Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN EDGE 800 - NASTAVENÍ A MENU PŘÍSTROJE

MENU
1) GPS
2) Úvod

3) Navigace a vedení ve stopě (s fotonávody)
4) Nastavení a menu přístroje
5) Mapy do Garmina
NASTAVENÍ (symbol klíče)
NASTAVENÍ PRO KOLO
Stránky tréninku
    - Stránky Stopky
          - Uživatelskézde si můžete naprogramovat až 5 úvodních obrazovek
          - Časovač běhu: pro tuto funkci si můžete naprogramovat 1 stránku (nebo jí vypnout). Tato stránka se bude zobrazovat jen při spuštění Běhu
          - Časovač tréninku: pro tuto funkci si můžete naprogramovat 1 stránku (nebo jí vypnout. Tato stránka se bude zobrazovat jen u Tréninku
   - Mapa: zde se vybírá počet datových polí, které budou znázorněny u mapy
          - Žádný
          - 2 (lze si vybrat z nabídky)
          - Uživatelský
               - Během navigace: buď Žádný nebo 2 (lze si vybrat z nabídky) např. rychlost a směr pohybu
               - Pokud se nenaviguje:  buď Žádný nebo 2 (lze si vybrat z nabídky)
    - Virtual Partner: zvolit Zapnuto nebo Vypnuto. Zde si můžete zatrénovat (zasoutěžit) s virtuálním 
partnerem. Pomocí tlačítek +- si můžete zvolit prům.rychlost VP
    - Výška: zvolit Zapnuto nebo Vypnuto (zde se vybírá z možnosti Zobrazit smyčku stránky tréninku)
    - Shrnutí kola: zvolit Zapnuto nebo Vypnuto (zde se vybírá z možnosti Zobrazit smyčku stránky tréninku) ???
Profily kolazde si můžete uložit až 5 Vašich kol
     - např. Kolo1 - podrobnosti o kolu - Zde se zadává: Název kola, hmotnost, počítač km, nastavení obvodu kola (autom. vypočítat podle GPS nebo vlastního měření)
                       - ANT + rychlost/tempo pokud vlastníte příslušenství
                       - ANT + výkon - pokud vlastníte příslušenství
                       - Výkonnostní zóny (výpočet zón výkonu (wattů)
Auto Lap  - např. pro automatické označení kola na základě určené polohy
       - Vypnuto
       - Dle pozice - zvolte v případě, že chcete, aby byla při jízdě na dané trati rozlišována kola na základě všech označovaných bodů
                   - Samospoušť Auto Lap (Dle pozice)
                   - Kolo za (Start a kolo)
                              - Jen stisk.kolo: spustí počítadlo při každém stisknutí tlačítka LAP a při každém  dalším projetím tímto místem
                              - Start a kolo: na základě GPS spustí počítadlo v místě, kde stisknete tlačítko START a při každém stisknutí tlačítka LAP v průběhu jízdy
                              - Označit a kolo: spustí počítadlo v místě, které jste před startem určili pomocí GPS, a pak při každém stisknutí tlačítka LAP
       - Dle vzdálenosti - funkci můžete využít pro autom.  označování kola na základě určité vzdálenosti, tato funkce je užitečná pro srovnání Vašeho výkonu v různých úsecích jízdy (např. každých 5, 40,... km)
                   - Samospoušť Auto Lap (Dle vzdálenosti)
                   - Kolo za (např. Kolo za 5.00 km - lze zadat)
Tuto funkci můžete využívat pro automatické označení kola na základě polohy, vzsálenosti (např. pokud pojedete závod/trénink tak si označíte v GPSce polohu tohoto místa (průjezdního bodu), nemusíte tak pořád mačkat při průjezdu tohoto místa tlačítko Lap)
Auto Pause - automatické pozastavení stopek kdy zastavíte nebo vaše rychlost klesne pod Vámi udanou hodnotu. Doby kdy byly stopky zastaveny se neukládá do jízdní historie.
      - Vypnuto - do prům. rychlosti se budou počítat i zastávky (prům.rychlost tak bude menší)
      - Při zastavení - do prům. rychlosti se nepočítají zastávky
      - Uživat. rychlost - např. si nastavíte rychlost  5km/hod., pokud pojedete pomaleji než tuto stanovenou rychlost, nebude se Vám počítat do prům.rychlosti
Automatické procházení - Nastavení rychlosti autom.procházení mezi stránkami
Pokud chcete aby se Vám stránky (datová pole, profil, mapa, virtuální partner) automaticky měnili (při běhu stopek)
      - Vypnuto
      - Pomalý
      - Střední
      - Rychlý
Spustit upozornění (na start) - Tato funkce autom. pozná, že jste se dali do pohybu. Pokud nemáte spuštěné stopky budete upozornění, jestli chcete zapnou stopky a mít zaznamenané údaje o jízdě
      - Režim upoz. zpr. o spuštění
                  - vypnuto
                  - jednou
                  - opakovat 
                           - prodleva opakování (upozornění) - 15 s., 30 s., 1 m., 2 m., 5. m
Srdeční tep
       - ANT + srdeční tep
                   - snímač srdečného tepu
                   - Ano / Ne
                   - Znovu vyhledat
                   - Podrobnosti o snímači (ID snímače)
       - Rozsahy srdečního tepu 
                   - Maximální
                   - Klidový
                   - Podle:
                           - Tepy za min.
                           - % z Max.
                           - % z RST
                
