebo jízdu na kole s údaji o srdeční frekvenci a výkonu (je nutný wattmetr). 
STAMINA se počítá na základě několika faktorů, včetně vašeho VO2 max, aktuální tepové frekvence a dalších hodnot, kdy kombinuje vaše fyziologické ukazatele s hlubší analýzou vaší nedávné i dlouhodobé historie aktivit.
» To znamená, že nejenže se přenáší hodnoty STAMINY z jedné aktivity na druhou, ale také se používají intenzity aktivit, délky trvání, vzdálenosti a tréninkové zátěže, aby se zvýšila personalizace zpětné vazby STAMINY v reálném čase nad rámec základních kondičních ukazatelů. Tyto údaje se používají k modelování individuální odolnosti proti únavě a osobní odolnosti a snášenlivostí pro aerobní a anaerobní cvičení.

> Odhady STAMINY v reálném čase jsou založeny
» Při běžeckých aktivitách primárně na vaší historii běžeckých dat.
» Při cyklistických aktivitách na vaší historii cyklistických dat.
(Obecná úroveň kondice sice poskytuje určité informace o vašich schopnostech podávat výkon, přizpůsobení údajů konkrétním aktivitám, ale výrazně ovlivňuje vaši kapacitu podávat udržitelný výkon).
Odhady času a vzdálenosti do vyčerpání ukazují, čeho můžete během aktivity dosáhnout s aktuální úrovní úsilí a zbývající STAMINY. 
Počáteční odhady vycházejí z vaší dostupné STAMINY na začátku aktivity a předpokládají, že budete udržovat mírné úsilí ideální pro maximální vytrvalostní výkon. 
Tyto odhady se v průběhu aktivity průběžně aktualizují, aby odrážely vaši situaci.

4) PŘESNOST VÝPOČTU STAMINY
Funkce STAMINA je odhad, takže není vždy přesná. Může být ovlivněna řadou faktorů, jako je vaše aktuální fyzická zdatnost (může být ovlivněna např. nemocí), počasí a terén, po kterém se pohybujete. Je však užitečným nástrojem, který vám může pomoci využít váš trénink na maximum a předejít přetížení.
► Tepová frekvence
 > U tepové frekvence (TF) se ujistěte, že je přesně nastavena maximální hodnota TF nebo že máte alespoň zapnutou funkci automatického zjišťování maximální hodnoty TF.
> Pokud měříte TF pouze a jenom optickým snímačem na zápěstí, tak nemůžete dosáhnout co nejpřesnějších výsledků.
> Nesprávné nastavení maximální tepové frekvence má kaskádový efekt, který negativně ovlivňuje spolehlivost zpětné vazby výdrže v reálném čase tím, že zhoršuje hodnocení VO2 max, laktátového prahu/FTP a aktuální intenzity.

► Co nejvíce dat
> Je potřeba zaznamenávat všechny vaše aktivity dosažení nejlepších výsledků STAMINY v průběhu aktivity.
> Pro získání co možná nejvíce fyziologických dat, co pro nejsprávnější výpočet STAMINY, pokud je to možné, by jste měli používat hodinky Garmin 24/7 (tedy pokud možno co nejvíce).
> Cyklistické zařízení poskytuje dostatek dat k výpočtu STAMINY, ale používání hodinek Garmin mimo cyklistické aktivity můžete získat ještě další fyziologické data, (např. ze spánku), které přispějí k ještě přesnějšímu výpočtu.

► Přesnost se zlepšuje časem
Stejně jako u jiných pokročilých výkonnostních analýz se  spolehlivost a smysluplnost STAMINY v reálném čase zvyšuje časem s tím, jak dobře vás zařízení zná. 
Na začátku je třeba:
» Absolvování několika náročnějších běžeckých aktivit s tepovou frekvencí.
» U cyklistických aktivit zaznamenávání pomocí měřiče výkonu a tepové frekvence soustavně po dobu 2 až 3 týdnů a s různými úrovněmi intenzity a délky trvání.
>Více variability
» Také je třeba absolvovat aktivity s různou intenzitou a délkou trvání. Včetně těch, při kterých dosáhnete svých limitů. Jedině může být váš ukazatel STAMINY co nejpřesnější.
» Pokud budou vaše aktivity zaměřeny např. jen na vytrvalost a vy se pak zúčastníte závodů, nemůžete od ukazatele STAMINY čekat ty správné informace.

