Přeskočit na hlavní obsah

GARMIN EDGE 705

Computer je vybaven samokalibračním barometrickým výškoměrem a velice citlivým přijímačem družicového signálu.

FOTONÁVODY  - Navigace podle trasy připravené v GPSies (příp.Mapsource) 
     - buď klasická navigace (GPX Track, soubor .gpx)
     - nebo spuštěná v Bězích (Menu - Trénink - Běhy (Course TCX, soubor .tcx)
FOTONÁVOD - 

Plánování, vytváření a přenos trasy do Garmina ve formátu gpx, tcx,... - v programu GPSies.com (místo Mapsource)


NASTAVENÍ
Žlutý barevný podkres mají funkce, které měním nejčastěji
Datové pole - jaké informace se budou ukazovat na displeji - na dvou obrazovkách můžete vybrat z 50 různých hodnot. Na jedné obrazovce může být zobrazeno až 8 hodnot v jednotlivých polích. Můžete si přizpůsobit počet (8 polí), velikost a umístění dat.
Systém - nastavení jazyka, tónů (hlášení: Tlačítka a hlášení, Pouze hlášení, Vypnuto), GPS režim, ...
Mapa 
    - detail mapy - nastavení množství detailů zobrazených na mapě. Při podrobném zobrazení se mapa překresluje pomaleji
    - orientace přístroje - Čelem (horní část mapy je orientovaná po směru jízdy), K severu (horní část mapy je orientovaná na sever), 
    - autolupa - vypnuto, zapnuto (zoom mapy tak, aby byla zobrazena v optimálním zvětšení),
    - zamknout na silnici - vypnuto, zapnuto - slouží pro uzamčení kursoru mapy na nejbližší silnici tak, aby došlo ke kompenzaci drobných odchylek
    - název mapy - umožní zvolit požadovanou mapu
Trasování (plánování trasy) 
    - výpočet trasy: pro auto/motorku, jízdní kolo, chodec/pěší
    - metoda vedení trasy - Na výzvu, Sled.silnici, Mimo silnice
    - přepočítat - Na výzvu, Automaticky, Vypnuto
    - vyhnutí se - hlavním ulicím, nezpevněným silnicím - umožňuje zvolit naplánování trasy mimo nezpevněnou cestu. 
Profily a rozsahy (zóny) - 
    - Uživatelský profil - zadání pohlaví, datum narození, hmotnost
    - Profil kola - Typ kola (max. 3 kola), hmotnost kola, počítač km, jedn. kol. Pokud je na kole snímač tempa či výkonu, tak zaškrtněte rámeček. (Rychlé nastavení Profilu kola: přidržíte tlačítko mode při zapnuté GPS, např.jak vidíte na displeji datová pole)
    - Rozsah rychlosti - nastavení rychlostních zón - pro různé sklony cesty. Například pro stoupání nastavujete čtyři typy rozsahu: od nejprudšího, kde si stanovíte ideální rychlost při tréninku například v rozmezí 9,5–12 km/h, až po nejmírnější, kde očekáváte rychlost 18–21,5 km/h. Podobně nastavíte rozsahy pro rovinu, sprint a také sjezd. Nastavení rozsahů můžete pohodlněji provést v počítači pomocí programu Garmin Trainnig Center (v profilu uživatele).
    - Roz.srd. tepu - nastavení tepových zón (5 zón, podle max.tepové frek., nebo vlastní nastavení)
Zobrazení - prodleva podsvícení, úroveň podsvícení, režim displeje (denní, noční, autom.), upravit barvu (volba barevného schématu displeje)
Jednotky - nastavení formátu souřadnic, vzdálenosti (km, míle), nadm. výšky, srdeční tep (tepy za minutu, % max srd.tepu)
Čas - formát času (12, 24 hod.), časová zóna, nast. letního času
- Nahrávání dat
    - Zero Averaging - vypnuto=pokud nešlapete tak se vám nulová kadence nezapočítává do průměru kadence (tempa), zapnuto=průměr kadence (tempa) bude nižší, nulová kadence se započítává i i když nešlapete. Platí to jak pro výpočet kadence tak i výkonu.
Příklad - výpočet kadence (stejně to bude i u výpočtu výkonu): 
Pojedete 60 sekund a z toho budete šlapat ale jen 30 sekund s 100 otáčkami /min. 
S vypnutým ZA budete mít průměr 100 ot./min.(průměr počítá jen u otáček když šlapete), 
se zapnutým ZA pak 50 ot./min. (počítá průměr za celou dobu tzn  po 60 sek.)
    - Záznam bodu - jak často se budou ukládat data: po sekundě (více detailu - jen do 4,5 hod.) nebo úsporný záznam (zaznamenává pouze klíčové okamžiky, kdy došlo ke změně směru, rychlosti, nebo tep.frekvence)
ATN+Sport
    - Příslušenství - potvrdit příslušenství - snímač srdce, snímač tempa, měřič výkonu
    - Přijmout data - přijmutí dat z jiného přístroje Garmin 705 (přístroje mohou být od sebe max. 3 m.)
    - Přenést data - odeslání dat z jiného přístroje Garmin 705