Rozmezí rychlosti - pro Virtuálního partnera
SYSTÉM
- GPS
       Režim GPS: Zapnuto / Vypnuto / Ukázkový režim
         - Nastavit nadm. výšku
         - Označit pozici: Uložit / Uložit a opravit
         - Zobrazit satelity  
Zobrazení
         - Prodleva podsvícení: Nechat vypnuto / 15 sek. / 30 sek. / 1. min. / 2. min
         - Pozadí - vybrat obrázek na pozadí obrazovky
       - Zachycení obrazovkyVypnuto / Zapnuto  (screen obrazovky)
       - Kalibrace obrazovky
       - Barevný režim: Automat. / Denní / Noční (Denní: bílé pozadí, Noční: černé pozadí obrazovky)
Mapa
       - Orientace: 
                       - K severu: sever se nachází vždy v horní části obrazovky 
                       - Trasa nahoře - ve směru jízdy: v horní části displeje se vždy nachází část mapy, do které směřujete
                       -  Režim automobil - zobrazí se mapa z perspektivy vozidla
         - Autom. zvět.a zmen.: Vypnuto / Zapnuto - automaticky vybere nejvhodnější přiblížení
         - Navigační text: Během navigace / Zobrazovat vždy / Nikdy nezobrazovat
         - Viditelnost mapy: 
                       - Automat.
                       - Vysoký kontrast
                       - Uživatelský  
                                   - Úrovně přiblížení - Umožňuje zvolit úroveň přiblížení objektů na mapě: Mapové  body / Pozice uživ. / Detail ulice / Pokrytí krajiny
                                   - Velikost textu - Umožňuje zvolit jak velký bude text na mapě: Mapové body / Pozice uživ. / Detail ulice / Pokrytí krajin
                                   -  Detail - umožňuje zvolit množství informací, které se budou na mapě zobrazovat: : nejmenší až největší
                                   - Stínovaný obrys - aktivuje či deaktivuje na mapě rel. stínování (pokud je k dispozici): Autom. / Nezobrazovat
         - Mapové informace - umožňuje aktivovat či deaktivovat mapy, které jsou v přístroji(z instalovaných na microSD kartě)
Trasování   Nastavení pro vedení trasy
        - Výpočet trasy pro: Jízdní kolo / Auto-Moto. / Chodec-Pěší
          - Vyberte metodu vedení:
                          -  Na silnici pro vzdálenost - vypočítá trasu po silnici v co nejkratší vzdálenosti
                          -  Na silnici pro čas - vypočítá trasu po silnici v co nejkratším čase 
                          -  Mimo silnice - vypočítá trasu bod po bodu (bez cest)
          - Uzamknout na silnici: Ne / Ano (uzamkne poziční značku k nejbližší silnici, čímž dojde ke kompenzaci drobných pozičních nepřesností)
          - Nastavení zákazů
                          - Obraty do protisměru: Nevyhýbat se / Vyhnutí se