► Společnost Firstbeat (patřící pod Garmin) provedla vlastní studii, aby ověřila technologii a její účinnost při odhadu VO2max. (Zdroj)
Zjistili, že přesnost metody při použití pro běh je 95 % a to na základě databáze 2690 volně provedených běhů od 79 běžců, jejichž VO2max byla testována čtyřikrát během jejich 6-9měsíčního přípravného období na maraton. Což je poměrně přesné vzhledem k tomu, že většina submaximálních testů má chybu 10-15 %. 
Přesnost metody se lišila s ohledem na odhadovanou maximální tepovou frekvenci (HRmax). 
- Pokud je HRmax odhadnuta o 15 tepů/min příliš nízko, chyba ve výsledku VO2max je přibližně 9 %. 
- Respektive pokud je HRmax odhadnuta o 15 tepů/min příliš vysoko, chyba ve výsledku VO2max je 7 %. 
- Pokud je znám skutečný HRmax osoby, klesá chyba odhadu VO2max na úroveň 5 %.
> Tato studie naznačuje velký stupeň přesnosti technologie testování kondice Firstbeat při předpovídání VO2max.

5) STAMINA vs. POTENCIONÁLNÍ STAMINA
Neboli aktuální vs. potencionální výdrž. Tato funkce vám přináší dvě hodnoty, měřené v procentech.
► STAMINA (Aktuální výdrž) (0-100 %)
> Vaše aktuální STAMINA vám ukazuje, kolik energie vám zbývá ve vaší "palivové nádrži", při vaší aktuální úrovni úsilí. 
» Sprinty, stoupání a nástupy často vyžadují více energie. Existuje limit, kolik anaerobní práce můžete vykonat, než budete muset zpomalit kvůli nahromaděnému laktátu. 
Na to by vás měla upozornit právě STAMINA, aby jste tento limit nepřesáhli a nevyčerpali jste se příliš brzo.
> V praxi uvidíte, jak se hodnota STAMINY na vašem zařízení při příliš vysoké intenzitě rychle snižuje. Můžete vidět, že STAMINA vám předpovídá, že při současném úsilí vám vydrží síly např. jen na 7 kilometrů, přičemž máte běžet/jet na kole 10 kilometrů. Tím vám napovídá, že musíte snížit intenzitu, jinak se vyčerpáte příliš rychle. 
Pokud ale vám ukazuje, že máte ještě energie na 12 kilometrů můžete zrychlit, aniž by jste se předčasně unavili.
» Při zvýšené intenzitě STAMINA (žluté pole) rychleji klesá dolů od POTENCIONÁLNÍ STAMINY (bílá čára).
» Zpomalení dává tělu šanci dohnat ztrátu, zregenerovat se a obnovit kapacitu pro další vysoce intenzivní výkon. STAMINA se tak vrací nahoru k POTENCIONÁLNÍ STAMINĚ. 
Tento odhad kombinuje obecné faktory únavy s dočasnějšími omezeníminapř. překyselením svalových buněk způsobeným anaerobními aktivitami, jako jsou sprinty, krátká náročná stoupání nebo zvýšení rychlosti. 
► POTENCIONÁLNÍ STAMINA (Celková výdrž) (0–100 %) 
> Můžete si ji představit jako celkovou kapacitu vaší fyzické kondice. 
» Ta se bude v průběhu aktivity postupně snižovat (tak jak klesá vaše aktuální kondice).
» Pokud vynakládáte vysokou úroveň úsilí, POTENCIONÁLNÍ STAMINA se bude rychle snížovat (první část grafu). 
» Střední nebo menší úsilí má za následek pomalejší pokles vaší POTENCIONÁLNÍ STAMINY (druhá část grafu).
> POTENCIONÁLNÍ STAMINA se zaměřuje na působení širších, déle trvajících faktorů přispívajících k únavě, jako je např. poškození svalových buněk, únava centrálního nervového systému nebo úbytek zásob sacharydů (glykogenu).