---------------------------------------------------------------------------------------------

ÚVODNÍ MENU
Kam vést (soubory uložené ve formátu .GPX)
    - Post.podle historie - absolvované trasy (navigované)
    - Uložené jízdy - je možné stáhnout trasu z internetu (ať vaši nebo uloženou na netu - v souboru .gpx) a nahrát ji do přístroje  Fotonávod
    - Zpět na start - navigace zpět na start (musí být zapnuté stopky)
    - Najít místa - navigace na místa: oblíbené (Domů, Naposledy nalezené, Oblíbené, Odstranit), adresy, křižovatky, města, jídlo a pití, pumpa, ubytování, nakupování, banky, nemocnice.... V přístroji se ukládá 50 naposledy vyhledávaných míst. Pro zúžení vyhledávání lze použít klávesnici na displeji. Pro uložení aktuální jízdy do paměti přístroje musí být zapnuté stopky
    - Ukončit navigaci - zobrazí se jen pokud máte spuštěnou navigaci
Historie - absolvované trasy podle dne, týdne, celkem. 
Odstranění tras - nechat 1 měs., 3 měs., odstranit vše. 
Odstranění kol nebo celých jízd z historie - Historie-Podle dne vybrat jízdu-vybrat celou jízdu nebo kolo-odstranit
Přístroj má kapacitu 500 MB (nepočítaje případnou samostatnou kartu microSD), pokud je paměť plná nejstarší údaje budou přepsány.
Trénink 
    - Auto pauza/kolo 
            - Autostopky pauzy: 
Stopky můžete zastavovat a spouštět ručně, anebo to nechat plně na automatice, pokud totiž rychlost klesne na nulu (třeba čekáte na železničním přejezdu než zmizí vlak), tak se statistika automaticky vypne a při rozjetí ihned zapne, takže vám to nekazí rychlostí a časový průměr a nezvyšuje dobu "jízdy".
                                    - Vypnuto - i když stojíte, čas se pořád počítá
                                    - Při zastavení - stopky se vypnou při zastavení a zapnou opět při rozjetí
                                    - Uživatelská rychlost - stopky se vypnou při nadefinované rychlosti (např. 2,6 km/hod.)
            - Samospoušť kola: můžete použít pro aut. označení polohy v daném kole nebo pro označení určité vzdálenosti. Funkce je užitečná pro srovnání výkonu v odlišných částech trasy (např. po ujetí každých 10 km nebo na vrcholu kopce)
                                    - Vypnuto
                                    - Podle pozice - stopky se zapnou od určené pozice, např. bydliště kamaráda
                                                - Jen stisk. kola - spustí počítadlo při každém stisknutí tlačítka lap a  při každém projetí tímto místem                     
                                                - Start a kolo - na základě GPS spustí počítadlo v místě kde stisknete start a při každém stisknutí tlačítka lap v průběhu jízdy
                                                - Označit a kolo - spustí počítadlo v místě, které jste pomocí GPS určili před startem a pak při každém stisknutí tlačítka lap
                                    - Podle vzdálenosti - stopky se zapnou např. po 3 km - dle nadefinované vzdálenosti