                          - Placené silnice: Nevyhýbat se / Vyhnutí se
                          - Dálnice: Nevyhýbat se / Vyhnutí se
                          - Nezpevněné silnice: Nevyhýbat se / Vyhnutí se
                          - Pruhy pro auta s více pasažéry: Nevyhýbat se / Vyhnutí se
           - Přepočítat: Vypnuto / Zapnuto / Na dotaz
Záznam prošlé trasy
         - Nahrát na: Vnitřní úložiště / Paměťová karta 
         Interval nahrávání: Úsporný / 1 sek.
           - Průměrování dat: do výpočtu nejsou zahrnuty nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete
                           - Tempo: Neobsahuje nulové hodnoty / Včetně nulových hodnot
                           - Napájení (výkon): Neobsahuje nulové hodnoty / Včetně nulových hodnot
Jednotky
            - Vzdálenost/rychlost: Normativní / Metrické
            - Nadm. výška: Normativní / Metrické
            - Teplota vzduchu: Fahrnheit / Celsia 
            - Hmotnost: Normativní / Metrické
            - Formát souřadnic: formát souřadnic a národní souřadnicové síťě
Nastavení systému
             - Jazyk: např. Čeština
          - Tóny: Vypnuto / Zapnuto  
            - Formát času: 12 hod. / 24 hod.
            - Automatické vypnutí: Vypnuto / Zapnuto  (aut. vypnutí přístroje po určité době nečinnosti)
Výchozí nastavení
          - Zapnout výchozí nastavení / Obnovit pův.nast. výrobce
UŽIVATELSKÝ PROFIL
          - Pohlaví: Muž / Žena
            -  Věk
            - Hmotnost
            - Výška
            - Druh aktivity - možnost zaškrtnutí: celoživotní sportovec: to je člověk který mnoho let intenzivně trénuje a má klidovou tepovou frekvenci pod 60 úderů za minutu
                   1) Příležitostní cvičení jednou za 2 týdny, týdenní doba tréninku méně než 15 min.
               2) Příležitostní cvičení jednou za 2 týdny, týdenní doba tréninku 15 min.- 30 min.
               3) Příležitostní cvičení jednou týdně, týdenní doba tréninku přibližně 30 min.
               4) Pravidelné cvičení 2x až 3x týdně, týdenní doba tréninku přibližně 45 min.
               5) Pravidelné cvičení 2x až 3x týdně, týdenní doba tréninku 45 min. až 1 hodina
               6) Pravidelné cvičení 2x až 3x týdně, týdenní doba tréninku 1 - 3 hodiny
               7) Pravidelné cvičení 3x až 5x týdně, týdenní doba tréninku 3 až 7 hodin
               8) Každodenní trénink, téměř každý den, týdenní doba tréninku 7 až 11 hodin.
               9) Každodenní trénink, denně, týdenní doba tréninku 11 až 15 hodin.
              10) Každodenní trénink, denně, týdenní doba tréninku více než 15 hodin