U aktivit, které způsobí úplné nebo téměř úplné vyčerpání vaší POTENCIONÁLNÍ STAMINY, je obvykle potřeba několik dní regenerace, než se vrátíte k plné výkonnosti.
Pokud nedojde úplně regeneraci z poslední aktivity, vaše POTENCIONÁLNÍ STAMINA nebude u další aktivity na 100%.
► V KOSTCE
1) Během pohodlnější aktivity se střední intenzitou, je (aktuální) STAMINA (oranžové pole) a POTENCIONÁLNÍ STAMINA (bílá čára) na stejné hodnotě.
2) Jakmile intenzitu zvýšíte, překročíte svůj laktátový práh (běh) nebo FTP (jízda na kole), hodnota STAMINY začne ubývat rychleji než POTENCIONÁLNÍ STAMINY.
3) Když se pak vrátíte ke střednímu, pro vás udržitelnému úsilíSTAMINA se s POTENCIONÁLNÍ STAMINOU začne zase srovnávat, jak postupně vyprchává zbytkový vliv intenzivního anaerobního pohybu.
4) STAMINA se může vrátit k POTENCIONÁLNÍ STAMINĚ, ale nikdy nebude větší jak ona.
5) POTENCIONÁLNÍ STAMINA se během aktivity neobnoví jak STAMINA. Její sestup může být menší, ale nikdy nevzroste. 
> Rychlost snižování POTENCIONÁLNÍ STAMINY závisí na intenzitě aktivity. Při vyšší intenzitě může trvat např. hodinu, než spadne k nule, při málo intenzivní aktivitě pak i několik hodin. 
► HODNOTA STAMINY SE BLÍŽÍ K NULE
> Jakmile se vaše STAMINA dostane na nulu, pravděpodobně zjistíte, že vaše schopnost vydržet náročné (anaerobní) úsilí je značně omezeno. Možná nebudete schopni zrychlovat nebo udržet rychlost ve stoupáních. 
» Pokud bude vaše STAMINA na nule, ale máte stále k dispozici POTENCIONÁLNÍ STAMINU, budete v tu chvíli pravděpodobně schopni udržet středně intenzivní úsilí mírně pod svým laktátovým prahem (běh) nebo FTP (cyklistika).
» Když je také vaše POTENCIONÁLNÍ STAMINA vyčerpaná, pravděpodobně zjistíte, že udržet i středně intenzivní úsilí je velký problém
Nemusí to nutně znamenat, že budete zcela vyčerpaní, ale očekávejte, že se budete více soustředit na prosté dokončení trati než na dosažení skvělého výsledku.
6) ZOBRAZENÍ STAMINY V REÁLNÍM ČASE NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ
(O tom, co znamenají jednotlivá pole na vašich hodinkách nebo cyklistické zařízení Edge si můžete přečíst níže).
Bod 1 a 3)Aktuální výdrž zobrazená na základě aktuálního úsilí.
Bod 2) Potencionální výdrž
> Hodnota STAMINY se snižuje a zvedá v záležitosti na aktuální intenzitě aktivity.
> POTENCIONÁLNÍ  STAMINA se snižuje postupně (nezvedá se), tak jak klesá postupně celková vaše kondice. Rychlost jejího sestupu závisí na intenzitě aktivity. 
» Hodnoty STAMINY a POTENCIONÁLNÍ STAMINY jsou vyjádřeny v barevné liště a v procentech.
Barevné vyjádření vaší STAMINY v liště:
Červená: Vaše STAMINA (výdrž) se vyčerpává.
Oranžová: STAMINA (výdrž) je stabilní.
Zelená: STAMINA (výdrž) se obnovuje.
Černá: hodnota POTENCIONÁLNÍ STAMINY.