    - Alarmy (Výzvy, str.17): Nejjednodušší tréninková funkce, máte na výběr z několika možností, při kterých se aktivuje zvukový signál. Můžete si například vybrat jednu z rychlostních nebo tepových zón (viz Profily a Rozsahy) a pokud se ze stanoveného rozsahu vychýlíte, přístroj vás upozorní zvukovým signálem a hláškou na displeji. Podle tónu zvuku, nebo pohledem na displej, okamžitě zjistíte, jestli jedete pomalu či naopak rychle, případně jakým směrem jste překročili rozsah srdečního tepu. V případě, že delší dobu zůstanete mimo limit, přístroj nebude „řvát“ neustále, ale zapípá přibližně po půl minutě.
            - Čas/Vzdálenost - vhodné pro plánování dlouhých tréninků, kdy chcete trénovat po určitou dobu nebo ujet určitou vzdálenost
            - Rychl.upozornění - výzva vás upozorní že překročíte či klesnete pod stanovenou rychlost.Rychlostní výzva může být nastavena na základě rychlostních zón zadaných do přístroje (Nastavení-Profily a rozsahy-Rozsah rychlosti). (Mám: Alarm vysoké rychlosti: Max.rychlost, Alarm nízké rychlosti Stoupání 4, může se zvolit i uživatelský profil a dosadit libovolné údaje)
            - Alarm srd.tepu výzva vás upozorní v případě, že TF překročí nebo klesne pod stanovený počet tepů
            - Alarm tempa - výzva vás upozorní v případě, že tempo překročí nebo klesne pod stanovený počet otáček
    - Virtual.partner - 1) Nastavit druh tréninku nebo trať 2) Stisknout tlačítko start 3) Pro zobrazení dat virtuálního partnera stisknout enter. Vypnutí: Menu-Trénink-Virtuální partner-Off
VP lze mít Zapnuto nebo Vypnuto. Pokud je Zapnuto, pak se objeví v jednoduchých trénincích a bězích (Courses). 
 Tahle funkce umožňuje cíleně trénovat, nejen navigovat. V podstatě vám přístroj umožní nahrát si trať tréninkového nebo závodního okruhu, kterou jste vy nebo někdo jiný projel (trasu si můžete stáhnout z webu např. na Garmin Connect) a na základě dříve dosaženého času vám v průběhu navigování zobrazuje čas, který oproto svému virtuálnímu partnerovi ztrácíte, nebo naopak najíždíte.
    - Tréninky - údaje zákl. a interv. tréninku jsou přepsány daty každého dalšího tréninku tohoto typu. Údaje pokročilého tréninku se můžou ukládat a a upravovat. Je třeba nastavit cíle pro čas vzdálenost nebo tempo, na displeji se pak objeví Virtuální partner.
Pro zobrazení tréninkových údajů stisknout během tréninku tlačítko mode, po dokončení všech úkonů tréninku se objeví na displeji Trénink dokončen. Předčasné ukončení tréninku - Menu-Trénink-Ukončit trénink, u interv. a pokr. tréninku stisknout tlačítko lap/reset
            - Jednoduchý: při dosažení cíle přístroj pípne a na displeji se zobrazí hlášení
                        - Vzdálenost a čas - nastavení vzdálenosti a času tréninku 
                        - Čas a rychlost - nastavení času a rychlosti tréninku
                        - Vzdal. a Rychl. - nastavení vzdálenosti a rychlosti tréninku
            - Interval - nastavení opakování cyklů, 
Čas k zahřátí a protažení - zde pak na konci zahřívacího kola stisknout tlačítko lap, načež dojde k zahájení intervalu. Po ukončení posledního intervalu přístroj automaticky zahájí oddechové kolo. Po ukončení zklidňovacího kola stisknout tlačítko lap a ukončit trénink. 