Váha (pro připojení přes ATN+)

O přístroji Edge - verze software, identifikační číslo přístroje, verze softwaru GPS, ...

KAM VÉST (fotonávod zde...)

Navigace na místa:  Pozice - zadané výchozí body (z domova, kempu,...)). Uložení aktuální polohy - str. 25 / Zpět na start / Souřadnice / Všechny body zájmu / Adresy / Křižovatky / Města / Nákupy / Jídlo a pití / Čerpací stanice / Ubytování / Zábava / Rekreace / Atrakce / Doprava / Autoservisy / Obecní / Nemocnice / Zeměpisné body / Jiné
Pod nápisy je tlačítko
- zpět - * (hledat nejblíže, Moje aktuální pozice, Mapový bod) a tlačítka nahoru a dolů listujících v menu
Ukončení navigace: Menu/Kam vést/ukončení navigace
Nastavení trasy: Menu/symbol nastavení/Systém/Trasování


 HISTORIE 
Aktivity: absolvované trasy
CelkemCelkové součty - vzdálenost, čas
Odstranit: Jednotlivé aktivity / Všechny aktivity / Staré aktivity / Celkové součty
TRÉNINK  

(zahrnují dílčí cíle pro jednotlivé etapy a pro různou vzdálenost, čas a oddechová kola. Trénink lze nejlépe vytvořit v Garmin Training center nebo Garmin Connect)
Alarmy: Časový / Vzdálenostní / Kalorií / Tepu / Tempa / Výstraha výkonu
* Vypnutí/zapnutí tónů alarmu: Menu/symbol nastavení/Systém/Nastavení systému/Tóny 
Můžete si například vybrat jednu z rychlostních nebo tepových zón a pokud se ze stanoveného rozsahu vychýlíte, přístroj vás upozorní zvukovým signálem a hláškou na displeji. Podle tónu zvuku, nebo pohledem na displej, okamžitě zjistíte, jestli jedete pomalu či naopak rychle, případně jakým směrem jste překročili rozsah srdečního tepu. V případě, že delší dobu zůstanete mimo limit, přístroj nebude „řvát“ neustále, ale zapípá přibližně po půl minutě.
Tréninky: Nový trénink * 001 * 1: Otevřít Žádný cíl * Přidat krok 
   - Trvání: čas / vzdálenost /dokud je ST /,...
   - Hranice: rychlost / tep / tempo / ... 
Zde můžete zvolit cílovou zónu nebo rozsah tepové frekvence. Např. můžete zvolit rozsah tepové frekvence. Pokaždé, když překročíte nebo klesnete pod zvolenou hodnotu TF, přístroj pípne a zobrazí hlášení. Při zaškrtnutí Zbýv.kolo (správně oddechové kolo?), nadále běží stopky a jsou nahrávaná data.
* Zahájení tréninku: Trénink/vybrat trénink/zahájit trénink/Start
po zahájení tréninku  se objeví každá fáze tréninku, hranice (pokud je zadán) a aktuální tréninková data.
* Pro předčasné ukončení tréninkové fáze stisknout tlačítko Lap/Reset
Naplánováno

 BĚHY (Tratě) (fotonávod zde...)
*  již dříve projeté a uložené trasy nebo vytvořené např. v programu Mapsource, nebo GPSies (používám já) můžete využívat buď:
k tréninku za cílem dosažení dřívějších výsledků, či jejich překonání. Budete soutěžit s Virtuálním partnerem (VP) - můžete sledovat souběžně vaši polohu a polohu VP na mapě, výškovém profilu nebo v grafické podobě
- k navigaci: na displeji se pak zobrazuje: čára trasy na mapě / Waypointy (pokud jste je vytvořili, např. průsmyk, obchod,...) / vzdálenost a čas k těmto waypointům (přepočítává podle aktuální rychlosti) / Výškový profil a na něm vaše aktuální poloha (a také poloha Virtuálního partnera)  


STAVOVÁ OBRAZOVKA
Dostanete se na ní stisknutím tlačítka  na levém horním boku přístroje
Zeshora:
- Nastavení pro ANT+ příslušenství: vybrání příslušenství pro jedn.kola -  tepový pás, snímače kadence/rychlosti, měřič výkonu
- Přepínání mezi koly (až z 5)
- Nastavení podsvícení přístroje
- Možnost uzamknutí přístroje
- ikonka x - vrácení se do menuKomentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Zde je novela tohoto zákona. Pod ní najdete článek se starou novelou. Novela zákona o  provozu na pozemních komunikacích.  č. 361/2000 Sb., platná  od 1. 1. 2022. ► Nyní platí n epovinné použití cyklistické infrastruktury (smíšené cyklostezky - značky C9a a C10a).  »   Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty (značka C8a), je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. (§ 57 odst. 1 podle bodu 6 tisku 374/8 –   doplnění slov „v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“ ). Tato změna je citována doslovně  v zákoně o bezpečném