Při aktivitě vaše zařízení sleduje váš výkon a odhaduje, jak dlouho ještě můžete jezdit na kole/běžet, než dojdete k vyčerpání. Vaše zařízení bude zobrazovat odhadovaný čas zbývajícího výkonu na obrazovce hodinek/cyklistického Edge a po aktivitě ho uvidíte u aktivity v aplikaci Garmin Connect.
Příklad z aktivity:
1) Na začátku STAMINA ukazuje vzdálenost 121 km (případně čas), za kterou by jste aktuálním tempem dorazili do cíle, aniž by to ovlivnilo váš  výkon.   
2) Při vysoké intenzitě se rychle snižuje odhadovaná vzdálenost (17 km) a STAMINA (57%). Znamená to, že při aktuální intenzitě by jste byli schopni ujet/uběhnout jen těch 17 km, aniž by to ovlivnilo váš výkon (museli by jste zpomalit).
Pokud by tedy taková hodnota (57%) byla hned zpočátku aktivity, znamenalo by to, že jste přepálil tempo a došlo by tak k brzkému vyčerpání. Pokud by se vám, ale tato hodnota zobrazila až za půlkou aktivity, mohlo by to znamenat, že jste zvolili správné tempo. To ale nemusí být pravda, pokud oproti té první části více zvýšíte intenzitu. Díky velké aktuální intenzitě se STAMINA více vzdaluje od POTENCIONÁLNÍ STAMINY. 
3) Při jízdě z kopce (nebo při zvolnění tempa) odhadovaná vzdálenost a STAMINA narůstá (63) závislosti jak vaše tělo dlouho regeneruje. Výši intenzity se také snižuje POTENCIONÁLNÍ STAMINA (celková fyzická kondice). Zelená lišta znamená, že se vaše aktuální intenzita snižuje a tělo se začíná regenerovat.
4) V dalším průběhu, pokud se váš aktuální výkon ustálil, můžete kontrolovat zda přidat, případně zvolnit aby jste nejefektivněji dorazili do cíle.
Aktivita v grafu (Connect)
7) UKÁZKA STAMINY V GRAFECH 
► Zde je vidět, u intervalového tréninku (2x400 metrů), že intenzita u intervalů je stejná, ale STAMINA se v průběhu snižuje. 
> Když už bude hodnota STAMINY, stále více blíž k nule (na grafu na spodní hranici), znamená to, že tělo má čím dál větší problém se zregenerovat a hrozí tak, že už nebudete mít síly dále pokračovat v intervalech se stejnou intenzitou.
- Sestřih: Výkon / srdeční tep / tempo.
- Samotný srdečný tep vs. STAMINA
- Z webu Connect: STAMINA / Srdeční tep / Tempo
 Zde se jedná o aktivitu se stejnou, střední intenzitou, kdy kontrolujete průběh tréninku pomoci STAMINY. 
> Když vám STAMINA ukazuje, že např. na desetikilometrové trati, máte ještě energii na dvanáct kilometrů, můžete si dovolit zrychlit a naopak, pokud vám zobrazuje výdrž na osm kilometrů, měli by jste zpomalit. 
» Na grafu jsou obě hodnoty STAMINY v cíli na nule, což znamená, že jste si ideálně rozložili síly. Ani jste to s intenzitou nepřehnali, ale ani jste nic neošidili.
► V tomto grafu jde vidět, jak STAMINA klesá při zvýšené intenzitě v kopcích a naopak stoupá zpátky k potencionální STAMINĚ při jízdě na kole z kopce, kdy se tělo stačilo zregenerovat. 
V reálu: (Odhadovaný čas/vzdálenost znamená jak dlouho vydržím, bez toho aniž bych musel zmenšit moje aktuální úsilí)
Na začátku byly obě hodnoty STAMINY stejné a odhadovaný čas mi ukazoval ke čtyřem hodinám. U prvního kopce došlo ke zvýšené aktivitě a obě hodnoty se začali více snižovat. V kopci mi odhadovaný čas klesl takřka na dvě a půl hodiny, ale z kopce jsem si odpočinul a odhadovaný čas mi vyskočil k tří a půl hodinám. V druhém kopci už byla intenzita aktivity znatelně vyšší a STAMINA se začala vzdalovat POTENCIONÁLNÍ STAMINĚ. Odhadovaný čas na chvíli klesnul pod dvě hodiny (tzn., že při stejné intenzitě bych se vyčerpal dříve, než bych dojel do cíle). V posledním kopci byl už spurt do cíle. Moje hodnota STAMINY byla ještě relativně vysoká 25%, proto jsem mohl bez sníženého úsilí dospurtovat až na jeho vrchol. Hodnota STAMINY v cíli byla prakticky na nule, ale POTENCIONÁLNÍ STAMINA byla ještě vysoko, čímž by jsem byl nejpravděpodobněji, i poté schopen udržet středně intenzivní úsilí, mírně pod svým laktátovým prahem (běh) nebo FTP (cyklistika).
- Stejná aktivita v porovnání tepové frekvence oproti STAMINĚ. Zde je vidět, že při zvýšené tepové frekvenci (vyšší intenzitě) se STAMINA vzdaluje od POTENCIONÁLNÍ STAMINY.
> Dlouhá aktivita s vytrvalostním úsilím
Ukázka osmihodinové aktivity. (Poklesy STAMINY jsou zde na grafu dány sprintérskou vložkou a intenzivní jízdou do kopce.).
Z grafu:
» U delší aktivity s menším úsilím, hodnota STAMINY a POTENCIONÁLNÍ STAMINY, klesá pomalu. Intenzitu aktivity, si díky STAMINĚ můžete hlídat, aby jste věděli, že vám síly vydrží na celou trasu.