Po dosažení konce každého z kol zazní akust.upozornění  a na displeji se zobrazí hlášení s odpočtem času zbývajícího do zahájení nového kola. V průběhu interval. tréninku se může daná část tréninku kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka lap.
                        - Vzd./Zbýv.čas  - projetí určité vzdálenosti a odpočinek po danou dobu
                        - Vzd./Zbýv.vzd. - projetí určité vzdálenosti a odpočinek po danou vzdálenost
                        - Čas/Zbýv.čas - Jízda trvající určitý čas a odpočinek po danou dobu
                        - Čas/Zbýv.vzd. - Jízda trvající určitý čas a odpočinek po danou vzdálenost
            - Rozšířené - musí se vytvořit (nemám odzkoušené)
Je zde možné určit cíle jednotlivých částí, včetně proměnlivých časů, vzdálenosti, oddechových kol. Jakmile je trénink uložen může se prostřednictvím programu Garmin Tr.Cen. naplánovat trénink pro určitý den (v Workouts). 
Vytvoření tréninku - pomocí programů Garmin Tr.Cen. nebo Garmin Connect více str 25
    - Běhy - správně spíše Trasy/Cesty/Kurzy - Courses (soubory uložené ve formátu .TCX)
        - Vytvoření nové trasy v MapSource (já používám on-line program GPSies) - na displeji se pak zobrazuje trasa, pokud jste na trase vytvořili i Waypointy (záchytné body, trasové body), ukáže se vám vzdálenost a čas k těmto bodům (vytvořený podle aktuální rychlosti). 
Do vytvořených Běhů se dají doplnit další body (Waipointy): kde je voda, nebezpečná místa, vrcholek, údolí, kde se člověk může najíst, kde má zabočit, a tak dále…
        - Vytváření a úprava vlastních tratí založených na dosud uložených záznamech. Díky této funkci si můžete znova projet uloženou trasu a soutěžit (přes Virt.partnera) s dříve dosaženými hodnotami.
Spuštění - Menu-Trénink-Běhy - ze seznamu si vyberete požadovanou trasu - a vyberete Spustit běh FotonávodPokud v režimu tratě stisknete tlačítka mode a enter zobrazí se přídavné údaje o trati (včetně mapy tratě, grafu stoupání, kompasu a dat virt.partnera. Kromě funkce Spustit běh, je zde ještě Upravit běh (změna názvu trasy), Mapa, Profil a Odstranit běh (pro ruční ukončení trasy Menu-Trénink-Ukončit běh. 
Uložit umístění - např. domovského stanoviště: buď na základě aktuální polohy - zvolíte symbol a zadáte název, nebo prostřednictvím souřadnic - pomocí klávesy zadáte souřadnice a nadm.výšku a nebo také pomocí mapy - kursorem se přesunete na požadované místo na mapě a potvrdíte
 - Na startu pak nemusíte nastavovat domovskou či jinou uloženou nadm. výšku, pokud je aktuální GPS pozice od tohoto trasového bodu vzdálena cca. do 30 m. vzdušnou čarou, přístroj použije uloženou nadmořskou výšku. (Po zapnutí přístroje a nalezení družic ukazuje přístroj špatnou nadm.výšku, tímto je tak problém se špatnou nadm.výšku na začátku aktivity vyřešen - více...
Nastavení - viz nahoře
Družice - zobrazují se dostupné satelity a ukazatele signálu jedn.satelitů. V horní části se zobrazuje přesnost  a souřadnice GPS signálu

---------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ
- Resetování přístroje - zmáčknout současně tlačítka mode a reset/lap - při zamrznutí přístroje, doporučuje se i po aktualizace firmware
- Zapnutí stopek - na startu zmáčknout start/stop, v cíli opět start/stop, pro uložení údajů o jízdě a vynulování stopek přidržte tlačítko lap/reset (na displeji se odpočítají 3 sekundy. Tlačítkem start/stop můžete přerušit a opět spustit zaznamenávání trasy. Po přerušení můžete i přístroj úplně vypnout. Po zapnutí se vám data nesmažou.
Příprava navigované trasy - Trasy se do Garmina instalují z aplikace Mapsource. Jednoduše, jenom naklikáním cesty a uložením souboru do paměti přístroje. Já trasy připravuji v on-line programu GPSies.com. Program má tzv. funkci "magnet" (zde Follow roads), takže stačí klikat na silnici a trasa tuto silnici kopíruje. Dají se zde přidat i waypointy (bod zájmu, trasový bod), takže pak vidíte kolik vám zbývá km, a času do dalšího bodu (waypointu) a zadat prům.rychlost (pro virtuálního partnera) - to využijete pokud máte spuštěnou trasu v Bězích (Courses) - fotmát .tcx.
- Od firmware 3.1 přibyla jedna užitečná věc a to kalibrace při startu vyjížďky Uložíte si waypoint (trasový bod) společně s nadmořskou výškou do přístroje a pokud je aktuální GPS pozice od tohoto trasového bodu vzdálena do 30 m. vzdušnou čarou, použije se jeho nadmořská výška a ne občas špatné údaje z GPS (po zapnutí přístroje). Může to být užitečné při startu z domova apod.  Na trase můžete také vytvořit více takových waypointů. 
Waypointy  (trasový bod, bod zájmu) - nejlépe je využijete pokud máte spuštěnou trasu v Bězích (Courses) - fotmát .tcx. - viz výše Příprava navigované trasy
Vytvoření waypointu (trasový bod, bod zájmu) - Uložit umístění
Prohlížení, mazání waypointů -  Kam vést - Najít místa -  Oblíbené - Oblíbené - zde je můžete prohlížet, upravit nebo vymazat (nebo v PC).
- Od firmware 2.90 Přidána podpora pro vysokou kapacitou micro karty SD(HC) (4GB, 8GB, atd.)
Nastavení obvodu kola - menu - nastavení - profil a rozsahy - profil kola - zatrhnout "Tempo" a vyplnit obvod. Ale !!!
Přístroj snímá rychlost pomoci přijímače GPS, až v případě že nemá dostatečně kvalitní signál, probíhá snímání rychlosti za pomocí čidla na klice pedálu !!!