» Když zvýšíte intenzitu, hodnota STAMINY se začne od POTENCIONÁLNÍ STAMINY vzdalovat. Jakmile se opět vrátíte k mírnějšímu tempu, obě hodnoty se vyrovnají.
» Díky těmto intenzivnějších vložkám, se tak hodnota STAMINY zkrátila a v posledním kopci se již vyčerpala, místo aby mi vydržela až do cíle.
» POTENCIONÁLNÍ STAMINA ale ještě nebyla na nule, takže máte ještě sílu udržet středně intenzivní úsilí mírně pod svým FTP (cyklistika). U běhu by jste mohli ještě běžet mírně pod svým laktátovým prahem.
» Pokud by v kopci spadla na nulu i POTENCIONÁLNÍ STAMINA, museli by jste se zaměřit už jen na dojetí na kopec s menším úsilím.
- To platí samozřejmě pokud STAMINA nasbírala o vás co nejvíce dat v průběhu času. Pokud to tak není, tak se může stát, že i když už budete mít STAMINU na nule budete se cítit ještě silný.
Stejná aktivita v porovnání tepové frekvence oproti STAMINĚ. Opět je vidět, že se STAMINA rychle snižuje při intenzivnějším úsilím.. 
Další ukázka pohybu STAMINY při intenzivnějších nástupech v porovnání se srdečním tepem a výkonem (wattmetr).
Pokud neběháte zrovna intervaly u běhu, oproti jízdě na kole, se obě hodnoty STAMINY od sebe tak nevzdalují.
Z grafu:
» Zde je pěkně vidět, jak STAMINA padá při zvýšení srdečního tepu a srovnává se, když tepová frekvence padá (tělo se zregeneruje). 
» Největší propad je dán závěrečným, velmi intenzivním zrychlením do cíle. 
» Protože STAMINA s POENCIONÁLNÍ STAMINOU, byla ještě vysoko (měl jsem ještě dost energie), mohl jsem si takový závěr dovolit , aniž by to výrazně ovlivnilo můj výkon. Po zpomalení, kdy se tělo stačilo zregenerovat, se opět hodnota STAMINY vrátila k POTENCIONÁLNÍ STAMINĚ.
V tomto grafu jsou vidět propady STAMINY, v první části po klidném začátku, díky intenzivní jízdě do kopce (čímž se také POTENCIONÁLNÍ STAMINA začala rychleji propadat). V poslední části, jsou za úbytkem STAMINY, kratší nástupy
Co jsem viděl u více kamarádů, kteří absolvovali závod, STAMINU vypotřebovali velmi rychle a i když se jim běželo/jelo na kole bez toho, aniž by jim docházeli síly a začali ztrácet na své soupeře. 
» Proto je důležité provést pro správné vyhodnocování STAMINY, několik tréninků s různou intenzitou, délkou a trváním, aby STAMINA získala vaše správná data pro výpočet těchto aktivit.
Pokud budete absolvovat více podobných závodů (nebo tréninků), odhad STAMINY se bude postupem času zlepšovat a už by se vám nemělo stát, že STAMINA se nevyčerpá hned na začátku aktivity.
» Rychlý úbytek STAMINY může být způsoben větší intenzitou jako jsou sprinty, krátká náročná stoupání nebo zvýšení rychlosti. 
Cyklistika:
Běh:
U běhu ty propady STAMINY nejsou tak velké jak u cyklistiky, protože zde není moc prostoru na odpočinek. U cyklistiky je možnost trochu zregenerovat např. ve sjezdu nebo jízdě v balíku. 
8) ZOBRAZENÍ STAMINY V REÁLNÉM ČASE
Pokud chcete sledovat vaší STAMINU, přidejte si ji jako datovou obrazovku k vašemu profilu aktivity u které chcete tuto obrazovku zobrazovat.
A) HODINKY
1) Primární datové pole STAMINY (výdrže). 
Můžete zobrazit vaší 
- Aktuální STAMINAAktuální výdrž zobrazená v procentech na základě aktuálního úsilí.
- Zbývající vzdálenost. Odhadovaná vzdálenost, kterou lze urazit při aktuálním úsilí, zaokrouhlená na nejbližší půl kilometru.
- Zbývající čas. Odhadovaný čas, který lze urazit při aktuální námaze, zaokrouhlený na nejbližších 5 minut.
2) POTENCIONÁLNÍ STAMINA: 
Je zobrazena v procentech. Pokud vaše tělo plně nezregenerovalo, hodnota PONCIONÁLNÍ STAMINY nebude na začátku aktivity 100 %. 
- V liště je vyjádření vaší celkové fyzické kondice označené černou barvou (při stejné hodnotě s aktuální STAMINOU nejde vidět)
3) STAMINA (aktuální): 
- V liště jde vidět jako barevné vyjádření stavu vaší aktuální fyzické kondice.
- Nebo ji můžete mít také jako primární datové pole, kde zobrazuje vaši aktuální STAMINU v procentech.
Červená: Vaše STAMINA (výdrž) je vyčerpaná
Oranžová: STAMINA (výdrž) je stabilní
Zelená: STAMINA (výdrž) se obnovuje
> Zobrazení STAMINY (výdrže) v reálném čase
1) Podržte tlačítko MENU.
2) Vyberte možnost Aktivity a aplikace.
3) Vyberte aktivitu běhu nebo jízdy na kole.
4) Vyberte nastavení aktivity.
5) Vyberte možnost Datové obrazovky > Přidat novou položku > Stamina.
6) Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, chcete-li změnit polohu datové obrazovky (volitelné).
7) Stiskněte tlačítko START, chcete-li upravit primární datové pole výdrže (volitelné).
Začněte s aktivitou (Spuštění aktivity).
8) Na datovou obrazovku můžete přejít pomocí tlačítka UP nebo DOWN