FOTONÁVODY  - Navigace podle trasy připravené v GPSies (příp.Mapsource) 
     - buď klasická navigace (GPX Track, soubor .gpx)
     - nebo spuštěná v Bězích (Menu - Trénink - Běhy (Course TCX, soubor .tcx)
FOTONÁVOD - 

Plánování, vytváření a přenos trasy do Garmina ve formátu gpx, tcx,... - v programu GPSies.com (místo Mapsource)

Pokud máte již puštěnou GPS tak na obrazovce s datovými poli, mapě či výšk.profilu
Rychlé nastavení Profilu kola: přidržíte tlačítko mode
Zamknutí (odemknutí) přístroje: přidržení tlačítka menu

Ukládání trasy do TCX souboru: Stejně jako většina navigací, tak i Garmin Edge 705 dokáže zaznamenávat ujetou trasu do paměti a v přístroji nebo na počítači si ji pak můžete snadno prohlédnout. Oproti většině jiných přístrojů ale není výstupním formátem jednotlivých tras formát GPX, ale méně známý typ souboru TCX. Důvod k tomu je ten, že Garmin Edge 705 zaznamenává kromě polohy a nadmořské výšky také údaje z jednotlivých snímačů - rychlosti, tepové frekvence, kadence i výkonu.

Rozdíl mezi GPS TRACK a ROUTE
TRACK (- Stopa, Trasa, Dráha) - 

tvoří množina pospojovaných bodů a její hlavní význam spočívá ve znázornění pohybu po mapě. Absolvovanou trasu je často možné zpětně přehrát.


Track je čára, která znázorňuje tvou prošlou trasu. Můžeš si tak pak zobrazit výškový profil či ušlou vzdálenost. Track jde taky předpřipravit dopředu v pc nebo navigaci a jde na ni taktéž navigovat. (v Garminu jako .gpx)

ROUTE (Cesta) -  je tvořena také množinou spojených bodů, síť bodů je zpravidla řidší než u trasy. Cesta je v podstatě plán pohybu a říká navigačnímu software, kudy chceme jít a kudy nás má navigovat. Výsledná trasa by nakonec měla být podobná naplánované cestě.
-  Route je vypočítaná trasa z bodu A do bodu B po které probíhá navigace. Během navigaci po Route ti navigace dokáže říct kdy a kam zatočit. 
(v Garminu jako .tcx)
Co je:
- GPX:
GPX (GPS Exchange Format) je odlehčený XML datový (otevřený) formát pro přenos dat GPS - /waypoint, stopa (track), cesta (route)/,  mezi aplikacemi a webovými službami na internetuTento formát je otevřený a může být použit bez nutnosti platit licenční poplatky
- TCX je prakticky GPX doplněný o další údaje (např. kadence, tep) a také uživatele nadefinované údaje (např. výškový profil trasy, údaje z jiné jízdy) ze snímačů přístrojů Garmin
Waypointy  (trasový bod, bod zájmu) - nejlépe je využijete pokud máte spuštěnou trasu v Bězích (Courses) - fotmát .tcx. 
Můžete se k těmto bodům navigovat, přístroj vám ukáže např. zbývající vzdálenost, čas do dalšího bodu,...


Automatické počítání kol a mezičasů
Menu Trénink > Auto pauza/kola - se zvolí Samospoušť kola na "podle pozice" (další možnost je zde podle vzdálenosti)
a pak se vybere volba v - Kolo za:
Jen stisk kolo - tam kde se poprvé zmáčklo tlačítko LAP
Start a kolo - plus tam, kde bylo zmáčknuté tlačítko START
Označit a kolo - na GPS se označí místo (volbou Označit pozici, která se objeví) a pak je kolo tam, kde bylo zmáčknuté tlačítko LAP + při průjezdu uznačenou pozicí.
Označená pozice může být jen jedna a pokud existuje, tak se použije i při všech následujících trénincích.

Jak dostat mapu do Garmina:
Standardní postup při koupení nové mapy je takový, že se mapu na stránkách garminu aktivuje tím, že se tam zadá ID kód gpsky a oni vygenerují odemykací kód, který  je ten správný pro daný přístroj.


1) Spusťte program MapSource a zvolte mapu, kterou chcete do přístroje nahrát (např. TOPO Czech 3). Název mapy je zobrazen v levém horním rohu programu (je-li nainstalováno více mapových produktů).
2) Nastavte měřítko mapy tak, aby bylo zobrazeno celé území republiky (např. 500 km). Potom zvolte nástroj Mapa a označte území ČR (nebo regionů), které chcete do přístroje nahrát. (Při volném posunování ukazatele myši nad územím se budou hranice označovat žlutě, klepnutím na území se požadovaná oblast označí růžově a vloží vlevo do záložky Mapy.) Celé území republiky lze označit tak, že klepnete mimo její území (držte levé tlačítko myši stisknuté) a současně přetáhnete myš přes celou republiku – za ukazatelem myši se bude vykreslovat obdélník a jednotlivá území se budou žlutě označovat. Potom tlačítko myši pusťte. 

Všechny vybrané části mapy se zapíší do záložky Mapy, kde je pomocí klávesy Delete můžete postupně mazat v případě, že jsou vybraná data větší než maximální kapacita paměti přístroje (velikost a počet map je uveden v dolní části záložky).
3) Jakmile budete mít všechny části mapy označeny pro nahrání, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko
„Včetně dat pro výpočet trasy“* v dolní části záložky Mapy. Potom klepněte na tlačítko „Odeslat do
zařízení“ (předtím se ještě ujistěte, že je přístroj připojený a zapnutý). Program MapSource by jej měl
automaticky zjistit a data určená pro nahrání (v tomto případě položka „Mapy“) by měla být označená
v dílčí části „Co odeslat“. Klepněte na tlačítko „Odeslat“.Chybně přeložená slova
slova v Garminu / Navrhovaný překlad
Běhy = Trasy, Cesty, Kurzy
Tempo = Kadence
Napájení = Aktuální výkon
Stupeň = Sklon trasy, Stoupání


Recenze:

Video recenze na Navigovat.cz - http://navigovat.mobilmania.cz/...


Tréninky a analýza dat s cyklonavigací: http://navigovat.mobilmania.cz/...
Trénink pod dohledem s Garminem  705: http://navigovat.mobilmania.cz/...
Recenze na iDnes.cz: http://mobil.idnes.cz/...
Německý blog o Edge 705: http://garminedge.wordpress.com (asi nejvíce zkušeností s Garminem)
Recenze na SportReport.sk 
1. část Představení- http://www.sportreport.sk/...
2. část Malá odbočka, úvaha o přesnosti přístroje - http://www.sportreport.sk/...
3. část Základní režim - záznam tréninku- http://www.sportreport.sk/...
4. část Trénink podle Garmina - http://www.sportreport.sk/...
Príprava dovolenky a praktické použitie s Edge 705 v Alpách - http://www.sportreport.sk/...

Diskuze:
Diskuze na Bike-forum: www.bike-forum.cz/...
Diskuze na Bike-forum 2: www.bike-forum.cz/...
Diskuze na Cyklodiskuze.cz: www.cyklodiskuze.cz/...Poznámka:

(Grage - aktualní strmost stoupání v % - je ji možné také zobrazit přímo v přístroji. Na ilustračním obrazku je potom zavislost na čase/vzdálenosti kde bylo jaké stoupání. 
Pace - Tempo - za jaký čas projedu kilometer - pro cyklistiku ale nepoužívaný udaj.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

ODZNAKY NA GARMIN CONNECT

Oblíbené Garmin Odznáčky najdete jak na webovém Garmin Connect tak v mobilní aplikaci Connect.  Můžete je dostat např. za nějakou uběhnutou či ujetou vzdálenost, za 8 hodin spánku, dechové cvičení, aktivitu pod nulou, aktivita před sedmou nebo po desáté hodině, vytvoření tréninku, cíle, novou výbavu a mnoho dalšího.

MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

OD 1.1.2022 PLATÍ NOVELA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. DOŠLO TAK K ZRUŠENÍ DVOJSMYSLNÉHO VYSVĚTLOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ VERZE ZÁKONA. Zde je novela tohoto zákona. Pod ní najdete článek se starou novelou. Novela zákona o  provozu na pozemních komunikacích.  č. 361/2000 Sb., platná  od 1. 1. 2022. ► Nyní platí n epovinné použití cyklistické infrastruktury (smíšené cyklostezky - značky C9a a C10a).  »   Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty (značka C8a), je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. (§ 57 odst. 1 podle bodu 6 tisku 374/8 –   doplnění slov „v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích“ ). Tato změna je citována doslovně  v zákoně o bezpečném

GARMIN: NECHODÍ NOTIFIKACE NA HODINKY, ODPOJUJE SE BLUETOOTH

U telefonů, které si samy optimalizují baterii např. Huawei, Honor, Xaomi jsou problémy, že se hodně lidem na hodinkách nezobrazují notifikace (SMS, upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí,...), případně se jim odpojuje Bluetooth.