> Datové pole STAMINA
Můžete upravit jednu z existujících datových obrazovek tak, aby se zobrazilo kterékoli z dostupných datových polí výdrže:
Aktuální: Aktuální výdrž zobrazená v procentech na základě aktuálního úsilí.
Potenciál: Potenciální výdrž zobrazená jako procento, kterého lze dosáhnout při aktivitě s aktivním odpočinkem nebo regenerací.
Zbývající vzdálenost: Odhadovaná vzdálenost, kterou lze urazit při aktuálním úsilí, zaokrouhlená na nejbližší půl míle nebo půl kilometru.
Zbývající čas: Odhadovaný čas, který lze urazit při aktuální námaze, zaokrouhlený na nejbližších 5 minut.
Ukazatel Stamina (Vzdálenost): Zbývající vzdálenost doprovázená ukazatelem průběhu a procentuální hodnotou.
Ukazatel Stamina (čas): Zbývající čas doplněný ukazatelem průběhu a procentuální hodnotou.

B) CYKLISTKÉ ZAŘÍZENÍ EDGE
1) Primární datové pole STAMINY.
Můžete zobrazit čas nebo vzdálenost dokud nedosáhnete vyčerpání při vaší aktuální úrovni úsilí.
- Odhadovaný čas. Odhadovaný čas, který lze urazit při aktuální námaze, zaokrouhlený na nejbližších 5 minut. 
- Zbývající vzdálenostOdhadovaná vzdálenost, kterou lze urazit při aktuálním úsilí, zaokrouhlená na nejbližších půl kilometru. 
2) POTENCIONÁLNÍ STAMINA: 
Potenciální výdrž vyjádřená v procentech.
- V liště je vyjádření vaší celkové fyzické kondice označené černou barvou (při stejné hodnotě s aktuální STAMINOU nejde vidět)
3) STAMINA (aktuální): 
- Aktuální výdrž zobrazená v procentech na základě aktuálního úsilí.
V liště jako barevné vyjádření stavu vaší aktuální fyzické kondice.
Červená: Vaše STAMINA (výdrž) je vyčerpaná
Oranžová: STAMINA (výdrž) je stabilní
Zelená: STAMINA (výdrž) se obnovuje
> Zobrazení STAMINY (výdrže) v reálném čase
1) Zvolte > Profily aktivit ☰
2) Vyberte cyklistický profil.
3) Vyberte Datové obrazovky > Stamina.
4) Chcete-li během jízdy zobrazit obrazovku s údaji, vyberte možnost Zobrazit obrazovku .
5) Vyberte Zobrazit aktuální úsilí ✔
6) Jako primární datové pole vyberte Zobrazit vzdálenost nebo Zobrazit čas.
7) Vyberte Rozložení a datová pole.
8) Vyberte 
nebo> pro změnu rozvržení.
9) Vybrat ✔ 
10) Jdi na projížďku
11) Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte obrazovku s údaji
ODKAZY

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Aktualizováno 26.12.23 Nejvyšší správní soud   potvrdil , že z  § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty . Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Článek na Novinky.cz  / Rozsudek Nejvyššího správního soudu a  tisková zpráva .